Konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En pivottabell har flera layouter som ger en fördefinierad struktur i rapporten, men du kan inte anpassa dessa layouter. Om du behöver mer flexibilitet när du utformar layouten för en pivottabellrapport kan du konvertera cellerna till kalkylbladsformler och ändra layouten för dessa celler genom att dra nytta av alla tillgängliga funktioner i ett kalkylblad. Du kan antingen konvertera cellerna till formler som använder kubfunktioner eller använder funktionen GETPIVOTDATA. Konvertering av celler till formler avsevärt förenklar processen med att skapa, uppdatera och underhålla dessa anpassade pivottabeller.

När du konverterar celler till formler formlerna komma åt samma data som pivottabellen och kan inte uppdateras att se uppdaterade resultat. Dock med möjliga undantag för rapportfilter har du inte längre åtkomst till de interaktiva funktionerna i en pivottabell, till exempel filtrering, sortering eller utöka och dölja datanivåer.

Obs!: När du konverterar en Online Analytical Processing (OLAP)-pivottabell kan du fortsätta att uppdatera data om du vill få uppdaterade mått värden, men du kan inte uppdatera de faktiska medlemmar som visas i rapporten.

Lär dig mer om vanliga scenarier för konvertering av pivottabeller till kalkylbladsformler

Nedan följer några typiska exempel på vad du kan göra när du har konverterat pivottabellceller till kalkylbladsformler för att anpassa de konverterade cellernas layout.

Flytta och ta bort celler   

Anta att du skapar en personalrapport varje månad. Du behöver bara en delmängd av rapportinformationen och du föredrar att visa informationen på ett anpassat sätt. Flytta och ordna om cellerna i designlayouten, ta bort de celler som inte behövs i den månatliga personalrapporten och formatera sedan cellerna och kalkylbladet efter behov.

Infoga rader och kolumner   

Anta att du vill visa information om de senaste två åren uppdelade region- och försäljning, och att du vill infoga utökade kommentar på extra raderna. Bara infoga en rad och Skriv texten. Dessutom kan vill du lägga till en kolumn som visar försäljning per region- och grupp som inte finns i den ursprungliga pivottabellen. Infogar en kolumn, lägga till en formel för att få de resultat som du vill använda och fylla kolumnen nedåt för resultat för varje rad.

Använda flera datakällor   

Anta att du vill jämföra resultatet mellan en produktionsdatabas och en testdatabas för att försäkra dig om att testdatabasen ger väntade resultat. Du kan lätt kopiera cellformler och sedan ändra anslutningsargumentet så att det pekar på testdatabasen för att på så sätt jämföra de båda resultaten.

Använda cellreferenser för att variera användarindata   

Anta att du vill att hela rapporten ska ändras baserat på vad användaren anger. Du kan ändra argument till kubformlerna till cellreferenser i kalkylbladet och sedan ange olika värden i cellerna för att returnera olika resultat.

Skapa en asymmetrisk rad- eller kolumnlayout (även kallat asymmetrisk rapportering)   

Anta att du behöver för att skapa en rapport som innehåller en kolumn med 2008 namnet faktisk försäljning, en 2009-kolumn som heter planerat försäljning, men du inte vill att andra kolumner. Du kan skapa en rapport som innehåller de kolumnerna, till skillnad från en pivottabell som kräver symmetriska rapportering.

Skapa egna kubfunktioner och MDX-uttryck   

Anta att du vill skapa en rapport som visar försäljningen av en viss produkt för tre säljare för juli månad. Om du har erfarenhet av att arbeta med MDX-uttryck och OLAP-frågor kan du infoga kubformlerna själv. Dessa formler kan ofta bli ganska komplexa, men du kan förenkla formlerna och öka formlernas precision med hjälp av funktionen Komplettera automatiskt för formel. Mer information finns i avsnittet Använda Komplettera automatiskt för formel.

Obs!: Du kan endast konvertera en Online Analytical Processing (OLAP)-pivottabell med hjälp av den här proceduren.

 1. Om du vill spara pivottabellen för framtida bruk rekommenderar vi att du gör en kopia av arbetsboken innan du konverterar pivottabellen genom att klicka på Arkiv > Spara som. Mer information finns i Spara en fil.

 2. Förbereda pivottabellen så att du kan minimera flyttningar i cellerna du har konverterat genom att göra följande:

  • Byt till en layout som är så lik den layout som du vill använda som möjligt.

  • Filtrera, sortera och ändra rapporten så att den ser ut som du vill.

 3. Klicka på pivottabellen.

 4. Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka sedan på Konvertera till formler.

  Om det inte finns några rapportfilter slutförs konverteringen. Om det finns ett eller flera rapportfilter visas dialogrutan Konvertera till formler.

 5. Bestäm hur du vill konvertera pivottabellen:

  Konvertera hela pivottabellen   

  • Markera kryssrutan Konvertera rapportfilter.

   Då konverterar alla celler till kalkylbladsformler och tar bort hela pivottabellen.

   Konvertera bara radetiketterna, kolumnetiketterna och värdeområdet i pivottabellen men behåll rapportfiltren   

  • Kontrollera att kryssrutan Konvertera rapportfilter är avmarkerad (det här är standardinställningen).

   Då konverterar alla radetikett, kolumnetikett och värden område celler kalkylbladsformler och behåller den ursprungliga pivottabellen, men med bara rapportfilter så att du kan fortsätta att filtrera med hjälp av rapportfilter.

   Obs!: Om pivottabell-formatet är version 2000-2003 eller tidigare, kan du endast konvertera du hela pivottabellen.

 6. Klicka på Konvertera.

  Konvertering åtgärden uppdaterar först pivottabell om du vill se aktuell information används.

  Ett meddelande visas i statusfältet medan konverteringen pågår. Om konverteringen tar lång tid och du föredrar att skjuta upp konverteringen trycker du på ESC för att avbryta åtgärden.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte konvertera celler med filter som används för nivåer som är dolda.

  • Du kan inte konvertera celler som innehåller fält med anpassad beräkning som skapats på fliken Visa värden som i dialogrutan Värdefältsinställningar. (Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka på Värdefältsinställningar.)

  • Cellformateringen bevaras för konverterade celler, men pivottabellformaten tas bort eftersom dessa format bara kan användas för pivottabeller.

Du kan använda funktionen Hämta i en formel för att konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler när du vill arbeta med OLAP-datakällor, när du inte föredrar att uppgradera till det nya pivottabell version 2007-formatet direkt eller när du vill undvika det komplexitet med hjälp av funktionerna kub.

 1. Kontrollera att kommandot Generera HämtaPivotdata i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ är aktiverat.

  Obs!: Kommandot Generera HämtaPivotdata aktiverar eller inaktiverar alternativet Använd HÄMTA PIVOTTABELL-funktioner för pivottabellreferenser i kategorin Formler för avsnittet Arbeta med formler i dialogrutan Excel-alternativ.

 2. Kontrollera att den cell som du vill använda i varje formel visas i pivottabellen.

 3. Skriv den formel som du vill ha fram till det ställe där du vill ta med data från rapporten i en kalkylbladscell utanför pivottabellen.

 4. Klicka på cellen i pivottabellen som du vill använda i formeln i pivottabellen. En funktionen läggs till i din formel som hämtar data från pivottabellen. Den här funktionen fortsätter att hämta rätt data även om rapportens layout ändras eller om du uppdaterar data.

 5. Avsluta din formel och tryck på RETUR.

Obs!: Om du tar bort någon av cellerna som formeln HÄMTA.PIVOTDATA refererar till, returnerar formeln värdet #REFERENS!.

Mer information finns i

Problem: Jag kan inte konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×