Office
Logga in

Konvertera pivottabellceller till kalkylbladsformler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En pivottabellrapport har flera layouter som ger rapporten en fördefinierad struktur, men du kan inte anpassa dessa layouter. Om du behöver större flexibilitet när du skapar layouten för en pivottabellrapport kan du konvertera cellerna till kalkylbladsformler och sedan ändra layouten för dessa celler med hjälp av alla funktioner som är tillgängliga i kalkylbladet. Du kan antingen konvertera cellerna till formler som använder kubfunktioner eller använda funktionen HÄMTA.PIVOTDATA. Om du konverterar celler till formler blir det mycket enklare att skapa, uppdatera och hantera dessa anpassade pivottabellrapporter.

När du konverterar celler till formler använder formlerna samma data som pivottabellrapporten och kan uppdateras för att returnera aktuella resultat. Med undantag av rapportfilter har du emellertid inte längre tillgång till de interaktiva funktionerna i en pivottabellrapport och du kan exempelvis inte filtrera, sortera eller visa och dölja nivåer.

Obs!:  När du konverterar en OLAP-pivottabellrapport (Online Analytical Processing ) kan du fortsätta att uppdatera informationen för att visa aktuella mätvärden, men du kan inte uppdatera själva medlemmarna som visas i rapporten.

Vad vill du göra?

Lära mig mer om vanliga scenarier för konvertering av pivottabellrapporter till kalkylbladsformler

Konvertera celler till formler som använder kubfunktioner

Konvertera celler med hjälp av funktionen HÄMTA.PIVOTDATA

Lära mig mer om vanliga scenarier för konvertering av pivottabellrapporter till kalkylbladsformler

Nedan följer några typiska exempel på vad du kan göra när du har konverterat pivottabellceller till kalkylbladsformler för att anpassa de konverterade cellernas layout.

Flytta och ta bort celler   

Anta att du har en periodiska rapport som du behöver skapa varje månad för din personal. Du behöver bara en delmängd av rapportinformationen i och du vill placera data i ett anpassat sätt. Du kan bara flytta och ordna celler i en design-layout som du vill ta bort de celler som inte är nödvändigt för månadsrapport för lärare och sedan formatera celler och kalkylblad så att det passar dina önskemål.

Infoga rader och kolumner   

Anta att du vill visa försäljningsinformation för de föregående två åren efter område och produktgrupp och att du vill infoga kommentarer på nya rader. Infoga bara en rad och skriv texten. Anta att du också vill lägga till en kolumn som innehåller försäljningen per region och produktgrupp, som inte visas i den ursprungliga pivottabellrapporten. Infoga bara en kolumn, lägg till en formel som returnerar önskade resultat och fyll kolumnen nedåt för att visa resultatet för varje rad.

Använda flera datakällor   

Anta att du vill jämföra resultatet mellan en produktionsdatabas och en testdatabas för att försäkra dig om att testdatabasen ger väntade resultat. Du kan lätt kopiera cellformler och sedan ändra anslutningsargumentet så att det pekar på testdatabasen för att på så sätt jämföra de båda resultaten.

Använda cellreferenser för att variera användarindata   

Låt oss utifrån anta att du vill använda hela rapporten om du vill ändra användare anger data. Du kan ändra argument till kubformler till cellreferenser i kalkylbladet och ange olika värden i cellerna att erhålla olika resultat.

Skapa en asymmetrisk rad- eller kolumnlayout (även kallat asymmetrisk rapportering)   

Anta att du behöver för att skapa en rapport som innehåller en kolumn för 2008 verkligt försäljning, en 2009-kolumn som heter planerat försäljning, men du inte vill att andra kolumner. Du kan skapa en rapport som innehåller de kolumnerna, till skillnad från en pivottabellrapport som kräver symmetriska rapportering.

Skapa egna kubfunktioner och MDX-uttryck   

Anta att du vill skapa en rapport som visar försäljningen för en viss produkt av tre specifika säljare för juli månad. Om du är kunskap om MDX-uttryck och OLAP-frågor kan kan du ange kubformler dig själv. Även om de här formlerna kan bli riktigt villkor, kan du förenkla för att skapa och förbättra precisionen i dessa formler med hjälp av Komplettera automatiskt för formel. Mer information finns i Använda Komplettera automatiskt för formel.

Överst på sidan

Konvertera celler till formler som använder kubfunktioner

Obs!: Du kan bara konvertera en OLAP-pivottabellrapport (Online Analytical Processing) med nedanstående procedur.

 1. Om du vill spara rapporten för framtida bruk, rekommenderar vi att du gör en kopia av arbetsboken innan du konvertera pivottabellen genom att använda kommandot Spara somMicrosoft Office-knappen Bild av Office-knappen . Mer information finns i Spara en fil.

 2. Förbereda pivottabellrapporten så att du kan minimera flyttningar i cellerna du har konverterat genom att göra följande:

  • Byt till en layout som är så lik den layout som du vill använda som möjligt.

  • Filtrera, sortera och ändra rapporten så att den ser ut som du vill.

 3. Klicka på pivottabellrapporten.

 4. Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka sedan på Konvertera till formler.

  Om det inte finns några rapportfilter slutförs konverteringen. Om det finns ett eller flera rapportfilter visas dialogrutan Konvertera till formler.

 5. Bestäm hur du vill konvertera pivottabellrapporten:

  Konvertera hela pivottabellrapporten   

  • Markera kryssrutan Konvertera rapportfilter.

   Om du markerar den här kryssrutan konverteras alla celler till kalkylbladsformler och hela pivottabellrapporten tas bort.

   Konvertera bara radetiketterna, kolumnetiketterna och värdeområdet i pivottabellen men behåll rapportfiltren   

  • Kontrollera att kryssrutan Konvertera rapportfilter är avmarkerad (det här är standardinställningen).

   Om den här kryssrutan är avmarkerad konverteras alla radetikett-, kolumnetikett- och värdeområdesceller till kalkylbladsformler. Den ursprungliga pivottabellrapporten bevaras, men endast med rapportfiltren så att du kan filtrera med hjälp av rapportfiltren.

   Obs!: Om du använder ett pivottabellformat för version 2000-2003 eller tidigare kan du bara konvertera hela pivottabellrapporten.

 6. Klicka på Konvertera.

  Konverteringen inleds med uppdateringen av pivottabellrapporten för att säkerställa att uppdaterade data används.

  Ett meddelande visas i statusfältet medan konverteringen pågår. Om konverteringen tar lång tid och du föredrar att skjuta upp konverteringen trycker du på ESC för att avbryta åtgärden.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte konvertera celler med filter som används för nivåer som är dolda.

  • Du kan inte konvertera celler som innehåller fält med anpassad beräkning som skapats på fliken Visa värden som i dialogrutan Värdefältsinställningar. (Klicka på Aktivt fält i gruppen Aktivt fält på fliken Alternativ och klicka på Värdefältsinställningar.)

  • För celler som du har konverterat cellformatering finns kvar, men pivottabellformat tas bort eftersom formatmallarna kan gälla för pivottabeller endast.

Överst på sidan

Konvertera celler med hjälp av funktionen HÄMTA.PIVOTDATA

Du kan använda funktionen HÄMTA.PIVOTDATA i en formel för att konvertera celler i en pivottabellrapport till kalkylbladsformler om du vill arbeta med andra datakällor än OLAP-datakällor, om du inte genast vill uppgradera till det nya 2007-formatet för pivottabeller eller om du vill undvika att använda kubfunktioner eftersom de är mer komplexa.

 1. Kontrollera att kommandot Generera HämtaPivotdata i gruppen Pivottabell på fliken Alternativ är aktiverat.

  Obs!: Kommandot Generera GETPIVOTDATA anger eller tar bort alternativet Använd GETPIVOTTABLE funktioner för Pivottabellreferenser i formler kategori i avsnittet arbeta med formler i dialogrutan Excel-alternativ .

 2. Kontrollera att den cell som du vill använda i respektive formel syns i pivottabellrapporten.

 3. Skriv den formel som du vill använda i en kalkylbladscell utanför pivottabellrapporten och fortsätt till den cell som du vill inkludera data från rapporten i.

 4. Klicka på cellen i den pivottabellrapport som du vill använda i din formel i pivottabellrapporten. En funktionen läggs till i din formel som hämtar data från pivottabellrapporten. Den här funktionen fortsätter att hämta rätt data även om rapportens layout ändras eller om du uppdaterar data.

 5. Avsluta din formel och tryck på RETUR.

Obs!: Om du tar bort någon av cellerna som formeln HÄMTA.PIVOTDATA refererar till, returnerar formeln värdet #REFERENS!.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×