Konvertera ett tryckt nyhetsbrev så att det kan användas på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du skapar ett tryckt nyhetsbrev i Publisher för ditt företag. Nu, hur du använder samma publikation på Internet? Har du två alternativ:

 • Du kan skapa en webbplats från tryckt nyhetsbrev.

 • Du kan ändra tryckt nyhetsbrev så att filen till en PDF eller XPS-fil och sedan publicera den på en webbplats som du skapar i Publisher.

Genom att skicka ett e-postmeddelande som innehåller en länk till en webbnyhetsbrev kan du både spara pengar och når en större målgrupp.

Vad vill du göra?

Skapa en webbplats från ett tryckt nyhetsbrev

Konvertera publikationer till PDF- eller XPS-filer till publicera på webben

Publicera filer på webben

Skapa en webbplats från ett tryckt nyhetsbrev

Innan du börjar konvertera nyhetsbrevet

Viktigt!: Gör eventuella ändringar som du vill använda i nyhetsbrevet innan du konverterar den till en webbpublikation. När du börjar konverteringen är vissa alternativ för bildredigering inte längre tillgängliga. (Till exempel när du använder guiden Konvertera till webbpublikation för att konvertera nyhetsbrevet till en webbpublikation, alternativet kolumner är inte längre tillgänglig i åtgärdsfönstret Sidalternativ.)

Överväg att göra följande ändringar i nyhetsbrevet innan du konverterar den till en webbpublikation:

 • Om hela texten i en artikel som omfattar flera sidor kan du flytta artikeln på samma sida för enklare läsning. Du kan också när du har konverterat publikationen kan du använda hyperlänkar för att ansluta artikeln avsnitt till varandra.

 • Om den sista sidan i nyhetsbrevet innehåller platshållartext för en kund e-postadress och företagets kontaktinformation, kanske du vill ta bort sidan, ändra informationen eller flytta kontaktinformationen till andra sidor.

 • Du kan använda alternativen under kolumner på åtgärdsfönstret Sidalternativ så här ändrar du ett tryckt nyhetsbrev så att flera kolumner i en enda kolumn webbpublikation eftersom en kolumn är lättare att läsa på webben än flera kolumner.

  Obs!: Du måste ändra kolumnmarkering för varje sida i publikationen individuellt.

 • Ett tryckt nyhetsbrev har Skriv ut specifika designfunktioner som inte behövs för webben. Sidnumren i tabellen innehållsförteckningen och på varje sida i publikationen, är ett exempel på Skriv ut specifika objekt som du vill ta bort. Information om utskick kunden är en annan.

Skapa en webbpublikation från ett tryckt nyhetsbrev

När du identifiera och göra alla ändringar som du vill använda i skriva ut publikationen kan fortsätta du till konverteringen.

Konvertera ett tryckt nyhetsbrev i en webbnyhetsbrev

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på tryckt nyhetsbrev så att filen i listan Senast använda publikationer. (Du kan också klicka på Från fil, bläddra till och markera den befintliga nyhetsbrev och öppna filen.)

 3. Gör önskade ändringar i innehållet eller layouten av nyhetsbrevet (till exempel ändra en artikel i flera sidor på en enskild sida, ändra layouten flera kolumner i en enda kolumn publikation, ta bort en kund adressetiketter adress, område eller ta bort specifika för Skriv ut design funktioner).

 4. Klicka på Konvertera till webbpublikationArkiv-menyn.

 5. Gör något av följande under Spara dina aktuella publikation:

  • Klicka på Ja om du vill spara dina ändringar i den ursprungliga tryckt nyhetsbrev så att filen innan du fortsätter konverteringen.

   Du kan också när du har slutfört guiden kan du spara den ändrade publikationen under ett nytt filnamn genom att klicka på Spara somArkiv-menyn och sedan skriva ett nytt filnamn.

   Obs!: Om du sparar genom att använda samma namn som du använde för den ursprungliga publikationen skrivs den ursprungliga publikationen.

  • Om du vill konvertera nyhetsbrevet utan att spara dina ändringar i den ursprungliga tryckt nyhetsbrev så att filen klickar du på Nej.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Under Lägg till ett navigeringsfält, gör du något av följande:

  • Klicka på Ja om du vill lägga till ett navigeringsfält i den konverterade webbpublikationen.

  • Om du vill konvertera webbpublikationen utan att lägga till ett navigeringsfält klickar du på Nej.

   Viktigt!: Besökare på webbplatsen har inget sätt att komma åt andra sidor i webbpublikationen utan ett navigeringsfält. Men du kan fortfarande lägga till ett navigeringsfält även när du har konverterat nyhetsbrevet.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Om du väljer att spara den ändrade versionen av nyhetsbrevet i steg 5 visas dialogrutan Spara som ett föreslaget nytt filnamn för den nya versionen. Spara den ändrade publikationen under ett nytt beskrivande namn (till exempel July2008Modified) genom att ändra det föreslagna namnet i rutan filnamn och väljer sedan enkel webbsidefil eller webbsida, i listan Filformat Filtrerad.

  Viktigt!: Om du använder standardnamnet skrivs publikationen.

  Obs!: Med hjälp av ett annat filnamn än den som används för den ursprungliga publikationen kan du se till att den ursprungliga tryckt nyhetsbrev så att publikationen förblir oförändrad.

 10. Justera innehållets formatering som du vill använda i den konverterade webbpublikationen. (Till exempel du kanske vill flytta navigeringsfältet.)

 11. Spara den nya webbpublikationen genom att skriva ett beskrivande namn (till exempel July2008Web).

Justera navigeringsfältet

Om du lägger till ett navigeringsfält när du konverterar en publikation kan vill du sedan justera placeringen av navigeringsfältet så att den hamnar på samma plats på varje sida. Toppmarginal på varje sida är ofta ett bra val, särskilt om du gör navigeringsfältet vågrätt så att den passar bättre utrymmet.

Lägga till ett nytt navigeringsfält

Om du inte väljer att lägga till ett navigeringsfält under konvertering av nyhetsbrevet kan du lägga till en senare genom att använda följande procedur:

 1. Peka på NavigeringsfältInfoga-menyn och klicka sedan på Ny.

 2. Klicka på navigeringsfält design och alternativ som du vill använda i dialogrutan Designgalleriet.

  Obs!: Klicka på Visa valt läge om du vill skapa länkar som har en omarkerad (visar en standardfärg) och ett markerat läge (med en annan färg när du klickat på länken för att markera den).

 3. Gör något av följande under automatisk uppdatering:

  • Om du vill uppdatera navigeringsfältet genom att ta med en länk till var och en av de befintliga sidorna i publikationen, markerar du kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till befintliga sidor i publikationen.

  • Om du vill ange manuellt vilka sidor som är länkade till från navigeringsfältet, avmarkerar du kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till befintliga sidor i publikationen och ange vilka sidor vill du länka till med hjälp av alternativ i navigeringsfältet Egenskaper för i dialogrutan.

 4. Klicka på Infoga objekt.

Ändra texten i navigeringsfältet

 1. Markera navigeringsfältet på valfri sida.

 2. Markera den text som du vill ändra och skriv sedan den nya texten som du vill ersätta den med.

  Ändrad textändringar i navigeringsfältet på varje sida.

Automatiskt lägga till länkar i navigeringsfältet

Om du lägger till sidor i nyhetsbrevet Web kan länkar till sidorna läggs automatiskt till ett befintligt navigeringsfält.

 1. Markera navigeringsfältet på valfri sida.

 2. Klicka på Egenskaper för navigeringsfältFormat-menyn.

 3. I dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält markerar du kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till nya sidor som läggs till i publikationen.

Lägga till länkar manuellt i navigeringsfältet

 1. Klicka på guiden knappen Guideknapp i den konverterade publikationen i navigeringsfältet.

 2. Klicka på Lägg till länk i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

 3. Klicka på plats i det här dokumentet under länka till i dialogrutan Lägg till länk.

 4. Klicka på den sida som du vill länka till navigeringsfältet under Välj en plats i det här dokumentet.

 5. Skriv önskad länktext som du vill ska visas i navigeringsfältet i rutan Text som ska visas och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

Konvertera en innehållsförteckning till en lista över webbinformation

Om nyhetsbrevet hade en innehållsförteckning med en lista över alla artiklarna och motsvarande sidnummer, blir den Innehålls förteckning din navigeringsfält, skapa länkar till alla sidor i din publikation.

Du kan ta med en mindre innehållsförteckning som innehåller länkar till specifika artiklar på den första sidan i publikationen. Ta bort sidnummer och formatera artikelrubriker som hyperlänkar till deras respektive artiklar.

Formatera en artikelrubrik som en hyperlänk

 1. Markera artikelrubriken i innehållsförteckningen.

 2. Klicka på Hyperlänk på menyn Infoga.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Klicka på den sida som du vill att rubriken ska länkas till under Välj en plats i dokumentet, och klicka sedan på OK.

Gör andra justeringar för webben

Skriva ut formateringsfunktioner som inte visas tydligt i webbläsare är inte tillgängliga i webbläge. När publikationen konverteras till en webbpublikation, måste du göra några ytterligare justeringar till formateringen av publikationen för att förbereda för Web visas.

Du har konverterat bryts texten inte längre automatiskt bildramar. Om en bildram visas ovanför en textruta bildram, dolda texten. Du kan flytta eller ändra storlek på ramen eller flytta bildramen så det finns ingen överlappning.

Det är vanligtvis mer utrymme mellan ramar och kanterna på publikationen än vad som behövs på en webbplats. Du kan justera text eller bild ramar så att de fyller det tomma utrymmet.

Teckentabeller som är tillgängliga för webbpublikationer skilja sig från de som är tillgängliga för publikationer. Teckensnitt som används i nyhetsbrevet konverteras inte automatiskt till som passar bättre för webben. Det är en bra idé att ändra teckensnitt i det konverterade nyhetsbrevet till webbteckensnitt så att du enklare att läsa på webben.

Markera ett schema för webbteckensnitt

 1. Markera lite text i publikationen.

 2. Öppna menyn Format och klicka på Teckensnitt.

 3. Kontrollera att kryssrutan Visa endast webbteckensnitt är markerad i dialogrutan teckensnitt under Allmänt.

 4. Klicka på TeckensnittsschemaFormat-menyn.

 5. Välj ett teckensnitt i listan under Använd ett teckensnittsschema.

  Teckensnittsschemat för hela publikationen konverteras till teckensnitt som är lämpliga för webbvisning.

Sidan storlek ändras vid konverteringen

Du märker när du har konverterat en publikation till en webbpublikation sidstorlek har ändrats. Ytterligare utrymme längst ned på sidan kan du flytta text- och bildramar från andra sidor på en enda sida förenklar webbplatsen.

Kontrollera dina bilder

Gå igenom filformatet på alla bilder i nyhetsbrevet. Om det ursprungliga nyhetsbrevet innehåller fotografier med hög upplösning eller illustrationer, använder du ett bildredigeringsprogram, till exempel Microsoft Picture It! eller Microsoft Digital Image Pro och ändra storlek på och spara dem i ett eget format för webben. Detta gör snabbare fil nedladdningstiden.

Klicka på Grafikhanteraren för att snabbt granska alla bilder i publikationen på Verktyg-menyn.

Gå tillbaka till den ursprungliga publikationen

Obs!: Om du har konverterat ett nyhetsbrev till en webbpublikation och sedan vill gå tillbaka till det ursprungliga nyhetsbrevet Välj inte Konvertera till publikation i Arkiv-menyn. Det här konverterar en redan konverterad fil och leda till ändringar på den ursprungliga publikationen. I stället på Arkiv-menyn klickar du på Öppna och letar sedan upp nyhetsbrevspublikationen ursprungliga.

Så här förhandsgranskar du din webbplats

 1. Klicka på Förhandsgranskning av webbsidaArkiv-menyn.

 2. Webbplatsen öppnas i ett webbläsarfönster. Du kan gå från sida till sida genom att klicka på hyperlänkar i publikationen och länkar i navigeringsfält för webben.

Publicera nyhetsbrevet som en webbplats på webben

När du redigerar är klar är du redo att skapa filerna faktiska Web. Följ anvisningarna som tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP) att publicera din webbplats eller Läs avsnittet Publicera filer på webben i den här artikeln.

Hitta en kortfattad översikt över hur du publicerar dina filer på webben under Publicera filer på webben.

Överst på sidan

Konvertera publikationer till PDF- eller XPS-filer till publicera på webben

Innan du publicerar din Publisher-filer på webben kan konvertera du dem till PDF eller XPS-filer.

Obs!: Du kan spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program när du har installerat ett tillägg. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat som PDF och XPS.

Länkar till information om hur du sparar dina Publisher-filer i format som andra kan se i avsnittet Se även.

Spara Publisher-filer som PDF eller XPS-filer

Spara din publikation i PDF-format

Använd det här alternativet om du vill spara publikationen i ett format som är vanliga kan delas och är ett format som använder många tryckerier.

 1. Öppna den publikation som du vill att andra ska se i Publisher.

 2. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på menyn Arkiv.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS och klicka sedan på Spara.

  Publikationen sparas som standard som publikation namn.PDF-filen i mappen Mina dokument på datorn. Klicka på Ändra och klicka sedan på Standard eller minsta storlek i dialogrutan Publiceringsalternativ. De här inställningarna är utformade för onlinevisning.

Du kan också spara filen som en PDF-fil genom att använda dialogrutan Spara som.

Spara publikationen i XPS-format

Använd det här alternativet om du vill spara publikationen med ännu större komprimering än PDF-format när du återstående en hög kvalitet utskrivbar fil perfekt för egen skrivare.

 1. Öppna den publikation som du vill att andra ska se i Publisher.

 2. Klicka på Publicera som PDF eller XPS på menyn Arkiv.

 3. Klicka på XPS i listan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS och klicka sedan på Spara.

  Publikationen sparas som standard som publikation namnXPS i mappen Mina dokument på datorn. Publikationen ska optimeras för utskrift av hög kvalitet, men du kan ändra till en lägre inställning genom att klicka på Ändra.

Du kan också spara filen som en XPS-fil genom att använda dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Publicera filer på webben

Du kan publicera en webbplats till en Webbserver, en nätverksserver, en FTP File Transfer Protocol ()-server eller till en mapp på din egen dator.

Publicera en webbplats på en plats på Internet eller i ett nätverk

Om du vill publicera webbplatsen på World Wide Web (WWW), måste du prenumerera på en värdtjänst. En värdtjänst utrymme Internet access och lagringsutrymme på servrar. Innan du publicerar webbplatsen kontaktar du din Internetleverantör (ISP) eller systemadministratör för att få den information som du vill publicera och en URL (Uniform Resource Locator) till den webbplats där du kan spara filer.

 1. Klicka på Publicera på webbenArkiv-menyn.

 2. Skriv URL-Adressen till Internet eller i nätverk där du vill spara webbplatsen i rutan filnamn i dialogrutan Publicera på webben – till exempel http://www.northwindtraders.com – och klicka sedan på Spara.

 3. Om du uppmanas ange ditt användarnamn och lösenord och klicka sedan på OK.

  Den katalog som är associerad med den URL: en visas i dialogrutan Publicera på webben.

 4. Dubbelklicka på mappen där du vill spara webbplatsen.

 5. Välj index som standardnamn på startsidan i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

 6. Klicka på OK när du uppmanas att göra det.

Publicera en webbplats med FTP

Innan du följer den här proceduren, kontaktar du din Internetleverantör eller systemadministratör för att få den information som du vill publicera på en FTP webbplats. Du måste skapa en FTP-plats på FTP-platser.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Publicera på webbenArkiv-menyn.

 2. Klicka på FTP-platser i rutan Spara i.

 3. Dubbelklicka på Lägg till/ändra FTP-platser.

 4. Ange den information du fick från din Internetleverantör och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Avbryt.

 1. Klicka på Publicera på webbenArkiv-menyn.

 2. Klicka på FTP-platser i rutan Spara i.

 3. Dubbelklicka på den plats som du vill använda i listan över FTP-platser och dubbelklicka sedan på den mapp där du vill publicera din webbplats.

  Obs!: Om din Internetleverantör (ISP) kräver att du använder ett visst program för att överföra webbplatsen, eller om du publicerar webbplatsen till företagets intranät, kan du behöva spara en version av webbplatsen i ett visst HTML-format filformat och följa en diffe hyra ut om du vill publicera din webbplats. Be din Internetleverantör eller din systemadministratör för information om hur du sparar och publicerar webbplatsen.

Spara en webbplats till en mapp på datorn

 1. Klicka på Publicera på webbenArkiv-menyn.

 2. Klicka på den enhet eller mapp där du vill publicera webbplatsen, till exempel mappen Mina dokument i listan Spara i i dialogrutan Publicera på webben.

  Om du vill lägga till din webbplats till en ny mapp högerklickar du där du vill lägga till en ny mapp, väljer du Nytt , klicka på mapp om du vill skapa en ny mapp och skriv sedan ett namn för den nya mappen i rutan namn.

 3. Skriv ett filnamn på startsidan i rutan filnamn.

 4. Klicka på Save.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×