Office
Logga in

Konvertera ett tryckt nyhetsbrev så att det kan användas på webben

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kanske skapar ett tryckt nyhetsbrev i Publisher för ditt företag. Hur kan du använda samma publikation på Internet? Du kan göra det på två sätt:

 • Du kan skapa en webbplats utifrån det tryckta nyhetsbrevet.

 • Du kan ändra tryckt nyhetsbrev så att filen till en PDF eller XPS-fil och sedan publicera den på en webbplats som du skapar i Publisher.

Genom att skicka ett e-postmeddelande med en länk till ett webbnyhetsbrev, sparar du både portokostnader och når en bredare målgrupp.

Vad vill du göra?

Skapa en webbplats från ett tryckt nyhetsbrev

Konvertera publikationer till PDF- eller XPS-filer till publicera på webben

Publicera filer på webben

Skapa en webbplats utifrån ett tryckt nyhetsbrev

Innan du börjar konvertera nyhetsbrevet

Viktigt!: Gör alla ändringar som behövs i det tryckta nyhetsbrevet innan du konverterar det till en webbpublikation. När du har börjat konverteringen kan vissa redigeringsalternativ inte längre användas. (Efter att du har använt guiden Konvertera till webbpublikation för att konvertera det tryckta nyhetsbrevet till en webbpublikation är till exempel alternativet Spalter inte längre tillgängligt i åtgärdsfönstret Sidalternativ.)

Du kanske bör göra följande ändringar av det tryckta nyhetsbrevet innan du konverterar det till en webbpublikation:

 • Om texten i en artikel sträcker sig över flera sidor bör du flytta artikeln till en enda sida så att den blir enklare att läsa. Efter att du har konverterat publikationen kan du också använda hyperlänkar för att koppla ihop de olika artikelavsnitten.

 • Om den sista sidan i det tryckta nyhetsbrevet innehåller platshållartext för en kunds adress samt företagets kontaktinformation bör du ta bort den är sidan, ändra informationen eller flytta kontaktinformationen till en annan sida.

 • Eftersom det är enklare att läsa en spalt på webben än flera spalter, bör du använda alternativen under Spalter i åtgärdsfönstret Sidalternativ och ändra ett flerspaltigt nyhetsbrev till en enspaltig webbpublikation.

  Obs!: Du måste ändra spaltmarkeringen för alla sidor i publikationen.

 • Ett tryckt nyhetsbrev har utskriftsspecifika designfunktioner som inte behövs för webben. Sidnumren i innehållsförteckningen och på respektive sida är exempel på sådant som du kan ta bort. Kundens adressinformation är ett annat.

Skapa en webbpublikation utifrån ett tryckt nyhetsbrev

När du har identifierat och gjort alla ändringar som behövs i det tryckta nyhetsbrevet fortsätter du med konverteringen.

Konvertera ett tryckt nyhetsbrev i en webbnyhetsbrev

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på filen för det tryckta nyhetsbrevet i listan Tidigare publikationer. (Du kan också klicka på Från fil, bläddra till och välja den befintliga nyhetsbrevsfilen och sedan öppna den.)

 3. Ändra innehållet eller layouten av nyhetsbrevet, till exempel placera en flersidig artikel på en enstaka sida, ändra en flerspaltig layout till en enspaltig, ta bort adressinformation eller ta bort utskriftsspecifika designfunktioner.

 4. Klicka på Konvertera till webbpublikationArkiv-menyn.

 5. Gör något av följande under Spara den aktuella publikationen för tryckning:

  • Om du vill spara ändringarna i den ursprungliga nyhetsbrevsfilen innan du fortsätter med konverteringen klickar du på Ja.

   När du är klar med guiden kan du också spara den ändrade publikationen med ett nytt filnamn genom att klicka på Spara somArkiv-menyn och skriva ett nytt filnamn.

   Obs!: Om du sparar genom att använda samma filnamn som på den ursprungliga publikationen, skrivs den över.

  • Om du vill konvertera nyhetsbrevet utan att spara ändringarna i den ursprungliga filen för det tryckta nyhetsbrevet klickar du på Nej.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Gör något av följande under Lägg till ett navigeringsfält:

  • Om du vill lägga till ett navigeringsfält i den konverterade webbpublikationen klickar du på Ja.

  • Om du vill konvertera webbpublikationen utan att lägga till ett navigeringsfält klickar du på Nej.

   Viktigt!: Utan navigeringsfält kommer besökarna på webbplatsen inte åt några andra sidor i webbpublikationen. Du kan emellertid lägga till ett navigeringsfält även efter att du har konverterat nyhetsbrevet.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Om du sparar den ändrade versionen av det tryckta nyhetsbrevet i steg 5, anges ett förslag på ett nytt filnamn för den nya versionen i dialogrutan Spara som. Spara den ändrade publikationen under ett nytt beskrivande filnamn (till exempel Juli2008Ändrad) genom att ändra det föreslagna namnet i rutan Filnamn och välj sedan Enkel webbsidefil eller Webbsida, filtrerad i listan Filformat.

  Viktigt!: Om du använder standardnamnet skrivs den tryckta publikationen över.

  Obs!: Genom att använda ett annat filnamn än på den ursprungliga publikationen ser du till att originalet inte ändras.

 10. Gör de ändringar som behövs i den konverterade webbpublikationen. (Du kanske till exempel vill flytta navigeringsfältet.)

 11. Spara den nya webbpublikationen genom att skriva ett beskrivande filnamn (till exempel Juli2008Webb).

Justera navigeringsfältet

Om du lade till ett navigeringsfält när du konverterade publikationen, kanske du vill flytta det så att det finns på samma plats på alla sidor. Ett bra val är vid den övre marginalen på varje sida, speciellt om du gör navigeringsfältet vågrätt.

Lägga till ett nytt navigeringsfält

Om du väljer att inte lägga till ett navigeringsfält under konverteringen kan du göra det senare på följande sätt:

 1. Peka på NavigeringsfältInfoga-menyn och klicka sedan på Nytt.

 2. Klicka i dialogrutan Designgalleriet på den navigeringsfältsdesign och de alternativ som du vill använda.

  Obs!: Om du vill skapa länkar som har både ett icke valt läge (med en standardfärg) och ett valt läge (färgen ändras när du klickar på länken), klickar du på Visa valt läge.

 3. Gör något av följande under Automatisk uppdatering:

  • Om du vill uppdatera navigeringsfältet genom att ta med en länk till varje sida i publikationen, markerar du kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till befintliga sidor i publikationen.

  • Om du manuellt vill ange vilka sidor som ska länkas från navigeringsfältet avmarkerar du kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till befintliga sidor i publikationen och anger sedan vilka sidor som du vill länka med alternativen i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

 4. Klicka på Infoga objekt.

Ändra texten i navigeringsfältet

 1. Markera navigeringsfältet på en valfri sida.

 2. Markera texten som du vill ändra och skriv den nya texten.

  Den ändrade texten i navigeringsfältet ändras på alla sidor.

Lägga till länkar automatiskt i navigeringsfältet

Om du lägger till sidor i webbnyhetsbrevet, kan du automatiskt lägga till länkar till dessa sidor i ett befintligt navigeringsfält.

 1. Markera navigeringsfältet på en valfri sida.

 2. Klicka på Egenskaper för navigeringsfältFormat-menyn.

 3. Markera kryssrutan Uppdatera det här navigeringsfältet med länkar till nya sidor som läggs till i publikationen i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

Lägga till länkar manuellt i navigeringsfältet

 1. Klicka på guiden knappen Guideknapp i den konverterade publikationen i navigeringsfältet.

 2. Klicka på Lägg till länk i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet i dialogrutan Lägg till länk under Länka till .

 4. Klicka på den sida som du vill länka till från navigeringsfältet under Välj en plats i dokumentet.

 5. Skriv den länktext som ska visas i navigeringsfältet i rutan Text som ska visas och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper för navigeringsfält.

Konvertera en innehållsförteckning till en lista med webbinnehåll

Om det tryckta nyhetsbrevet innehåller en innehållsförteckning med alla artiklar och deras sidnummer, kan den innehållsförteckningen omvandlas till ett navigeringsfält med länkar till alla sidorna i webbpublikationen.

På den första sidan i publikationen kan du infoga en mindre innehållsförteckning med länkar till specifika artiklar. Ta bort sidnumren och formatera artikelrubrikerna som hyperlänkar som leder till respektive artikel.

Formatera en artikelrubrik som en hyperlänk

 1. Markera artikelrubriken i innehållsförteckningen.

 2. Klicka på HyperlänkInfoga-menyn.

 3. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 4. Klicka på sidan som rubriken ska länkas till under Välj en plats i dokumentet och klicka på OK.

Gör andra justeringar för webben

Formateringsegenskaper för tryckning som inte visas så bra i webbläsaren går inte att använda i webbläge. När den tryckta publikationen har konverterats till en webbpublikation måste du göra en del justeringar av formateringen så att den kan visas på webben.

Efter konverteringen bryts inte längre texten automatiskt runt bildramarna. Om en bildram hamnar ovanpå en textram, döljs texten. Du kan antingen flytta eller ändra storlek på textramen, eller flytta bildramen så att de inte överlappar.

Det finns i allmänhet mer utrymme mellan textramarna och kanterna på publikationen än vad som behövs på en webbplats. Du kan justera text- eller bildramarna så att de fyller ut det tomma utrymmet.

De teckensnittsscheman som finns för webbpublikationer är inte desamma som för tryckta publikationer. De teckensnitt som används i det tryckta nyhetsbrevet konverteras inte automatiskt till de som passar bättre för webben. Därför kan det vara bra att ändra alla teckensnitt i det konverterade nyhetsbrevet till webbteckensnitt så att de blir enklare att läsa.

Så här väljer du ett schema för webbteckensnitt

 1. Markera ett litet stycke text i publikationen.

 2. Klicka på TeckensnittFormat-menyn.

 3. Se till att kryssrutan Visa endast webbteckensnitt är markerad under Allmänt i dialogrutan Teckensnitt.

 4. Klicka på TeckensnittsschemanFormat-menyn.

 5. Välj något av teckensnitten i listan under Använd ett teckensnittsschema.

  Teckensnittsschemat för hela publikationen konverteras till teckensnitt som passar för webben.

Sidstorleken ändras under konverteringen

När du har konverterat en tryckt publikation till en webbpublikation, märker du att sidstorleken har ändrats. Det extra utrymmet längst ned på sidan gör det möjligt att flytta textramar och bildramar från andra sidor och placera dem på en enda sida så att webbplatsen blir enklare.

Kontrollera grafiken

Gå igenom filformatet på alla grafikbilder i nyhetsbrevet. Om det ursprungliga nyhetsbrevet innehåller högupplösta fotografier eller illustrationer, använder du ett bildredigeringsprogram som Microsoft Picture It! eller Microsoft Digital Image Pro och ändrar storlek på bilderna och sparar om dem i ett webbvänligt format. Då går överföringen fortare.

Klicka på GrafikhanterarenVerktyg-menyn och gå snabbt igenom all grafik i publikationen.

Gå tillbaka till den ursprungliga publikationen

Obs!: Om du har konverterat ett nyhetsbrev till en webbpublikation och sedan vill gå tillbaka till nyhetsbrevet, ska du inte välja Konvertera till publikation för tryckningArkiv-menyn. Då konverteras en redan konverterad fil och gör så att den ursprungliga publikationen ändras. I stället klickar du på ÖppnaArkiv-menyn och letar sedan reda på den ursprungliga nyhetsbrevspublikationen.

Så här förhandsgranskar du webbplatsen:

 1. Klicka på Förhandsgranska webbsidaArkiv-menyn.

 2. Webbplatsen öppnas i ett webbläsarfönster. Du navigerar mellan sidorna genom att klicka på hyperlänkarna i publikationen och länkarna i webbnavigeringsfälten.

Publicera nyhetsbrevet som en webbplats på webben

När du redigerar är klar är du redo att skapa filerna faktiska Web. Följ anvisningarna som tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP) att publicera din webbplats eller Läs avsnittet Publicera filer på webben i den här artikeln.

Hitta en kortfattad översikt över hur du publicerar dina filer på webben under Publicera filer på webben.

Överst på sidan

Konvertera publikationer till PDF- eller XPS-filer till publicera på webben

Innan du publicerar din Publisher-filer på webben kan konvertera du dem till PDF eller XPS-filer.

Obs!: Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Länkar till information om hur du sparar Publisher-filerna i format som andra kan visa finns under Se även.

Spara Publisher-filer som PDF eller XPS-filer

Spara din publikation i PDF-format

Använd det här alternativet om du vill spara publikationen i ett vanligt format som lätt kan delas, och som många tryckerier använder.

 1. Öppna den publikation som du vill att andra ska kunna visa i Publisher.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera som PDF eller XPS.

 3. Klicka på PDF i listan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS och klicka sedan på Spara.

  Publikationen sparas som standard som publikation namn.PDF-filen i mappen Mina dokument på datorn. Klicka på Ändra och klicka sedan på Standard eller minsta storlek i dialogrutan Publiceringsalternativ. De här inställningarna är utformade för onlinevisning.

Du kan också spara filen som en PDF-fil med hjälp av dialogrutan Spara som.

Spara publikationen i XPS-format

Använd det här alternativet om du vill spara publikationen med ännu större komprimeringsgrad än PDF-formatet samtidigt som du får en utskrivbar fil av hög kvalitet som passar utmärkt för tryck.

 1. Öppna den publikation som du vill att andra ska kunna visa i Publisher.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera som PDF eller XPS.

 3. Klicka på XPS i listan Filformat i dialogrutan Publicera som PDF eller XPS och klicka sedan på Spara.

  Publikationen sparas som standard som publikation namnXPS i mappen Mina dokument på datorn. Publikationen ska optimeras för utskrift av hög kvalitet, men du kan ändra till en lägre inställning genom att klicka på Ändra.

Du kan också spara filen som en XPS-fil med hjälp av dialogrutan Spara som.

Överst på sidan

Publicera filer på webben

Du kan publicera en webbplats till en Webbserver, en nätverksserver, en FTP File Transfer Protocol ()-server eller till en mapp på din egen dator.

Publicera en webbplats på en plats på Internet eller i ett nätverk

Om du vill publicera webbplatsen på World Wide Web (WWW), måste du prenumerera på en värdtjänst. En värdtjänst utrymme Internet access och lagringsutrymme på servrar. Innan du publicerar webbplatsen kontaktar du din Internetleverantör (ISP) eller systemadministratör för att få den information som du vill publicera och en URL (Uniform Resource Locator) till den webbplats där du kan spara filer.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Skriv i rutan Filnamn i dialogrutan Publicera på webben URL-adressen eller nätverksservern där du vill spara webbplatsen – till exempel http://www.northwindtraders.com – och klicka sedan på Spara.

 3. Ange användarnamnet och lösenordet om du ombeds göra det, och klicka sedan på OK.

  Den katalog som är associerad med URL-adressen visas i dialogrutan Publicera på webben.

 4. Dubbelklicka på mappen där du vill spara webbplatsen.

 5. I rutan Filnamn markerar du index som standardnamn på startsidan och klickar sedan på Spara.

 6. Klicka på OK när du ombeds göra det.

Publicera en webbplats med FTP

Innan du går igenom den här proceduren kontaktar du Internetleverantören eller systemadministratören och skaffar den information som behövs för att publicera på en FTP. Du måste också skapa en FTP-plats i FTP-platser.

Hur gör jag?

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på FTP-platser i rutan Spara i.

 3. Dubbelklicka på Lägg till/ändra FTP-platser.

 4. Ange den information som du har fått från Internetleverantören och klicka på OK.

 5. Klicka på Avbryt.

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på FTP-platser i rutan Spara i.

 3. Dubbelklicka på webbplatsen i listan över FTP-platser och dubbelklicka sedan på den mapp där du vill publicera webbplatsen.

  Obs!: Om Internetleverantören kräver att du använder ett visst program för att överföra webbplatsen, eller om du publicerar webbplatsen i ett företags intranät, kanske du måste spara en version av webbplatsen i ett visst HTML-format och publicera webbplatsen på något annat sätt. Fråga Internetleverantören eller systemadministratören hur du sparar och publicerar webbplatsen.

Spara en webbplats till en mapp på datorn

 1. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Publicera på webben.

 2. Klicka på enheten eller mappen, till exempel Mina dokument, där du vill publicera webbplatsen i listan Spara i som finns i dialogrutan Publicera på webben.

  Om du vill lägga till webbplatsen i en ny mapp, högerklickar du där du vill lägga till en ny mapp, väljer Ny , klickar på Mapp för att skapa en ny mapp och skriver sedan namnet på den nya mappen i rutan Namn.

 3. Skriv ett filnamn på startsidan i rutan Filnamn.

 4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×