Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du enkelt skapa och publicera webbsidor direkt i en webbläsare. Du kan dessutom skapa webbsidor direkt från befintliga Microsoft Office InfoPath 2007 formulär, vilket gör det enklare att publicera och dela innehållet med andra i din grupp, ditt företag eller vem som helst på webben.

I den här artikeln

Fördelarna med att konvertera InfoPath-formulär till webbsidor

Att tänka på när du konverterar InfoPath-formulär till webbsidor

Ladda upp ett InfoPath-formulär till ett formulärbibliotek

Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

Uppdatera InfoPath-formulär och webbsidan

Fördelarna med att konvertera InfoPath-formulär till webbsidor

Det finns flera fördelar med att konvertera Office InfoPath 2007 formulär till webbsidor för din webbplats:

 • Välbekanta redigeringsmiljö   Office InfoPath 2007 är en van och bekväm miljö där du vill redigera formulär. Du behöver mer HTML eller använda verktyg för att skapa webbsida i Office SharePoint Server 2007. 

 • Snabbare att skapa webbplatser     Du kan omvandla viktiga Office InfoPath 2007 formulär direkt till webbsidor utan att behöva särskilt format dem som separata webbsidor för använda på webben.

 • Enkel stora försörjningskedja innehåll     Du kan använda ett enda formulär för flera användningsområden, istället för att skapa en version för teamet i Office InfoPath 2007 och en annan version för företaget i HTML. Här är länkas två.

 • Dela resultat med andra     När du konverterar ett Office InfoPath 2007 formulär på en webbsida kan resultatet av formulären enkelt visas av andra som inte har Office InfoPath 2007 installerat eller personer som använder en begränsad nätverksanslutning som inte stöder öppna eller hämta formulär i en webbläsare.

 • Lagra data i ett fast format för arkivering     När du konverterar ett Office InfoPath 2007 formulär på en webbsida, generera formulärdata som är fast och kan inte längre ändras i ett formulär. Det kan vara idealisk för att arkivera företagsdata.

 • Bättre visa formulärdata     Om du har befintliga formulär som visar stora mängder data på flera sidor i Office InfoPath 2007 kan den här informationen bättre bäst för visning på en webbsida.

Överst på sidan

Att tänka på när du konverterar InfoPath-formulär till webbsidor

Tänk på följande när du konverterar Office InfoPath 2007 formulär på webbsidor:

 • Funktionen dokument konvertering stöder endast formulär som skapas i Office InfoPath 2007. För befintliga formulär som skapats i tidigare versioner av InfoPath, kan du behöva uppgradera till Office InfoPath 2007-format för att dra nytta av de senaste funktionerna. Hitta en länk till mer information om hur du uppgraderar Office InfoPath 2007 formulär och formulärmallar i avsnittet Se även.

 • Webbsida som genereras från formuläret är en skrivskyddad version av formulärets innehåll. Du kan redigera webbsidan som genereras i formuläret (se avsnittet senare uppdatera InfoPath-formulär och webbsidan), men detta bör inte förväxlas med ett webbaserat formulär har möjliggjort genom InfoPath Forms Services, där nya formulärdata lämnas med hjälp av webbsidan.

 • Alla kontroller som används för att fylla i formulär (till exempel bläddra till en filsökväg eller öppna en kalenderfönstret) kanske inte visas korrekt på webbsidan. Det här är eftersom dessa kontroller används för att skicka innehåll i Office InfoPath 2007 och som tidigare har nämnts konverterade sidan är helt enkelt en skrivskyddad version av formuläret. Kontakta webbplatsägaren mer information.

 • Dynamiskt innehåll eller innehåll som hämtats till formuläret vid körning visas inte på konverterade webbsidan. Endast statiskt innehåll eller innehåll val gjorda när formuläret skapades ingår. Alltså, till exempel om du fyller i ett formulär som visar eller döljer beroende på innehåll val att information inte inkluderas i konverterade webbsidan.

 • Formatering i ditt formulär kan inte bevaras när formuläret konverteras till en webbsida. Detta omfattar formulärets kantlinjer, teckensnitt och layout för celler. Stor del av de här beror på sidan konverteringsinställningar valt genom webbplatsägaren och formulärmall som används. Kontakta webbplatsägaren mer information.

  Du kan se hur ett formulär kanske visas före och efter konvertering i följande bilder. Röd linje markerar innehållet i formuläret.

  Exempel på statusrapportformulär i Office InfoPath 2007
  Ursprungliga form i Office InfoPath 2007
  Exempel på statusrapportformulär som konverterats till en webbsida i Office SharePoint Server 2007
  Konverterade webbsida som den visas i webbläsaren efter konvertering

Överst på sidan

Ladda upp ett InfoPath-formulär till ett formulärbibliotek

Om du vill konvertera ett Office InfoPath 2007 formulär till en webbsida, ligga först i formuläret i ett formulär bibliotek (eller dokumentbibliotek ) i Office SharePoint Server 2007. Bläddra till det bibliotek där du vill lägga till i formuläret och klicka sedan på Överför på menyraden om du vill lägga till ett formulär i ett formulärbibliotek. Mer information finns i artikeln lägga till en eller flera filer i ett bibliotek.

Obs!: Förutom att överföra formuläret webbplatsägaren överföra en formulärmall (XSN-fil) och konfigurera den för formuläret konvertering (finns i artikeln Konfigurera dokument-till-sida konverterare). Den här formulärmallen finns i ett bibliotek på översta nivån och skiljer sig från den formulärmall som associeras med ett formulärbibliotek och vilka nya formulär som skapas i biblioteket grund.

Överst på sidan

Konvertera ett InfoPath-formulär till en webbsida

 1. Öppna biblioteket som innehåller Office InfoPath 2007 formuläret som du vill konvertera till en webbsida.

 2. Peka på namnet på det formulär som du vill konvertera, klicka på pilen som visas och peka sedan på Konvertera dokument.

  Kommandot Konvertera dokument i Office SharePoint Server 2007

  Obs!: Om du inte ser det här alternativet kan vara inaktiverat konverteringsfunktionen, en formulärmall kan inte konfigureras eller det kan finnas problem med ditt formulär. Kontakta din webbplatsägare.

 3. Klicka på från InfoPath-formulär till webbsida.

  Obs!: Du kanske också ser alternativet Från XML till webbsida. Det här alternativet visas eftersom Office InfoPath 2007 formulär skrivs i XML. Om inte ger instruktioner webbplatsägaren, bör du inte använda det här alternativet för Office InfoPath 2007 formulär eftersom de kräver annan konverteringsinställningar från fristående XML-filer.

  Sidan Skapa sida från dokument öppnas. Beroende på hur webbplatsen konfigurerades kan hända det något av alternativen eller bara en del av de alternativ som beskrivs nedan.

  Sidan Skapa sida från dokument i Office SharePoint Server 2007

 4. I avsnittet plats klickar du på Bläddra och väljer den webbplats där sidan är att skapas.

  Den webbplats som du väljer måste ha aktiverats för publicering. Om du får ett meddelande att publicering inte är aktiverad på webbplatsen kan du kontakta webbplatsägaren.

  Obs!: Om i stället för avsnitten plats och sidans rubrik och beskrivning visas Befintlig sida med alternativet för att uppdatera en befintlig sida innebär det att formuläret redan har konverterats. Information om hur du uppdaterar befintliga webbsidor finns i avsnittet senare uppdatera InfoPath-formulär och webbsidan. Om du vill ignorera den befintliga sidan och skapa en ny, avmarkerar du kryssrutan Uppdatera befintliga sidan och fortsätta med följande steg.

 5. Ange en rubrik, beskrivning och URL (filnamn) i avsnittet sidans rubrik och beskrivning för den webbsida som du skapar.

  URL-namn måste vara unikt och får inte innehålla specialtecken (# % & osv.). Om du vill använda blanksteg, tas de bort automatiskt när sidan skapas.

  Obs!: Rubriken visas ovanför den nya webbsidan i webbläsarens namnlist (HTML-rubrik taggen) och i objektegenskaper i formulärbiblioteket. Beskrivningen visas endast i objektegenskaper i formulärbiblioteket. URL-Adressen visas i Web webbläsarens adressfält (följt av tillägget .aspx).

 6. I avsnittet bearbeta kanske alternativet för att skapa sidan direkt eller skapa en sida i bakgrunden.

  Gör något av följande:

  • Om du vill starta konverteringen direkt klickar du på skapa sidan åt mig nu och fortsätt till sidan när den skapas. Förflyttas du till en tidskrävande åtgärder (LRO) sida tills konverteringen är slutförd. Den här processen vanligtvis tar under en minut men kan det ta längre tid beroende på konverteringskön och konverteringsinställningarna för.

  • Klicka på skapa sidan åt mig i bakgrunden och ta mig tillbaka till dokumentbiblioteket om du vill starta konverteringen i bakgrunden. Du går tillbaka till biblioteket där formuläret finns.

 7. Om du har möjligheten att skicka sidan du skapar till andra markerar du kryssrutan Skicka e-post till följande användare när sidan skapas och ange sedan namnen på de användare som du vill meddela i rutan användare.

 8. Klicka på Skapa om du vill konvertera i formuläret.

Alternativ för nyligen skapade webbsidan

Om du väljer att skapa webbsidan direkt tas du till den nya sidan när konverteringen har slutförts. I verktygsfältet högst upp på sidan se flera alternativ enligt följande exempel.

Verktygsfältet på webbsidan i Office SharePoint Server 2007

Härifrån kan göra du något följande:

Du kan se ännu fler alternativ beroende på hur webbplatsen skapades av webbplatsägaren.

Överst på sidan

Uppdatera InfoPath-formulär och webbsidan

När du konverterar ett Office InfoPath 2007 formulär till en webbsida du hamnar med två filer i Office SharePoint Server 2007: formuläret och webbsidan. Varje fil har en egen URL, versionshantering, historik, arbetsflöde, och så vidare (förutsatt att de funktionerna som är aktiverade för att visst innehåll typ- eller formulärbibliotek).

De två filerna förblir länkade på samma gång. När du redigerar i formuläret och spara den på ett formulärbibliotek kan du sedan igen generera webbsida från formuläret. Den här lösa kopplingar kan du fokusera på att skapa innehåll i Office InfoPath 2007 medan samtidigt håller en version som är formaterad för webben.

Om du vill att den största möjliga flexibiliteten innehåller Office SharePoint Server 2007 ett antal olika sätt att uppdatera formuläret, webbsidan eller båda. De här alternativen beskrivs här.

Uppdatera formuläret, men inte webbsidan

Det finns två sätt att uppdatera formuläret när den har konverterats till en webbsida.

Uppdatera formuläret från biblioteket

 1. Bläddra till biblioteket som innehåller formuläret.

 2. Om du vill checka ut i formuläret, peka på filnamnet, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Checka ut. Checka ut i formuläret är inte obligatoriska, men det är en bra idé att bevara versioner av formuläret. Den förhindrar också att andra användare från att göra ändringar i formuläret medan du redigerar.

 3. Om du vill redigera i formuläret, peka på filnamnet, klickar du på pilen som visas och klicka sedan på Redigera i Microsoft Office InfoPath.

 4. Redigera filen, spara filen och stäng sedan Office InfoPath 2007. Du uppmanas att checka in filen när du stänger den. Om du inte vill att checka in filen just nu, kan du checka in filen senare med hjälp av den nedrullningsbara menyn av filen i biblioteket.

Uppdatera formuläret med hjälp av verktygsfältet webbsida

 1. Bläddra till den webbsida som skapades från formuläret. Vanligtvis ska hitta du webbsidan i biblioteket sidor på webbplatsen där du valde att skapa en sida.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Öppna källdokument i fältkontrollen Sidinnehåll. Du uppmanas att bekräfta att du vill checka ut och redigera formuläret.

 4. Klicka på OK för att öppna formuläret i Office InfoPath 2007.

 5. Redigera filen, spara filen och stäng sedan Office InfoPath 2007. Du uppmanas att checka in filen när du stänger den. Om du inte vill att checka in filen just nu, kan du checka in filen senare med hjälp av den nedrullningsbara menyn av filen i biblioteket.

Uppdatera webbsidan, men inte i formuläret

Obs!: Du bör vara försiktig när du uppdaterar webbsidan ensamt eftersom dina ändringar går förlorade om du väljer att uppdatera sidan från formuläret igen.

 1. Bläddra till den webbsida som skapades från formuläret. Vanligtvis ska hitta du webbsidan i biblioteket sidor på webbplatsen där du valde att skapa en sida.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Redigera innehåll i fältkontrollen Sidinnehåll.

  HTML-redigeraren visas direkt ovanför sidinnehåll. Mer information om hur du använder HTML-redigeraren finns i artikeln använda HTML-redigeraren.

Uppdatera webbsidan med ändringarna i formuläret

Det finns två sätt att uppdatera webbsidan med ändringarna i formuläret.

Obs!: Innan webbsidan kan uppdateras med ändringar som gjorts i formuläret, checkas webbsidan in. Du kan behöva utföra det här steget separat.

Konvertera tillbaka formuläret

 1. Följ sedan samma steg som du utförde tidigare om du vill konvertera ett formulär på en webbsida, finns i avsnittet tidigare Konvertera ett InfoPath-formulär på en webbsida.

 2. Den här gången på sidan Skapa sida från dokument lämna kryssrutan Uppdatera befintlig sida är markerad.

 3. Klicka på Skapa om du vill uppdatera webbsidan med ändringarna i formuläret.

Uppdatera webbsidan med hjälp av verktygsfältet webbsida

 1. Bläddra till den webbsida som skapades från formuläret. Vanligtvis ska hitta du webbsidan i biblioteket sidor på webbplatsen där du valde att skapa en sida.

 2. Klicka på Redigera sida i verktygsfältet redigering. Sidan öppnas för redigering.

 3. Klicka på Uppdatera innehåll från källa i fältkontrollen Sidinnehåll.

 4. Klicka på OK om du vill uppdatera webbsidan när du uppmanas att bekräfta.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×