Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vissa organisationer används Microsoft Office Excel-arbetsböcker som formulär för att samla in data. Dessa arbetsböcker innehåller vanligtvis tomma celler för användare att lägga till data. Du kan konvertera en arbetsbok till en Microsoft Office InfoPath-formulärmall med hjälp av importguiden i InfoPath. Genom att konvertera en arbetsbok till en formulärmall användarna kan dra nytta av InfoPath-funktioner, till exempel validering av schema, dynamiska kontroller, till exempel upprepande avsnitt och affärslogik, till exempel dataverifiering. Dessutom kan du formulärmallen kan till mottagarna genom att skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade. Om du vill skapa en formulärmall för webbläsaraktiverade, måste du publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services. Formulär som baseras på webbläsaraktiverade formulärmallar kan fyllas i med hjälp av en webbläsare.

När du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall med hjälp av standardinställningen i guiden Importera innehåller resulterande formulärmallen layouten för Excel-arbetsboken. Dessutom konverteras celler i Excel-arbetsboken som uppfyller vissa villkor automatiskt till textrutekontroller som användare kan ange data i. Till exempel om en cell är formaterad om du vill ha en kantlinje på alla sidor, konverteras sedan cellen till en textrutekontroll i den resulterande formulärmallen. Om du bestämmer inte dig för att använda standardinställningen i guiden Importera klickar välja du att inkludera bara orientering när du importerar Excel-arbetsbok eller konvertera endast vissa typer av celler till kontroller.

I den här artikeln förklarar grundläggande begrepp och procedurer för att konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall, inklusive funktioner och inställningar som inte stöds i konverteringen.

I den här artikeln

Om att konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Funktioner och inställningar som inte stöds fullt ut vid konverteringen

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

Om att konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

När du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall används arbetsboken som en skiss för att skapa en ny formulärmall. Tabellstrukturen för arbetsboken återskapas som layouttabell i formulärmallen. Om du väljer att inkludera celler som används för att samla in data när du konverterar arbetsboken läggs textrutekontroller till formulärmall i layouttabellceller som motsvarar platsen för fälten i arbetsboken. Storlek och placering av stöds celler, kantlinjer och fyllning, och om celler sammanfogats eller dela upp finns kvar i den resulterande formulärmallen.

Om din arbetsbok innehåller flera kalkylblad, data och formatering på det första kalkylbladet läggs till standard vy i den nya formulärmallen och ytterligare kalkylblad konverteras till motsvarande vyer i formulärmallen. För varje ytterligare vy befattning matcha titlarna på kalkylblad.

Anta att du är en försäkringsagent med en arbetsbok som heter Claims.xls som innehåller två kalkylblad för att bättre förstå förhållandet mellan en arbetsbok som du konverterar med hjälp av guiden Importera InfoPath och den resulterande formulärmallen. Det första kalkylbladet heter Home och andra heter bil. Är sådana med kolumnrubriker typ, beskrivning, lånebelopp och Inköpspris mellan kolumner i varje kalkylblad. Lånebelopp och Inköpspris kolumner i varje kalkylblad formateras använder datatypen valuta. Alla kolumnrubriker är formaterade med fet blå text. Start-kalkylbladet innehåller en formel för att beräkna en amortering schema. En enskild cell används med kantlinje på alla sidor i formatering för att ange en kunds namn.

Om du vill använda i guiden Importera för att konvertera Claims.xls till en formulärmall du skapar en formulärmall som heter Claims.xsn.

En Excel-arbetsbok före och efter konvertering till en InfoPath-formulärmall.
När en Excel-arbetsbok konverteras till en InfoPath-formulärmall, finns layout och andra element kvar.

Den här nya formulärmallen innehåller två vyer. I standardvyn, kallas start (standard), innehåller layout och formatering från kalkylbladet start. Den andra vyn kallas bil, innehåller layout och formatering från kalkylbladet bil. Varje vy innehåller en tabell med kolumnrubriker typ, beskrivning, lånebelopp och Inköpspris, formaterade med fet blå text, precis som i den ursprungliga arbetsboken. Beroende på de inställningar som du väljer i guiden Importera kan emellertid vissa funktioner skiljer sig i den resulterande formulärmallen:

 • Om du använder du Importguiden för att konvertera Claims.xls i en formulärmall genom att bevara endast layout    Den resulterande formulärmallen innehåller en layouttabell som motsvarar tabell i Excel-arbetsboken. Formulärmallen innehåller inte några textrutekontroller.

 • Om du använder guiden Importera för att importera Claims.xls efter bevara layouten och efter konvertering av celler till kontroller     Den resulterande formulärmallen innehåller en upprepande tabell. Celler som uppfyller vissa villkor, till exempel cell med kantlinje formatering tillämpas på alla sidor och de celler som innehåller eller refererar till en formel för beräkning av ett schema för amortering konverteras till textrutekontroller.

  Obs!: Även om celler som innehåller eller refererar till formler konverteras till textrutekontroller bevaras inte formlerna i den resulterande formulärmallen. Du måste återskapa den funktion som formeln anvisningarna med hjälp av lämpliga funktioner i InfoPath.

Överst på sidan

Funktioner och inställningar som inte stöds fullt ut vid konverteringen

Vissa inställningar och formatering i Excel-arbetsböcker stöds inte i InfoPath. När du konverterar en arbetsbok som innehåller sådana inställningar innehåller inte den resulterande InfoPath-formulärmallen dessa funktioner och inställningar. Till exempel om arbetsboken består av ett sidhuvud som innehåller en bild kan sparas bilden inte i den resulterande InfoPath-formulärmallen eftersom InfoPath inte stöder bilder i sidhuvuden och sidfötter.

Här följer en lista över funktioner och inställningar som inte bevaras när du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall:

 • Celler med ”förminska” formatering

 • Cell bakgrundsbilder

 • Bakgrunden cellmönster

 • Cell toningar

 • Villkorsstyrd formatering

 • Dataverifiering

 • Formler

 • Makron

 • Skriv ut hela arbetsboken (inklusive A4 papper, ändra storlek, svartvitt, centrerat på sidan, första sidnummer, sidordning, bilder, skriver ut stödlinjer, utskriftskvaliteten, rad och kolumnrubriker, rader och kolumner på varje sida, skala och ange utskriftsområde)

 • Lodrät textjustering

 • Rader som är smalare än teckensnitt standardhöjden av 10 pt

 • WordArt

I följande lista beskrivs funktioner och inställningar som har delvis stöd när du konverterar en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall:

Celler med dataformatering     Format och färger som använts för cellerna med dataformatering konverteras inte. Till exempel om en cell är formaterad om du vill visa negativa tal med röd text, konvertera numeriska värdet, men den röda textformatering är inte.

Hyperlänkar som refererar till protokoll som inte stöds     Alla hyperlänkar konverteras, men om hyperlänken använder protokollet än http:, https:, ftp:, eller mailto:, hyperlänken fungerar inte när en användare klickar på länken.

Sidhuvud och sidfot justering och formatering     Ett sidhuvud eller en sidfot i en Excel-arbetsbok kan innehålla ett vänster, mitten och höger avsnitt. Det här sammanfogas vid import till InfoPath. Till exempel omvandlas en arbetsbok med vänster rubrik som innehåller namnet ”Wendy Wheeler”, efternamn sidhuvud som innehåller rubriken ”statusrapport” och ett rätt sidhuvud som innehåller datum ”13 oktober 2007” till en InfoPath-formulärmall som innehåller en enda sidhuvud med följande text: ”Wendy WheelerStatus ReportOctober 13, 2007”. Om endast ett avsnitt i arbetsbokens sidhuvud eller sidfot innehåller text, justeras den resulterande texten i formulärmallen automatiskt i enlighet med detta. Till exempel om du endast till höger på sidhuvudet innehåller text i arbetsboken, och sedan motsvarande text på formulärmallen blir rätt justerade. I annat fall kan ska all text i sidhuvuden och sidfötter justeras vänster när den importeras. Teckensnittsinställningen används för det första avsnittet för sidhuvudet eller sidfoten i arbetsboken används i hela sidhuvudet eller sidfoten i den resulterande InfoPath-formulärmallen.

Konvertering av teckensnitt    Även om InfoPath importerar teckensnitt från en arbetsbok när du skapar en ny formulärmall om teckensnitten i arbetsboken inte är tillgängliga på den dator där du utför importen, väljs automatiskt alternativa teckensnitt för formulärmallen.

Implicit kopplade celler     I Excel om du skriver mer text än vad som ryms i den aktuella cellen visas texten ovanpå de efterföljande cellerna som om cellerna som har kopplats. InfoPath stöder inte den här funktionen. Om en konverterade cell innehåller mer text än cellbredden kan hantera radbryts texten till nästa rad i InfoPath. Du kan undvika detta innan du importerar arbetsboken genom att markera cellen och så många efterföljande celler som är nödvändigt att innehålla text och sammanfoga cellerna så att texten passar i den sammanfogade cellen.

Pivottabellrapporter     Pivottabellrapporter konverteras som layouttabeller.

Mycket stora tabeller     InfoPath har stöd för tabeller som är upp till 63 kolumner brett och 999 rader lång. Om en Excel-arbetsbok överskrider dessa begränsningar, konverteras först 63 kolumner och 999 rader.

Obs!: Vissa Excel-arbetsböcker kan inte öppnas utan lösenord. Om så är fallet med arbetsboken kan du kanske inte kunna importera den till InfoPath. Om du vill åtgärda problemet, tar du bort lösenordskravet för arbetsboken innan du importerar. Dessutom kan är vissa arbetsböcker avsedda att hindra användare från att flytta, ta bort, dölja eller ändra namnet på kalkylblad och ska kunna ändra andra strukturelement i arbetsboken. Om så är fallet med kalkylbladet kan du kanske inte kunna importera den till InfoPath. Om du vill åtgärda det här problemet, tar du bort strukturella redigeringsbegränsningar för arbetsboken innan du importerar.

Överst på sidan

Konvertera en Excel-arbetsbok till en InfoPath-formulärmall

 1. Klicka på Importera formulärArkiv-menyn.

 2. Klicka på Nästa i dialogrutan Guiden ImporteraInfoPath-import för Excel-arbetsböcker.

 3. Klicka på Bläddra.

 4. Klicka på Excel-arbetsboken som du vill konvertera och klicka sedan på Öppna.

 5. Om du vill ändra standardbeteendet för import, klicka på Alternativ och välj sedan de alternativ du vill använda.

 6. Klicka på Slutför.

  Obs!: Beroende på layout och komplexiteten i Excel-arbetsboken visas vissa layoutelement eller kontroller inte som förväntat i den resulterande InfoPath-formulärmallen. Som ett resultat kan du behöva göra justeringar i formulärmallen nya när du har konverterat.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×