Konvertera en databas till Access 2007-filformat

Du kan konvertera databaser från tidigare versioner av Access till Microsoft Office Access 2007-filformatet, öppna tidigare Access-databaser utan att konvertera dem och ändra standardfilformatet för nya databaser som du skapar.

Vad vill du göra?

Konvertera en Access-databas till ett annat filformat

Öppna filer från tidigare versioner av Access i Office Access 2007

Ändra standardfilformatet

Förstå vissa skillnader mellan Office Access 2007-filer och filer från tidigare versioner av Access

Konvertera en Access-databas till ett annat filformat

I Office Access 2007 används ett nytt filformat som möjliggör flera nya funktioner (t.ex. uppslagsfält med flera värden, användning av RTF-format och bifogade filer) och publicering av en databas på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats. Om du har en databas som har skapats i en tidigare version av Access kan du fortfarande öppna den i Office Access 2007, men du måste konvertera den till Office Access 2007-formatet innan du kan dra nytta av de nya funktionerna i Office Access 2007. När du har konverterat en databas till Office Access 2007 går det inte att öppna den i (eller länka till den från) tidigare versioner av Access. Om du delar databasen med andra användare, måste du därför se till att alla dessa användare också använder Office Access 2007 innan du konverterar databasen till Office Access 2007-filformatet.

Obs!: Du kan inte konvertera en replikerad databas till Office Access 2007-formatet. Du kan emellertid använda Office Access 2007 för att skapa en replik av en databas som är formaterad i Access 2000- eller Access 2002-2003-format.

Med kommandot Spara databas som i Office Access 2007 kan du konvertera en databas till något av de tre senaste filformaten: Access 2000, Access 2002-2003 eller Office Access 2007. Kommandot Spara databas som bevarar den ursprungliga databasen i sitt inbyggda filformat, men skapar också en kopia av databasen i det filformat som du anger. Du kan också använda det här kommandot om du vill spara en kopia av databasen i samma filformat som originalet.

Konvertera en databas till ett annat filformat

 1. Om filen som du vill konvertera inte är öppen klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Öppna, bläddrar till filen och öppnar den sedan genom att dubbelklicka på den.

  Obs!: Om dialogrutan Utökning av databas visas med en fråga om du vill uppgradera databasen, är filformatet på databasen som du öppnar tidigare än Access 2000. Om du vill fortsätta går du till avsnittet Öppna filer från tidigare versioner av Access i Office Access 2007.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Spara som och klicka sedan på det filformat som du vill konvertera till under Spara databaser i annat format.

  Du kan t.ex. klicka på Aktuellt filformat om du vill spara kopian i samma filformat som originalet, eller så väljer du något annat filformat.

  Om några databasobjekt är öppna när du använder kommandot Spara databas som, uppmanas du att stänga dem innan du skapar kopian. Klicka på Ja så att objekten stängs eller klicka på Nej om du vill avbryta hela processen. Om det behövs uppmanas du också att spara alla ändringar.

 3. Skriv ett filnamn för kopian av databasen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

  En kopia av databasen skapas, och sedan öppnas kopian. Den ursprungliga databasen stängs automatiskt.

Obs!: Om du har en Office Access 2007-databas (ACCDB) som du vill spara i ett tidigare Access-format (MDB), kan du göra det så länge ACCDB-databasen inte innehåller några uppslagsfält med flera värden, offlinedata eller bifogade filer. Om du försöker att konvertera en ACCDB-databas som innehåller dessa element till MDB-format, visas ett felmeddelande.

Överst på sidan

Öppna filer från tidigare versioner av Access i Office Access 2007

När du öppnar en databas i MDB-format från Access 97 eller Access 95, visas dialogrutan Utökning av databas där du ombeds att uppgradera databasen. Gör något av följande om du vill fortsätta:

 • Klicka på Ja om du vill uppgradera databasen till det filformat som du har valt som standardformat i Office Access 2007. När du har konverterat databasen kan du utföra designändringar i filen i Office Access 2007, men det går inte längre att öppna databasen i en tidigare version av Access än den som du har konverterat databasen till. Mer information om hur du ändrar standardfilformat i Office Access 2007 finns i avsnittet Ändra standardfilformatet.

 • Klicka på Nej om du vill öppna databasen utan att uppgradera den. Du kan fortfarande arbeta med filen, men inte göra designändringar med hjälp av Office Access 2007.

 • Klicka på Avbryt om du vill avbryta åtgärden.

Överst på sidan

Ändra standardfilformatet

Efter installationen av Office Access 2007 är standardfilformatet ACCDB. När du skapar en ny databas genom att klicka på Tom databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access, eller genom att klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan klicka på Ny Bild av knapp , skapas en ny ACCDB-fil.

Du kan ändra standardfilformatet så att Office Access 2007 skapar MDB-filer som är kompatibla med tidigare versioner av Access. Möjliga format är Access 2000 och Access 2002-2003. Om du anger standardfilformatet till något av dessa tidigare format, kan du utnyttja den förbättrade utvecklingsmiljön i Office Access 2007, men det går inte att tillföra någon ny Office Access 2007-funktionalitet (som uppslagsfält med flera värden och Windows SharePoint Services-integration) i de filer du skapar.

Så här ändrar du standardfilformatet:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ. Bild av knapp

 2. Klicka på Vanliga alternativ i den vänstra rutan i dialogrutan Access-alternativ.

 3. Välj önskat filformat i den nedrullningsbara listrutan Standardfilformat under Skapa databaser och klicka på OK.

Nästa gång som du klickar på Tom databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access, eller klickar på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan klickar på Ny, skapas den nya filen med angivet standardformat.

Åsidosätta standardfilformatet

Även om du har konfigurerat standardfilformatet till en viss version av Access, går det att åsidosätta detta när du skapar en ny databas:

 1. Klicka på Tom databas på skärmen Komma igång med Microsoft Office Access (eller klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Ny Bild av knapp ).

 2. Skriv ett namn på den nya databasen i rutan Filnamn och klicka sedan på bläddringsknappen bredvid rutan Filnamn.

 3. Klicka på önskat filformat i den nedrullningsbara listan Filformat och klicka på OK.

Överst på sidan

Förstå vissa skillnader mellan Office Access 2007-filer och filer från tidigare versioner av Access

I Microsoft Office 2007-systemet används Access-databasmotorn, som är en förbättrad version av databasmotorn Microsoft Jet. Denna uppgraderade motor ligger till grund för integrationen med Windows SharePoint Services 3.0 och Microsoft Office Outlook 2007 förutom vissa förbättringar i Office Access 2007 (det går t.ex. att skapa uppslagsfält med flera värden).

Filnamnstillägg

I Office Access 2007 finns några nya filnamnstillägg:

 • ACCDB    Filnamnstillägget för det nya Office Access 2007-filformatet. Detta ersätter filnamnstillägget MDB.

 • ACCDE    Filnamnstillägget för Office Access 2007-filer sparas i läget "enbart körning". I ACCDE-filer tas all Visual Basic for Applications (VBA)-källkod (Visual Basic for Applications) bort. En användare av en ACCDE-fil kan bara köra VBA-koden, inte ändra den. Filnamnstillägget ACCDE ersätter filnamnstillägget MDE.

 • ACCDT    Filnamnstillägget för Access-databasmallar.

Fil med arbetsgruppsinformation

I arbetsgruppsinformationsfiler lagras information för säkra databaser. Dessa filer får filnamnstillägget MDW. Inga ändringar har gjorts av MDW-filformatet för Office Access 2007. Office Access 2007 Workgroup Manager skapar MDW-filer som är identiska med de som skapas i Access 2000 t.o.m. Access 2003. MDW-filer som skapas i dessa tidigare versioner kan användas i Office Access 2007-databaser.

Låsningsfiler

När en databas är öppen kontrolleras fillåsningen av en låsningsfil. När du öppnar en MDB-fil skapas och öppnas en LDB-låsningsfil. Detta gäller även om du använder Office Access 2007 för att öppna en MDB-fil. Om du t.ex. öppnar filen Db1.mdb skapas och öppnas en fil med namnet Db1.ldb automatiskt, och den här LDB-filen styr låsningen. För filen som skapas i Office Access 2007-filformatet (ACCDB-filer), styrs låsningen genom att en fil med filnamnstillägget .laccdb skapas och öppnas. Om du t.ex. öppnar Db1.accdb, skapas och öppnas en låsningsfil men namnet Db1.laccdb. Liksom med LDB-filer, tas LACCDB-filer bort automatiskt när alla användare har stängt databasen.

Genom att ha separata låsningsfiler för Office Access 2007-filer och för filer som har skapats i tidigare versioner av Access, kan du ha både Db1.mdb och Db1.accdb öppna i Office Access 2007 samtidigt utan att det innebär någon konflikt i låsningsfilen, eftersom två olika låsningsfiler har skapats. Du kan också ha samma MDB-fil öppen i Office Access 2007 och i en tidigare version av Access samtidigt, där båda versionerna använder samma LDB-låsningsfil.

ACCDE-filer

En ACCDE-fil är Office Access 2007-versionen av MDE-filen i tidigare versioner av Access. Det är en låst version av den ursprungliga ACCDB-filen. Om ACCDB-filen innehåller VBA-kod, tas bara den kompilerade koden med i ACCDE-filen – därför kan VBA-koden inte visas eller ändras av användaren. De som använder ACCDE-filen har heller inte behörighet att ändra design av formulär och rapporter. Du skapar ACCDE-filer från ACCDB-filer så här:

Skapa en ACCDE-fil i Office Access 2007

 1. Öppna databasen som du vill spara som en ACCDE-fil i Office Access 2007.

 2. Klicka på Skapa ACCDE i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg. Bild av knapp

 3. Bläddra i dialogrutan Spara som till mappen där du vill spara filen, skriv ett namn på filen i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Länkade tabeller

Du kan länka en tabell från ett tidigare Access-format till en databas i en senare version av Access, men du kan inte länka en tabell från en senare version av Access till en databas i en tidigare version av Access. Du kan till exempel länka från en ACCDB-databas till tabeller i en annan ACCDB-databas, eller till tabeller i en MDB-databas, men du kan inte länka från en MDB-databas till tabeller i en ACCDB-databas.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×