Konvertera bilder på en presentationsbild till SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Förutom att Konvertera text på bilden till SmartArt-grafik, kan du konvertera bilder till SmartArt-grafik. Bilderna placera i figurer och ordnade baserat på den layout som du har valt automatiskt. En SmartArt-grafik är en visuell bild av din information som du kan anpassa.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Konvertera bilder till SmartArt-grafik

Ändra ordningen på bilder i SmartArt-grafik

Lägga till text i SmartArt-grafik

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Konvertera bilder till SmartArt-grafik

 1. Markera de bilder som du vill konvertera till en SmartArt-grafik.

  Om du vill markera flera bilder klickar du på den första bilden och håller sedan ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på de andra bilderna.

 2. Klicka på Bildlayout i gruppen Bildformat under Bildverktyg på fliken Format.

  Visar knappen Bildlayout på fliken Format

  Om flikarna Format och Bildverktyg inte visas kontrollerar du att du har markerat bilderna. Du måste kanske dubbelklicka på bilderna för att öppna fliken Format.

 3. Klicka på layout för SmartArt-grafik som du vill använda i galleriet.

  Galleriet innehåller layouter för SmartArt-grafik som fungerar bäst med bilder.

  När du har valt en layout för en SmartArt-grafik bilderna automatiskt att placera i figurer och ordnade baserat på den layout som du har valt. Kan du lägga till text i SmartArt-grafiken och anpassa SmartArt-grafik genom att Ändra färger eller lägga till ett SmartArt-format .

Obs!: Om du inte har stängt och sedan öppnat presentationen, kan du ångra konverteringen till SmartArt-grafik genom att klicka på Ångra Knappen Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Ändra ordningen på bilder i SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på bilden som du vill ändra ordning på i textfönstret för SmartArt-grafik.

  Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

  Kontroll för textfönstret

 2. Klicka på Flytta upp eller Flytta ned på snabbmeny.

  Obs!: Om du ändrar ordning på en bild som har associerad text flyttas all text med bilden, inklusive text på olika nivåer (det vill säga text som är indragen under en annan rad med text).

Överst på sidan

Lägga till text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafik och skriv sedan texten. Använd det här alternativet för bästa resultat när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Om textfönstret inte visas klickar du på kontrollen.

Kontroll för textfönstret

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill lägga till en annan form.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på SmartArt-grafik om du vill öppna fliken Design.

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill infoga en figur från fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar markören till före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en figur eller bild från din SmartArt-grafik, klicka på figuren eller bilden som du vill ta bort och trycker på DELETE. Klicka på kantlinjen för din SmartArt-grafik om du vill ta bort hela SmartArt-grafik och trycker på DELETE.

Överst på sidan

Ändra färg på hela SmartArt-grafiken

Du kan ändra färgerna som används på former i din SmartArt-grafik. Olika färgkombinationer härleds från temafärger av presentationen.

 1. Klicka på SmartArt-grafik.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Visar knappen Ändra färger på fliken Design

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på SmartArt-grafik om du vill markera den och öppna fliken Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

  Obs!: Klicka på Ny färg för bilderna i SmartArt-grafik om du vill ändra färg på bilderna i din SmartArt-grafik så att de matchar den färgvariation som du har valt längst ned i galleriet Ändra färger.

Överst på sidan

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Tips   

 • Klicka på kantlinjen för din SmartArt-grafik om du vill ändra storlek på hela SmartArt-grafik och dra i storlekshandtagen in eller ut tills SmartArt-grafik har den storlek du vill ha.

 • Om du redan har text på en PowerPoint bild kan du Konvertera bildtexten till SmartArt-grafik.

 • Du kan animera SmartArt-grafik om du vill framhäva varje figur eller varje hierarkisk nivå.

Överst på sidan

Se även

Konvertera bildtext till SmartArt-grafik

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×