Kontrollpanel för support

Användarnamn. Det namn som användaren angav när han eller hon anslöt till mötet.

Status. Anslutningsstatus för mötet. Uppdateras dynamiskt när anslutningen stängs.

Webbläsare/OS. Deltagaren webbläsartyp, versionsnummer och operativsystemsversion.

Java. Den Java-version som används i samband med den webbaserade Live Meeting-konsolen. Inställningen visas endast om deltagaren använt en webbaserad konsol för att ansluta till mötet .

Transport/från. Transporttyp och IP-adress till den dator som deltagaren använder för att ansluta till mötet.

Visa information. Öppnar ett nytt webbläsarfönster med detaljinformation om den markerade användaren.

Avsluta session. Avslutar mötet och stänger alla användares anslutningar till mötet.

Koppla från användare. Stänger den markerade användarens anslutning till mötet.

Klar. Stänger kontrollpanelen för support.

Om det finns inbjudna användare som har skapat en anslutning till mötet, men som ännu inte har angett den inloggningsinformation som krävs för att delta i mötet, visas en post för dessa användare utan användarnamn på kontrollpanelen för support.

Du måste använda rullningslisten till höger på kontrollpanelen för att visa och använda Visa information, Avsluta session och Koppla från användare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×