Office
Logga in

Kontrollera tjänststatus för Office 365

Du kan visa hälsan för Office 365, Yammer, Microsoft Dynamics CRMoch Microsoft Intune-molntjänsterna på sidan Office 365 Tjänstens hälsa i administrationscentret. Om du har problem med en molnbaserad tjänst kan du kontrollera tjänstens hälsa för att ta reda på om det är ett känt problem där en lösning är på gång innan du ringer supporten eller ägnar tid åt felsökning.

Kontrollera tjänstens hälsa

 1. Gå till https://portal.office.com/adminportal/home?ref=homepage och logga in med ett administratörskonto.

  Om du använder Office 365 Germany går du till https://portal.office.de/adminportal/home?ref=homepage.

  Om du använder Office 365 med 21Vianet går du till https://portal.partner.microsoftonline.cn/adminportal/home?ref=homepage.

  Obs!: Personer som har tilldelats rollen som global administratör eller tjänstadministratör kan visa tjänstens hälsa. För att tillåta Exchange-, SharePoint- och Skype för företag-administratörer att visa tjänstens hälsa, måste de också tilldelas tjänstadministratörsrollen.

 2. Öppna administrationscentret och gå till Hälsa > Tjänstens hälsa, eller klicka på kortet Tjänstens hälsa på startsidans instrumentpanel. Instrumentpanelskortet anger om det finns ett aktivt problem med tjänsten och länkar till sidan med detaljerad information om tjänstens hälsa.

  Instrumentpanelskort för tjänstens status
 3. Hälsostatus för varje molntjänst visas i ett tabellformat med en ikon som anger möjlig status.

Tips: Du kan också använda Office 365 Admin-appen på din mobila enhet för att visa tjänstens hälsa, vilket är ett bra sätt att hålla dig informerad med push-meddelanden.

Visa information om publicerad tjänsthälsa

I standardvyn visas alla tjänster och deras aktuella hälsostatus. Om du vill filtrera vyn efter tjänster där det för närvarande finns incidenter väljer du Incidenter i det skuggade fältet till vänster. Om du väljer Rådgivning visas endast de tjänster där det finns en rådgivning publicerad. Från vyn Alla tjänster klickar du på tjänstens status om du vill öppna en sammanfattning av rådgivningen eller incidenten.

Vy över aktuella problem med tjänstens hälsa

Sammanfattningen av rådgivningen eller incidenten innehåller följande information:

En skärmbild som visar fälten i en tjänstrådgivning
 1. En identifierare och en sammanfattning av problemet.

 2. Aktuell status. I statusdefinitionerna i den här artikeln finns en beskrivning av varje möjlig status.

 3. En beskrivning av hur det här problemet kan påverka användarna.

 4. Tidpunkten då problemet började och den senaste gången som meddelandet om tjänstens hälsa uppdaterades. Under tiden problemet fortgår publicerar vi löpande meddelanden om vilka framsteg som görs för att lösa problemet.

 5. Välj länken Visa information för att få mer information om problemet, bland annat historik över alla meddelanden som publiceras medan vi arbetar med en lösning.

Översätta information om tjänstens hälsa

Eftersom förklaringar om tjänstens hälsa publiceras i realtid översätts de inte automatiskt till ditt språk, och information om en tjänsthändelse finns endast på engelska. Följ de här stegen om du vill översätta en förklaring:

 1. Gå till Translator.

 2. På sidan Tjänstens hälsa väljer du en händelse eller rådgivning. Kopiera texten om problemet under Visa information.

 3. Klistra in texten i Translator och välj Översätt.

Definitioner

Oftast visas tjänsterna som felfria utan ytterligare information. Om ett problem inträffar i tjänsten identifieras problemet som rådgivning eller incident och aktuell status visas.

Tips: Planerade underhållshändelser visas inte i tjänstens hälsa. Du kan spåra planerade underhållshändelser genom att hålla dig uppdaterad i Meddelandecenter. Filtrera på meddelanden som kategoriserats som Planera för ändring för att ta reda på när ändringen ska ske, dess påverkan och vilka förberedelser som bör vidtas. Mer information finns i Meddelandecenter i Office 365.

Incidenter och rådgivning

Informationsikon för rådgivning

Om ikonen för rådgivning visas för en tjänst betyder det att vi är medvetna om att ett problem påverkar vissa användare, men att tjänsten fortfarande är tillgänglig. Rådgivning innebär att det ofta finns en lösning på problemet, och problemet kan vara tillfälligt eller är begränsat i omfattning och påverkan på användare.

Ikon med utropstecken för incident

Om en aktiv incident visas för tjänsten är det ett kritiskt problem, vilket innebär att tjänsten eller en viktig funktion i tjänsten inte är tillgänglig. Användare kanske inte kan skicka och ta emot e-post eller inte kan logga in. Händelser har betydande påverkan på användarna. Om en händelse pågår tillhandahåller vi uppdateringar om undersökningen, åtgärder och bekräftar lösningen på hälsoinstrumentpanelen.

Statusdefinitioner

Status

Definition

Undersöker

Vi är medvetna om ett potentiellt problem och samlar mer information om vad som händer och dess påverkan.

Tjänsteförsämring

Vi har bekräftat att det finns ett problem som kan påverka användningen av en tjänst eller funktion. Den här statusen kan visas om till exempel en tjänst fungerar långsammare än vanligt, det sker oregelbundna avbrott eller om en funktion inte fungerar.

Tjänsteavbrott

Denna status visas om vi anser att ett problem påverkar möjligheten för användarna att använda tjänsten. I det här fallet är problemet betydande och kan upprepas konsekvent.

Återställer tjänsten

Orsaken till problemet har hittats, vi vet vilka korrigerande åtgärder som ska göras och arbetar med att få tillbaka tjänsten i ett felfritt tillstånd.

Utökad återställning

Denna status anger att korrigerande åtgärder pågår för att återställa tjänsten för de flesta användare, men att det tar ett tag att nå alla berörda system. Du kan också få den här statusen om vi har gjort en tillfällig lösning för att minska påverkan medan vi jobbar på en permanent korrigering.

Undersökning uppskjuten

Du ser den här statusen om vår detaljerade undersökning av ett potentiellt problem gör att vi måste begära ytterligare information från kunder för att kunna utvidga undersökningen. Om du behöver vidta några åtgärder meddelar vi dig vilka data eller loggar vi behöver.

Tjänsten har återställts

Vi har bekräftat att korrigerande åtgärder har löst problemet och att tjänsten har återställts till ett felfritt läge. Om du vill ta reda på vad som var fel kan du visa information om problemet.

Historik

I Tjänstens hälsa kan du se den aktuella hälsostatusen och visa historik för rådgivningar och incidenter för tjänsten under de senaste 30 dagarna. Om du vill visa tidigare hälsostatus för alla tjänster väljer du Visa historik på sidan Tjänstens hälsa.

Visa länk till tjänststatushistorik

En lista över alla meddelanden om tjänstens hälsa som publicerats inom den valda tidsramen visas enligt nedan:

Visa historik för tjänststatus

Du kan visa historik för de senaste 7 dagarna eller senast 30 dagarna. Markera en rad för att visa mer information om det problemet.

Mer information om vår utfästelse gällande drifttid finns i Transparent drift från Office 365.

Lämna feedback

Vårt mål är att se till att den information vi ger dig om ett pågående problem når dig i tid, är korrekt och användbar. Välj ett omdöme i stjärnor och visa hur du tycker att vi lyckats. När du gett oss ett omdöme från 1 till 5 stjärnor kan du lämna feedback om särskilda detaljer. Vi använder din feedback till att finjustera vårt system för tjänstens hälsa.

Feedbackformulär för tjänststatusproblem

Mer information finns i

Visa och ladda ned rapporter om användningen av tjänster i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×