Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Om du arbetar med ett dokument och vill lägga till text i ett annat språk än det du normalt använder kan Office kontrollera stavning och grammatik i texten åt dig. 

Om du vill ha information om hur du använder språkverktygen och aktiverar och inaktiverar kontroll av stavning och grammatik kan du läsa: Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare.

Obs!: Om du vill skriva på ett icke-latinbaserat språk som arabiska eller kinesiska kan du växla tangentbordslayout i Språkfältet. När du ändrar tangentbordslayouten ändrar Office stavning och grammatik åt dig. Mer information finns i Aktivera eller ändra språk för tangentbordslayouten.

Om du ska kunna kontrollera stavning och grammatik måste Office veta vilket språk som texten är skriven på.

 1. Placera markören i det dokument där du vill börja skriva text på ett annat språk. Om du redan har skrivit in texten markerar du den. Observera att steg 2 kanske inte finns tillgängligt om du inte placerar markören i, eller mellan, den text som du vill kontrollera.

 2. Klicka på Språk i gruppen Språk på fliken Granska och välj sedan Ange redigeringsspråk.

  Ange språk för språkkontroll

 3. Rulla till det språk du vill använda och markera det.

 4. Stäng dialogrutan Språk genom att klicka på OK.

Om du vill ändra språk medan du kontrollerar stavningen i en databas eller en arbetsbok ändrar du ordlistans språk under stavningskontrollen:

 1. Klicka på Stavning på fliken Granska i Excel eller fliken Start i Access.

 2. I rutan eller dialogrutan Stavning väljer du det språk du vill använda i listan Ordlistans språk.

  Tips: Om stavningskontrollen inte hittar några fel visas inte dialogrutan Stavning. Om det inträffar när du försöker byta språk kan du stava ett ord fel med avsikt så att dialogrutan visas.

Om det språk som du vill använda inte är tillgängligt kanske du behöver ett Office-språkpaket. Mer information finns i Language Accessory Pack för Office 2016.

Om du vill ändra standardspråket för redigering för att kontrollera stavningen hittar du mer information i Ändra språket som används i Office-menyer och språkverktyg.

I InfoPath Designer gäller Ange språk för språkkontroll för den aktuella formulärvyn. I formulär med flera vyer kan du ha olika redigeringsspråk för varje vy. I InfoPath Editor gäller Ange språk för språkkontroll för hela formuläret. Redigeringsspråket gäller hela vyn. All text i vyn markeras som samma språk.

Om du vill ändra språk för ett formulär gör du så här:

 1. På fliken Start klickar du på pilen under Stavning och sedan klickar du på Ange språk för språkkontroll.

 2. Välj språk i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva eller kontrollera stavningen.

Snabbreferens

Meddelanden: 

Om du vill ställa in ett språk i Access behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråk för hela databasen gör du så här:

 1. Öppna den Access-databas du vill ändra ordlistespråk för.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  Knappen Access-alternativ

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. I listan Ordlistans språk klickar du på det ordlistespråk du vill använda, och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill stavningskontrollera markerar du de poster eller fält du vill kontrollera, och klickar sedan på Stavning Knappbild på fliken Start.

  Obs!: Stavningskontrollen använder det markerade ordlistespråket för kontrollera stavningen i databasen. Om du vill kontrollera stavningen i en flerspråkig databas måste du ändra ordlistespråk och kontrollera stavningen för vart och ett av de olika språken i databasen.

Om du vill ställa in ett språk i Excel behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråket för hela arbetsboken gör du så här:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

  Knappen Excel-alternativ

 2. Klicka på Språkkontroll.

 3. I listan Ordlistans språk väljer du det ordlistespråk du vill använda, och klickar sedan på OK.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i kalkylbladet klickar du på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Knappbild .

  Tips: Om du vill kontrollera stavningen i en flerspråkig arbetsbok måste du ändra ordlistespråk och kontrollera stavningen för vart och ett av de olika språken som används i respektive kalkylblad eller cell.

Om du vill ställa in ett språk i InfoPath behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Så här ändrar du ordlistespråk för en hel InfoPath-mall eller -formulär:

 1. Klicka på Ange språk Knappbild på menyn Verktyg.

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Börja skriva på det nya språket.

 4. Upprepa steg 1–2 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 2 väljer du det nya språk du vill använda.

 5. Om du vill kontrollera stavningen i ett formulär klickar du på Stavning i gruppen Språkkontroll på fliken Granska Knappbild .

Om du vill ställa in ett språk i OneNote behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i åtgärdsfönstret Kontrollera stavning.

Så här anger du ordlistespråk för en anteckning:

 1. Markera den anteckning du vill ange språk för eller placera markören där du vill börja en ny anteckning.

 2. Klicka på Ange språk Knappbild på menyn Verktyg.

 3. Välj det språk du vill använda i åtgärdsfönstret Ange språk.

 4. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

 5. Om du vill kontrollera stavningen pekar du på StavningVerktyg-menyn och klickar sedan på Stavning Knappbild .

Om du vill ställa in ett språk i Outlook behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning och grammatik.

Om du vill ändra ordlistespråk för ett helt meddelande gör du så här:

 1. Gå till fliken Meddelande. I gruppen Språkkontroll klickar du på pilen under Stavning och klickar sedan på Ange språk Knappbild .

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket betyder det att det finns språkverktyg som stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista installerade för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket kan du skriva och redigera text, men det går inte att kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 3. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språket som du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i ett meddelande klickar du på Stavning Knappbild på fliken Meddelande.

  Tips: Om stavningskontrollen inte identifierar stavningsfel korrekt när du har utfört de här stegen kan du prova att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk (i steg 2).

Om du vill ställa in ett språk i PowerPoint behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning och grammatik.

Om du vill ändra ordlistespråk för en hel bild gör du så här:

 1. Klicka på Språk Knappbild i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket betyder det att det finns verktyg för språkkontroll, som stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista, installerade för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket kan du skriva och redigera text, men det går inte att kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 3. Upprepa steg 1–2 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 2 väljer du det nya språket som du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen i en bild klickar du på Stavning Knappbild på fliken Granska.

  Obs!: I PowerPoint måste du använda stavningskontrollen på var och en av de olika bilderna.

Om du vill ställa in ett språk i Publisher behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Och om du vill ändra ett språk som är kopplat till enbart en del av texten markerar du texten, kontrollerar stavningen och ändrar ordlistans språk i dialogrutan Stavning.

Om du vill ändra ordlistespråk för en hel publikation gör du så här:

 1. Klicka på SpråkVerktyg-menyn och klicka sedan på Ange språk.

 2. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

 3. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

 4. Om du vill kontrollera stavningen pekar du på StavningVerktyg-menyn och klickar sedan på Stavning Knappbild .

  Tips: Om du vill kontrollera stavningen i alla sidor i en flersidig publikation, kontrollera att den Kontrollera all text kryssrutan på Kontrollera stavning dialogrutan är markerad.

Om du vill ställa in ett språk i Visio behöver du bara skriva på det språk du vill använda.

Om du vill ändra ordlistespråk för viss text i Visio gör du så här:

 1. Markera en befintlig del av texten. Eller skriv ett nytt textstycke på det språk du vill använda och markera sedan texten.

 2. Klicka på TextFormat-menyn och klicka sedan på fliken Teckensnitt.

 3. Välj det språk du vill använda i listan Språk.

 1. Placera markören i det dokument där du vill börja skriva text på ett annat språk. Eller, om du vill ändra det språk som är kopplat till en befintlig del av texten markerar du texten.

 2. Klicka på Ange språk Knappbild i gruppen Språkkontroll på fliken Granska.

 3. Välj det språk du vill använda i dialogrutan Språk.

  Om Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket innebär det att språkverktyg som stavningskontroll, grammatikkontroll och synonymordlista har installerats för det språket. Om inte Stavning och grammatik-ikonen Knappbild visas framför språket kan du skriva och redigera text, men inte kontrollera stavningen eller grammatiken eller använda synonymordlistan för det språket.

 4. Upprepa steg 1–3 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket eller växla till ett annat språk. I steg 3 väljer du det nya språk du vill använda.

  Tips: Om stavningskontrollen inte identifierar stavningsfel korrekt när du har utfört de här stegen kan du prova att avmarkera kryssrutan Identifiera språk automatiskt i dialogrutan Språk (i steg 3).

Snabbreferens

Ange språk för språkkontroll när du skapar ett nytt dokument

 1. Klicka där du vill börja skriva på ett annat språk i det nya dokumentet.

 2. Klicka på Stavning och Ange språk för språkkontroll på fliken Granska.

  Klicka på Stavning > Ange Redigeringsspråk på fliken Granska

 3. Bläddra i listan för att välja önskat språk och klicka på OK.

  Bild på listan för Ange språk för språkkontroll i Word Online

 4. Börja skriva på det språk som du har markerat.

 5. Upprepa steg 3 och 4 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket.

Ange språk för språkkontroll när du redigerar ett befintligt dokument

 1. Öppna det befintliga dokumentet som du vill ändra språk för.

 2. Klicka på Redigera dokument och klicka sedan på Word Online.

  Redigera i Word Online

 3. Markera texten, högerklicka och klicka sedan på Ange språk för språkkontroll.

  Högerklicka och klicka på Ange Redigeringsspråk

 4. Bläddra i listan för att välja önskat språk och klicka på OK.

  Bild på listan för Ange språk för språkkontroll i Word Online

 5. Börja skriva på det språk som du har markerat.

 6. Upprepa steg 3 och 4 om du vill växla tillbaka till det ursprungliga språket.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×