Kontrollera stavning och grammatik i Office 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd följande anvisningar för att kontrollera stavning och grammatik i Microsoft Office 2007-systemet-filer. Du kan kontrollera stavning och grammatik på en gång genom att köra stavnings- och grammatikkontrollen eller så kan du kontrollera stavning och grammatik automatiskt och göra korrigeringar medan du arbetar.

Obs!: Den här artikeln beskriver Office 2007. Information om hur du kontrollerar stavning och grammatik i senare versioner av Office finns i Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare.

Mer information om hur du arbetar på andra språk finns i Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk.

Klicka på rubriker nedan för mer information.

 1. Öppna stavnings- och grammatikkontrollen. Var verktyget finns varierar lite beroende på vilket program du använder:

  • Word, Excel, PowerPoint: Klicka på fliken Granska i gruppen SpråkkontrollStavning (Stavning och grammatik i Word).

  • Outlook: Klicka på Stavning på fliken meddelande i gruppen Språkkontroll.

  • InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: På fliken Verktyg, pekar du på Stavning och klickar på Stavning.

  • Access: På fliken Start, i gruppen Poster, klickar du på Stavning.

 2. Om programmet hittar stavfel, markeras det första felstavade ordet eller grammatiska felet. Alternativen som visas variera lite beroende på vilket program du använder och om felet är ett stavfel eller ett grammatiskt fel.

  Ignorera en gång     Ignorera det här ordet en gång, men kontrollera det igen.

  Ignorera alla     Ignorera det här ordet i hela dokumentet.

  Ignorera regel     Ignorera regeln grammatik i hela dokumentet.

  Nästa mening     Kontrollera nästa mening.

  Lägg till i ordlista/föreslå    eller   Lägg till ordet i programmets ordlista.

  Ändra     Använd det föreslagna ordet i rutan Förslag.

  Förklara    Visa en förklaring för den föreslagna grammatikförändringen.

  Ändra alla     Använd det föreslagna ordet och ändra alla förekomster av ordet.

  Autokorrigering     Använd det först föreslagna ordet varje gång du klickar på Autokorrigering.

  Ta bort     Ta bort ordet.

  Ta bort alla     Ta bort alla förekomster av ordet.

  Ignorera fältet ”x”     Ignorera detta fält i Access.

  Grammatikkontroll    Aktivera grammatikkontroll i detta dokument.

  Ordlistans språk/Ange språk    eller välj en Ordlistans språk.

  Alternativ     Öppna dialogrutan Alternativ. Där kan du välja hur programmet ska korrigera stavning och grammatik för alla dokument.

  Ångra/Ångra senaste     Ångra föregående ändring. Fortsätt klicka för föregående ändringar.

  Kontrollera all text     Kontrollera stavningen i alla artiklar i den här Publisher-publikation.

  Frågetecken     Öppna hjälpen för det här programmet.

Den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen är inte tillgänglig i Access, Excel eller Project.

I Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Word-alternativ > Språkkontroll.

 2. I listan Undantag för, väljer du antingen ditt aktuella dokument eller Alla nya dokument.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutorna Dölj stavfel i dokumentet och Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

 4. Klicka på OK för att gå tillbaka till dokumentet. När vågiga linjer visas under ord, högerklickar du på ordet och väljer sedan i korrigeringsmenyn.

I Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 3. Markera eller avmarkera kryssrutorna Kontrollera stavning medan du skriver, Markera grammatikfel medan du skriver eller Kontrollera grammatik och stavning.

 4. Klicka på OK för att gå tillbaka till Outlook. När vågiga linjer visas under ord, högerklickar du på ordet och väljer sedan i korrigeringsmenyn.

Obs!: Stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar inte Anteckningar.

I PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > PowePoint-alternativ > Språkkontroll.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutorna Kontrollera stavning medan du skriver, Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll eller Dölj stavfel.

 3. Klicka på OK för att gå tillbaka till presentationen. När vågiga linjer visas under ord, högerklickar du på ordet och väljer sedan i korrigeringsmenyn.

I InfoPath, OneNote, Publisher och Visio

 1. Skapa eller öppna en fil.

 2. På fliken Verktyg pekar du på Stavning och klickar sedan på Stavningsalternativ.

 3. I dialogrutan Stavningsalternativ markerar eller avmarkerar du Kontrollera stavning medan du skriver.

 4. Klicka på OK för att gå tillbaka till dokumentet. När vågiga linjer visas under ord, högerklickar du på ordet och väljer sedan i korrigeringsmenyn.

I Word och Outlook kan du tvinga fram en ny kontroll av ord och grammatik som du tidigare valt att ignorera på följande sätt:

 1. Öppna det Word-dokument eller Outlook-objekt som du vill kontrollera igen.

  Obs!: Stavnings- och grammatikkontrollen kontrollerar inte anteckningar i Outlook.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ i Word eller Redigeringsalternativ i Outlook.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. I Word klickar du på Kontrollera igen; i Outlook klickar du på Kontrollera e-postmeddelande igen (även om du vill kontrollera en kalenderpost).

 5. Klicka på Ja när du ser varningsmeddelandet om att återställa stavnings- och grammatikkontrollen.

 6. Klicka på OK i dialogrutan för att gå tillbaka till dokumentet eller e-postobjektet och kör stavnings- och grammatikkontrollen igen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×