Kontrollera om det finns makron, som kan innehålla virus

Ett makrovirus är en typ av virus som kan lagras i makron i ett Visio-dokument (till exempel en ritning, stencil eller mall) eller i en ActiveX-kontroll, ett COM-tillägg eller ett Visio-tillägg som Visio läser in.

 • Om du tror att ett dokument, en ActiveX-kontroll eller ett COM- eller Visio-tillägg innehåller användbara makron öppnar du filen med makrona aktiverade (klicka på Aktivera makron i varningsmeddelandet om makrovirus). Om du inte känner till eller inte litar på den som publicerade makrona, eller om du tror att ett dokument inte ska innehålla makron, öppnar du dokumentet utan makron så att inte eventuella virus i makron kan överföras (klicka på Inaktivera makron i varningsmeddelandet om makrovirus).

Obs!: Om du öppnar en fel med makron inaktiverade kan funktioner i filen påverkas.

 • Du kan inte använda Visio till att skanna en disk, diskettenhet eller nätverksenhet för att söka efter eller ta bort makrovirus. För den typen av skydd måste du köpa och installera ett speciellt antivirusprogram. Ett varningsmeddelande visas dock varje gång du öppnar ett dokument, en ActiveX-kontroll, eller ett COM- eller Visio-tillägg som innehåller makron, som kan innehålla virus. Du kan sedan välja att öppna dokumentet med eller utan makron.

  Meddelanden: 

  • Om du vill kan du sluta söka igenom dokument, ActiveX-kontroller, eller COM- eller Visio-tillägg efter makron som kan innehålla virus genom att ange säkerhetsnivån för makrovirusskydd till Låg (Den inställningen rekommenderas ej).

  • Du kan inte ange en lägre säkerhetsnivå än vad som tillåts av din säkerhetspolicy. Om systemadministratören t.ex. har angett säkerhetsnivån till Hög kan du inte ändra den till Medel även om du markerat Medel i den här dialogrutan.

  • Om du ändrar säkerhetsnivån måste du starta om Visio för att ändringarna ska börja gälla.

  • Eftersom makron kan innehålla virus bör du vara försiktig när du kör dem. Bland säkerhetsåtgärderna du kan vidta finns att se till att köra ett uppdaterat antivirusprogram på datorn, använda digitala signaturer samt upprätthålla en lista över pålitliga källor för makron.

  • Om du vill veta mer om makrovirus, bland annat hur du kan köpa antivirusprogramvara som söker igenom befintliga dokument och tar bort makrovirus, kan du hämta information om virusskydd från Microsofts webbplats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×