Kontroll av webbkompatibilitet: uttryck som stöds

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

Du kan lösa uttryck-relaterade fel vid kompatibilitetskontroll i Access webbdatabaser genom att ersätta uttryck som kompatibilitetskontrollen identifieras som problem i tabellen Webbkompatibilitetsproblem.

Det här avsnittet innehåller uttryck och kontexter som gör och hanterar dem inte i en Access-Webbdatabas. Du kan använda uttryck som stöds för att ersätta uttryck som kompatibilitetskontrollen identifieras som inte web-kompatibla.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

Obs!: I den här artikeln gäller för Access webbdatabaser (introducerades i Access 2010) som är annorlunda än Access-webbprogram (introducerades i Access 2013).

I den här artikeln

Översikt

Tabell med stöds uttryck

Översikt

Uttryck är alla utvärderas samma, oavsett var de finns i traditionella Access-skrivbordsdatabaser. Det vill säga om uttrycket är i en Frågekolumn, en formulärkontroll eller en rapportfot, fungerar det på samma sätt.

I en Access-Webbdatabas uttryck utvärderas i kontexten och vissa uttryck är giltigt i en del sammanhang men inte i andra. Ett uttryck som fungerar i ett formulär webbkontroll kanske till exempel inte fungerar i en webbfråga.

När du utformar Access web databasobjekt från början eller komma igång med hjälp av en mall behöver du inte oroa dig för kontexter, eftersom Access förhindrar du att ange ett uttryck som inte kan utvärderas i kontexten som du arbetar. Men om du vill flytta framåt en befintlig databas och publicera den på webben, kanske vissa uttryck i databasen inte fungerar som förväntat.

Du kan köra kompatibilitetskontrollen för att avgöra sådana problem. Du kanske har nått det här avsnittet när du kör kompatibilitetskontroll och sedan klicka på en cell i tabellen Webbkompatibilitetsproblem. Det här avsnittet beskrivs de uttryck som du kan använda i varje kontext, som hjälper dig att adressen problem som kompatibiliteten layout upptäcks.

Överst på sidan

Tabell med stöds uttryck

Referera till den här listan med stöds uttryck med kontexten utbyte av uttryck som identifierats som problem under kompatibilitetskontrollen.

Allmän åtkomst

Beräknade kolumner

Verifieringsuttryck

Fråga kolumner

Gränssnittsmakron

Datamakron

Formulär

Rapporter

Allmän åtkomst

Följande uttryck är tillåtna i kontexten för allmän åtkomst för en Webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid

Datum
DateSerial
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

SQL-mängdfunktioner

AVG
antal
summa

Text

InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
inte
eller

Överst på sidan

Beräknade kolumner

Följande uttryck är tillåtna i kontexten för beräknade kolumner för en Webbdatabas.

Konvertering

ASC
CDbl
DateSerial
dag
timme
minut
månad
andra
Str
Str$
TimeSerial
veckodag
år

Datum/tid

DateSerial
dag
timme
minut
månad
MonthName
andra
TimeSerial
veckodag
WeekdayName
år

Ekonomi

Degavskr
slutvärde
RBETALNING
periodantal
betalning
AMORT
nuvärde
ränta
Linavskr
Årsavskr

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

ABS
Atn
Cos
Exp
åtgärda
Int
Log
avrunda
logga
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
OOM

Text

ASC
InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
utrymme
Space$
sträng
sträng$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
\
^
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
i
som
inte
eller

Överst på sidan

Verifieringsuttryck

Följande uttryck är tillåtna i kontexten verifieringsuttryck för en Webbdatabas.

Konvertering

ASC
CDbl
DateSerial
dag
timme
minut
månad
andra
Str
Str$
TimeSerial
veckodag
år

Datum/tid

Datum
DateSerial
dag
timme
minut
månad
MonthName
nu
andra
tid
TimeSerial
veckodag
WeekdayName
år

Ekonomi

Degavskr
slutvärde
RBETALNING
periodantal
betalning
AMORT
nuvärde
ränta
Linavskr
Årsavskr

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

ABS
Atn
Cos
Exp
åtgärda
Int
Log
avrunda
logga
Sin
Sqr
Tan

Text

ASC
InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
utrymme
Space$
sträng
sträng$
trimma
Trimma$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
\
^
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
i
som
inte
eller

Överst på sidan

Fråga kolumner

Följande uttryck är tillåtna i kontexten för frågan kolumner för en Webbdatabas.

Konvertering

ASC
CDbl
DateSerial
dag
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
timme
minut
månad
Nz
andra
Str
Str$
TimeSerial
veckodag
år

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid

Datum
DateSerial
dag
timme
minut
månad
MonthName
nu
andra
tid
TimeSerial
veckodag
WeekdayName
år

Ekonomi

Degavskr
slutvärde
RBETALNING
periodantal
betalning
AMORT
nuvärde
ränta
Linavskr
Årsavskr

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

ABS
Atn
Cos
Exp
åtgärda
Int
Log
avrunda
logga
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
OOM

Text

ASC
InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
utrymme
Space$
sträng
sträng$
trimma
Trimma$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
\
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
i
som
inte
eller

Överst på sidan

Gränssnittsmakron

Följande uttryck är tillåtna i Gränssnittsmakron kontexten för en Webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid

Datum
DateSerial
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

Text

InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
inte
eller

Överst på sidan

Datamakron

Följande uttryck är tillåtna i datamakron kontexten för en Webbdatabas.

Konvertering

ASC
CDbl
DateSerial
dag
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
timme
minut
månad
Nz
andra
Str
Str$
TimeSerial
veckodag
år

Datum/tid

Datum
DateSerial
dag
timme
minut
månad
MonthName
nu
andra
tid
TimeSerial
veckodag
WeekdayName
år

Ekonomi

Degavskr
slutvärde
RBETALNING
periodantal
betalning
AMORT
nuvärde
ränta
Linavskr
Årsavskr

Granskning

IsEmpty
IsNull
uppdateras

Matematik

ABS
Atn
Cos
Exp
åtgärda
Int
Log
avrunda
logga
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
OOM

Text

ASC
InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
utrymme
Space$
sträng
sträng$
trimma
Trimma$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
\
^
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
i
som
inte
eller

Överst på sidan

Formulär

Följande uttryck är tillåtna i formulär kontexten för en Webbdatabas.

Konvertering

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Databas

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Datum/tid

Datum
DateSerial
nu

Granskning

IsNull

Matematik

Avrunda

Programflöde

IIf

SQL-mängdfunktioner

AVG
antal
summa

Text

InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
inte
eller

Överst på sidan

Rapporter

Följande uttryck är tillåtna i kontexten rapporter för en Webbdatabas.

Konvertering

ASC
CDbl
DateSerial
dag
FormatCurrency
Formatdatumtid
FormatNumber
FormatPercent
timme
minut
månad
Nz
andra
Str
Str$
TimeSerial
veckodag
år

Datum/tid

Datum
DateSerial
dag
timme
minut
månad
MonthName
nu
andra
tid
TimeSerial
veckodag
WeekdayName
år

Ekonomi

Degavskr
slutvärde
RBETALNING
periodantal
betalning
AMORT
nuvärde
ränta
Linavskr
Årsavskr

Granskning

IsEmpty
IsNull

Matematik

ABS
Atn
Cos
Exp
åtgärda
Int
Log
avrunda
logga
Sin
Sqr
Tan

Programflöde

Välj
OOM

SQL-mängdfunktioner

AVG
antal
Max
Min
STDAV
STDAVP
summa
varians
VARIANSP

Text

ASC
InStr
LCase
LCase$
vänster
kvar$
längd
EXTEXT
Mid$
höger
Högerklicka$
sträng
sträng$
trimma
trimma$
UCase
UCase$

Konstanter

””-Tom sträng
FALSKT
Null
SANT

Operatorer

-
&
*
/
\
^
+
<
< =
<>
=
>
> =
och
i
som
inte
eller

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×