Kontroll av webbkompatibilitet: schemafel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln visar schemafel som du kan stöta på när du kör kompatibilitetskontroll och innehåller information som hjälper dig att åtgärda felen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

Använda Uppslagsguiden för att skapa eller ändra ett uppslagsfält

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Använda Uppslagsguiden för att skapa eller ändra ett uppslagsfält

Många schemafel orsakas av problem med uppslagsfält. Här beskrivs hur du startar Uppslagsguiden i databladsvyn om du vill åtgärda problemen genom att skapa eller ändra ett uppslagsfält.

Skapa till uppslagsfält i databladsvyn

 1. Öppna tabellen som du vill lägga till ett uppslagsfält och välj sista kolumnen, Klicka på Lägg till.

 2. Klicka på pilen intill Klicka för att lägga till och klicka sedan på Uppslag och relationer.

 3. Följ stegen i Uppslagsguiden och skapa uppslagsfältet som du behöver.

Ändra ett uppslagsfält i databladsvyn

 1. Öppna tabellen och markera uppslagsfältet som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Ändra uppslag i gruppen Egenskaper på fliken Fält.

  • Högerklicka på uppslagsfältet och klicka sedan på Ändra uppslag.

 3. Följ stegen i Uppslagsguiden och åtgärda ditt specifika problem.

ACCWeb105003

Feltext    Kolumndatatyp för Värdelistuppslag måste vara ”Text” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven LETAUPP används en lista som inte stöds i en Webbdatabas. Värdelistan måste vara bundet till en kolumn med text på servern.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ändra datatypen för uppslagsfältet till Text. Om vyn inte är tillgängligt, ta bort uppslagsfältet och använda Uppslagsguiden för att skapa den igen.

Överst på sidan

ACCWeb105012

Feltext    Uppslag radkällor med satsen satser är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet använder en fråga som innehåller en WHERE-sats som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ta bort WHERE-sats från egenskapen Radkälla för relevanta uppslagsfältet. Om vyn inte är tillgängligt, ta bort uppslagsfältet och använda Uppslagsguiden för att skapa den igen.

Överst på sidan

ACCWeb105018

Feltext    En primärnyckel som är ett uppslag är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen har en primärnyckel som är ett uppslagsfält som refererar till en annan tabell, vilket inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ändra egenskapen kontrolltyp för uppslagsfältet till textrutan (på fliken uppslag). Öppna fönstret Relationer och ta bort alla relationer där uppslagsfältet finns på n-sidan av relationen (pilen pekar från uppslagsfältet).

Om designvyn och fönstret Relationer inte är tillgängliga, gör du följande:

 1. Skapa en ny tom databas (inte en Webbdatabas).

 2. Importera de tabeller som du behöver från den ursprungliga databasen till den nya databasen.

 3. Gör nödvändiga ändringar i den nya databasen.

 4. Ta bort tabellerna i den ursprungliga databasen och sedan importera dem från den nya databasen.

Överst på sidan

ACCWeb107000

Feltext    Fältets datatyp är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna fältet har en datatyp som inte stöds på webben, till exempel OLE-objekt.

Vad du kan göra    Återskapa fältet som en av datatyperna som stöds:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Datum/tid

 • Beräknat fält

 • Bifogad fil

 • Hyperlänk

 • Memo

 • Leta upp

Överst på sidan

ACCWeb107001

Feltext    Sammansatt index är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen har en sammansatt primärnyckel (en nyckel som består av fler än ett fält). Du kan bara använda ett Räknare-fält som primärnyckel för en webbtabell. Du kan inte använda sammansatt index på webben.

Vad du kan göra    Om sammansatt index var för en primärnyckel, skapa en primärnyckel med typen räknare för den angivna tabellen. Skapa ett verifieringsuttryck för post och kontrollera att informationen i fälten ursprungliga är unikt.

Överst på sidan

ACCWeb107002

Feltext    Tabell med fler än ett fält för bifogade filer är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen innehåller mer än ett fält för bifogade filer, vilket gör att fel under en publiceringen och därför är inkompatibelt med webben.

Vad du kan göra    Du kan spara alla bifogade filer för varje post i en enskild bifogad fil i fältet. Om du behöver mer än ett fält för bifogade filer per post kan du för varje ytterligare bilagor fält skapa en ny tabell som innehåller endast fält för bifogade filer och ett ID-fält och länka den nya tabellen och den ursprungliga tabellen med hjälp av Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb107003

Feltext    Beräknade fältuttrycket har ett inmatningsfält av en typ som är inkompatibelt med webben, till exempel räknare, PM eller binärt.

Vad innebär detta?    De angivna beräknat fält använder en beräkning som använder som indata ett fält som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Justera beräkningen så att alla inmatningsfält ha någon av datatyperna som stöds följande:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Datum/tid

 • Beräknat fält

Överst på sidan

ACCWeb107004

Feltext    Beräknad kolumn data resultattyp är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Resultatet av beräkningen för det angivna fältet är en datatyp som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Återskapa det beräknade fältet så att den resulterande datatypen är ett av de följande datatyperna som stöds:

 • Text

 • Tal

 • Valuta

 • Ja/Nej

 • Datum/tid

Överst på sidan

ACCWeb107005

Feltext    Tabell med fler än 220 fält är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen innehåller fler än 220 fält. Du kan publicera en tabell med fler än 220 fält på webben.

Vad du kan göra    Skapa en ny tabell innehåller ytterligare fält. Använd sedan Uppslagsguiden och skapa ett nytt fält som länkar den nya tabellen i befintlig tabell.

Överst på sidan

ACCWeb107006

Feltext    Tabellnamnet är ett reserverat namn och inte är kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven tabellnamnet är reserverat för användning av SharePoint och kan inte användas på webben.

Vad du kan göra    Undvik att använda något av följande reserverade tabellnamn:

 • Användarinformation

 • Listor

 • Dokument

 • Webbdelar

 • ComMd

 • Webbplatser

 • Arbetsflöde

 • WFTemp

 • Lösningar

 • Rapportdefinitioner

 • MSysASO

Överst på sidan

ACCWeb107007

Feltext    Avpublicerade tabeller med uppslag till publicerade tabeller är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen ännu har publicerats inte och innehåller ett uppslagsfält som pekar på en publicerade tabell, vilket förhindrar att publicering.

Vad du kan göra    Publicera tabellen avpublicerade utan att lägga till ett uppslag. Du kan synkronisera Webbdatabas för att uppnå detta. Skapa önskad sökning och andra publicerade tabellen när den nya tabellen har publicerats.

Överst på sidan

ACCWeb107008

Feltext    Anpassade format är inte kompatibla med webben

Vad innebär detta?    Det angivna fältet har ett anpassat valutaformat, vilket inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Använd en vanlig valutaformat för fältet. Skall vara cellformatet valuta eller Euro med hjälp av den nedrullningsbara listrutan formatering.

Överst på sidan

ACCWeb107009

Feltext    Endast en av Tillåt nollängd och obligatoriska egenskaper ska anges till true ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Det angivna fältet har både Tillåt nollängd och obligatoriska egenskaper angiven till True.

Vad du kan göra    Kontrollera att högst en av de angivna egenskaperna är angivet till True. Du kan använda designvyn för att ändra de här egenskaperna.

Överst på sidan

ACCWeb107010

Feltext    Egenskapen bör värdet till ”Nej” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen lägger du till endast för det angivna hyperlänkfältet anges till Ja, vilket inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Ändra egenskapen Lägg endast till Nej.

Överst på sidan

ACCWeb107011

Feltext    Standardvärdet bör vara tom ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet har ett standardvärde i en sökning fråga eller i en lista som tillåter flera värden som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Kontrollera att det finns:

 • Inget standardvärde för uppslag frågan. eller

 • Inget standardvärde för värdet uppslagslista som tillåter flera värden

Överst på sidan

ACCWeb107012

Feltext    Standardvärdet bör vara tom ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Fältet angiven hyperlänk har ett standardvärde som inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Ta bort standardvärde för hyperlänkfältet.

Överst på sidan

ACCWeb107013

Feltext    Egenskapsvärde är inte kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Fältet angiven har egenskapen Format skall något förutom General Number, procent eller Standard. Följande format kan användas på webben.

Vad du kan göra    Ändra formatet för det fältet till General Number, procent eller Standard.

Överst på sidan

ACCWeb107014

Feltext    En tabell bör ha en primärnyckel och det ska vara ett tal med fältstorleken long om du ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Den angivna tabellen har något av följande problem:

 • Tabellen har inte en primärnyckel.

 • Datatypen för primärnyckeln tas är inte tal.

 • Primärnyckel fältstorleken är inte lång.

Vad du kan göra    Ändra den befintliga primärnyckeln i Design-vyn så att den har rätt datatyp och Fältstorlek; eller skapa en ny primärnyckel för tabellen med datatypen Räknare. Om vyn inte är tillgängligt, skapa en ny tabell och lägga till kolumner från den ursprungliga tabellen. släpp den ursprungliga tabellen.

Överst på sidan

ACCWeb107015

Feltext    Egenskapsvärde ska väljas för ”falskt” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen unika för det angivna PM-fältet är angiven till True, vilket inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Ändra värdet för unika till FALSKT.

Överst på sidan

ACCWeb107016

Feltext    Egenskapsvärde ska väljas för ”falskt” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen unika för den angivna Ja/Nej fält är angiven till True.

Vad du kan göra    Ändra värdet för unika till FALSKT.

Överst på sidan

ACCWeb107017

Feltext    Egenskapsvärde ska väljas för ”falskt” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen unika för det angivna hyperlänkfältet är angiven till True, vilket inte stöds på webben.

Vad du kan göra    Ändra värdet för unika till FALSKT.

Överst på sidan

ACCWeb107018

Feltext    Bunden kolumn ska vara inställd på primärnyckel i tabellen och bör vara den första kolumnen ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet har något av följande problem:

 • Bunden kolumn är inställt på ett fält än primärnyckeln i källtabellen.

 • Bunden kolumn är inte den första kolumnen i sökningen.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden för att ändra uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb107019

Feltext    Egenskapsvärde ska anges till Ja om du vill vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen endast från lista för angiven uppslagsfältet anges till Nej, men uppslagsfältet är inte en enstaka värdelista och egenskapsinställningen är därför inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden för att ändra uppslagsfältet. Kontrollera att du markerar du kryssrutan endast från lista när guiden visas.

Överst på sidan

ACCWeb107020

Feltext    Egenskapsvärde bör för att vara tom ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen länka underordnade fält för det angivna fältet är inte tom och därför inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ta bort egenskapen länka underordnade fält. Ange egenskapen UnderdatabladsNamn till [Auto] eller [Inget]. Om designvyn inte är tillgänglig i databladsvyn, på fliken Start i gruppen poster klickar du på mer, peka på underdatabladet och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107021

Feltext    Egenskapsvärde bör för att vara tom ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen Länka huvudfält för det angivna fältet är inte tom och därför inte kompatibelt med webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ta bort egenskapen Länka huvudfält. Ange egenskapen UnderdatabladsNamn till [Auto] eller [Inget]. Om designvyn inte är tillgänglig i databladsvyn, på fliken Start i gruppen poster klickar du på mer, peka på underdatabladet och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107022

Feltext    Egenskapsvärde bör vara tomt eller skall vara auto för att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    UnderdatabladsNamn inte från det angivna fältet har angetts för egenskapen [Auto] eller [Inget], och kan därför inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ange egenskapen UnderdatabladsNamn till [Auto] eller [Inget]. Om designvyn inte är tillgänglig i databladsvyn, på fliken Start i gruppen poster klickar du på mer, peka på underdatabladet och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

ACCWeb107023

Feltext    Egenskapsvärde bör som ska anges ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Egenskapen kolumnbredd i angiven uppslagsfältet är tom och därför inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Öppna tabellen i designvyn och ange ett värde för kolumnbredd (på fliken uppslag egenskaper). Eller, markera kolumnen i databladsvyn och på fliken fält i gruppen Egenskaper klickar du på Ändra uppslag. Följ stegen i Uppslagsguiden.

Överst på sidan

ACCWeb107024

Feltext    Räknare stöds inte för andra fält men primärnyckel.

Vad innebär detta?    Det angivna fältet använder datatypen Räknare men är inte primärnyckel i tabellen och är därför inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Ändra datatypen för fältet till tal. Du kan använda datamakron för att uppnå ett liknande funktioner som en tillfällig lösning. Ändra fältet med den här egenskapen till primärnyckeln i designvyn eller ändra datatyp till tal.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×