Office
Logga in

Kontroll av webbkompatibilitet: relations‑ och uppslagsfel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs relations och uppslagsfel som du kan stöta på när du kör en kompatibilitetskontroll. Artikeln innehåller också information som kan hjälpa dig att lösa problemen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln Webbkompatibilitetskontroll: allmänna fel.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Feltext    Kolumndatatypen är inte kompatibel med webbuppslagningar.

Betydelse    Datatypen för det aktuella uppslagsfältet är inte webbkompatibel.

Åtgärd    Se till att uppslagsfältet har en av följande datatyper som stöds:

  • Enskild rad med text

  • Datum/tid

  • Nummer

  • Beräknat fält som returnerar en enda textrad

Överst på sidan

ACCWeb105001

Feltext    Den bundna uppslagskolumnen måste vara primärnyckel för att vara webbkompatibel.

Betydelse    Den bundna kolumnen i det aktuella uppslagsfältet är inte primärnyckel för uppslagningens måltabell.

Åtgärd    Återskapa uppslagsfältet genom att använda Uppslagsguiden. Ange primärnyckelkolumnen i uppslagningens måltabell som bunden kolumn.

Överst på sidan

ACCWeb105002

Feltext    Uppslagsradkällor måste vara fullständiga SQL-uttryck som anger en tabell och fält från tabellen för att källan ska vara webbkompatibel.

Betydelse    Ett eller båda följande villkor är uppfyllda:

  • Frågan för den angivna uppslagningen använder fler än en tabell eller fråga som datakälla.

  • De kolumner som används i frågan har inte angetts explicit.

Åtgärd    Återskapa uppslagningen och se till att:

  • Uppslagningen använder en webbkompatibel tabell som datakälla.

    Tips: Alla tabeller som inte är webbkompatibla ska ha skapat en rad i tabellen Webbkompatibilitetsproblem när kompatibilitetskontrollen kördes.

  • I uppslagsfrågan ska varje fält anges explicit (använd inte SELECT *).

Överst på sidan

ACCWeb105003

Feltext    Flerkolumnuppslagningar med Värdelista som typ av radkälla måste vara bundna till "Kol1" för att vara webbkompatibla.

Betydelse    Den aktuella flerkolumnsuppslagningen är inte bunden till Kol1.

Åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet. Se till att du binder till Kol1 i värdeuppslagningen.

Överst på sidan

ACCWeb105004

Feltext    Värdelistuppslag måste innehålla minst en rad med data för att vara webbkompatibla.

Betydelse    Värdelistan för den angivna uppslagningen är tom och är därför inte webbkompatibel.

Åtgärd    Infoga minst en icke-tom rad i den värdelista som uppslagsfältet använder.

Överst på sidan

ACCWeb105005

Feltext    Värdelistor med tomma värden är inte webbkompatibla.

Betydelse    Detta inträffar om det saknas kolumnvärden i en enstaka rad i en värdeuppslagning. Detta är inte webbkompatibelt.

Åtgärd    Kontrollera att fälten i raden i värdelistan har angetts. Du kan antingen ange radkällan i designvyn eller använda Uppslagsguiden. (Klicka på Ändra uppslagningar i gruppen Egenskaper på fliken Fält.)

Överst på sidan

ACCWeb105006

Feltext    Det går inte att hitta tabellen för uppslagsradkällan.

Betydelse    Den tabell som anges som uppslagningens radkälla finns inte.

Åtgärd    Ange en giltig radkälla för uppslagningen. Du kan återskapa uppslagningen med Uppslagsguiden.


Feltext    SQL-uttryck som innehåller en beräknad resultatkolumn för uppslagsradkällor är inte webbkompatibla.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet har ett uttryck i sin radkälla, och därför är fältet inte webbkompatibelt. Till exempel är följande inte en giltig radkälla för ett webbuppslagsfält: SELECT ([Förnamn] & " " & [Efternamn]) FROM Kontakter;

Åtgärd    Överväg att skapa en beräknad kolumn i den underliggande tabellen och att sedan återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105007

Feltext    Uppslagsradkällan som ska vara webbkompatibel får bara referera till en tabell.

Betydelse    Radkällan för det angivna uppslagsfältet innehåller flera tabeller.

Åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagningen så att den bara refererar till en tabell. Detta innebär att du kan behöva ändra din datamodell.

Överst på sidan

ACCWeb105008

Feltext    Referensintegriteten måste vara falsk om Tillåt flera värden är sant för en uppslagning.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet tillåter flera värden men den relation det konstruerar genomdriver referensintegritet, vilket kräver ett enda värde för uppslagningen.

Åtgärd    Ta bort referensintegritet för relationen eller återskapa uppslagsfältet utan att tillåta flera värden.

Överst på sidan

ACCWeb105009

Feltext    Endast från lista måste vara sant om Tillåt flera värden är sant.

Betydelse    Uppslagsegenskapen Endast från lista har angetts som Falsk för det aktuella fältet men Tillåt flera värden har angetts som Sant.

Åtgärd    Ange egenskapen Endast från lista för uppslagsfältet som Sant, eller ändra Tillåt flera värden till Falskt.

Överst på sidan

ACCWeb105010

Feltext    För uppslagningar måste en associerad relation vara webbkompatibel.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet har inte en motsvarande relation.

Lämplig åtgärd    Skapa en relation mellan uppslagsfältet och det fält det refererar till.

Överst på sidan

ACCWeb105011

Feltext    Uppslagsradkällans SQL-uttryck måste innehålla källtabellens primärnyckelfält och fältet måste vara en bunden kolumn.

Betydelse    Frågan för det angivna uppslagsfältet innehåller inte källtabellens primärnyckel, och därför är fältet inte webbkompatibelt.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105012

Feltext    SQL-uttrycket för uppslagsradkällan är inte webbkompatibel.

Betydelse    SQL-uttrycket för det aktuella uppslagsfältets radkälla har antingen fel format eller är inte webbkompatibelt av någon annan orsak, till exempel för att det innehåller en SQL-operator som inte stöds.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105014

Feltext    Tabeller med uppslagskolumner måste ha en primärnyckel av datatypen Long.

Betydelse    Antingen är den externa nyckeln för uppslagningens måltabell eller måltabellens primärnyckel inte ett långt heltal, eller så är ingen av dem det.

Lämplig åtgärd    Se till att både uppslagningens käll och målfält är långa heltal. Du kanske måste skapa nya fält för att åstadkomma detta.

Överst på sidan

ACCWeb105015

Feltext    Uppslagstypen måste vara |0 eller |1 för att vara webbkompatibel.

Betydelse    Det angivna uppslagsfältet refererar till en fältlista som radkälla.

Lämplig åtgärd    Använd Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet. Detta innebär att du kan behöva ändra din datamodell.

Överst på sidan

ACCWeb105016

Feltext    Relationer som inte är kopplade till ett giltigt uppslagsfält är inte webbkompatibla.

Betydelse    Relationen stöds inte av ett uppslagsfält, och därför är fältet inte kompatibelt med en webbdatabas.

Lämplig åtgärd    Skapa ett uppslagsfält mellan de relaterade tabellerna. Använd Uppslagsguiden för att skapa uppslagningen.

Överst på sidan

ACCWeb105017

Feltext    Datatypen för beräknat kolumnresultat måste vara Text för att vara webbkompatibel.

Betydelse    Den första kolumnen som visas för det angivna uppslagsfältet är en beräknad kolumn med en annan datatyp än Text.

Lämplig åtgärd    Ändra det beräknade fältets datatyp till Text, eller återskapa uppslagsfältet och välj en annan första kolumn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×