Kontroll av webbkompatibilitet: relations‑ och uppslagsfel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln innehåller relation och uppslag fel som du kan stöta på när du kör kompatibilitetskontroll och innehåller information som hjälper dig att åtgärda felen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln Webbkompatibilitetskontroll: allmänna fel.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Feltext    Kolumndatatyp är inkompatibelt med web uppslag.

Vad innebär detta?    Datatypen för det angivna uppslagsfältet stöds inte på webben.

Vad du kan göra    Kontrollera att uppslagsfältet är ett av de följande datatyperna som stöds:

  • Enskild rad med text

  • Datum/tid

  • Tal

  • Beräknat fält som returnerar en enskild rad med text

Överst på sidan

ACCWeb105001

Feltext    Bundna uppslagskolumn måste vara primärnyckel ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Bunden kolumn med angiven uppslagsfältet är inte primärnyckeln i uppslagstabellen mål.

Vad du kan göra    Återskapa uppslagsfältet med hjälp av Uppslagsguiden. Ange primärnyckelkolumnen av uppslagstabellen mål som en bunden kolumn.

Överst på sidan

ACCWeb105002

Feltext    Uppslagsradkällor måste vara fullständiga SQL-uttryck med en tabell och tabellfält som anges att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Något eller båda av följande villkor gäller:

  • Frågan för det angivna uppslaget använder fler än en tabell eller fråga som datakälla.

  • Kolumner som används i frågan valts inte uttryckligen.

Vad du kan göra    Återskapa uppslag, se till att:

  • Sökningen använder ett kompatibelt Webbtabell som datakälla.

    Tips: En tabell som inte är kompatibel med webben bör har skapat en rad i tabellen Web Compatibility problem när du körde Compatibility Kontrollera layout.

  • Uppslag frågan anger varje fält uttryckligen (dvs Använd inte markera *).

Överst på sidan

ACCWeb105003

Feltext    Uppslag med en rad typ av värde källistan flera kolumner måste vara bundet till ”Kol1” ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven med flera spalter uppslag är inte bundet till Kol1.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet. Kontrollera att binda till Kol1 av LETAUPP värde.

Överst på sidan

ACCWeb105004

Feltext    Värdelistuppslag måste innehålla minst en rad med data som ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Värdelista för det angivna uppslaget är tom och är egentligen inte kompatibla med webben.

Vad du kan göra    Ange minst en rad med data i värdelista för uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105005

Feltext    Värdelistor med tomma värden är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Detta händer när det saknar värden i kolumnen i en rad med en uppslagsvärden. Det här är inkompatibelt med webben.

Vad du kan göra    Kontrollera att fälten i värdelistan enskild rad har angetts. Antingen använda designvyn för att ange den här Radkälla eller använda Uppslagsguiden. (På fliken fält i gruppen Egenskaper klickar du på Ändra uppslag.)

Överst på sidan

ACCWeb105006

Feltext    Tabellen för Radkälla LETAUPP hittas inte.

Vad innebär detta?    Tabellen som angetts i Radkälla av angiven LETAUPP finns inte.

Vad du kan göra    Ange en giltig radkälla för sökningen. Du kan använda Uppslagsguiden för att återskapa i sökningen.


Feltext    SQL-uttryck som innehåller beräknade resultatkolumner för uppslag radkällor är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet har ett uttryck i dess Radkälla inte är därför kompatibla med webben. Till exempel följande är inte en giltig radkälla för ett uppslagsfält web: Välj ([Förnamn] & ”” & [Efternamn]) från kontakter.

Vad du kan göra    Du kan skapa en beräknad kolumn i den underliggande tabellen och sedan återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105007

Feltext    Leta upp raden källor kan bara referera till en tabell för att vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Radkälla för det angivna uppslagsfältet innehåller flera tabeller.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden återskapa i sökningen så att den endast refererar till en tabell. Detta kan kräva du ändrar datamodellen.

Överst på sidan

ACCWeb105008

Feltext    Aktivera referensintegritet måste vara falskt om Tillåt flera värden är sant för ett uppslag.

Vad innebär detta?    Välja flera värden anges uppslagsfältet men relationen den modeller används referensintegritet som kräver ett enstaka värde för sökningen.

Vad du kan göra    Ta bort referensintegritet på relationen eller återskapa uppslagsfältet utan att tillåta flera värden.

Överst på sidan

ACCWeb105009

Feltext    Endast från lista måste vara sant om Tillåt flera värden är sant.

Vad innebär detta?    Egenskapen uppslag endast från lista anges till falskt för det angivna fältet men Tillåt flera värden är angivet till True.

Vad du kan göra    Ange den övre gränsen till listegenskap för uppslagsfält till SANT; eller Tillåt flera värden som anges till FALSKT.

Överst på sidan

ACCWeb105010

Feltext    Uppslag kräver en associerad relation ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet har inte en associerad relation.

Vad du kan göra    Skapa en relation mellan uppslagsfältet och fältet som den hänvisar till.

Överst på sidan

ACCWeb105011

Feltext    Uppslag Radkälla SQL-sats måste innehålla källa tabell primärnyckelfältet och fältet måste vara en bunden kolumn.

Vad innebär detta?    Frågan för det angivna uppslagsfältet innehåller inte källtabellen primärnyckeln och kan därför inte kompatibel med webben.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105012

Feltext    SQL-uttrycket för uppslag Radkälla är inkompatibelt med webben.

Vad innebär detta?    SQL-uttryck för radkällan för angiven uppslagsfältet är antingen felaktig eller är inkompatibelt med Web för en mängd olika skäl, som den innehåller ett som inte stöds SQL-operator.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden för att återskapa uppslagsfältet.

Överst på sidan

ACCWeb105014

Feltext    Tabeller med uppslagskolumner måste ha en primärnyckel och primärnyckeln måste vara en lång datatyp.

Vad innebär detta?    Uppslag mål tabell sekundärnyckel eller källa tabell primärnyckeln tas är inte ett långt heltal eller båda.

Vad du kan göra    Kontrollera att både käll- och fälten i sökningen är long int som standard. Du kanske vill skapa nya fält för detta.

Överst på sidan

ACCWeb105015

Feltext    Uppslag måste vara ' | 0' eller ' | 1' ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Angiven uppslagsfältet refererar till en fältlista som dess Radkälla.

Vad du kan göra    Använda Uppslagsguiden återskapa uppslagsfältet. Detta kan kräva du ändrar datamodellen.

Överst på sidan

ACCWeb105016

Feltext    Relationer som inte associerats med ett giltigt uppslagsfält är inte kompatibla med webben.

Vad innebär detta?    Relationen stöds inte av ett uppslagsfält och kan därför inte kompatibla med en Webbdatabas.

Vad du kan göra    Skapa ett uppslagsfält mellan relaterade tabeller. Använda Uppslagsguiden för att skapa uppslaget.

Överst på sidan

ACCWeb105017

Feltext    Beräknad kolumn resultatet datatyp för uppslag måste vara Text ska vara kompatibel med webben.

Vad innebär detta?    Den första kolumnen visas i angiven uppslagsfältet är en beräknad kolumn med datatypen än Text.

Vad du kan göra    Ändra datatypen för det beräknade fältet till Text eller återskapa uppslagsfältet och välj en annan börja med att visa kolumn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×