Office
Logga in

Kontroll av webbkompatibilitet: formulär‑ och rapportfel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formulär- och rapportfel som du kan stöta på när du kör en kompatibilitetskontroll. Artikeln innehåller också information som kan hjälpa dig att lösa problemen.

Allmän information om kompatibilitetskontrollen fel finns i artikeln webbkompatibilitet Kontrollera allmänna fel.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Feltext    Egenskapsvärdet måste vara 0 för att vara webbkompatibelt.

Betydelse    Kontrollutfyllnaden i rapporter måste vara noll.

Åtgärd    Ta bort utfyllnaden från rapportens kontroller.

Överst på sidan

ACCWeb106000

Feltext    Händelsen är inte webbkompatibel.

Betydelse    Den angivna händelsen stöds inte i webbdatabaser.

Åtgärd    Använd en händelse som stöds i stället. Följande händelser stöds för kontroller i formulär på webben:

 • EfterUppdatering

 • VidAnvändFilter

 • VidÄndring

 • VidKlickning

 • VidNyPost

 • VidDubbelklickning

 • VidÄndring

 • Vidstart

Överst på sidan

ACCWeb106001

Feltext    Bundna kontroller stöds inte i rapporthuvudet, rapportens sidhuvud eller rapportens sidfot.

Betydelse    Den angivna kontrollen är inte webbkompatibel eftersom den är bunden till en datakälla och finns i ett rapporthuvud eller i en rapports sidhuvud eller sidfot.

Lämplig åtgärd    Gör något av följande:

 • Ändra kontrollkälla för kontrollen så att den inte är bunden längre.

 • Flytta kontrollen till rapportens detaljavsnitt eller till rapportfoten.

Överst på sidan

ACCWeb106002

Feltext    Datastaplar med villkorsstyrd formatering är inte webbkompatibla.

Betydelse    Villkorsstyrd formatering stöds av webbrapporter, men inte datastaplar.

Lämplig åtgärd    Ta bort datastaplarna med villkorsstyrd formatering från rapporten.

Överst på sidan

ACCWeb106003

Feltext    En kontroll i formuläret är inte webbkompatibel.

Betydelse    Den angivna kontrollen är inte kompatibel med webbdatabaser. Följande typer av kontroller är inte webbkompatibla:

 • ActiveX

 • Diagram

 • Hyperlänk

 • Tom cell

 • Bild

 • Linje

 • OLE-dokument

 • Alternativknapp

 • Gruppruta

 • Sidbrytning

 • Rektangel

 • Växlingsknapp

Lämplig åtgärd    Använd de kontroller som stöds. Nedan följer en lista över giltiga kontroller i formulär:

 • Kryssruta

 • Kombinationsruta

 • Kommandoknapp

 • Formulär

 • Detaljformulär

 • Formulärfot

 • Formulärhuvud

 • Bild

 • Etikett

 • Listruta

 • Navigeringsknapp

 • Navigeringskontroll

 • Sida

 • Underformlär

 • Flikar

 • Textruta

 • Webbläsare

Överst på sidan

ACCWeb106004

Feltext    En kontroll i rapporten är inte webbkompatibel.

Betydelse    Följande typer av kontroller stöds inte i webbrapporter:

 • ActiveX

 • Kontroller

 • Bifogad fil

 • Bundet objektfält

 • Knapp

 • Diagram

 • Kombinationsruta

 • Infoga sidbrytning

 • Ta bort sidbrytning

 • Infoga sida

 • Listruta

 • Alternativ

 • Gruppruta

 • Rektangel

 • Underformulär

 • Underrapport

 • Växlingsknapp

 • Obundet objektfält

Lämplig åtgärd    Ta bort kontroller som inte stöds i webbrapporter, och använd endast de kontroller som stöds:

 • Kryssruta

 • Detalj

 • Tomma celler

 • Gruppfot

 • Grupphuvud

 • Hyperlänk

 • Bild

 • Etikett

 • Sidfot

 • Sidhuvud

 • Rapport

 • Rapportfot

 • Rapporthuvud

 • Textruta

Överst på sidan

ACCWeb106005

Feltext    Standardvyn måste vara Enstaka formulär, Kontinuerligt formulär eller datablad för att vara webbkompatibel.

Betydelse    Egenskapen Visa poster för det angivna formuläret har ett värde som inte stöds i webbformulär.

Lämplig åtgärd    Ändra egenskapen Visa poster till Enstaka formulär, Kontinuerliga formulär eller Datablad.

Överst på sidan

ACCWeb106006

Feltext    En del av händelserna i rapporterna är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna rapporten har en händelseprocedur. Rapporter på webben har inte händelseprocedurer.

Lämplig åtgärd    Ta bort alla händelseprocedurer från den angivna rapporten.

Överst på sidan

ACCWeb106007

Feltext    Rapporter med underrapporter är inte webbkompatibla.

Betydelse    Den angivna rapporten har en underrapport. Webbrapporter stöder inte underrapporter.

Lämplig åtgärd    Ta bort underrapporten från rapporten.

Tips: Du kan använda en underrapportkontroll i ett webbformulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×