Konton och identiteter

Ett SharePoint Workspace-konto är en fil på datorn som innehåller följande komponenter och information:

  • Din identitet på SharePoint-arbetsytan och kryptografiska privata nycklar som definierar identiteten.

  • Annan kryptografisk information, t.ex. en huvudnyckel som skyddar arbetsytan.

  • Enheterna där kontot ska läggas till.

  • Referenser till arbetsytorna där du är medlem.

  • Information om kontakterna du kommunicerar med.

Ett konto fungerar ungefär som en arbetsyta på så sätt att du kan dela ett konto (och tillgången till arbetsytorna som finns på kontot) mellan flera datorer.

Om identiteter

En identitet på SharePoint-arbetsytan kan liknas vid en elektroniskt närvaro som andra kan identifiera och interagera med. En identitet går bara att koppla till ett konto och går inte att lägga till i andra konton. Det går dock att synkronisera ett konto och kontots identitet på flera datorer.

Identiteten har en uppsättning egenskaper som anges med hjälp av en kontaktfil. Informationen måste minst innehålla ett namn och en giltig e-postadress. Om du har fått kontot och identiteten via ett företag är identiteten troligen förinställd av en administratör. Beroende på reglerna på företaget kan du eventuellt ändra informationen.

Obs!: I tidigare versioner av SharePoint Workspace (Microsoft Office Groove) går det att använda flera identiteter i ett konto (beroende på enhetsprincipen). Om du har skapat flera identiteter på kontot kan du fortfarande använda dem som tidigare.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×