Konsolidera data i flera kalkylblad

Om du vill sammanfatta och rapportera resultat från olika kalkylblad kan du konsolidera data från varje blad i ett huvudkalkylblad. Kalkylbladen kan finnas i samma arbetsbok som huvudkalkylblad eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data sätter du samman dem så att du enklare kan uppdatera och sammanställa efter behov.

Om du till exempel har ett kalkylblad för utgifter för varje regionalt kontor kan du använda konsolidering till att samla alla siffror i ett huvudkalkylblad för företagets utgifter. Det här huvudkalkylbladet kan också innehålla total och genomsnittlig försäljning, aktuella lagernivåer och produkter med högsta försäljningssiffrorna för hela företaget.

Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det vara en bra idé att basera kalkylbladet på en kalkylbladsmall med en konsekvent layout. Mer information om mallar finns i: Skapa en mall. Det här är också ett perfekt tillfälle att skapa en mall med Excel-tabeller.

Det finns två sätt att konsolidera data: efter kategori eller efter placering.

Konsolidering efter placering: När data i källområdena är ordnade i samma ordning och använder samma etiketter. Använd den här metoden om du vill konsolidera data från en serie kalkylblad, till exempel avdelningars budgetkalkylblad som har skapats utifrån samma mall.

Konsolidering efter kategori: När data i samma källområden inte är ordnade i samma ordning men använder samma etiketter. Använd den här metoden om du vill konsolidera data från en serier kalkylblad som har olika layout men har samma dataetiketter.

 • Konsolidering av data efter kategori påminner om att skapa en pivottabell. Men med en pivottabell kan du enkelt ordna om kategorierna. Om du vill ha en mer flexibel konsolidering efter kategori kanske du vill skapa en pivottabell istället.

Obs!: Exemplen i den här artikeln har skapats med Excel 2016, så din vy kan se annorlunda ut beroende på vilken version du använder. Men stegen är desamma.

Konsolideringssteg

 1. Om du inte redan har gjort det ska du konfigurera dina data i varje kalkylblad som innehåller de data du vill konsolidera. Gör så här:

  • Se till att varje dataområde är i listformat, så att varje kolumn har en etikett på första raden och innehåller liknande data samt att det inte finns tomma rader eller kolumner i listan.

  • Placera varje område på separata kalkylblad men ange inget i huvudkalkylbladet där du vill placera konsolidringen – Excel fyller i detta åt dig.

  • Kontrollera att alla områden har samma layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Du undviker att skriva över befintliga data genom att kontrollera att du lämnar tillräckligt många celler till höger om och under cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

  Gruppen Dataverktyg på fliken Data

 4. I rutan Funktion klickar du på den sammanfattningsfunktion som du vill att Excel ska använda för att konsolidera data. Standardfunktionen är SUMMA.

  Här följer ett exempel med tre valda kalkylbladsområden.

  Dialogrutan Datakonsolidering

 5. Markera data

  • Om kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera finns i en annan arbetsbok klickar du först på Bläddra för att hitta arbetsboken. Klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Bläddra. Excel anger filsökvägen i rutan Referens följt av ett utropstecken och du kan fortsätta att markera data.

  I rutan Referens klickar du på knappenDölj dialogruta och väljer data i kalkylbladet.

  Dialogrutan Dölj datakonsolidering

  Klicka på kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera, markera data och klicka sedan på knappen Visa dialogruta till höger för att återgå till dialogrutan Konsolidera.

 6. I dialogrutan Konsolidera klickar du på Lägg till. Upprepa sedan för att lägga till alla områden du vill ha.

 7. Automatiska kontra manuella uppdateringar: Om du vill att Excel ska uppdatera din konsolideringstabell automatiskt när källdata ändras markerar du kryssrutan Skapa länkar till källdata. Om kryssrutan är avmarkerad kan du uppdatera konsolideringen manuellt.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte skapa länkar när käll- och målområdena finns på samma blad.

  • Om du behöver ändra områden när du har lagt till dem kan du klicka på varje område i dialogrutan Konsolidera och uppdatera dem när de visas i rutan Referens och sedan klicka på Lägg till. Då skapas en ny områdesreferens, så du måste ta bort den tidigare innan du konsoliderar på nytt. Markera bara den gamla referensen och tryck på Ta bort.

 8. Tryck på OK så genererar Excel konsolideringen åt dig. Den är oformaterad, så det är upp till dig att formatera. Men du behöver bara göra detta en gång, om du inte kör konsolideringen igen.

  • Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  • Kontrollera att de kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som bara visas i ett källområde.

Använda en formel för att konsolidera data

 • Om den information som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad

  Ange en formel med cellreferenser till de andra kalkylbladen, en för varje kalkylblad. Om du vill exempel vill konsolidera data från kalkylblad som heter Försäljning (i cell B4), HR (i cell F5) och Marknadsföring (i cell B9) så skulle du i cell A2 i huvudkalkylbladet ange följande:

  Formelreferens för flera blad i Excel

  Tips: Ange en cellreferens, som Försäljning!B4, i en formel utan att skriva, genom att ange formeln fram till då du behöver referensen, klickar du på kalkylbladsfliken. Klicka sedan på cellen så fyller Excel i bladnamnet och celladressen åt dig. Men observera att sådana här formler ofta blir fel, för att det är mycket enkelt att välja fel cell. Det kan också vara svårt att hitta misstaget när en formel har angetts.

 • Om data som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad

  Ange en formel med en 3D-referens som använder en referens till olika kalkylbladsnamn. Om du till exempel vill konsolidera data i cell A2 från Försäljning till Marknadsföring skulle du i cell E5 i huvudkalkylbladet ange följande:

  Referensformel för 3D-blad i Excel

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×