Konsolidera data i flera kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill sammanfatta och rapportera resultat från separata kalkylblad kan konsolidera du data från varje blad i en huvudkalkylbladet. Bladen kan finnas i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data, sammanställa data så att du enkelt kan uppdatera och samla om det behövs.

Om du till exempel har ett kalkylblad för utgifter för varje regionalt kontor kan du använda konsolidering till att samla alla siffror i ett huvudkalkylblad för företagets utgifter. Det här huvudkalkylbladet kan också innehålla total och genomsnittlig försäljning, aktuella lagernivåer och produkter med högsta försäljningssiffrorna för hela företaget.

Tips: Om du konsoliderar data ofta kan underlätta det skapa nya kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall som använder en konsekvent layout. Om du vill veta mer om mallar, se: Skapa en mall. Det här är också en idealisk dags att konfigurera din mall med Excel-tabeller.

Det finns två sätt att konsolidera data, antingen med position eller kategori.

Konsolidera data efter position: data i källområdena har samma ordning och använder samma etiketter. Använd denna metod för att konsolidera data från en serie kalkylblad, till exempel avdelnings Budgetkalkylblad som har skapats från samma mall.

Konsolidering efter kategori: När data i samma källområden inte är ordnade i samma ordning men använder samma etiketter. Använd den här metoden om du vill konsolidera data från en serier kalkylblad som har olika layout men har samma dataetiketter.

 • Konsolidera data efter kategori påminner om att skapa en pivottabell. Med en pivottabell, men du kan enkelt ordna om kategorierna. Du kan Skapa en pivottabell om du behöver mer flexibel konsolidering efter kategori.

Obs!: Exemplen i den här artikeln har skapats med Excel 2016. Vyn kan skilja sig om du använder en annan version av Excel, är stegen samma.

Följ dessa steg för att konsolidera flera kalkylblad till en huvudkalkylbladet:

 1. Om du inte redan har ställt in data i varje ingående blad genom att göra följande:

  • Se till att alla dataområden har listformat. Varje kolumn måste ha en etikett (sidhuvud) i den första raden och innehåller liknande data. Det måste finnas några tomma rader eller kolumner var som helst i listan.

  • Placera varje område i ett separat kalkylblad, men inte ange något i huvudkalkylbladet där du planerar att konsolidera data. Excel kommer att göra detta åt dig.

  • Se till att alla områden har samma layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: Se till att lämna tillräckligt med celler till höger och under den här cellen för den konsoliderade informationen om du vill undvika att skriva över befintliga data i huvudkalkylbladet.

 3. Klicka på Data>Konsolidera (i gruppen Dataverktyg ).

  Gruppen Dataverktyg på fliken Data

 4. I rutan Funktion klickar du på den sammanfattningsfunktion som du vill att Excel ska använda för att konsolidera data. Standardfunktionen är SUMMA.

  Här är ett exempel där tre kalkylbladsområden har valts:

  Dialogrutan Datakonsolidering

 5. Markera data.

  Klicka på knappen Dölj om du vill förminska panelen och markera sedan data i kalkylbladet i rutan referens.

  Dialogrutan Dölj datakonsolidering

  Klicka på det kalkylblad som innehåller de data du vill konsolidera, markera aktuella data och klicka sedan på knappen Visa dialogruta till höger och återgå till dialogrutan Konsolidera .

  Om ett kalkylblad som innehåller data som du behöver konsolidera i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra för att hitta den arbetsboken. När du söker efter och klicka på OK, kommer Excel ange sökvägen till filen i rutan referens och lägga till ett utropstecken till sökvägen. Du kan sedan fortsätta att välja andra data.

  Här är ett exempel där tre kalkylbladsområden har valts markerade:

  Dialogrutan Datakonsolidering

 6. Klicka på Lägg till i Konsolidera popup-fönstret. Gör så här om du vill lägga till övriga områden som du konsoliderar.

 7. Automatisk kontra manuell uppdateringar: Om du vill att Excel ska uppdatera konsolideringstabellen automatiskt när källinformationen ändras, bara kryssrutan skapa länkar till källdata. Den här rutan är avmarkerat, kan du uppdatera konsolideringen manuellt.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte skapa länkar när käll- och målområdena finns på samma blad.

  • Om du behöver ändra omfattningen av ett område, eller ersätta ett område, klicka på området i konsolidera popup-fönstret och uppdatera den enligt instruktionerna ovan. Det här alternativet skapas en ny områdesreferens så måste du ta bort det föregående innan du konsolidera igen. Välj bara gammalt refererar till och tryck på Delete-tangenten.

 8. Klicka på OKoch Excel genererar konsolideringen åt dig. Om du vill kan du använda formatering. Det är bara nödvändigt att formatera en gång, om du kör konsolideringen.

  • Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  • Se till att de kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som visas i endast ett källområde.

Om informationen som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad:

Ange en formel med cellreferenser till de andra kalkylbladen, en för varje kalkylblad. Om du vill exempel vill konsolidera data från kalkylblad som heter Försäljning (i cell B4), HR (i cell F5) och Marknadsföring (i cell B9) så skulle du i cell A2 i huvudkalkylbladet ange följande:

Formelreferens för flera blad i Excel

Tips: Ange en cellreferens, till exempel försäljning! B4, skriver du formeln fram till det ställe där du behöver referensen i en formel utan att skriva och klicka sedan på kalkylbladet med TABB-tangenten och klicka sedan på cellen. Excel slutföra blad och cell postadress åt dig. ANTECKNING: formler i sådana fall kan vara fel lätt eftersom det är väldigt enkelt att av misstag Markera fel cell. Det kan också vara svårt att upptäcka fel när du har angett en avancerad formel.

Om informationen som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad:

Ange en formel med 3D-referenser som används i en referens till ett område med kalkylbladsnamn. Till exempel om du vill konsolidera data i cellerna A2 från försäljning under marknadsföring som i cell E5 i huvudkalkylbladet fyller du följande:

Referensformel för 3D-blad i Excel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×