Konfigurera Windows-enheter för Microsoft 365 Business-användare

Förutsättningar

Innan du kan konfigurera Windows-enheter för Microsoft 365 Business-användare ska du se till att alla Windows-enheter använder Windows 10 Pro, version 1703 (Creators Update). Windows 10 Pro är en förutsättning för att använda Windows 10 Business, vilket är en uppsättning molntjänster och funktioner för enhetshantering som kompletterar Windows 10 Pro och ger tillgång till centraliserad hantering och säkerhetskontroller i Microsoft 365 Business.

Om du har Windows-enheter som kör Windows 7 Pro, Windows 8 Pro eller Windows 8.1 Pro ger Microsoft 365 Business-prenumerationen dig rätt att uppgradera till Windows 10.

Följ stegen i det här avsnittet för att få mer information om hur du uppgraderar Windows-enheter till Windows 10 Pro Creators Update: Uppgradera Windows-enheter till Windows Pro Creators Update.

Läs Kontrollera att enheten uppgraderats till Windows 10 Business och kontrollera att du har uppgraderingen och att uppgraderingen fungerade.

Anslut Windows 10-enheter till organisationens Azure AD

När alla Windows-enheter i organisationen har uppgraderats till Windows 10 Pro Creators Update eller redan använder Windows 10 Pro Creators Update kan du lägga till enheterna i organisationens Azure Active Directory. När enheterna läggs till uppgraderas de automatiskt till Windows 10 Business som är en del av Microsoft 365 Business-prenumerationen.

En helt ny eller nyligen uppgraderad Windows 10 Pro-enhet

Följ de här stegen för helt nya enheter som kör Windows 10 Pro Creators Update eller för enheter som uppgraderats till Windows 10 Pro Creators Update men som inte utfört konfiguration för Windows 10-enheter.

  1. Gå igenom konfigurationen av Windows 10-enheter tills du kommer till sidan Hur vill du konfigurera?

    Välj Konfigurera för en organisation på sidan för konfiguration
  2. Välj Konfigurera för en organisation och ange användarnamn och lösenord för Microsoft 365 Business.

  3. Slutför konfigurationen av Windows 10-enhet.

När du är klar är användaren ansluten till organisationens Azure AD. Kontrollera att allt är korrekt genom att läsa Kontrollera att enheten är ansluten till Azure AD.

Enheter som redan är konfigurerade och använder Windows 10 Pro

Ansluta användare till Azure AD:

1. Klicka på Windows-logotypen och sedan på inställningsikonen på användarens dator med Windows 10 Pro, version 1703 (Creators Update) (se förutsättningar).

Klicka på inställningsikonen på Start-menyn

2. I Inställningar går du till Konton.

Gå till Konton i Windows-inställningar

3. På sidan Din information klickar du på Åtkomst till arbete eller skola > Anslut.

Välj Anslut under Åtkomst till arbete eller skola

4. I dialogrutan Konfigurera ett arbets- eller skolkonto dialogrutan väljer du Anslut den här enheten till Azure Active Directory under Alternativa åtgärder.

Klick på Anslut den här enheten till Azure Active Directory

5. På sidan Registrera dig anger du ditt arbets- eller skolkonto och klickar på Nästa.

På sidan Ange lösenord anger du lösenordet och klickar på Logga in.

Ange din e-postadress för arbete eller skola på sidan Registrera dig

6. På sidan Kontrollera att detta är din organisation verifierar du att informationen är korrekt och klickar på Anslut.

På sidan Klart! klickar du på Klar.

Klicka på Anslut på sidan Kontrollera att detta är din organisation

Om du laddade upp filer till OneDrive för företag, synkroniserar du dem med datorn. Om du använde ett verktyg från tredje part för migrering av profil och filer, synkroniserar du även med den nya profilen.

Kontrollera att enheten är ansluten till Azure AD

Om du vill verifiera din synkroniseringsstatus, klickar du i området Ansluten till <organization name> på sidan Åtkomst till arbete eller skola i Inställningar för att visa knapparna Info och Koppla från. Klicka på Info för att visa din synkroniseringsstatus.

Klicka på Synkronisera på sidan Synkroniseringsstatus synkronisering för att hämta de senaste hanteringsprinciperna för mobila enheter till datorn.

Om du vill börjar använda Microsoft 365 Business-kontot klickar du på Start-knappen i Windows, högerklickar på den aktuella kontobilden och klickar sedan på Växla konto. Logga in med din e-postadress och lösenord hos organisationen.

Klicka på knappen Info om du vill visa synkroniseringsstatus

Kontrollera att enheten uppgraderats till Windows 10 Business

Kontrollera att de Windows 10-enheter som anslöts till Azure AD uppgraderats till Windows 10 Business som en del av Microsoft 365 Business-prenumerationen.

  1. Gå till Inställningar > System > Om.

  2. Kontrollera att Version är Windows 10 Business.

    Kontrollera att Windows-versionen är Windows 10 Business.

Nästa steg

Konfigurera mobila enheter med informationen i Konfigurera mobila enheter för Microsoft 365 Business-användare och ställ in principer för enhetsskydd eller programskydd med informationen i Hantera Microsoft 365 Business.

Närliggande avsnitt

Microsoft 365 Business dokumentation och resurser
Komma igång med Microsoft 365 för företag
Hantera Microsoft 365 Business

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×