Konfigurera webbplatslistor eller -bibliotek så att godkännande av objekt eller filer krävs

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vissa webbplatslistor och -bibliotek innehåller känslig information, till exempel planerade marknadsföringskampanjer eller personalinitiativ. Det kan vara viktigt att endast ”officiella” versioner av objekt eller filer visas för användare. Vissa organisationer har därför en moderator som kan granska och godkänna objekten eller filerna innan innehållet blir synligt för de flesta webbplatsanvändarna. Moderatorerna kan se till att innehållet i listorna och biblioteken håller en hög nivå i fråga om kvalitet och säkerhet.

Vad vill du göra?

Ange att objekt eller filer i en lista eller ett bibliotek kräver godkännande

Ta bort godkännandekrav från webbplatslistor eller -bibliotek

Ange att objekt eller filer i en lista eller bibliotek kräver godkännande

Om någon lägger till ett objekt eller en fil i en lista eller ett bibliotek som kräver godkännande får den status Väntande tills den godkänns av någon som har tillräcklig behörighet. I väntan på godkännande har filen status Väntande.

När ett objekt eller en fil har status Väntande är det normalt bara upphovsmannen till objektet eller filen och de som har behörighet att hantera listor och bibliotek som kan se den. När status ändras från Väntande till Godkänd blir den synlig för alla som har behörighet att visa listan eller biblioteket. Avvisade artiklar är kvar i listan eller biblioteket tills upphovsmannen – eller någon annan som har tillräcklig behörighet – tar bort dem. Eventuella objekt eller filer som redan finns i listan eller biblioteket får automatiskt status Godkänd.

Viktigt!:  Om säkerhet i webbplatsbiblioteket har konfigurerats så att alla användare kan läsa objekt, kan alla som har läsbehörighet till webbplatsen se alla objekt i listan eller biblioteket, oavsett om objekten har status Godkänd.

Det är endast personer med behörigheterna Fullständig behörighet eller Konstruktör som kan ändra inställningar för listor eller bibliotek.

To Konfigurera krävs godkännande av objekt eller filer

 1. Om webbplatslistan eller -biblioteket inte redan har öppnats klickar du på dess namn i fönstret Snabbstart.

 2. Klicka på fliken Bibliotek i gruppen Biblioteksverktyg eller Listverktyg i menyfliksområdet.

 3. Om du arbetar i ett bibliotek klickar du på Inställningar för bibliotek. Om du arbetar i en lista klickar du på Inställningar för lista. Sidan Inställningar för bibliotek öppnas i det här exemplet. Sidan Inställningar för bibliotek med länken Versionsinställningar

 4. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar. Sidan Versionsinställningar öppnas.

  Sidan Versionsinställningar

 5. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Ja som svar på frågan Kräver du godkännande av innehåll för skickade objekt?.

 6. I avsnittet Säkerhet för utkastobjekt anger du vilka användare som ska kunna se utkastobjekt i dokumentbiblioteket. I det här exemplet är Endast användare som kan godkänna objekt (och författaren av objektet) valt.

 7. Klicka på OK.

  I följande exempel visas godkända objekt i ett bibliotek när alternativet Kräver innehållsgodkännande har ställts in på Ja. Eftersom de här filerna redan fanns i biblioteket godkändes de automatiskt.

  SharePoint-bibliotek när godkännande krävs. Filer som redan fanns i biblioteket har status Godkänd.

Överst på sidan

Ta bort godkännandekrav från webbplatslistor eller -bibliotek

Organisationen kanske så småningom anser att det är osmidigt eller onödigt att kräva godkännande för varje objekt eller fil i en viss lista eller bibliotek. Det kravet stjäl inte bara tid från den person som måste tilldela eller avvisa godkännande, utan hindrar även användare från att enkelt samarbeta i en fil eller objekt. Om du anser att organisationen inte längre behöver få alla objekt eller filer godkända kan du ta bort kravet.

To Ta bort kravet på godkännande av objekt eller filer i en lista eller ett bibliotek

 1. Om webbplatslistan eller -biblioteket inte redan har öppnats klickar du på dess namn i fönstret Snabbstart.

 2. Klicka du på fliken Bibliotek i gruppen Biblioteksverktyg eller på fliken Lista i gruppen Listverktyg i menyfliksområdet.

 3. Klicka på Inställningar för bibliotek om du arbetar i ett bibliotek. Klicka på Inställningar för lista om du arbetar i en lista. I det här exemplet öppnas sidan Inställningar för bibliotek.

  Sidan Inställningar för bibliotek med länken Versionsinställningar

 4. Välj Versionsinställningar under Allmänna inställningar. Sidan Versionsinställningar öppnas.

 5. I avsnittet Godkännande av innehåll väljer du Nej som svar på frågan Kräver du godkännande av innehåll för skickade objekt?. Ett varningsmeddelande visas.

  Varningsmeddelande som visas när Nej väljs i avsnittet Godkännande av innehåll i dialogrutan Versionsinställningar

 6. Klicka på OK när du vill stänga meddelandet.

 7. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Versionsinställningar. När du kommer tillbaka till listan eller biblioteket visas inte längre Godkännandestatus på sidan. Alla användare med behörighet att visa listan eller biblioteket kan visa allt innehåll.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×