Konfigurera Skype för företag – Server 2015-hybrid

Obs!: Den här artikeln gäller endast för Office 365 med 21Vianet i Kina.

Med hybriddistributioner av Skype för företag kan du låta en del Skype för företag-användare ligga lokalt medan andra användare ligger i Skype för företag – Online – allt på samma domän. Det kan göra det enklare att tillhandahålla Skype för företag-tjänster för användare i organisationen som befinner sig på olika geografiska platser eller användare som är fjärranslutna. Du kan också dra fördel av Skype för företag-hybridsystem vid migrering till Office 365. I det här avsnittet beskriver vi hybridsystem för Skype för företag – Server 2015.

Planera för hybriddistribution

Håll följande krav för användare och nätverksinfrastruktur i åtanke när du planerar för en hybriddistribution.

Krav på infrastrukturen

Du måste ha följande tillgängligt i miljön för att implementera och konfigurera en Skype för företag – Server 2015-hybriddistribution.

 • En AD FS-server (Active Directory Federation Services) med Windows 2008 R2 SP1 eller senaste Service Pack-versionen. Information om ytterligare systemkrav för Active Directory Federation Services (AD FS) finns i Active Directory Federation Services 2.0.

 • En lokal distribution av Skype för företag –Server 2015 eller Lync Server 2010 med kumulativa uppdateringar för Lync Server 2010: mars 2013.

 • Skype för företag – Server 2015-administrationsverktyg.

 • En katalogsynkroniseringsserver. Om du vill veta mer om katalogsynkronisering kan du gå till Katalogsynkroniseringsverktyget.

Skype för företag-klientstöd

Det finns några skillnader i de funktioner som stöds i Skype för företag-klienter samt i de funktioner som är tillgängliga i lokala miljöer och onlinemiljöer. Innan du bestämmer var du vill att användarna i organisationen ska ha sin hemplacering kan du visa klientstödet för de olika konfigurationerna av Skype för företag Server. Följande klienter stöds med Skype för företag – Online i en Skype för företag-hybriddistribution:

 • Lync 2010

 • Skype för företag

 • Skype för företag Windows Store-app

 • Skype för företag Web App

 • Lync Mobile

 • Lync för Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologikrav

Om du vill konfigurera Skype för företag –Server 2015-distributionen för hybridbruk med Skype för företag – Online behöver du någon av följande topologier:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 med Skype för företag – Server 2015 lokalt. Skype för företag – Server 2015 federations-Edge Server och nästa hoppserver från federations-Edge Server måste köras med Skype för företag – Server 2015, och det måste finnas ett centralt hanteringsarkiv. Edge Server och poolen måste ha lokal distribution.

 • Microsoft Lync Server 2010 med kumulativa uppdateringar för Lync Server 2010: februari 2013 tillämpade, och Skype för företag – Server 2015-administrationsverktygen installerade lokalt. Federations-Edge Server och nästa hoppserver från federations-Edge Server måste köras med valfri Microsoft Lync Server 2010 med de senaste kumulativa uppdateringarna.

  Viktigt!: Skype för företag – Server 2015-administrationsverktygen bör installeras på en separat server som kan anslutas till den befintliga Lync Server 2010-distributionen. För cmdleten Move-CsUSer för flytt av användare från den lokala distributionen till Skype för företag – Online gäller att den måste köras via de Skype för företag – Server 2015-administrationsverktyg som kopplats till den lokala distributionen.

 • En Skype för företag – Server 2015-distribution med alla servrar som körs med Skype för företag – Server 2015.

Krav för federationens lista med tillåtna/blockerade

Listan över tillåtna domäner innehåller de domäner där ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN) för partner Edge har konfigurerats. Dessa kallas ibland för tillåtna partnerservrar eller direkta federationspartner. Du bör känna till skillnaden mellan öppna och slutna federationer, vilka refereras till som domänlistor med identifiering av partner och domänlistor med tillåtna partner i distributioner i lokal miljö. Följande krav måste vara uppfyllda om du vill konfigurera en hybriddistribution:

 • Domänmatchningen måste vara konfigurerad till samma inställning för den lokala distributionen och din Office 365-klient. Om partneridentifieringen har aktiverats i den lokala distributionen måste den öppna federationen vara konfigurerad för onlineklienten. Om partneridentifieringen inte är aktiverad måste den slutna federationen vara konfigurerad för onlineklienten.

 • Listan med spärrade domäner i den lokala distributionen måste exakt matcha listan med spärrade domäner för onlineklienten.

 • Listan med tillåtna domäner i den lokala distributionen måste exakt matcha listan med tillåtna domäner för onlineklienten.

 • Federationen måste vara aktiverad för extern kommunikation för onlineklienten, som konfigureras via Skype för företag – Online-kontrollpanelen.

DNS-inställningar

När du skapar DNS SRV-poster för hybriddistributionen ska posterna, _sipfederationtls._tcp.<domän> och _sip._tls.<domän>, peka på den lokala åtkomstproxyn.

Att tänka på för brandväggar

Datorerna i nätverket måste kunna utföra DNS-sökningar av standardtyp på Internet. Om datorerna kan nå vanliga webbplatser uppfyller nätverket det här kravet.

Beroende på placeringen av datacentret kan du också behöva konfigurera nätverkets brandväggsenheter så att anslutningar baserade på domännamn med jokertecken (till exempel all trafik från *.partner.outlook.se) accepteras. Om namn med jokertecken inte kan användas med organisationsbrandväggarna måste du manuellt ange de IP-adressintervall du vill tillåta och de specifika portarna.

Se hjälpavsnittet URL:er och IP-adressintervall för Office 365 som körs med 21Vianet.

Krav för portar och protokoll

Förutom portkraven för den interna Skype för företag – Server 2015-kommunikationen måste du också konfigurera följande portar för det lokala nätverket.

Protokoll/port

Program

TCP 443

Öppna inkommande

 • Active Directory Federation Services (AD FS) – federationsserverroll

  Mer information finns i Förstå AD FS-rolltjänster.

 • Active Directory Federation Services (AD FS) – proxyserverroll

 • Microsoft Online Services-portalen

 • Min företagsportal

 • Outlook Web App

 • Lync-klient (kommunikation med Skype för företag – Online från lokal Skype för företag-server)

TCP 80 och 443

Öppna inkommande

 • Microsoft Online Services-katalogsynkroniseringsverktyg

TCP 5061

Öppna inkommande/utgående på Edge Server

PSOM/TLS 443

Öppna inkommande/utgående för datadelningssessioner

STUN/TCP 443

Öppna inkommande/utgående för ljud-, video- och programdelningssessioner

STUN/UDP 3478

Öppna inkommande/utgående för ljud- och videosessioner

RTP/TCP 50000-59999

Öppna utgående för ljud- och videosessioner

Användarkonton och data

I en Skype för företag – Server 2015-hybriddistribution måste alla användare som du vill ska ha sin hemplacering i Skype för företag – Online först skapas i den lokala distributionen, så att användarkontot skapas i Active Directory Domain Services. Du kan sedan flytta användaren till Skype för företag – Online. Användarens kontaktlista flyttas också.

När du synkroniserar användarkonton mellan den lokala Skype för företag-distributionen och Skype för företag – Online-distributionen med AD FS och Dirsync behöver du synkronisera AD-kontona för alla Skype för företag-användare i organisationen mellan dina Skype för företag-distributioner lokalt och online, även om användarna inte flyttas till Skype för företag – Online. Om du inte synkroniserar alla användare fungerar kanske inte kommunikation mellan de lokala användarna och onlineanvändarna i organisationen som förväntat.

Obs!: Om användaren skapas med onlineportalen för Office 365 synkroniseras användarkontot inte med lokalt Active Directory och användaren finns inte i lokalt Active Directory. Om du redan har skapat användare i Skype för företag – Online och vill konfigurera en hybrid med en lokal Skype för företag-server kan du läsa i Flytta användare från Skype för företag – Online till Skype för företag lokalt i Skype för företag – Server 2015.

Du bör även överväga följande användarrelaterade frågor när du planerar för en hybriddistribution.

 • Användarkontakter – Den övre gränsen för kontakter för Skype för företag – Online-användare är 250. Alla kontakter utöver det antalet tas bort från användarens kontaktlista när kontot flyttas till Skype för företag – Online.

 • Snabbmeddelanden och närvaroinformation – Användarnas kontaktlistor, grupper och ACL-listor (åtkomstkontroll) migreras med användarkontot.

 • Konferensdata, mötesinnehåll och schemalagda möten – Det här innehållet migreras inte med användarkontot. Användare måste omplanera sina möten när kontona migreras till Skype för företag – Online.

Användarriktlinjer och funktioner

 • I en Skype för företag – Server 2015-hybridmiljö kan användare aktiveras för snabbmeddelanden, röst och möten, antingen lokalt eller online, men inte båda samtidigt.

 • Lync-klient – Vissa användare kan behöva en ny klientversion när de flyttas till Skype för företag – Online.

 • Lokala riktlinjer och konfiguration (icke-användare) – Riktlinjer online och på plats måste konfigureras separat. Du kan inte ställa in globala riktlinjer som gäller för båda.

Konfigurera hybriddistributioner för Skype för företag – Server 2015

I det här avsnittet beskrivs de steg som krävs för att konfigurera hybriddistributioner av Skype för företag – Server 2015. Om du har aktiverat användare för Skype för företag i Skype för företag – Online men inte aktiverat dem i den lokala distributionen, kan du läsa i Flytta användare från Skype för företag – Online till Skype för företag lokalt i Skype för företag – Server 2015.

Administratörsautentiseringsuppgifter

När du ombeds att ange dina administratörsautentiseringsuppgifter måste du använda användarnamnet och lösenordet för administratörskontot för Office 365-klienten. Du använder dessutom de här uppgifterna när du vill konfigurera Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, katalogsynkronisering, enkel inloggning, federation och när du flyttar användare till Lync Online.

Ansluta till Skype för företag – Online PowerShell

Nu kan administratörer hantera Skype för företag – Online och Skype för företag – Online-användarkonton via Windows PowerShell. Om du vill göra det måste du först hämta och installera Lync Online-anslutningsmodulen från Microsoft Download Center. Du kan läsa mer om hur du hämtar, installerar och använder Skype för företag – Online-anslutningsmodellen och få detaljerad information om hur du använder modulen i Hantera Lync Online med Windows PowerShell.

Steg för att förbereda och konfigurera en lokal distribution av Skype för företag – Server 2015 för hybridanvändning med Skype för företag – Online

I den här tabellen visar vi stegen som krävs för att förbereda miljön för en hybriddistribution med Microsoft Skype för företag – Online och Microsoft Office 365.

Klar?

Steg

Beskrivning

Skapa ett innehavarkonto för Office 365 och aktivera Skype för företag – Online

Konfigurera Lync Online.

Lägg till domänen och verifiera ägande

Din domän kallas ibland för din alternativa domän. Du måste lägga till din domän till Office 365-klienten och sedan följa stegen för att validera domänen med Office 365. Det här gör du för att bekräfta att du äger domänen. När du vill lägga till din domän till din Office 365-klient följer du anvisningarna i Konfigurera och hantera domäner i Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business. Genomför alla steg i varje del i instruktionerna, inklusive "Redigera DNS-posterna för Office 365-tjänsterna".

Förbereda Active Directory-synkronisering

Med Active Directory-synkronisering håller du den lokala distributionen av Active Directory synkroniserad med Office 365. Då kan du skapa synkroniserade versioner av varje användarkonto och grupp. Du kan också synkronisera den globala adresslistan (GAL) från den lokala Microsoft Exchange-servermiljön till Microsoft Exchange Online.

Du måste synkronisera AD-kontona för alla Skype för företag-användare i organisationen mellan dina Skype för företag-distributioner lokalt och online, även om användarna inte flyttas till Skype för företag – Online. Om du inte synkroniserar alla användare fungerar kanske inte kommunikationen mellan de lokala användarna och onlineanvändarna i organisationen som förväntat.

Läs i Katalogintegreringstjänster om hur du förbereder miljön för aktiv katalogsynkronisering.

Skapa certifikat för Active Directory Federation Services (AD FS)

När du har skapat de certifikat som används för att federera identitet med Office 365 måste du installera och tilldela dem.

Flytta pilotanvändare till Skype för företag – Online

När du har förberett och konfigurerat miljön för Skype för företag – Online kan du börja flytta pilotanvändare till Skype för företag – Online. Se Flytta användare till Skype för företag – Online i Skype för företag – Server 2015.

Administrera användare i en hybriddistribution

Du kan läsa mer om hur du administrerar användare i en hybriddistribution i Administrera användare i en hybriddistribution av Skype för företag – Server 2015.

Konfigurera federation av Skype för företag – Server 2015 med Skype för företag – Online

Med federering kan användarna i den lokala distributionen kommunicera med Office 365-användarna i organisationen. Om du vill konfigurera federeringen kör du följande cmdletar:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurera Skype för företag – Online-klienten för ett delat SIP-adressutrymme

En SIP-adress (Session Initiation Protocol) är ett unikt ID för varje användare i ett nätverk, likt ett telefonnummer eller en e-postadress. Innan du försöker flytta Skype för företag-användare från den lokala distributionen till Skype för företag – Online behöver du konfigurera Office 365-klienten för att dela SIP-adressutrymmet med den lokala distributionen. Om det här inte är konfigurerat visas eventuellt följande felmeddelande:

Move-CsUser: HostedMigration fault: Error=(510), Description=(This user’s tenant is not enabled for shared sip address space.)

Om du vill konfigurera ett delat SIP-adressutrymme upprättar du en fjärrsession för PowerShell med Skype för företag – Online och kör följande cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

För att kunna upprätta en fjärrsession för PowerShell med Skype för företag – Online måste du först installera Skype för företag – Online-modulen för Windows PowerShell. Du kan hämta den här: Windows PowerShell Module för Lync Online.

När du har installerat modulen kan du upprätta en fjärrsession med följande cmdletar:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Du hittar mer information om hur du upprättar en fjärrsession för PowerShell med Skype för företag – Online i Ansluta till Lync Online med Windows PowerShell.

Du hittar mer information om hur du använder PowerShell-modulen för Skype för företag – Online i Hantera Lync Online med Windows PowerShell.

Flytta användare till Skype för företag – Online i Skype för företag – Server 2015

Innan du börjar migrera användare till Skype för företag – Online bör du säkerhetskopiera de användardata som är kopplade till de konton som ska flyttas. Inte alla användardata flyttas med användarkontot. Du kan läsa mer i Krav för säkerhetskopiering och återställning i Lync Server 2013: data.

Migrera användarinställningar till Skype för företag – Online

Användarinställningar flyttas med användarkontot. Vissa lokala inställningar flyttas inte med användarkontot.

Flytta pilotanvändare till Skype för företag – Online

Innan du börjar flytta användare till Skype för företag – Online kan du vilja flytta några pilotanvändare för att kontrollera att miljön är rätt konfigurerad. Du kan då kontrollera att Skype för företag-funktionerna och -tjänsterna fungerar som förväntat innan du försöker flytta ytterligare användare.

När du vill flytta en lokal användare till Skype för företag – Online-klienten kör du följande cmdletar i Skype för företag Server Management Shell. Du använder administratörsautentiseringsuppgifterna för Microsoft Office 365-klienten. Byt ut ”username@contoso.com” mot informationen för användaren du vill flytta.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Webbadressen som specificeras för parametern HostedMigrationOverrideUrl måste vara webbadressen till poolen där den värdbaserade migreringstjänsten körs. Den måste vara i följande format: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Du kan bestämma webbadressen till den värdbaserade migreringstjänsten genom att visa webbadressen för Skype för företag – Online-kontrollpanelen för Office 365-klientkontot.

Så här bestämmer du webbadressen för den värdbaserade migreringstjänsten för Office 365-klienten
 1. Logga in på Office 365-klienten som administratör.

 2. Öppna Administrationscenter för Skype för företag.

 3. När Administrationscenter för Skype för företag visas ska du markera och kopiera webbadressen i adressfältet till partner.lync.cn. Webbadressen kan se ut ungefär såhär:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Byt ut webdir i adressen mot admin. Resultatet blir:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Lägg till följande sträng i webbadressen: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Den resulterande webbadressen, som är värdet för HostedMigrationOverrideUrl, ser ut så här:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Flytta användare till Lync Online

Du kan flytta flera användare genom att använda cmdleten Get-CsUser med filterparametern och välja de användare som har en viss egenskap tilldelad till användarkontona, som RegistrarPool. Du kan sedan styra de användare du får tillbaka till cmdleten Move-CsUSer, som visas i det här exemplet.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Du kan också hämta alla användare i den angivna OU:n med OU-parametern, vilket visas i följande exempel.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Kontrollera inställningar och funktioner för Skype för företag – Online-användare

Så här kan du kontrollera att användaren har flyttats:

 • Visa status för användaren i Skype för företag – Online-kontrollpanelen. De visuella indikatorerna för användare lokalt och online skiljer sig åt.

 • Kör följande cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Administrera användare i en hybriddistribution av Skype för företag – Server 2015

Du kan hantera användarinställningar och riktlinjer för användare som migreras till Skype för företag – Online med användarhanteringsfunktionerna i Microsoft Office 365-onlineportalen. Du måste logga in med klientadministratörskontot när du vill utföra administrativa uppgifter.

Flytta användare tillbaka till den lokala distributionen

Det här avsnittet gäller bara användare som skapats och aktiverats för en lokal distribution av Skype för företag och sedan flyttas till Skype för företag – Online. Om du vill flytta användare som skapades i Skype för företag – Online (och aldrig har aktiverats för Skype för företag i en lokal distribution) kan du läsa i Flytta användare från Skype för företag – Online till Skype för företag lokalt i Skype för företag – Server 2015.

Kör följande cmdletar om du vill flytta en användare från Skype för företag – Online tillbaka till en lokal distribution av Skype för företag:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Du kan läsa om hur du hittar webbadressen för den värdbaserade migreringstjänsten i "Så här bestämmer du webbadressen för den värdbaserade migreringstjänsten för Office 365-klienten" i ett tidigare avsnitt.

Migrera Skype för företag – Online-användare till en lokal distribution av Skype för företag i Skype för företag – Server 2015

Du behöver bara genomföra de här stegen om du vill migrera användarkonton som ursprungligen aktiverades för Skype för företag i Skype för företag – Online, innan du började använda den lokala Skype för företag-distributionen. Om du vill flytta användare som ursprungligen aktiverades för en lokal Skype för företag-distribution och sedan har flyttats till Skype för företag – Online kan du läsa i ”Administrera användare i en hybriddistribution av Skype för företag – Server 2015” i det här avsnittet. Alla användare som ska flyttas måste dessutom ha konton i den lokala distributionen av Active Directory.

Migrera användarkonton som ursprungligen aktiverats i Skype för företag – Online till lokal Skype för företag-distribution
 1. Kontrollera först att organisationen har konfigurerats för hybriddistributioner.

  • Installera Windows Azure Active Directory-synkroniseringsverktyget.

  • Installera Active Directory Federation Services (AD FS) för att kunna aktivera enkel inloggning till Skype för företag – Online.

  • I den lokala distributionen, i Skype för företag Management Shell, skriver du följande cmdletar för att skapa värden för Skype för företag – Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Bekräfta att du har certifikatkedjan som möjliggör anslutning till Skype för företag – Online på de lokala Edge-servrarna. Mer information finns i SSL-certifikat för Lync Online-tjänsten ändras för klientanslutning.

 3. Aktivera berörda användarkonton för den lokala Skype för företag-distributionen i lokalt Active Directory. Du kan göra det för en enskild användare genom att skriva in följande cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Eller så kan du skapa ett skript som läser användarnamn i en fil och tillhandahåller dem som indata för cmdleten Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Kör DirSync för att synkronisera Skype för företag – Online-användarna med de uppdaterade användarna i den lokala distributionen av Skype för företag.

 5. Uppdatera några DNS-poster för att styra all SIP-trafik till den lokala Skype för företag-distributionen:

  • Uppdatera A-posten för lyncdiscover.contoso.com så att den pekar på FQDN för den lokala omvända proxyservern.

  • Uppdatera SRV-posten _sip._tls.contoso.com för att matcha till den offentliga IP- eller VIP-adressen för Access Edge-tjänsten för den lokala distributionen av Skype för företag.

  • Uppdatera SRV-posten _sipfederationtls._tcp.contoso.com för att matcha till den offentliga IP- eller VIP-adressen för Access Edge-tjänsten för den lokala distributionen av Skype för företag.

  • Om organisationen använder delad DNS ska du se till att användare som löser namn genom den interna DNS-zonen styrs till poolen för klientdelen.

 6. Kör cmdleten Get-CsUser för att kontrollera vissa egenskaper om användarna som du flyttar. Se till att HostingProviderProxyFQDN är inställt på "sipfed.online.partner.lync.cn" och att SIP-adresserna är inställda på rätt sätt.

 7. Flytta Skype för företag – Online-användare till lokal distribution av Skype för företag.

  Kör följande cmdletar om du vill flytta en enda användare:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Du kan flytta flera användare genom att använda cmdleten Get-CsUser med filterparametern och välja de användare som har en viss egenskap. Du kan till exempel välja alla Skype för företag – Online-användare genom att filtrera på {Hosting Provider –eq "sipfed.online.partner.lync.cn"}. Du kan sedan styra de användare du får tillbaka till cmdleten Move-CsUSer, som visas i det här exemplet.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Webbadressen som anges för parametern HostedMigrationOverrideUrl måste vara webbadressen till poolen där den värdbaserade migreringstjänsten körs. Den måste vara i följande format: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Du kan bestämma webbadressen till den värdbaserade migreringstjänsten genom att visa webbadressen för Skype för företag – Online-kontrollpanelen för Office 365-klientkontot.

  Obs!: Standardinställningen är att den maximala storleken för överföringsloggfiler för rtcxds-databasen är 16 GB. Det här kanske inte är tillräckligt stort om du flyttar ett stort antal användare på en gång, särskilt om du har aktiverat spegling. För att komma runt det här kan du öka filstorleken eller säkerhetskopiera loggfilerna regelbundet. Mer information finns i http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Det här är ett valfritt steg. Om du behöver integrera med Exchange 2013 Online behöver du använda en extra värd. Mer information finns i Konfigurera en lokal Lync Server 2013-integrering med Exchange Online.

 9. Användarna flyttas. Om du vill kontrollera att en användare har rätt värden för attributen som visas i följande tabell skriver du in den här cmdleten:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD-attribut

  Attributnamn

  Värde för Skype för företag – Online-användare

  Värde för användare av lokal Skype för företag-distribution

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Aktiverad

  Sant

  Sant

 10. Alla användare som har flyttats behöver logga ut från Skype för företag och sedan logga in igen. När de loggar in ska de kontrollera sina kontaktlistor och lägga till kontakter om det behövs. Observera att schemalagda möten inte migreras från Skype för företag – Online till den lokala distributionen av Skype för företag. Användarna behöver lägga in mötena igen när de har flyttats.

  När DNS-posterna har uppdaterats och alla användare styrs om till den lokala distributionen styr HostingProvider-attributet Skype för företag-användaren till att antingen använda SRV-poster eller till Online-leverantören ”sipfed.online.partner.lync.cn”.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×