Konfigurera Skicka till-anslutningar för hantering av arkivhandlingar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En Skicka till-anslutning anger inställningar för ett dokumentarkiv eller för ett arkivhandlingscenter. När du skapar en Skicka till-anslutning kan Ordna innehåll skicka dokument till den angivna platsen. En SharePoint-administratör skapar och hanterar vanligtvis anslutningarna som konfigurerar ett dokumentarkiv eller ett kunskapshanteringscenter.

Mer information om Ordna innehåll finns i Dirigera dokument genom att konfigurera Ordna innehåll.

I den här artikeln

Skapa en Skicka till-anslutning

Redigera en anslutning

Ta bort en anslutning

Skapa en Skicka till-anslutning

När du skapar en Skicka till-anslutning kan Ordna innehåll skicka innehållet till ett angivet dokumentarkiv eller ett arkivhandlingscenter. Skapa en Skicka till-anslutning genom att följa de här stegen:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj hantering av arkivhandlingar.

 4. Markera Ny anslutning i listan Skicka till-anslutningar.

 5. Ange ett namn på anslutningen i textrutan Visningsnamn. Ordna innehåll visar det här namnet som ett alternativ för användare.
  Skärmdump på avsnittet Anslutningsinställningar på sidan Skicka till-anslutning i administrationscentret för SharePoint Online. Du kan ange URL-adressen till en målplats för Ordna innehåll här.

 6. Ange URL-adressen till målwebbplatsens överföringspunkt i textrutan Skicka till URL.

  Tips: Du kan ta reda på URL-adressen i avsnittet Överföringspunkter på mållagringsplatsens sida Ordna innehåll: Inställningar.

 7. (Valfritt) Om du vill att användare ska kunna skicka poster till lagringsplatsen direkt markerar du Tillåt manuell sändning från Skicka till-menyn. Sedan visar SharePoint anslutningen som ett alternativ när användare klickar på Skicka till på dokumentbibliotekets menyfliksområde.

 8. Från listan Skicka till-åtgärd markerar du ett av följande värden:

  1. Kopiera    Välj det här alternativet om du vill skapa en kopia av dokumentet och skicka kopian till mållagringsplatsen.

  2. Flytta    Välj det här alternativet om du vill flytta dokumentet till mållagringsplatsen. Användare kommer inte längre ha åtkomst till dokumentet från dess ursprungliga plats.

  3. Flytta och lämna en länk    Välj det här alternativet om du vill flytta dokumentet till mållagringsplatsen och skapa en länk till information om dokumentet. När en användare klickar på länken visas en sida som visar dokumentets URL-adress och metadata.

 9. Ange information du vill lägga till i spårningen i dialogrutan Förklaring. Spårningen skapas när en användare skickar ett dokument med den här anslutningen.

  Obs!: Om du markerade Flytta och lämna en länk i föregående steg visas också den här förklaringen på informationssidan.

 10. Skapa anslutningen genom att klicka på Lägg till anslutning.

Överst på sidan

Redigera en anslutning

Om du vill redigera en befintlig anslutning till ett dokumentarkiv eller till ett arkivhandlingscenter följer du de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj hantering av arkivhandlingar.

 4. Markera den anslutning du vill ändra från listan Skicka till-anslutningar.

 5. Redigera anslutningsinställningarna.

 6. Klicka på Uppdatera anslutning.

Överst på sidan

Ta bort en anslutning

Om du vill ta bort en befintlig anslutning till ett dokumentarkiv eller till en lagringsplats för arkivhandlingar följer du de här stegen.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj hantering av arkivhandlingar.

 4. Markera den anslutning du vill ta bort från listan Skicka till-anslutningar.

 5. Klicka på Ta bort anslutning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×