Konfigurera serverinformation

Obs!: Typ av anslutning eller aktuell geografisk plats kan påverka det servernamn du måste använda när du ansluter till organisationens snabbmeddelandesystem. Om du konfigurerar interna och externa serveradresser på olika sätt behöver du inte ändra serverinställningar när du flyttar innanför eller utanför organisationens brandvägg för nätverket.

 1. Gör något av följande:

  • Knacka på Meny > Alternativ om du är inloggad.

  • Knacka på Alternativ om du inte är inloggad.

 2. Knacka på fliken Server och gör sedan något eller båda av följande:

  • Knacka på Namn på extern server och ange sedan fullständig adress (inklusive portnummer) för den Microsoft® Office Communications Server som används av användare som ansluter utifrån till organisationens nätverk.

  • Knacka på Namn på intern server och ange sedan fullständig adress (inklusive portnummer) för den Office Communications Server som används av användare som ansluter inifrån organisationens nätverk.

   Du måste inkludera portnummer i serveradressen i <serveradress>:<portnummer> format. Exempelvis sip.contoso.com:443. Kontakta systemadministratören om du inte känner till den externa eller interna serveradressen.

 3. Knacka på Anslut med och knacka sedan på antingen TLS för att ansluta med TLS (Transport Layer Security) eller TCP om du vill ansluta med TCP (Transmission Control Protocol). Kontakta systemadministratören om du inte vet vilket anslutningsprotokoll du ska använda.

 4. Knacka på OK när du är klar.

Ibland krävs en proxyserver för att ansluta till ditt snabbmeddelandesystem. Kontakta systemadministratören om du behöver en proxyserver och behöver veta namnet på den.

Så här anger du en proxyserver

 1. Knacka på Starta > Inställningar.

 2. Knacka på fliken Anslutningar > Anslutningar.

 3. Knacka på Ställ in min proxyserver.

 4. Markera kryssrutorna Det här nätverket ansluter till Internet och Det här nätverket ansluter till Internet via en proxyserver.

 5. Skriv in namnet på den proxyserver du vill använda i rutan Proxyserver.

 6. Knacka på OK när du är klar.


Se även

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×