Konfigurera röstmeddelanden

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Office 365 kan du spela in en hälsning, redigera och ändra telesvarsregler, konfigurera Outlook Voice Access, redigera aviseringsinställningar för textmeddelanden och e-postmeddelanden och aktivera förhandsgranskning av röstmeddelanden med hjälp av alternativen för röstmeddelanden i fönstret Alternativ i Outlook på webben:

Alternativ för röstmeddelanden i fönstret för e-postalternativ i Outlook

 • Om du vill komma åt inställningarna för röst e-post från Outlook på webben, Välj Ikon för Inställningar > e-post > Allmänt > röstbrevlåda.

 • Öppna inställningar för röstbrevlåda från Outlook 2016 eller Outlook 2013-klienten genom att klicka på Arkiv > Hantera röstbrevlåda.

Viktigt!: Om alternativ för röstmeddelanden är nedtonade använder du Skype för företag röst e-posttjänst med molnet PSTN och röstmeddelanden alternativen är inte tillgängliga.

 1. Under Röstmeddelande väljer du Hälsningar.

 2. Välj den typ av hälsning som du vill spela in.

  De två hälsningsalternativen är standard och längre frånvaro

 3. Välj Ring mig för att spela upp eller in den aktuella hälsningen.

 4. Ange ditt telefonnummer och välj Ring upp.

  Ange ditt telefonnummer och klicka på Ring upp om du vill spela in en hälsning

 5. Följ anvisningarna i det inspelade meddelandet för att spela in en hälsning.

 6. Klicka på Spara när du är klar med inspelningen.

  Dialogrutan Hälsningar med knappen Spara markerad

Obs: Om hälsningsmeddelande som gör att personer som ringer vet du kommer vara borta under en längre tidsperiod är markerat skapas samtal svarande reglerna redan inspelade ignoreras och endast hälsning inspelade för det här alternativet spelas.

Använd telesvarsregler när du vill ange vad som ska hända när en uppringare kommer till ditt röstmeddelandesystem. Om du har aktiverat autosvar kan du till exempel konfigurera en regel som vidarekopplar uppringaren till ett annat nummer. Om du har flera regler kan du ange i vilken ordning de ska användas.

Om du inte skapar telesvarsregler skickas dina inkommande samtal direkt till din röstbrevlåda när du inte kan ta emot samtalet.

Om du skapar en samtalssvarregel men inte anger en åtgärd din uppringarens höra följande meddelande: ”du har uppnått < namn > postlåda. Ring igen senare. Hejdå ”. och samtalet ska avslutas.

Skapa en regel

 1. Under Röstmeddelande väljer du Telesvarsregler.

 2. Klicka på knappen Ny.

  Knappen Ny för att skapa regler

 3. Ange ett namn på regeln.

 4. Välj ett alternativ i Om uppringaren kommer till mitt röstmeddelandesystem och.

 5. Om du vill lägga till fler villkor i regeln väljer du Lägg till villkor. Du kan lägga till flera villkor i en regel men var försiktig så att reglerna inte blir alltför komplexa.

 6. Välj ett alternativ i Ge uppringaren följande alternativ. Vissa alternativ kräver ytterligare information, till exempel ett alternativt telefonnummer eller text som ska läsas upp för uppringaren.

 7. Om du vill lägga till fler alternativ i regeln väljer du Lägg till alternativ.

 8. Välj OK.

 9. Aktivera eller inaktivera regeln med hjälp av kryssrutan på sidan Telesvarsregler.

Redigera en regel

 1. Under Röstmeddelande väljer du Telesvarsregler.

 2. Markera den regel som du vill redigera och klicka på knappen Redigera.

  Telesvarsregel med knappen Redigera markerad

Ta bort en regel

 1. Under Röstmeddelande väljer du Telesvarsregler.

 2. Markera den regel som du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort.

  Knappen Ta bort i verktygsfältet för regler

Ändra i vilken ordning regler används

 1. Under Röstmeddelande väljer du Telesvarsregler.

 2. Regler visas i den ordning som de används, så markera den regel som du vill flytta uppåt eller nedåt i ordningen och klicka på pilarna.

  Pilknappar för att flytta regler uppåt och nedåt i den ordning de används

Med meddelanden, du en varning när du missar ett samtal eller får ett röstmeddelande. Du kan bestämma hur och när du vill meddelas om. Du kan till exempel får ett e-postmeddelande när du missar ett samtal eller få ett SMS när någon lämnar ett röstmeddelande. Som standard får du ett e-postmeddelande när du missar ett samtal, men SMS-aviseringar är avstängt.

Konfigurera SMS-aviseringar

 1. Under Röstmeddelande väljer du Aviseringar.

 2. Klicka på Konfigurera SMS.

 3. Välj det land där telefonen är registrerad.

  Obs!: Funktionen för SMS-aviseringar kan bara användas i vissa regioner och för vissa mobiltjänstleverantörer. Om din mobiltjänstleverantör inte visas kan du inte konfigurera SMS-aviseringar.

 4. Välj din mobiltjänstleverantör och klicka på Nästa.

 5. Ange ditt telefonnummer och klicka på Nästa.

 6. Du får ett SMS med ett lösenord. Ange det lösenordet på skärmen SMS-konfiguration och klicka på Slutför.

  Textmeddelandeskärm där du anger ditt lösenord

 7. Välj när du vill få SMS-aviseringar och klicka på Spara.

Redigera inställningar för SMS-aviseringar

 1. Under Röstmeddelande väljer du Aviseringar.

 2. Klicka på Redigera SMS-inställningar.

 3. Välj ett SMS-alternativ och klicka på Spara.

Med Outlook Voice Access kommer du åt röstmeddelanden, e-post, kalender och kontakter med hjälp av telefonen. Några av de alternativ som du anger för Outlook Voice Access är i vilken ordning du får tillgång till nya meddelanden och vilken mapp du ringer in till, exempelvis Inkorgen.

Vad är telefonnumret till Outlook Voice Access? Du får telefonnumret och PIN-koden av administratören när de konfigurerar röstmeddelanden åt dig. Kontakta administratören om du behöver hjälp.

Med Spela upp på telefon kan du spela upp röstmeddelanden på en telefon med det telefonnummer som du anger.

Som standard är telefonnumret det som tilldelats till dig av organisationen, men det kan också vara ett mobiltelefonnummer eller en e-postadress. I så fall spelas röstmeddelanden upp via e-postinkorgen.

Ange numret för röstmeddelanden

 1. Under Röstmeddelande väljer du Spela upp på telefon.

 2. Ange telefonnumret eller e-postadressen som du vill använda för röstmeddelanden.

 3. Klicka på Spara.

Med PIN-koden kommer du åt postlåda och kalenderinformation via Outlook Voice Access. När du återställer PIN-koden skickas en tillfällig PIN-kod till din e-postinkorg. Använd den tillfälliga PIN-koden nästa gång du ringer Outlook Voice Access. Du uppmanas då att skapa en permanent PIN-kod.

Återställa PIN-koden för Outlook Voice Access

 1. Under Röstmeddelande väljer du Återställ PIN-kod.

 2. Klicka på Återställ PIN-koden för röstmeddelanden.

 3. Bekräfta återställningen genom att klicka på Ja.

Med förhandsgranskning av röstmeddelanden kan du förhandsgranska texten i röstmeddelanden som du får. Du kan också ta med textförhandsgranskningar i röstmeddelanden som du skickar.

Aktivera förhandsgranskning av röstmeddelanden

 1. Under Röstmeddelande väljer du Förhandsgranskning av röstmeddelanden.

 2. Markera eller avmarkera önskade alternativ. Båda är markerade som standard.

 3. Klicka på Spara.

Se även

Kontrollera röstbrevlåda och alternativ i Skype för företag

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×