Konfigurera Prioriterad inkorg för alla i organisationen

Deltagare: Diane Faigel
Senast uppdaterad: 27 februari 2017

Jag har glömt användarnamn och lösenord för det konto jag använder med Office.

Om du är ansvarig för att konfigurera hur e-post fungerar för ALLA i ett företag är den här artikeln för dig! Här förklaras det hur du anpassar eller inaktiverar den för ditt företag och här finns svar på frågor om sambandet mellan Prioriterad inkorg och Övrig e-post.

Om du vill stänga av Prioriterad inkorg bara för dig själv läser du Stänga av Prioriterad inkorg.

Om du vill se till att dina användare säkert får företagsspecifika e-postmeddelanden, till exempel från personalavdelningen eller löneavdelningen, kan du konfigurera Prioriterad inkorg så att dessa meddelanden hamnar i vyn Prioriterad. Du kan även ange om användarna i organisationen ska se Prioriterad inkorg i Inkorgen eller inte.

Aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för din organisation

Du kan använda PowerShell för att aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för alla i organisationen. Vill du göra detta i administrationscentret för Office 365? Berätta gärna det för vårt tekniska team. Rösta här!

Stänga av Prioriterad inkorg

I följande PowerShell-exempel inaktiverar du Prioriterad inkorg i din organisation. Men funktionens tillgänglighet blockeras inte för användarna. Om de vill kan de fortfarande aktivera Prioriterad inkorg igen på sina egna klienter.

 1. Ansluta till Exchange Online med fjärr-PowerShell

 2. Du måste ha tilldelats behörigheter för att kunna utföra de här procedurerna. Du kan se vilka behörigheter du behöver i avsnittet om transportregler i artikeln Behörigheter för meddelandepolicyer och efterlevnad.

 3. Kör cmdlet Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Leta efter FocusedInboxOn för att visa den aktuella inställningen:

  Svar från PowerShell om statusen för Prioriterad inkorg.

 5. Kör följande cmdlet om du vill inaktivera Prioriterad inkorg.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Kör cmdlet Get-OrganizationConfig igen och så ser du att FocusedInboxOn anges till $false, vilket innebär att den har inaktiverats.

Aktivera Prioriterad inkorg:

 • I steg 5 ovan kör du följande cmdlet om du vill aktivera Prioriterad inkorg.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Vad ser användarna ser när jag aktiverar Prioriterad inkorg?

Användarna kommer att se vyn Prioriterad efter att de stängt och startat om Outlook. När de startar om Outlook visas ett tips i Outlooks gränssnitt som hänvisar till den prioriterade inkorgen.

En bild av hur den prioriterade inkorgen ser ut när en användare först öppnar Outlook på webben.

Om du växlar från Övrig e-post till Prioriterad inkorg kan de välja att aktivera funktionen (”Prova”) eller stänga av funktionen. Om användaren har flera klienter (som stöds) kan de kan aktivera/inaktivera Prioriterad inkorg individuellt för alla klienter. Tipset ser ut så här.

En bild som visar hur Prioriterad inkorg ser ut när den har distribuerats till dina användare och Outlook öppnas igen.

Övrig e-post inaktiveras automatiskt när en användare väljer att börja använda Prioriterad inkorg. Mappen konverteras till en vanlig mapp som användaren kan byta namn på eller ta bort.

Aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för specifika användare

I det här exemplet inaktiveras Prioriterad inkorg för Tim Matthews i organisationen Contoso. Men funktionens tillgänglighet blockeras inte för honom. Om han vill kan han fortfarande aktivera Prioriterad inkorg igen på sina egna klienter.

 1. Ansluta till Exchange Online med fjärr-PowerShell

 2. Du måste ha tilldelats behörigheter för att kunna utföra de här procedurerna. Du kan se vilka behörigheter du behöver i avsnittet om transportregler i artikeln Behörigheter för meddelandepolicyer och efterlevnad (på engelska).

 3. Kör cmdleten Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Leta efter FocusedInboxOn för att visa den aktuella inställningen:

  Svar från PowerShell om statusen för Prioriterad inkorg.

 5. Kör följande cmdlet om du vill inaktivera Prioriterad inkorg.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. ELLER, kör följande cmdlet om du vill inaktivera:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Använda gränssnittet till att skapa en transportregel som dirigerar e-postmeddelanden till vyn Prioriterad för alla användare

 1. Gå till Klicka på här om du vill gå till administrationscentret för Office 365. .

  Gå till administrationscenter för Office 365.

  Gå till administrationscenter för Office 365.

 2. Gå till Administrationscenter > Exchange.

 3. Gå till E-postflöde > Regler i administrationscentret för Exchange. Klicka på Skärmbild: EAC-ikonen Lägg till och välj sedan Skapa en ny regel....

 4. När du är färdig med den nya regeln klickar du på Spara så att regeln börjar gälla.

  I den följande bilden skickas alla meddelanden med ämnet ”Human Resources” till den prioriterade inkorgen.

Skärmbild: Skapa och spara den nya Prioriterad inkorg-regeln

Använda PowerShell till att skapa en transportregel som dirigerar e-postmeddelanden till vyn Prioriterad för alla användare

 1. Ansluta till Exchange Online med fjärr-PowerShell

 2. Du måste ha tilldelats behörigheter för att kunna utföra de här procedurerna. Du kan se vilka behörigheter du behöver i avsnittet om transportregler i artikeln Behörigheter för meddelandepolicyer och efterlevnad.

 3. Kör följande kommando om du till skicka alla meddelanden från ”Human Resources” till den prioriterade inkorgen.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Viktigt!: 

  • I det här exemplet är både ”X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox” och ”true” skiftlägeskänsliga.

  • Prioriterad inkorg respekterar X-headern som åsidosätter övrig e-post, så om du använder den här inställningen i Övrig e-post används den även i Prioriterad inkorg.

  Detaljerad information om syntax och parametrar finns i New-TransportRule.

Hur vet du att det fungerade?

Du kan kontrollera meddelandehuvudena och se efter om e-post hamnar i Inkorgen på grund av att transportregeln för Prioriterad inkorg kringgås. Välj ett e-postmeddelande i en postlåda i organisationen som transportregeln för Prioriterad inkorg använts för. Om du tittar på meddelandehuvudet ska du se X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. Det här innebär att regeln fungerar. Läs mer om att hitta informationen i meddelandehuvudet i Visa e-postmeddelandehuvud.

Aktivera/inaktivera Övrig e-post

Vi har fått rapporter att Övrig e-post plötsligt slutar fungera för en del användare. Du kan aktivera funktionen igen för specifika användare om detta inträffar. Se Konfigurera Övrig e-post för organisationen.

Vanliga frågor och svar om Prioriterad inkorg

Här är svar på några vanliga frågor om Prioriterad inkorg. Om du inte hittar ett svar på din fråga här kan du lämna en kommentar om det så lägger vi till frågan i listan.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Kan jag styra hur jag distribuerar Prioriterad inkorg i min organisation?

Ja. Du kan aktivera eller inaktivera Prioriterad inkorg för hela organisationen, eller så kan du aktivera eller inaktivera funktionen för vissa användare. Se ovan.

Är funktionen Prioriterad inkorg ENDAST tillgänglig för Office 2016-klienter?

Ja, det är bara användare med Office 2016 som påverkas. Funktionen kommer inte att bakåtanpassas till Outlook 2013 eller tidigare.

Hur lång tid tar det för ändringar i Prioriterad inkorg att verkställas i Outlook?

När du aktiverar eller inaktiverar Prioriterad inkorg börjar inställningarna gälla när användarna stänger och startar om Outlook.

Vad händer med Övrig e-post när jag aktiverar Prioriterad inkorg?

När du har bytt får du inte längre mindre viktiga meddelanden i mappen Övrig e-post. I stället delas e-post upp mellan flikarna Prioriterad och Annan i inkorgen. Samma algoritm som flyttar objekt till mappen Övrig e-post styr nu Prioriterad inkorg, vilket betyder att all e-post som flyttades till Övrig e-post nu flyttas till Annan. Meddelanden som redan finns i mappen Övrig e-post ligger kvar där tills du bestämt om du vill ta bort dem eller flytta dem.

Läs det här inlägget från Tony Redmond, Microsoft MVP: How the Focused Inbox Replaces Clutter Inside Office 365 (på engelska).

Kan jag låta användare behålla Övrig e-post? Vad rekommenderar Microsoft när det gäller Övrig e-post eller Prioriterad inkorg?

Ja, du kan låta användare behålla Övrig e-post och inaktivera Prioriterad inkorg, men så småningom kommer Övrig e-post att ersättas helt med Prioriterad inkorg så Microsoft rekommenderar att du byter till Prioriterad inkorg redan nu. Mer information om att använda Övrig e-post med Exchange Online finns i det här blogginlägget: Uppdaterad information om Prioriterad inkorg och våra planer för Övrig e-post.

Bör jag inaktivera Övrig e-post för mina slutanvändare om alla så småningom ska byta till Prioriterad inkorg?

Nej. Du kan uttryckligen inaktivera Övrig e-post för en postlåda med cmdleten Set-Clutter. Men om du gör det kommer postlådans ägare att se meddelanden som tidigare skickades till mappen Övrig e-post i Inkorgen, och de måste handskas med de här meddelandena tills klienten har uppgraderats till en version med stöd för Prioriterad inkorg. Därför bör du inte inaktivera Övrig e-post förrän de uppgraderade klienterna är tillgängliga.

Varför finns det två cmdletar för att hantera Prioriterad inkorg?

Det finns två lägen kopplade till Prioriterad inkorg.

 • Läget Organisationsnivå: Prioriterad inkorg, samt en tillhörande tidsstämpel för senaste uppdatering.

 • Läget Postlådenivå: Prioriterad inkorg, samt en tillhörande tidsstämpel för senaste uppdatering.

Hur avgör Outlook vilken version av Prioriterad inkorg som ska visas med dessa två lägen?

Outlook avgör vilken version som ska visas baserat på vilken cmdlet som har den senaste tidsstämpeln. Som standard har båda tidsstämplarna värdet ”null”, och då är funktionen aktiverad.

Varför returnerar cmdleten Get-FocusedInbox ”true” när jag har inaktiverat Prioriterad inkorg i min organisation?

Det finns två cmdletar för att hantera Prioriterad inkorg. När du kör Get-FocusedInbox för en postlåda returneras funktionens status på postlådenivå. Versionen i Outlook väljs utifrån vilken cmdlet-status som ändrades senast.

Kan jag se vem som har aktiverat Prioriterad inkorg genom att köra ett skript?

Nej, och det här är avsiktligt. Prioriterad inkorg aktiveras i inställningar på klientsidan, så allt du kan få veta med cmdlet är om användarens postlåda är berättigad till klientversionen. Det är möjligt att den samtidigt är aktiverad i vissa klienter och inaktiverad i andra. Till exempel kan den vara aktiverad i Outlook-appen och i Outlook Mobile men inaktiverad i Outlook på webben.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×