Konfigurera platsnavigeringen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Platsnavigeringsfunktionerna inkluderar Snabbstart och det översta länkfältet. De gör det lättare för användare av din webbplats att hitta den information de behöver. Att göra informationen på din plats enklare att hitta är nyckeln till din webbplats framgång.

Du kan konfigurera navigeringen för din webbplats på många olika sätt. Denna artikel innehåller information om hur du lägger till och tar bort objekt från Snabbstart och det översta länkfältet. Avsnittet innehåller också information om hur du visar webbplatsens innehåll och hierarki i trädvyn.

I den här artikeln

Innan du börjar

Webbplatskonfiguration av och behörigheter

Sökväg navigering

Konfigurera Snabbstart

Visa eller dölja Snabbstart

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek från Snabbstart

Lägga till, redigera eller ta bort en rubrik i Snabbstart

Lägga till en länk i Snabbstart

Redigera, flytta eller ta bort en länk i Snabbstart

Ändra ordning på objekten i Snabbstart

Konfigurera det övre länkfältet

Konfigurera det övre länkfältet för en webbplats

Lägga till, redigera eller ta bort en länk från det övre länkfältet

Ändra ordning på länkar i det övre länkfältet

Visa eller dölja trädvyn

Innan du börjar

Webbplatskonfiguration av och behörigheter

Hur din webbplats har konfigurerats när den installerades och de behörigheter som du har på webbplatsen påverkar båda om och hur du kan konfigurera navigeringen för din webbplats.

Du har den nödvändiga behörigheten att konfigurera navigering för din webbplats om båda följande villkor gäller:

 • Webbplatsinställningar är ett alternativ på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

  Webbplatsinställningar-menyn

 • Övre länkfältet, Snabbstart och trädvyn är alternativen i avsnittet utseende på sidan Webbplatsinställningar.
  Utseende

Sökväg navigering

Du kan inte konfigurera sökväg navigering. Följande är ett exempel på sökväg navigering.
Sökväg

Överst på sidan

Konfigurera Snabbstart

Snabbstart visas som standard på sidan av de flesta sidor på en webbplats. Det innehåller länkar till webbplatsens listor och bibliotek. Det kan eventuellt innehålla länkar till underwebbplatser från den aktuella webbplatsen.

Snabbstart

På inställningssidorna för varje lista eller bibliotek kan du välja vilka listor och bibliotek som ska visas i Snabbstart. Du kan också ändra ordning på länkar, lägga till eller ta bort länkar utan att öppna listan eller biblioteket, och lägga till eller ta bort avsnitt. Alla åtgärder kan du utföra i en webbläsare som är kompatibel med SharePoint-teknik. Du kan även lägga till länkar till webbplatser, sidor, innehåll i det egna intranätet och innehåll på Internet.

Visa eller dölja Snabbstart

Snabbstart visas som standard när du skapar de flesta webbplatser. Du kan välja att dölja eller visa Snabbstart, beroende på hur webbplatsen ska användas. Du kan till exempel ange att Snabbstart ska visas på webbplatsen på den översta nivån, och döljas på underwebbplatserna.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på trädvy i utseende och känsla.
  Utseende

 3. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Aktivera Snabbstart om Snabbstart ska döljas.

  • Markera kryssrutan Aktivera Snabbstart om Snabbstart ska visas.

 4. Klicka på OK.

Lägga till eller ta bort en lista eller ett bibliotek i Snabbstart

När du skapar en lista eller ett bibliotek kan du konfigurera listan eller biblioteket så att en länk automatiskt läggs till i Snabbstart för webbplatsen. Du kan ändra detta alternativ senare genom att redigera inställningarna för webbplatsen.

 1. Klicka på Allt webbplatsinnehåll i Snabbstart.

 2. Klicka på listans eller bibliotekets namn.

 3. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.
  Inställningar för lista

  Obs!: Namnet på fliken kan variera beroende på vilken typ av lista eller bibliotek. Kalenderlistan har till exempel kalenderfliken.

 4. Klicka på Rubrik, beskrivning och navigering i kolumnen Allmänna inställningar på sidan Inställningar för lista eller bibliotek.

 5. Gör något av följande i avsnittet Navigering på sidan Allmänna inställningar:

  • Klicka på Ja om du vill lägga till ett objekt i Snabbstart.

  • Om du vill ta bort objektet från Snabbstart klickar du på Nej.
   Visa lista i Snabbstart

 6. Klicka på Spara.

Lägga till, redigera eller ta bort en Snabbstart-rubrik

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i kolumnen Utseende.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ny rubrik om du vill lägga till en ny rubrik, ange en URL och en beskrivning för rubriken och klicka sedan på OK. Webbadressen kan länka till valfri giltig sökväg, till exempel en mapp inom denna webbplats, en resurs inom organisationens intranät eller en länk till någon plats på Internet.

  • Om du vill redigera en rubrik klickar du på Redigera knappen Redigera bredvid rubriken. Gör nödvändiga ändringar till URL och beskrivning och klicka sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en rubrik, klicka på Redigera knappen Redigera bredvid rubriken och klicka på Ta bort.

Lägga till en Snabbstart-länk

Utöver att lägga till länkar till webbplatsens listor eller bibliotek kan du lägga till anpassade länkar i Snabbstart. Du kan till exempel infoga länkar till information som du eller organisationens medlemmar använder ofta, exempelvis dokument, kalenderhändelser, en annan webbplats eller en länk till en plats på Internet.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

 3. Klicka på Ny navigeringslänk.

 4. Skriv URL:en, t.ex. http://contoso/shared%20documents/vision.docx, och en beskrivning för länken.

 5. Markera i listan Rubrik den rubrik som länken ska visas under.

 6. Klicka på OK.

Redigera, flytta eller ta bort en länk i Snabbstart

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i avsnittet Utseende.

 3. Klicka på Redigera knappen Redigera bredvid den länk som du vill redigera eller ta bort och gör sedan något av följande:

  • Inför önskade ändringar och klicka sedan på OK, om länken ska redigeras.

  • Markera i listan Rubrik en ny rubrik som länken ska visas under och klicka sedan på OK, om du vill flytta länken till en annan plats i Snabbstart.

  • Klicka på Ta bort och sedan på OK, om länken ska tas bort.

Ändra ordning på objekt i Snabbstart

Du kan ändra visningsordningen för rubriker och länkar i Snabbstart, men det går bara att ändra ordning för länkar under en viss rubrik. Anta till exempel att rubriken Listor innehåller länkar till Kalender och Uppgifter. Du kan flytta rubriken Listor till en annan plats i Snabbstart, men ordningen på länkarna Kalender och Uppgifter kan bara ändras under rubriken Listor. Om du vill flytta länkarna Kalender och Uppgifter till en annan rubrik måste du börja med att ändra länken genom att associera den till en annan rubrik.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Snabbstart i kolumnen Utseende.

 3. Klicka på Ändra ordning.

 4. Klicka på alternativen i listorna om du vill ändra ordning på rubrikerna och länkarna.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera det översta länkfältet

Det övre länkfältet gör det möjligt för användare av webbplatsen att komma till andra platser i webbplatssamling genom att visa en rad med flikar högst upp på sidorna på webbplatsen. Det översta länkfältet visas som standard i de flesta typer av webbplatser.

Övre länkfältet

När du skapar en webbplats kan du ange om den ska visas som en länk i den överordnade webbplatsens övre länkfält, och om den överordnade webbplatsens länkar ska visas på underwebbplatsen. Därmed kan du välja tre olika konfigurationsalternativ för en ny webbplats:

 • Ärvd och på överordnad     Webbplatsen visas som en flik i det översta länkfältet på den överordnade webbplatsen, och har samma länkfält som den överordnade webbplatsen. Det översta länkfältet går inte att anpassa på den nya webbplatsen, om du inte först bryter arvskopplingen mellan de båda webbplatserna.

 • Ärvd och inte på överordnad     Webbplatsens översta länkfält är detsamma som på den överordnade webbplatsen, men webbplatsen visas inte som länk på den överordnade webbplatsen. Det går inte att anpassa den nya webbplatsens översta länkfält, om du inte först bryter arvskopplingen mellan de båda webbplatserna.

 • Unikt     Webbplatsen visas inte som länk i den överordnade webbplatsens översta länkfält och har inte samma länkfält som den överordnade webbplatsen. Du kan anpassa den nya webbplatsens översta länkfält och den har ingen koppling till den överordnade webbplatsen.

Obs!: Om du ändrar namnet på en webbplats genom att redigera inställningen på sidan Allmänna inställningar, uppdateras inte webbplatsens namn i det översta länkfältet. Namnet som visas i det översta länkfältet måste redigeras direkt i det översta länkfältet.

Konfigurera det översta länkfältet för en webbplats

När du skapar en underwebbplats visas som standard i det övre länkfältet på överordnad webbplats och har en unik övre länkfältet. Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Så här konfigurerar översta fältet inställningarna för en underwebbplats:

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på underwebbplatsen på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på övre länkfältet i utseende och känsla.
  Utseende

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Sluta ärva länkar om du vill skapa egna länkar för webbplatsen.

  • Klicka på Använd överordnade länkar om länkarna på den överordnade webbplatsen ska ärvas till underwebbplatsen.

Lägga till, redigera eller ta bort en länk i det översta länkfältet

Om du väljer att använda ett unikt övre länkfält på webbplatsen kan du ange vilka länkar som ska visas i fältet. Du kan välja att webbplatser som skapas under en överordnad webbplats ska visas i det översta länkfältet, förutsatt att webbplatserna konfigureras för att ärva de överordnade länkarna. Du kan också infoga länkar till webbplatser utanför webbplatssamlingen.

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på webbplatsen på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Det översta länkfältet i kolumnen Utseende.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Ny navigeringslänk om du vill lägga till en ny länk. Skriv URL:en, t.ex. http://contoso/marketing/ProjectA, och en beskrivning för länken.

  • Om du vill redigera en länk klickar du på Redigera knappen Redigera bredvid länken. Gör nödvändiga ändringar i beskrivningen.

  • Om du vill ta bort en länk, klicka på Redigera knappen Redigera bredvid länken och klicka på Ta bort.

 4. Klicka på OK.

Ändra ordning på länkar i det översta länkfältet

Du kan ändra visningsordningen för flikarna i det översta länkfältet. Om du ändrar ordning på objekt på det översta länkfältet på den överordnade webbplatsen återspeglas dessa ändringar på de underwebbplatser som ärver den överordnade webbplatsens beteende för det övre länkfältet.

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på webbplatsen på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Det översta länkfältet i kolumnen Utseende.

 3. Klicka på Ändra ordning.

 4. Klicka i kolumnen Länkordning på alternativen för ändring av visningsordningen för länkarna i det översta länkfältet.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Visa eller dölja trädvyn

Trädvyn är ett navigeringsalternativ som ger en hierarkisk vy över webbplatsens listor, bibliotek och underwebbplatser för den aktuella webbplatsen. Trädvyn kan göra det lättare för användarna av din webbplats att navigera mellan platser i webbplatshierarkin, till exempel mellan ett bibliotek i den aktuella webbplatsen och en lista på en underwebbplats. Trädvyn visas på sidan av de flesta sidor på en webbplats, när den aktiverats.

Trädvy

Obs!: Om du vill hantera navigering för en webbplats måste du ha minst de behörigheter som erhålls när du läggs till standard SharePoint-gruppen Designer för webbplatsen. Du har nödvändiga behörigheter om du kan komma åt webbplatser inställningssidan för webbplatsen och du kan se kommandot Trädvyn under utseende.

 1. Klicka på Webbplatsinställningar på webbplatsen på Webbplatsåtgärder-menyn Menyn Webbplatsåtgärder .

 2. Klicka på Trädvy i kolumnen Utseende.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa trädvyn markerar du Aktivera trädvy och klickar sedan på OK.

  • Avmarkera Aktivera trädvy och klicka sedan på OK om du vill dölja trädvyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×