Konfigurera och hantera åtkomstförfrågningar

Med funktionen för åtkomstförfrågningar kan användare begära åtkomst till innehåll som de för närvarande inte har behörighet att se. Som webbplatsägare kan du konfigurera funktionen så att du får ett e-postmeddelande när någon begär åtkomst till en webbplats. Du kan sedan välja om du vill godkänna eller avvisa begäran. Om du godkänner begäran kan du också ange den specifika behörighetsnivå som du vill bevilja användaren.

Funktionen för åtkomstförfrågningar fungerar också med kommandot Dela för webbplatser. Om någon som inte är en webbplatsägare för en webbplats (d.v.s. någon som inte har fullständig behörighet för en webbplats) bjuder in andra att visa en webbplats via kommandot Dela, genereras en åtkomstbegäran till webbplatsägaren. En webbplatsägare kan sedan godkänna eller avvisa begäran, eller ange vilken behörighetsnivå den nya användaren ska tilldelas.

Tillsammans gör kommandot Dela och funktionen för åtkomstbegäran det lättare att hantera vem som har åtkomst till en webbplats. Webbplatsanvändare kan bjuda in andra att samarbeta på webbplatser (såvida du inte inaktiverar den här funktionen), men i slutändan är det webbplatsägaren som bestämmer vem som ska beviljas åtkomst till webbplatserna och med vilken behörighetsnivå.

Vad vill du göra?

Ändra inställningar för åtkomstförfrågningar

Godkänna eller avvisa åtkomstförfrågningar för en webbplats

Hantera inbjudningar till externa användare (endast SharePoint Online)

Dra tillbaka inbjudningar

Skicka om en inbjudan

Relaterade uppgifter

Ändra inställningar för åtkomstförfrågningar

Först kanske du vill bestämma om medlemmar i dina webbplatsgrupper ska kunna bjuda in icke-medlemmar så att de kan komma åt webbplatsinnehållet. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen.

Obs!: Dela-menyn döljs inte om du inaktiverar alternativet för att tillåta delning, men ett felmeddelande visas om en gruppmedlem försöker dela.

Aktivera eller inaktivera delning för gruppmedlemmar med icke-medlemmar   

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsbehörigheter.

 2. Klicka på Avancerade behörighetsinställningar.

 3. Klicka på Inställningar för åtkomstbegäran på fliken Behörigheter.

 4. I dialogrutan Inställningar för åtkomstbegäran markerar du eller avmarkerar Tillåt medlemmar att dela webbplats och enskilda filer och mappar. Kryssrutan under den här kryssrutan (Tillåt medlemmar att bjuda in andra till medlemmar gruppen, Gruppwebbplatsmedlemmar. Den här inställningen aktiveras att låta medlemmar dela platsen.) markeras eller avmarkeras automatiskt.

 5. Klicka på OK.

Skärmbild av dialogrutan Åtkomstbegäranden

SharePoint Online

Panelen Åtkomstbegäran

SharePoint Server 2019

Webbplatsägare kan konfigurera funktionen för åtkomstförfrågningar så att de får ett e-postmeddelande när någon begär åtkomst till en webbplats.

Konfigurera åtkomstförfrågningar   

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsbehörigheter.

 2. Klicka på Avancerade behörighetsinställningar.

 3. Klicka på Inställningar för åtkomstbegäran på fliken Behörigheter.

 4. I dialogrutan Inställningar för åtkomstbegäran markerar du kryssrutan bredvid Tillåta åtkomstförfrågningar.

 5. I SharePoint Online väljer du om du vill att åtkomstförfrågningar ska skickas till medlemmar i administratörs- eller ägargruppen, eller om du vill att de skickas till en viss användare eller distributionslista. (Kom ihåg att endast medlemmar i administratörs- eller ägargruppen kan godkänna eller avvisa åtkomstförfrågningar.)

  I SharePoint Server 2019 lägger du till e-post för en viss användare eller distributionslista.

 6. I SharePoint Online kan du även lägga till ett anpassat meddelande som visas för användare på sidan för åtkomstbegäran.

 7. Klicka på OK.

Godkänna eller avvisa åtkomstförfrågningar för en SharePoint Online-webbplats

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Åtkomstförfrågningar.

 3. Leta upp den begäran som du vill uppdatera under Väntande begäranden och öppna menyn genom att klicka på ellipserna (. . .).

 4. Välj den behörighetsnivå som du vill tilldela användaren under Behörigheter (om du planerar att godkänna begäran). Om du vill kan du också skriva ett meddelande till personen som begär åtkomst. Det kan vara ett bra sätt att dokumentera ditt beslut.

 5. Klicka på Godkänn eller Avböj.

  Tips: Om du vill visa tidigare förfrågningar klickar du på Visa historik.

Hantera inbjudningar till externa användare (endast SharePoint Online)

Om du är en Microsoft Office 365-kund och använder SharePoint Online kan du även använda sidan Åtkomstbegäranden för att hantera inbjudningar till gästanvändare som har skickats till användare som inte har licenser för din Office 365-prenumeration.

Viktigt!: En användare som är administratör för en webbplatssamling, företagsadministratör eller medlem av standardgruppen Webbplatsägare har behörighet att använda sidan Åtkomstbegäranden. Men om en användare har tagits bort från gruppen Webbplatsägare och senare beviljas fullständig behörighet till webbplatsen nekas användaren åtkomst till sidan Åtkomstbegäranden. En lösning av den här situationen finns i ”Åtkomst nekad” visas när du visar listan ”Åtkomstbegäranden” i SharePoint Online.

Dra tillbaka inbjudningar

Om du vill återkalla en inbjudan som du skickat till en extern användare kan du dra tillbaka inbjudan innan den accepteras.

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Åtkomstförfrågningar.

 3. Leta upp personen vars webbplatsinbjudan du vill återkalla och öppna menyn genom att klicka på ellipserna (. . .).

 4. Klicka på Återkalla i egenskapsfönstret.

Om den externa användaren redan har accepterat en inbjudan och du vill ta bort hans eller hennes åtkomst, kan du göra det genom att ta bort användaren från den SharePoint-behörighetsgrupp som han eller hon hör till. Din Office 365-administratör eller SharePoint Online-administratör kan också ta bort användaren från listan med användare i din miljö.

Skicka om en inbjudan

Som standard förfaller inbjudningar du skickar till externa användare efter 90 dagar. Du kan skicka om inbjudan inom de 90 dagarna, men det förlänger inte tiden en användare har på sig att svara. Du kan inte skicka om en inbjudan som har förfallit.

Obs!: Du måste skicka en ny inbjudan om den person du bjudit in inte accepterar inbjudan inom 90 dagar och du fortfarande vill att personen ska kunna komma åt webbplatsen.

 1. Gå till Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Åtkomstförfrågningar.

 3. Leta upp den inbjudan under Inbjudningar till gästanvändare som du vill skicka om och öppna menyn genom att klicka på ellipserna (. . .).

 4. Under Behörighet bekräftar du att den valda gruppen är den behörighetsgrupp som du vill lägga till den inbjudna användaren i. Om du vill välja en annan grupp än den i den ursprungliga inbjudan kan du göra det här.

 5. Klicka på Skicka igen.

Mer information finns i

Dela en webbplats

Förstå behörighetsnivåer (SharePoint)

Dela SharePoint-filer och -mappar i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×