Konfigurera navigeringsobjekt

Länkar för navigering (kallas även navigeringsobjekt) visas i länkfältet högst upp på sidorna och i Snabbstart till vänster på sidorna. Du kan använda sidan Inställningar för platsnavigering för att konfigurera vilka navigeringsobjekt ska visas, under vilka rubriker och i vilken ordning. Gör så här:

 • Peka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp och klicka sedan på Ändra navigering.

Vad vill du göra?

Hantera visning av navigeringsobjekt för underwebbplatser och sidor

Konfigurera sortering

Ordna om navigeringsobjekt

Lägga till, ändra eller ta bort en rubrik eller en länk

Hantera visning av navigeringsobjekt

Hantera visning av navigeringsobjekt för underwebbplatser och sidor

Webbplatsen kan verka rörig om navigeringsobjekten för underwebbplatser eller sidor visas, särskilt om det finns många underwebbplatser eller sidor.

 • Om du vill dölja navigeringsobjekten för underwebbplatser avmarkerar du kryssrutan Visa underwebbplatser i avsnittet Underwebbplatser och sidor.

 • Om du vill dölja navigeringsobjekten för sidor avmarkerar du kryssrutan Visa sidor i avsnittet Underwebbplatser och sidor.

Obs!: Du kan även dölja navigeringsobjekten individuellt. Mer information om detta finns i avsnittet Hantera visning av navigeringsobjekt.

Överst på sidan

Konfigurera sortering

Du kan sortera navigeringsobjekten automatiskt, manuellt eller via en kombination av båda metoderna. Gör så här på sidan Inställningar för platsnavigering:

 1. Välj ett av följande alternativ i avsnittet Sortering:

  • Sortera automatiskt. Välj detta alternativ om du vill att underwebbplatser, navigeringslänkar och sidor ska sorteras automatiskt enligt inställningarna i avsnittet Automatisk sortering.

  • Sortera manuellt. Välj det här alternativet om du vill sortera alla navigeringsobjekt manuellt. Läs mer om att sortera navigeringsobjekt manuellt i avsnittet Ordna om navigeringsobjekt.

   Obs!: Om du vill sortera alla navigeringsobjekt manuellt, utom sidor, väljer du alternativet Sortera manuellt och markerar sedan kryssrutan Sortera sidor automatiskt. Sidorna sorteras enligt inställningarna i avsnittet Automatisk sortering.

 2. I avsnittet Automatisk sortering i listan Sortera efter (avsnittet Automatisk sortering visas endast om du har valt alternativet Automatisk sortering eller markerat kryssrutan Sortera sidor automatiskt) klickar du på något av följande:

  • Rubrik. Klicka på det här alternativet om du vill sortera efter navigeringsobjektets rubrik. Ange sedan sorteringsordning genom att välja antingen i stigande ordning (A,B,C eller 1,2,3) eller i fallande ordning (C,B,A eller 3,2,1).

  • Skapad. Klicka på det här alternativet om du vill sortera efter när navigeringsobjektet skapades. Ange sedan sorteringsordning genom att välja antingen i stigande ordning (A,B,C eller 1,2,3) eller i fallande ordning (C,B,A eller 3,2,1).

  • Senast ändrad. Klicka på det här alternativet om du vill sortera efter när navigeringsobjektet senast ändrades. Ange sedan sorteringsordning genom att välja antingen i stigande ordning (A,B,C eller 1,2,3) eller i fallande ordning (C,B,A eller 3,2,1).

Överst på sidan

Ordna om navigeringsobjekt

Du kan använda knapparna Flytta upp och Flytta ned i avsnittet Navigering - Redigering och sortering för att ordna om navigeringsobjekten och för att ordna objekten under rubriker.

Om knapparna Flytta upp och Flytta ned är tillgängliga och deras funktion beror på hur du konfigurerat sortering, vilken typ av objekt du markerat och objektets position.

I följande tabell visas beteendet för knapparna Flytta upp och Flytta ned när du valt alternativet Sortera manuellt.

Navigeringsobjekt

Åtgärd

Navigeringsobjektets position

Resultat

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta upp

Inte högst upp i den lokala listan

Objektet flyttas upp en plats i den lokala listan.

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta upp

Högst upp i den lokala listan

 • Om objektet är nästlat flyttas det upp ovanför den rubrik det var nästlat i och är inte längre nästlat.

 • Om objektet inte är nästlat blir det nästlat inom rubriken omedelbart ovanför det.

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta ned

Inte längst ned i den lokala listan

Objektet flyttas ned en plats i den lokala listan.

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta ned

Längst ned i den lokala listan

 • Om objektet är nästlat blir det inte längre nästlat.

 • Om objektet inte är nästlat blir det nästlat i rubriken omedelbart under det.

Rubrikobjekt

Klicka på Flytta upp

Inte relevant

Objektet flyttas upp en plats. Eventuella objekt som är nästlade i det flyttas med.

Rubrikobjekt

Klicka på Flytta ned

Inte relevant

Objektet flyttas ned en plats. Eventuella objekt som är nästlade i det flyttas med.

I följande tabell visas beteendet för knapparna Flytta upp och Flytta ned när du väljer alternativet Sortera automatiskt.

Navigeringsobjekt

Åtgärd

Resultat

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta upp

 • Om objektet är nästlat blir det nästlat i rubriken ovanför den rubrik det för närvarande är nästlat i.

 • Om objektet inte är nästlat blir det nästlat i den första rubriken ovanför det.

ej rubrikobjekt

Klicka på Flytta ned

 • Om det finns en rubrik nedanför objektet blir det nästlat i denna rubrik.

 • Om det inte är nästlat blir objektet inte längre nästlat.

Överst på sidan

Lägga till, ändra eller ta bort en rubrik eller en länk

Om du vill lägga till en ny rubrik eller länk, eller ändra en befintlig rubrik eller länk gör du så här:

 1. Gör något av följande i avsnittet Navigering - Redigering och sortering:

  • Om du vill ändra en rubrik eller länk markerar du denna och klickar sedan på Redigera.

  • Om du vill lägga till en ny rubrik klickar du på Lägg till rubrik.

  • Om du vill lägga till en ny länk klickar du på Lägg till länk.

   Obs!: Om du markerat en rubrik läggs länken till under denna rubrik. Om du markerat ett objekt läggs länken till på samma nivå som det markerade objektet.

 2. Konfigurera följande i den dialogruta som visas:

  • Rubrik. Skriv navigeringsobjektets rubrik som du vill att den ska visas.

  • URL. Skriv rubrikens eller länkens URL. En URL är obligatorisk för länkar men valfri för rubriker.

   Om du vill öppna den angivna URL:en för att bekräfta att det är den rätta markerar du kryssrutan Öppna länk i nytt fönster. När du klickar på OK öppnas URL:en i ett nytt fönster.

  • Beskrivning. Skriv en beskrivning av rubriken eller länken.

  • Målgrupp. Om du vill begränsa visningen anger du en målgrupp för rubriken eller länken. Endast de angivna målgrupperna kan se länken eller rubriken (och allt under rubriken). Om du inte anger någon målgrupp kan alla målgrupper se länken.

 3. Klicka på OK.

Om du vill ta bort en rubrik eller länk markerar du länken eller rubriken i avsnittet Navigering - Redigering och sortering och klickar sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Hantera visning av navigeringsobjekt

Du kan dölja enskilda navigeringsobjekt i avsnittet Navigering - Redigering och sortering.

 • Om du vill dölja ett objekt som visas markerar du objektet och klickar sedan på Dölj.

 • Om du vill visa ett objekt som är dolt markerar du objektet och klickar på Visa.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×