Konfigurera nationella inställningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla webbplatser (både webbplatser på högsta nivån och underwebbplatser) kan anpassas så att särskilda nationella inställningar tillämpas som standardinställningar för dem som besöker webbplatserna. Enskilda användare kan välja mellan att använda dessa standardinställningar eller ange egna personliga inställningar. Som webbplatsägare kan du ange följande nationella inställningar för dina webbplatser:

Nationella inställningar     Inställningen styr hur språkspecifik information, till exempel tal, datum, tid och kalenderinställningar visas på webbplatsen. Standardvärdena för alla övriga nationella inställningar (se nedan) grundas på den här inställningen. Om du ändrar det här alternativet för en webbplats ändras alla övriga nationella inställningar till standardinställningarna för det nya alternativet. När du har valt önskade nationella inställningar kan du ändra de övriga inställningarna efter behov.

Sorteringsordning     Inställningen styr vilken sorteringsordning som används i listor och bibliotek.

Tidszon     Inställningen styr webbplatsens tidszon.

Obs!: Administratörer av servrar och webbplatssamlingar kan också ange en standardtidszon för alla webbplatser i ett webbprogram. Den här inställningen på webbplatsnivå åsidosätter inställningen på webbprogramsnivå.

Ställ in kalender     Inställningen anger vilken typ av kalender som är den primära kalendern. Du kan även välja om veckonumret ska visas. 1 motsvarar årets första vecka och 52 årets sista vecka.

Aktivera en alternativ kalender     Med den här inställningen kan du ange en valfri kalender som läggs till den kalender som du har angett för webbplatsen.

Ange arbetsvecka     Med den här inställningen kan du välja veckodagarna som utgör din arbetsvecka, första dagen i varje arbetsvecka och första veckan på året. Du kan också ange när arbetsdagarna börjar och slutar.

Tidsformat     Inställningen styr om tider ska visas i 12- eller 24-timmarsformat.

Obs!: Beroende på vilka nationella inställningar som du har valt kan du eventuellt endast välja 24-timmarsformatet.

Ändra en webbplats nationella inställningar

Gör följande på varje SharePoint-webbplats där du vill ändra de nationella standardinställningarna:

  1. Öppna webbplatsen där du vill ändra standardinställningarna.

    1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Bild av knapp .

      Obs!: Peka på Webbplatsinställningar på en webbplats som Webbplatsåtgärder-menyn har anpassats för och klicka sedan på de inställningar som du vill visa.

  2. Klicka på Nationella inställningar under Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar.

  3. Välj önskade inställningar för webbplatsen på sidan Nationella inställningar och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×