Konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek

Konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har konfigurerat metadatanavigering i stora listor och bibliotek kan göra du det lättare för användarna att hitta innehåll. Metadatanavigering kan du filtrera och söka efter innehåll i listor och bibliotek med ett navigeringsträd. De kan också använda Nyckelfilter som fungerar i kombination med navigeringsträdet och förfina listan över objekt som visas.

När du konfigurerar metadatanavigering kan du bestämma vilka kolumner från biblioteket som ska visas i trädet och ange nyckelfilter. I följande illustration visas ett enkelt navigeringsträd som är baserat på en innehållstyp.

Du kan konfigurera metadatanavigering för en trädkontroll i den vänstra panelen

Metadatanavigering och -filtrering är aktiverat som standard på de flesta webbplatser. Om funktionen inte är aktiverad för din webbplats kan du aktivera den på Webbplatsfunktioner-sidorna för webbplatsen.

Du måste vara webbplatsägare eller administratör för en webbplatssamling för att kunna aktivera metadatanavigering och -filtrering.

Aktivera metadatanavigering

 1. Klicka på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Under Webbplatsåtgärder klickar du på Hantera webbplatsfunktioner.

 3. Leta reda på Metadatanavigering och -filtrering i listan Funktioner och klicka sedan på Aktivera.

Konfigurera metadatanavigering

Du måste minst ha behörighetsnivån Hantera listor för att kunna konfigurera metadatanavigering för en lista eller ett bibliotek.

 1. Navigera till listan eller biblioteket som du vill konfigurera metadatanavigering och klicka på rubriken.

 2. Klicka på fliken lista eller ett bibliotek i menyfliksområdet och klicka sedan på Inställningar för lista eller Inställningar för bibliotek.

 3. Klicka på Inställningar för metadatanavigering under Allmänna inställningar.

  Obs!: Metadatanavigering och -filtrering är aktiverat i de flesta webbplatser som standard. Om du inte ser alternativet Inställningar för metadatanavigering kan vara inaktiverade på din webbplats. Om du vill veta hur du aktiverar det finns i Aktivera metadatanavigering och -filtrering.

 4. Markera det eller de fält som du vill visa i navigeringshierarkin i avsnittet Konfigurera navigeringshierarkier och klicka sedan på Lägg till.

  Med metadatanavigering kan du ange vilka metadatafält som ska läggas till i en navigeringsträdkontroll

 5. Som standard visas mappar i navigeringshierarkin. Om du inte vill visa mappar markerar du Mappar och klickar på Ta bort.

 6. Markera de fält som du vill lägga till som nyckelfilter i avsnittet Konfigurera nyckelfilter och klicka på Lägg till.

 7. Ange om du vill skapa index automatiskt för den här listan under Konfigurera automatisk kolumnindexering för den här listan. Ett index förbättrar prestanda för frågorna som användarna kör när de använder navigeringsträdet och nyckelfilterkolumnerna som du angett. Vi rekommenderar att du väljer alternativet Hantera kolumnindex i den här listan automatiskt.

 8. Klicka på OK.

När metadatanavigering har konfigurerats för en lista eller ett bibliotek visas en trädkontroll till vänster på sidan på SharePoint-webbplatsen. Trädet visar en hierarki med mappar och hanterade metadatatermer. Användarna kan välja objekt i trädet och filtrera vad som visas på sidan. På så sätt kan användarna skapa dynamiska vyer av innehållet. Användarna kan förfina detta ytterligare med hjälp av kontrollen Nyckelfilter som visas under navigeringsträdet och som används i kombination med navigeringsträdet.

Metadatanavigering

 1. Trädkontroll

 2. Mapphierarki för listan eller biblioteket

 3. Term

 4. Underordnade termer

 5. Tangentfilter

Webbplatsanvändare kan använda navigeringsträdet för att bläddra i en lista eller i ett bibliotek baserat på mapp eller metadata. När en användare markerar en hanterad metadataterm i navigeringsträdet visas bara objekt som är märkta med den termen eller dess underordnade termer i vyn. Om användaren bara vill filtrera efter en särskild term och utelämna de underordnade termerna kan användaren markera objektet igen. Metadatanavigering fungerar tillsammans med andra filter för listan, t.ex. vyer och kolumnfilter.

Du kan konfigurera och använda metadatanavigering för listor och bibliotek även om dessa listor och bibliotek inte använder hanterade metadatakolumner. Du kan också använda vissa kolumntyper som fält i en metadatanavigeringshierarki, t.ex. Innehållstyp och Alternativ för enskilda värden.

Följande lista innehåller de kolumntyper som kontrollen för nyckelfilter kan använda som fält:

 • Hanterade metadata

 • Innehållstyp

 • Alternativ

 • Person eller grupp

 • Datum och tid

 • Tal

Mer information om hur du konfigurerar en kolumn som använder hanterade metadata finns i Skapa en kolumn med hanterade metadata

Automatisk indexgenerering är aktiverat som standard i SharePoint. När automatisk indexgenerering är aktiverat skapas index automatiskt för de fält som du lägger till i navigeringsträdet och nyckelfilter. Index med en kolumn skapas för alla nyckelfilterfält som stöds förutom för fält av typen Innehållstyp och Alternativ. Sammansatta index skapas för alla kombinationer av navigeringshierarkier och nyckelfilter som stöds.

När index skapas automatiskt aktiveras frågor för listor som har fler objekt än vad som tillåts enligt tröskelvärdet för listvyn. Ibland kan du emellertid behöva inaktivera den här inställningen och konfigurera index manuellt. Om kombinationen av index med en kolumn och sammansatta index exempelvis överstiger 20 (högsta antalet index per lista) måste du inaktivera automatisk indexering och konfigurera indexen manuellt.

Metadatanavigering och -filtrering är aktiverat som standard på de flesta webbplatser som skapas med SharePoint-produkter. Även om metadatanavigering inte har konfigurerats för en särskild lista eller ett visst bibliotek arbetar funktionerna i bakgrunden för att förbättra prestanda i vyer i listor och bibliotek. Funktionen för metadatanavigering och ‑filtrering väljer automatiskt det bäst fungerande indexet varje gång en vy läses in. När användare läser in nya vyer, rensar filter eller lägger till en sortering används frågeoptimering för att avgöra bästa sättet att skicka frågor till databasen utan att listvyerna begränsas.

Om en användare läser in en vy som överstiger gränsvärdet skapas en modifierad version av den ursprungliga användarfrågan, kallad en reservfråga. Reservfrågan körs mot en del av listan i stället för mot hela listan. Därför visas en deluppsättning av de begärda objekten. Reservfrågor ger användbara resultat om den ursprungliga frågan inte tillåts på grund av begränsningar som tillämpas på stora listor. I vissa fall kan det hända att reservfrågan inte returnerar några resultat om inga objekt i den del av listan som genomsöks av frågan innehåller resultat som matchar den ursprungliga användarfrågan.

När en reservfråga körs visas ett meddelande på skärmen som varnar användaren om att resultatet är ofullständigt. Användaren rekommenderas att tillämpa ytterligare filter om han eller hon vill visa en fullständig uppsättning.

Meddelandet som visas när reservfrågan körs fungerar också som en varning för list- eller biblioteksägare om att användarna inte kan komma åt innehåll.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×