Konfigurera lösenord med obegränsad giltighetstid

Om du är Office 365-administratör för en Office 365 Enterprise- eller Office 365 Midsize-organisation kanske du har direktiv från företaget om att konfigurera vissa användarlösenord så att de aldrig upphör att gälla. Vi rekommenderar inte att lösenord konfigureras så att de aldrig upphör att gälla. Vi rekommenderar att lösenord för servicekonton, till exempel det konto som används för Active Directory-synkronisering, ställs in med obegränsad giltighetstid.

Om du hellre konfigurerar lösenord till användarkonton med en längre förfallotid (maximalt 730 dagar), snarare än att de aldrig förfaller, kan du ställa in en förfalloprincip för användarnas lösenord. I Ange förfalloprincip för en användares lösenord finns information om hur du gör det.

Om du ändå behöver ange ett lösenord med obegränsad giltighetstid måste du slutföra den här relativt komplicerade uppgiften via Windows PowerShell.

Viktigt!:  Endast lösenord för användarkonton som inte synkroniseras genom katalogsynkronisering kan konfigureras med obegränsad giltighetstid. Mer information finns i Katalogintegrering för Microsoft Azure Active Directory .

Före 1 november 2013 kunde du i Office 365-portalen bara ställa in lösenordsprinciper i standarddomänen onmicrosoft.com. Nu kan du ändra lösenordsprinciper i alla domäner via Office 365-portalen. Om du ändrat lösenordsprincip före 1 november rekommenderar vi att du konfigurerar principen igen, så att den används på alla dina egna domäner. Information om hur du gör finns i Ange förfalloprincip för en användares lösenord.

Vad vill du göra?

Konfigurera ett lösenord med obegränsad giltighetstid

Ta reda på om ett lösenord har konfigurerats med obegränsad giltighetstid

Behöver jag veta något mer?

Konfigurera ett lösenord med obegränsad giltighetstid

I Hantera ditt Windows Azure AD-konto med Windows PowerShell-cmdlets finns anvisningar för hur du installerar Windows Powershell och mer information om Windows Powershell och cmdlets.

 1. Anslut till Windows PowerShell med dina autentiseringsuppgifter som företagsadministratör. Kör följande cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill att lösenordet för en viss användare ska ha obegränsad giltighetstid kör du följande cmdlet med ett UPN eller användarens användar-ID:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

  • Om du vill att lösenorden för samtliga användare i organisationen aldrig ska förfalla kör du följande cmdlet:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Läs igenom Ange förfalloprincip för en användares lösenord för en genomgång av hur du konfigurerar användarlösenord så att de förfaller efter en viss tid.

Ta reda på om ett lösenord har konfigurerats med obegränsad giltighetstid

 1. Anslut till Windows PowerShell med dina autentiseringsuppgifter som företagsadministratör. Kör följande cmdlet:

Connect-MsolService

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill kontrollera om en enskild användares lösenord har konfigurerats med obegränsad giltighetstid kör du följande cmdlet med ett UPN (User Principal Name), till exempel april@contoso.onmicrosoft.com, eller användarens användar-ID:

   Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  • Om du vill se inställningen "Lösenordet förfaller aldrig" för alla användare kör du följande cmdlet:

   Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

Behöver jag veta något mer?

Om du är administratör i en organisation som använder Office 365 Small Business (mindre företag) kan du inte konfigurera användarnas lösenord så att de aldrig upphör att gälla. Du kan däremot ange giltighetstiden i dagar. Mer information finns i Ändra hur länge lösenord är giltiga.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×