Konfigurera inställningar för objektcache

Objektcachen används internt för att optimera sidåtergivning genom att lagra egenskaper för webbplatser, sidlayouter och sidor. Objektcachen minskar mängden trafik mellan webbservern och en SQL-databas. Det leder till högre genomflöde av återgivna sidor, vilket ökar antalet sidor som kan levereras till klienter.

Du kan optimera objektcachen för en webbplatssamling genom att ange flera inställningar:

 • Objektcachens storlek.

  Om du anger ett större värde kan du förbättra prestanda för vissa stora webbplatser på bekostnad av minne på varje frontend-webbserver.

 • När ändringar på servern ska kontrolleras i en korslistefråga.

  En korslistefråga är en fråga som visar innehåll från flera listor eller bibliotek. Vissa webbdelar, särskilt webbdelen för innehållsfråga, visar ofta objekt från flera listor och bibliotek. Du kan ange att servern ska kontrolleras för varje korslistefråga eller ange en tidslängd (i sekunder) då resultaten kan hämtas från cachen. Det kan förbättra prestanda, särskilt för webbplatssamlingar som innehåller många korslistefrågor.

 • En multiplicerare som används för att hämta fler resultat än vad som begärs.

  Multipliceraren används för att säkerställa att alla klientbegäranden uppfylls i en korslistefråga och att en giltig uppsättning resultat levereras.

Du kan också gå till sidan Inställningar för objektcache och nollställa (tömma) både objektcachen och den diskbaserade cachen på en enskild server eller för hela servergruppen.

Vad vill du göra?

Konfigurera objektcachen

Tömma objektcachen eller den diskbaserade cachen

Konfigurera objektcachen

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Under Administration av webbplatssamling klickar du på Webbplatssamlingens objektcache.

 3. I avsnittet Objektcachens storlek anger du ett värde i rutan för mängden minne (i megabyte) som du vill att objektcachen ska använda.

 4. I avsnittet Cacheändringar för korslistefråga väljer du något av följande alternativ:

  • Om innehållet ändras ofta och du vill visa så korrekta resultat som möjligt väljer du Kontrollera ändringar på servern varje gång en korslistefråga körs.

  • I webbplatssamlingar där förbättrade prestanda till följd av cachelagring inte försämrar resultatens korrekthet väljer du Använd det cachelagrade resultatet för korslistefrågor under följande antal sekunder.

 5. I avsnittet Resultatmultiplicerare för korslistefråga anger du ett tal mellan 1 och 10 som ska användas som resultatmultiplicerare.

  Ange ett större tal om webbplatssamlingen har unika säkerhetsbehörigheter som används för många listor och webbplatser. Ange ett mindre tal om webbplatssamlingen inte har unika behörigheter för varje lista eller webbplats. Med en mindre multiplicerare används mindre minne per fråga.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Tömma objektcachen eller den diskbaserade cachen

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Under Administration av webbplatssamling klickar du på Webbplatssamlingens objektcache.

 3. I avsnittet Nollställ objektcache gör du något av följande:

  • Tvinga den aktuella servern att tömma sin objektcache genom att markera kryssrutan Töm objektcache.

  • Tvinga alla servrar i servergruppen att tömma sin objektcache genom att markera kryssrutan Tvinga alla servrar i gruppen att tömma sin objektcache.

   Om du markerar en eller flera av kryssrutorna töms alla poster i objektcacher direkt när du klickar på OK. Om du inte markerar några av kryssrutorna hanterar cacher förfallotiden för objekt baserat på när de når tidsgränsen eller ändras på webbplatsen.

 4. I avsnittet Nollställ diskbaserad cache gör du något av följande:

  • Tvinga servern att nollställa sin diskbaserade cache genom att klicka i kryssrutan Tvinga servern att nollställa den diskbaserade cachen.

  • Tvinga alla servrar att nollställa sin diskbaserade cache genom att klicka i kryssrutan Tvinga alla servrar i gruppen att nollställa den diskbaserade cachen.

   Om du markerar en eller flera av kryssrutorna töms alla poster i diskcacherna direkt när du klickar på OK. Om du inte markerar några av kryssrutorna lämnas diskcacherna som de är och förfallotiden för objekt hanteras genom att objekt tas bort när de ändras på webbplatsen eller när diskstorleken överskrids.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×