Konfigurera inställningar för cache för sidutdata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det finns cacheprofiler för anonyma och autentiserade användare, och de optimerar användningen av cacheminnet baserat på de autentiseringsmetoder som är tillåtna på webbplatsen. Cacheprofilen för sidutdata påverkar särskilt publiceringswebbplatser.

I den här artikeln

Hantera sidutdata

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för en webbplatssamling

Konfigurera inställningar för sidan utdata cache på webbplatsnivå

Konfigurera sidan utdata cacheinställningar för sidlayouter

Hantera cache för sidutdata

Alla frontwebbservrar använder cache för sidutdata för att lagra återgivna utdata från alla kontroller på en viss sida, och sedan lagra flera olika variationer av denna föråtergivna sida.

När en sida har återgivits första gången för en användare i en viss användarklass visas sidan snabbare de följande gångerna som användaren visar sidan i samma klass, eftersom kontrollerna på ASPX-sidan inte behöver köras igen för att generera HTML. Den tid som krävs för att återge sidan minskas. Cache för sidutdata kan förbättra serverprestanda eftersom den minskar serverns styraktiviteter och anrop till databasen.

När en sidbegäran återges från cache för sidutdata behöver servern inte utföra följande arbete:

 • Hämta källkod eller eventuella webbdelskomponenter från databasen.

 • Läsa in varje kontroll på nytt och återge denna.

 • Fråga eventuella databasservrar som kontrollen kan vara beroende av för sina data.

Obs!: Frontwebbservern behöver mer minne eftersom varje version av varje sida använder RAM för cachelagring av sidutdata.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata för en webbplatssamling

 1. Klicka på Bild av knapp , peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatssamlingens utdatacache i avsnittet Administration av webbplatssamling.

 3. Om du vill aktivera cachelagring av utdata i webbplatssamlingen markerar du kryssrutan Aktivera utdatacache.

  En lista med cacheinställningar visas på sidan.

 4. Markera den cacheprofil i listan Cacheprofil för anonyma användare i avsnittet Standardcacheprofil för sidutdata som ska användas för anonyma användare, och välj sedan i listan Cacheprofil för autentiserade användare den cacheprofil som ska användas för autentiserade användare.

  Detta optimerar användningen av cacheminnet baserat på de autentiseringsmetoder som är tillåtna på webbplatsen. Cacheprofiler för sidutdata påverkar särskilt publiceringssidor på portaler.

 5. Gör en eller flera av följande åtgärder i avsnittet Cachelagringsprincip för sidutdata:

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för publiceringswebbplatser markerar du kryssrutan Publiceringswebbplatser kan använda en annan cacheprofil för sidutdata.

  • Om du vill ange en annan cacheprofil för sidlayouter markerar du kryssrutan Sidlayouter kan använda en annan cacheprofil för sidutdata.

 6. Om du vill visa ytterligare cacheinformation om sidor i webbplatssamlingen markerar du kryssrutan Aktivera felsökningsinformation om cachelagring på sidorna i avsnittet Felsökningsinformation om cachelagring.

  Här ingår datum och tid när sidan senast återgavs.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata på webbplatsnivå

Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera cacheinställningar för sidutdata för en publiceringswebbplats.

 1. Klicka på Bild av knapp , peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Inställningar för utdatacache under Webbplatsadministration.

 3. Gör något av följande under Cacheprofil för anonyma användare:

  • Välj Använd samma profil anonym cacheprofil så att de ärver hela webbplatsen anonym profil som du har konfigurerat på sidan Inställningar för webbplatssamlingens Cache.

  • Om du vill välja en annan cacheprofil för anonyma användare för en sida klickar du på Välj en cacheprofil för sidutdata.

 4. Gör något av följande under Cacheprofil för autentiserade användare:

  • Om du vill ärva hela webbplatsen autentiserade profil som konfigurerades på sidan Inställningar för webbplatssamlingens Cache, markera ärver profil autentiserad cacheprofil.

  • Om du vill välja en annan cacheprofil för anonyma användare för en sida väljer du Välj en cacheprofil för sidutdata.

   Om du vill att inställningarna ska tillämpas på underwebbplatser i webbplatssamlingen markerar du kryssrutan Använd dessa inställningar för alla underwebbplatser.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Konfigurera inställningar för cache för sidutdata för sidlayouter

Följ nedanstående anvisningar för att konfigurera cacheprofilerna för autentiserade och anonyma användare som ska användas i alla sidlayouter.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp pekar du på Webbplatsinställningar och klickar sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Huvudsidor och sidlayouter under Gallerier.

 3. Peka på namnet på den sidlayout på sidan Galleri för huvudsidor för vilken du vill tillämpa en cacheprofil, klicka på den pil som visas och klicka sedan på Checka ut.

 4. Peka på sidlayouten igen, klicka på den pil som visas och klicka sedan på Redigera egenskaper.

 5. Gör en eller båda följande åtgärder:

  • Välj den cacheprofil för autentiserade användare i rutan Cacheprofil för autentiserade användare som du vill tillämpa på sidlayouten.

  • Välj den cacheprofil för anonyma användare i rutan Cacheprofil för anonyma användare som du vill tillämpa på sidlayouten.

 6. Klicka på OK.

 7. Peka på namnet på den sidlayout som du vill checka in, klicka på pilen som visas och klicka sedan på Checka in.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×