Konfigurera IIS för relä med Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du konfigurerar en multifunktionsenhet eller ett multifunktionsprogram för att skicka e-post via Office 365 finns det vissa fall där enheten eller programmet inte kan ansluta direkt till Office 365. Då måste du konfigurera Internet Information Services (IIS) så att det fungerar som mellanled.

Du kanske vill göra det i följande scenarier:

 • Du har inte längre något lokalt meddelandesystem

 • Du har branschspecifika (LOB) program eller enheter i en lokal miljö

 • Dina LOB-program och LOB-enheter måste skicka e-postmeddelanden till fjärrdomäner och till dina Exchange Online-postlådor

Gå igenom hur du konfigurerar en multifunktionsenhet eller ett program att skicka e-post med hjälp av Office 365 innan du fortsätter, eftersom det kan finnas ett tillgängligt alternativ som inte kräver att konfigurera ytterligare en server till relä.

Obs!: De här anvisningarna kan ändras för andra SMTP-relän som du kanske har i din organisation.

Vad du behöver veta innan du börjar

 • Beräknad tid: 15 minuter

 • Din lokala domän måste läggas till som en godkänd domän i Office 365. Om det konto som du vidarebefordrar från till exempel är bob@tailspintoys.com måste du lägga till tailspintoys.com som en godkänd domän i Office 365.

 • Ditt lokala konto måste dessutom vara antingen en Exchange Online-licensierad användare i Office 365 eller en alternativ e-postadress för en Exchange Online-licensierad användare. Om det konto som du vidarebefordrar från till exempel är printer@tailspintoys.com och du vill vidarebefordra via bob@contoso.com (en Office 365-användare), måste du lägga till printer@tailspintoys.com som en alternativ e-postadress för bob@contoso.com.

Konfigurera Exchange Online som SMTP-relä med Windows Server 2012

 1. Installera Internet Information Services (IIS)

  1. Välj Lägg till roller i Serverhanteraren.

  2. Välj Nästa på sidan Innan du börjar i guiden Lägg till roller.

  3. Välj Rollbaserad eller funktionsbaserad installation på sidan Välj installationstyp.

  4. Välj Välj en server i serverpoolen på sidan Välj målserver, och välj den server som kommer att köra SMTP-tjänster. Välj Nästa.

  5. Välj Webbserver (IIS) på sidan Välj serverroller och välj sedan Nästa. Om en sida som begär ytterligare funktioner visas väljer du Lägg till funktioner och sedan Nästa.

  6. På sidan Välj rolltjänster postadressbok grundläggande autentisering under säkerhet och välj sedan Nästa.

  7. Välj Installera på sidan Bekräfta installationsstegen.

 2. Installera SMTP

  1. Öppna Serverhanteraren och välj Lägg till roller och funktioner.

  2. Välj Serverval och kontrollera att servern som ska köra SMTP-servern är markerad. Välj sedan Funktioner.

  3. Välj SMTP-server på skärmen Välj funktioner. Nu uppmanas du kanske att installera ytterligare komponenter. I så fall väljer du Lägg till nödvändiga funktioner och sedan Nästa.

  4. Välj Installera. När installationen är klar måste du kanske starta SMTP-tjänsten med hjälp av snapin-modulen Tjänster för Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurera SMTP

  1. Öppna Serverhanteraren, välj Verktyg och välj sedan Internet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Visa den aktuella servern genom att högerklicka på den virtuella SMTP-servern, och välj sedan Egenskaper.

  3. På fliken Allmänt väljer du Avancerat > Lägg till.

  4. Ange adressen för den server som är värd för SMTP-servern i rutan IP-adress.

  5. Ange 587 i rutan Port och välj sedan OK.

  6. Gör följande på fliken Åtkomst:

   1. Välj Autentisering och kontrollera att Anonym åtkomst är markerat.

   2. Välj Anslutning > Endast de som anges nedan, och ange sedan IP-adresserna för de enheter som ska ansluta till SMTP-servern, till exempel skrivare.

   3. Välj Relä > Endast de som anges nedan, och ange sedan IP-adressen för de enheter som vidarebefordrar via den här SMTP-servern

  7. Välj Utgående säkerhet på fliken Leverans, och gör sedan följande:

   1. Välj Grundläggande autentisering.

   2. Ange autentiseringsuppgifterna för den Office 365-användare som du vill använda för att vidarebefordra SMTP-e-post.

   3. Välj TLS-kryptering.

   4. Välj Utgående anslutningar, ange 587 i rutan TCP-port och välj sedan OK.

   5. Välj Avancerat och ange SMTP.office365.com som smart värd.

 4. Starta om IIS-tjänsten och SMTP-tjänsten.

Konfigurera Exchange Online som SMTP-relä med Windows Server 2008

 1. Installera Internet Information Services (IIS)

  1. Välj Lägg till roller i Serverhanteraren.

  2. Välj Nästa på sidan Innan du börjar i guiden Lägg till roller.

  3. Välj Webbserver (IIS) på sidan Välj serverroller och välj sedan Installera.

  4. Välj Nästa tills du kommer till sidan Välj rolltjänster.

  5. Utöver det som redan har markerats kontrollerar du att ODBC-loggning, IIS-metabaskompatibilitet och IIS 6-hanteringskonsol är markerade och väljer sedan Nästa.

  6. När du uppmanas att installera IIS väljer du Installera. Du kan behöva starta om servern när installationen är klar.

 2. Installera SMTP

  1. Öppna Serverhanteraren och välj Lägg till roller och funktioner.

  2. Välj SMTP-server på skärmen Välj funktioner. Nu uppmanas du kanske att installera ytterligare komponenter. I så fall väljer du Lägg till nödvändiga funktioner och sedan Nästa.

  3. Välj Installera. När installationen är klar måste du kanske starta SMTP-tjänsten med hjälp av snapin-modulen Tjänster för Microsoft Management Console (MMC).

 3. Konfigurera SMTP

  1. Välj Start > Administrationsverktyg > Internet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Visa den aktuella servern genom att högerklicka på den virtuella SMTP-servern, och välj sedan Egenskaper.

  3. På fliken Allmänt väljer du Avancerat > Lägg till.

  4. Ange adressen för den server som är värd för SMTP-servern i rutan IP-adress.

  5. Ange 587 i rutan Port och välj sedan OK.

  6. Gör följande på fliken Åtkomst:

   1. Välj Autentisering och kontrollera att Anonym åtkomst är markerat.

   2. Välj Anslutning > Endast de som anges nedan, och ange sedan IP-adresserna för de enheter som ska ansluta till SMTP-servern, till exempel skrivare.

   3. Välj Relä > Endast de som anges nedan, och ange sedan IP-adressen för de enheter som vidarebefordrar via den här SMTP-servern

  7. Välj Utgående säkerhet på fliken Leverans, och gör sedan följande:

   1. Välj Grundläggande autentisering.

   2. Ange autentiseringsuppgifterna för den Office 365-användare som du vill använda för att vidarebefordra SMTP-e-post.

   3. Välj TLS-kryptering.

   4. Välj Utgående anslutningar, ange 587 i rutan TCP-port och välj sedan OK.

   5. Välj Avancerat och ange SMTP.office365.com som smart värd.

 4. Starta om IIS-tjänsten och SMTP-tjänsten.

Hur vet du att det fungerade?

Du kan testa SMTP-relätjänster utan att använda ett separat LOB-program eller en separat LOB-enhet.

Testa SMTP-relätjänster genom att utföra följande steg.

 1. Skapa en textfil med Anteckningar eller någon annan textredigerare. Filen bör innehålla följande kod. Ersätt käll- och destinations-e-postadresserna med de adresser du ska använda för SMTP-relä.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Spara filen som Email.txt.

 3. Kopiera in Email.txt.-filen i följande mapp: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Efter en kort stund flyttas filen automatiskt till mappen C:\InetPub\MailRoot\Queue. När SMTP-servern levererar e-posten tas filen automatiskt bort från den lokala mappen.

  Varning!: Om SMTP-servern inte kan leverera meddelandet skapas en rapport om misslyckad leverans (NDR) i mappen C:\InetPub\MailRoot\BadMail. Du kan använda rapporten om misslyckad leverans för att diagnostisera leveransproblem.

Närliggande avsnitt

Felsöka e-post som skickas från skrivare och affärsprogram
hur du konfigurerar en multifunktionsenhet eller ett program att skicka e-post med hjälp av Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×