Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda granskningsfunktionen av Microsoft SharePoint Server 2010 att hålla reda på vilka användare har utfört vilka åtgärder på webbplatser, innehållstyper, listor, bibliotek, listobjekt och biblioteksfiler av webbplatssamlingar. Om du vet vem som har gjort what with som är viktiga för många affärsbehov, till exempel regelefterlevnad och hantering av arkivhandlingar.

Som administratör för en webbplatssamling kan du hämta historiken för åtgärder som utförts av en viss användare och även hämta historiken över åtgärder som utförts under ett bestämt datumintervall. Du kan till exempel kontrollera vilka användare som har redigerat ett särskilt dokument och när de gjorde det.

Det här är sidan Konfigurera granskningsinställningar. Du kan hantera granskningsloggens storlek i avsnittet Trimning av granskningslogg och ange vilka händelser som ska granskas i avsnitten Dokument och objekt och Listor, bibliotek och webbplatser.

Sidan Konfigurera granskningsinställningar

Händelser som du väljer för att granska fångas i granskningsrapporter som baseras på Microsoft Excel 2010 och finns tillgängliga på sidan Granska rapporter. Du kan också skapa en egen rapport som innehåller ett antal händelserna för ett visst datumintervall, inom ett specifikt område i webbplatssamlingen, eller filtrerat efter en enskild användare. Du kan inte ändra händelser när de är inloggade, men administratörer för webbplatssamlingar kan ta bort objekt från granskningsloggen och konfigurera automatiska Trimning av granskningsloggar på data sparas i.

Information om granskningshändelser

Granskningsloggen registrerar följande information om de händelser som ska granskas.

 • Webbplats som en händelse har sitt ursprung på

 • Objekt-ID, typ, namn och plats

 • Användar-ID som är associerat med händelsen

 • Händelsetyp, datum, tid och källa

 • Åtgärder som utförts på objektet

Här följer ett exempel på informationen i en granskningsloggrapport för borttagning. Med den här rapporten kan du se vem som tagit bort och återställt data i webbplatssamlingen. Du kan använda funktionerna i Excel för att filtrera, sortera och analysera informationen.

Ta bort rapportdata i granskningsrapport

Obs!: Granskning ger information om när ett objekt ändras, men inte information om vad som har ändrats. Det bör därför inte betraktas som en dokumentversioner eller verktyg för säkerhetskopiering.

Trimma granskningsloggarna

När du väljer en händelse som ska granskas för en webbplatssamling, t.ex. borttagning och återställning, så granskas den för varje objekt i webbplatssamlingen varje gång händelsen inträffar. Granskningen kan potentiellt generera ett stort antal granskningshändelser, och skapa en stor granskningslogg. Detta kan fylla hårddisken, påverka prestanda och även påverka andra aspekter av en webbplatssamling.

Viktigt!: Du kan undvika att granskningsloggen fyller hårddisken och potentiellt försämrar webbplatssamlingens prestanda genom att aktivera trimning av granskningsloggar för webbplatssamlingar med omfattande granskning.

Du kan hantera storleken på granskningsloggen genom att konfigurera den så att den trimmas automatiskt. Du kan också ange att aktuella data i granskningsloggen ska arkiveras i ett dokumentbibliotek innan informationen trimmas. Schemat för trimningen av granskningsloggen konfigureras av serveradministratören på Central Administration. Standardinställningen är slutet av månaden.

Konfigurera trimning av granskningsloggen

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn .

 2. Om du inte är vid webbplatssamlingens rot klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån under Administration av webbplatssamling.

  Obs!:  Området Administration av webbplatssamling är inte tillgängligt om du inte har nödvändiga behörigheter.

 3. Klicka på Granskningsinställningar för webbplatssamling under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Välj Ja för inställningen Vill du automatiskt trimma granskningsloggen för den här webbplatsen? i området Trimning av granskningslogg på sidan Konfigurera granskningsinställningar.

 5. Om du vill anger du för hur många dagar som data ska sparas i granskningsloggen.

  Obs!: Vi rekommenderar att du inte anger det här alternativet om inte verksamhet behöver säger annat. Om det här alternativet inte är inställd används inställningen servergruppen, vilket är slutet av månaden som standard. Något behov kan vara att organisationen har nödvändigt att behålla din granskningsloggen i ett icke-uppnås format för en annan tidsperiod. Formatet uppnådd är granskningsloggrapporten.

 6. Om du vill anger du ett dokumentbibliotek där granskningsrapporterna ska sparas innan granskningsloggen trimmas. Ange det här alternativet om du behöver åtkomst till data i granskningsloggen via granskningsloggrapporter efter att granskningsloggen har trimmats.

Överst på sidan

Konfigurera händelser som ska granskas

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn Webbplatsåtgärder-menyn .

 2. Om du inte är vid webbplatssamlingens rot klickar du på Gå till webbplatsinställningarna på den översta nivån under Administration av webbplatssamling.

  Obs!:  Området Administration av webbplatssamling är inte tillgängligt om du inte har nödvändiga behörigheter.

 3. Klicka på Granskningsinställningar för webbplatssamling under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Välj de händelser som du vill granska i områdena Dokument och objekt och Listor, bibliotek och webbplatser på sidan Konfigurera granskningsinställningar och klicka på OK.

Vilka händelser du granskar beror på dina granskningsbehov. Exempelvis finns det vanligtvis särskilda krav för regelefterlevnad som avgör vilka händelser du behöver granska. Vi rekommenderar att du bara granskar de händelser som krävs för att uppfylla dina behov. Ytterligare onödig granskning kan påverka webbplatssamlingens prestanda och andra aspekter av webbplatssamlingen.

Viktigt!: 

 • Om du använder SharePoint Online för Microsoft Office 365 för företag, är granskning för att Öppna eller hämta dokument, visa objekt i listor, eller visa objektegenskaper inte tillgängliga på grund av lagring och prestandaproblem.

 • Vi rekommenderar att du endast väljer Öppna eller hämta dokument, visa objekt i listor eller visa objektegenskaper för SharePoint Server 2010 webbplatser när de verkligen behövs. Det här alternativet är sannolikt att generera ett stort antal händelser som kommer potentiellt försämrar prestanda samt andra aspekter av webbplatssamlingen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×