Konfigurera granskningsinställningar för en webbplatssamling

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Granskningsfunktionen av SharePoint Server eller SharePoint Online kan du spåra användarens åtgärder på en webbplats innehållstyper, listor, bibliotek, listobjekt och biblioteksfiler i din webbplatssamlingar. Om du vet vem som har gjort what with som är viktiga för många affärsbehov, till exempel regelefterlevnad och hantering av arkivhandlingar.

Obs!: Sidor, till exempel .aspx, som inte dokument så att de inte kan granskas i SharePoint-servrar 2019 eller 2016.

SharePoint Online och SharePoint Server 2019

Skärmen för inställning av webbplatssamling granskning

SharePoint-servrar 2016 och 2013

Konfigurera granskningsinställningar i dialogrutan Webbplatsinställningar

Du kan hantera storleken på granskningsloggen i avsnittet Trimning av granskningslogg och ange vilka händelser som ska granskas i avsnitten dokument och objekt och listor, bibliotek och webbplatser . Du kan också ange högsta antalet dagar som objekt behålls. Alla objekt tas bort i slutet av månaden som standard.

Obs!:  När flera användare redigerar ett dokument kan det vara svårt att tolka granskningshändelser från flera författare eller redigerare. Om detta är viktigt kan du fundera på att begränsa redigeringsbehörigheten till så få användare som möjligt.

Som administratör för en webbplatssamling kan du hämta historiken för åtgärder som utförts av en viss användare och även hämta historiken över åtgärder som utförts under ett bestämt datumintervall. Du kan till exempel kontrollera vilka användare som har redigerat ett särskilt dokument och när de gjorde det.

 1. Klicka på Inställningar för Knappen Office 365-inställningar och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Om du inte är i roten för din webbplatssamling under Administration av webbplatssamlingväljer du Gå till webbplatsinställningarna på översta nivån.

  Obs!: Avsnittet Administration av webbplatssamling är inte tillgängligt om du inte har nödvändiga behörigheter.

 3. Välj Granskningsinställningar för webbplatssamling under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

  Granskningsinställningar för webbplatssamling markerad i dialogrutan Webbplatsinställningar.
 4. Välj Ja för inställningen Vill du automatiskt trimma granskningsloggen för den här webbplatsen? i avsnittet Trimning av granskningslogg på sidan Konfigurera granskningsinställningar.

  Obs!: För SharePoint Onlineautomatiskt trimma granskningsloggen för den här webbplatsen? anges till Ja som standard. Det går inte att ändra av administratören.

 5. Om du vill ange hur många dagar data ska sparas i. SharePoint Online innehåller en mängd 1 90 dagar, SharePoint Server finns inte någon gräns.

  Obs!: Standardinställningen för behåller audit loggdata är noll dagar. Det innebär att om du inte anger en annan lagringstid alla audit loggposter tas bort i slutet av månaden. Du kan ändra den här inställningen för att bevara audit loggposter för en längre tidsperiod. För exempel om du anger 30 dagar sedan granska loggningsdata som har skapats i September månad skulle tas bort till slutet av oktober. Om du vill behålla audit loggdata, kan du också spara den på en granskningsloggrapport innan granskningsloggen beskärs.

 6. Du kan också ange dokumentbibliotek att spara granskningsloggen rapporterar till innan granskningsloggen beskärs. Ange det här alternativet om du vill granska loggdata med hjälp av Granskningsloggrapporter, efter att granskningsloggen har tagits bort.

 7. Välj OK.

 1. Välj Inställningar > Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

 2. Om du inte är i roten för din webbplatssamling under Administration av webbplatssamlingväljer du Gå till webbplatsinställningarna på översta nivån.

  Obs!: Avsnittet Administration av webbplatssamling är inte tillgänglig om du inte har nödvändiga behörigheter. Du måste vara medlem i gruppen standard samlingar webbplatsadministratörer eller servergruppsadministratör.

 3. Välj Granskningsinställningar för webbplatssamling under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

  Granskningsinställningar för webbplatssamling markerad i dialogrutan Webbplatsinställningar.
 4. Välj de händelser som du vill granska i områdena Dokument och objekt och Listor, bibliotek och webbplatser på sidan Konfigurera granskningsinställningar och välj OK.

Vilka händelser du granskar beror på dina granskningsbehov. Exempelvis finns det vanligtvis särskilda krav för regelefterlevnad som avgör vilka händelser du behöver granska. Vi rekommenderar att du bara granskar de händelser som krävs för att uppfylla dina behov. Ytterligare onödig granskning kan påverka webbplatssamlingens prestanda och andra aspekter av webbplatssamlingen.

Meddelanden: 

 • För SharePoint Online är händelsen Öppna eller ladda ned dokument, visa objekt i listor eller visa objektegenskaper inte tillgänglig.

 • För SharePoint Server 2013 rekommenderar vi att du bara väljer händelsen Öppna eller ladda ned dokument, visa objekt i listor eller visa objektegenskaper om det är absolut nödvändigt. Med det här alternativet genereras troligen ett stort antal händelser som kan försämra webbplatssamlingens prestanda och andra aspekter av webbplatssamlingen.

De händelser som du väljer att granska registreras i granskningsrapporter som baseras på Microsoft Excel 2013 och är tillgängliga på sidan Granskningsrapporter. Du kan även skapa en anpassad rapport som innefattar flera av dessa händelser över ett visst datumintervall, inom ett visst område i webbplatssamlingen eller filtrerat efter en viss användare. Du kan inte ändra händelser när de väl har loggats, men administratörer för webbplastssamlingar kan ta bort objekt från granskningsloggen och konfigurera automatisk trimning för informationen i granskningsloggen.

Granskningsloggen registrerar följande information om de händelser som ska granskas.

 • Webbplats som en händelse har sitt ursprung på

 • Objekt-ID, typ, namn och plats

 • Användar-ID som är associerat med händelsen

 • Händelsetyp, datum, tid och källa

 • Åtgärder som utförts på objektet

Här följer ett exempel på informationen i en granskningsloggrapport för borttagning. Med den här rapporten kan du se vem som tagit bort och återställt data i webbplatssamlingen. Du kan använda funktionerna i Excel för att filtrera, sortera och analysera informationen.

Ta bort rapportdata i granskningsrapport

När du väljer en händelse som ska granskas för en webbplatssamling, t.ex. borttagning och återställning, så granskas den för varje objekt i webbplatssamlingen varje gång händelsen inträffar. Granskningen kan potentiellt generera ett stort antal granskningshändelser, och skapa en stor granskningslogg. Detta kan fylla hårddisken, påverka prestanda och även påverka andra aspekter av en webbplatssamling.

Viktigt!: Du kan undvika att granskningsloggen fyller hårddisken och potentiellt försämrar webbplatssamlingens prestanda genom att aktivera trimning av granskningsloggar för webbplatssamlingar med omfattande granskning.

Du kan hantera storleken på granskningsloggrapporten genom att konfigurera den så att den trimmas automatiskt. Du kan också ange att aktuella data i granskningsloggen ska arkiveras i ett dokumentbibliotek innan informationen trimmas. Schemat för trimningen av granskningsloggen konfigureras av serveradministratören på Central administration. Standardinställningen är slutet av månaden.

Så här visar du en granskningsloggrapport:

 1. Klicka på Inställningar för Inställningar: uppdatera din profil, installera programvara och anslut till molnet och klicka sedan på Webbplatsinställningar. Om du inte ser Webbplatsinställningar, klicka på webbplatsinformation och klicka sedan på Visa alla Webbplatsinställningar. Vissa sidor kanske kräver att du väljer du webbplatsinnehåll och sedan Webbplatsinställningar.

  Obs!: Avsnittet Administration av webbplatssamling är inte tillgänglig om du inte har nödvändiga behörigheter. Du måste vara medlem i gruppen standard samlingar webbplatsadministratörer eller servergruppsadministratör.

 2. Klicka på Granskningsloggrapporter i avsnittet Administration av webbplatssamling .

 3. Markera den rapport som du vill använda, till exempel borttagningen på sidan Visa granskning rapporter.

 4. Ange en URL eller Bläddra till det bibliotek där du vill spara rapporten och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Klicka här om du vill visa rapportenpå sidan åtgärden har slutförts. Om du får ett fel kan vara det eftersom granskningsloggar inte aktiverat och inga data ska visas.

  Meddelanden: 

  • AT minsta Excel version 2013 måste vara installerat om du vill visa Granskningsloggrapporter genom att klicka på Klicka här om du vill visa rapporten.

  • Om du har aktiverat inställningen för att öppna dokument i webbläsaren för biblioteket kan du också gå till det bibliotek där du sparade granskningsloggrapporten, peka på granskningsloggrapporten, klicka på nedpilen och sedan klicka på Visa i webbläsaren.

Du kan använda standardfunktionerna i Excel för att begränsa rapporterna till den information du behöver. Du kan till exempel analysera och visa loggdata på följande sätt:

 • Filtrera granskningsloggrapporten för en särskild webbplats.

 • Filtrera granskningsloggrapporten efter ett visst datumintervall.

 • Sortera granskningsloggrapporten.

 • Kontrollera vem som har uppdaterat innehåll.

 • Kontrollera vilket innehåll som har tagits bort men inte återställts.

 • Visa ändringar av behörigheter för ett objekt.

Vi lyssnar

Uppdaterade januari 3 2019

Var den här artikeln till hjälp? Saknade du något? Berätta det i så fall för oss längst ned på den här sidan. Och låt oss veta om något var förvillande eller saknades. Ange även din version av SharePoint, operativsystem och webbläsare. Vi använder din feedback för att dubbelkolla uppgifter, lägga till information och uppdatera artikeln.

Närliggande avsnitt

Visa granskningsloggrapporter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×