Konfigurera Excel Services-inställningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Öppna administrationssidan för providern för delade tjänster (SSP).

  Så här öppnar du administrationssidan för tjänstprovidern:

  1. Klicka på Programhantering i det översta navigeringsfältet.

  2. Klicka på Skapa eller konfigurera den här gruppens delade tjänster i området Delade tjänster för Office SharePoint Server på sidan Programhantering.

  3. Klicka på den tjänstprovider som du vill öppna administrationssidan för på sidan Hantera gruppens delade tjänster.

 2. Klicka på Redigera Excel Services-inställningar i området Excel Services-inställningar på administrationssidan för delade tjänster.

 3. Klicka på något av följande under Metod för filåtkomst i området Säkerhet på sidan Excel Services-inställningar:

  1. Personifiering. Personifiering gör att en tråd kan köra i en annan säkerhetskontext än kontexten för den process som äger tråden. Använd det här alternativet om du vill att Excel Calculation Services ska auktorisera användare som försöker öppna arbetsböcker som lagras på UNC- och HTTP-platser.

   Obs!: Alternativet Personifiering påverkar inte arbetsböcker som lagras i Microsoft Office SharePoint Server 2007-databaser. I de flesta servergruppsdistributioner där frontwebbservrar och Excel Calculation Services-programservrar körs på olika datorer, krävs begränsad Kerberos-delegering för personifiering.

  2. Processkonto. Om Excel Calculation Services-programservrar öppnar arbetsböcker från UNC-resurser eller HTTP-webbplatser, kan användarkontot inte personifieras och processkontot måste användas.

   Klicka på Krävs inte under Anslutningskryptering om du inte vill kryptera kommunikationen med Excel Services-frontprogrammen eller på Krävs om du vill använda kryptering för all kommunikation med Excel Services-frontprogrammen.

   Om det behövs använder du IPsec (Internet Protocol Security) eller SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera dataöverföringen mellan Excel Calculation Services-programservrar, datakällor, klientdatorer och frontwebbservrar. Om du väljer att använda krypterad dataöverföring måste du konfigurera IPsec eller SSL manuellt. Du kan kräva krypterade anslutningar mellan klientdatorer och frontwebbservrar och tillåta okrypterade anslutningar mellan frontwebbservrar och Excel Calculation Services-programservrar.

 4. Klicka på något av följande under Schema för belastningsfördelning i området Belastningsfördelning:

  1. Arbetsboks-URL. En URL i arbetsboken används för att ange vilken ECS-process (Excel Calculation Services) som öppnar arbetsboken. Detta garanterar att förfrågningar från en viss arbetsbok alltid dirigeras till samma ECS-session.

  2. Resursallokering (round robin). Används för att välja den ECS-process som ska användas för att öppna en arbetsbok.

  3. Lokal. Om en ECS-process som är lokal på datorn där arbetsboken öppnas är tillgänglig, används den. Om en lokal ECS-process är tillgänglig används resursallokering för att tilldela en ECS-process.

   Skriv ett värde i sekunder i rutan Försöksintervall som anger maximalt antal sekunder före nästa anslutningsförsök till en ECS-session. På så sätt försäkrar du dig om att ett anslutningsförsök görs minst en gång i varje försöksintervall som du anger.

 5. Ange maximalt antal Excel Services-sessioner som tillåts för en enskild användare (skriv -1 för ingen gräns) i rutan Maximalt antal sessioner per användare i området Sessionshantering.

  Du kan bibehålla resurstillgängligheten och förbättra prestanda och säkerheten i Excel Calculation Services genom att begränsa maximalt antal sessioner per användare till ett fåtal sessioner. Om många användare har flera Excel Calculation Services-sessioner öppna samtidigt kan detta påverka tjänstens prestanda.

 6. Skriv ett värde i megabyte (MB) i rutan Maximalt antal privata byte i området Minnesanvändning som anger maximalt antal MB som kan användas av en ECS-process (värdet -1 motsvarar 50 % fysiskt minne på den dator som ECS-processen körs på).

  1. Skriv ett värde från 0 till 95 i rutan Tröskelvärde för cacheminne som motsvarar procent av maximalt antal privata byte som kan allokeras till inaktiva objekt.

  2. Skriv i rutan Maximal ålder för oanvända objekt maxtiden (i minuter) som inaktiva objekt kan finnas cacheminnet.

 7. Ange var på datorn som är värd för ECS-servern som arbetsboksfilen ska cachelagras i rutan Plats för arbetsbokscache i området Arbetsbokscache. Om du lämnar rutan tom används en underkatalog i katalogen för temporära filer på datorn.

  1. Ange ett värde i MB i rutan Maximal storlek för arbetsbokscache som anger hur många MB som kan allokeras till arbetsböcker som används av Excel Services. Nyligen använda filer som inte är öppna för tillfället räknas med i värdet.

  2. Om du vill cachelagra objekt som inte används i någon session markerar du kryssrutan Cachelagring aktiverad.

 8. Skriv ett värde i sekunder i rutan Anslutningens varaktighet i området Externa data som anger maximalt antal sekunder som en anslutning kan vara öppen. Anslutningar vars tidsgräns går ut öppnas om när nästa förfrågan mottas (ange -1 om du aldrig vill stänga och öppna om anslutningar).

  Du kan minska risken för Denial of Service-attacker genom att begränsa hur länge sessionerna kan vara öppna.

 9. Fyll i rutorna Namn, Lösenord och Ange lösenordet igen i området Obevakat tjänstkonto under Externa data för ett Windows-standardkonto som ska användas av Excel Calculation Services för att ansluta till datakällor som kräver kontoinformation för att autentisera användaren.

  Det obevakade tjänstkontot är ett konto med låg behörighet som kan personifieras av Excel Calculation Services vid upprättandet av en dataanslutning som använder en autentiseringsmetod av typen enkel inloggning som inte är Windows-baserad eller som inte använder någon autentiseringsmetod. Om inget obevakat tjänstkonto konfigureras misslyckas dataanslutningar som använder en autentiseringsmetod av typen enkel inloggning som inte är Windows-baserad eller som inte använder någon autentiseringsmetod.

  Personifieringen av det obevakade kontot skyddar Office SharePoint Server 2007-databaser, och andra datakällor som Excel Services kan ansluta till direkt, mot obehöriga anslutningar av klientdatorer som använder Excel Calculation Services för att öppna externa dataanslutningar. När ett obevakat tjänstkontot personifieras kan autentiseringsuppgifterna som associeras med en Excel Calculation Services-programtråd inte användas för att ansluta till andra databaser. När ett obevakat tjänstkonto personifieras körs dessutom externa datafrågor i säkerhetskontexten för ett konto med låg behörighet i stället för i säkerhetskontexten för en Excel Calculation Services-programtråd som har större behörighet.

  Du kan konfigurera det obevakade kontot som ett domänkonto eller som ett konto på den lokala datorn. Om det obevakade tjänstkontot konfigureras som ett lokalt konto kontrollerar du att konfigurationen är identisk på alla Excel Calculation Services-programservrar. Begränsa behörigheten för det obevakade tjänstkontot om du bara vill tillåta inloggning i nätverket. Kontrollera att det obevakade tjänstkontot inte har åtkomst till några datakällor eller Office SharePoint Server 2007-databaser.

 10. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×