Konfigurera ett e-dataidentifieringscenter i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Du kommer inte längre kunna skapa nya eDiscovery-ärenden i SharePoint Online (i Office 365 och SharePoint Online fristående abonnemang). Om du vill skapa eDiscovery-ärenden och eDiscovery-innehåll bör du börja med att använda Office 365 – säkerhets- och efterlevnadscenter. Mer information finns i artikeln om att hantera eDiscovery-ärenden i Säkerhets- och efterlevnadscenter. Observera att du fortfarande kan ändra befintliga eDiscovery-ärenden i SharePoint Online.

Du måste vara en Office 365 global administratör i din Office 365-organisation för att konfigurera eDiscovery och konfigurera ett eDiscovery Center i SharePoint Online. När du har konfigurerat eDiscovery kan användare med behörighet skapa eDiscovery-fall, sätta innehåll i undantag, köra eDiscovery-sökningar och exportera sökresultat.

Här är stegen för att konfigurera ett eDiscovery Center i Office 365:

Steg 1: Skapa ett eDiscovery Center

Steg 2: Konfigurera Exchange Online som en resultatkälla

Steg 3: Skapa en säkerhetsgrupp för eDiscovery-hanterare

Steg 4: Tilldela eDiscovery-behörigheter i SharePoint Online

Steg 5: Tilldela eDiscovery-behörigheter i Exchange Online

Steg 1: Skapa ett eDiscovery Center

I SharePoint Online skapas ett eDiscovery Center som en webbplatssamling och är rotwebbplatsen för den webbplatssamlingen. eDiscovery-fall skapas som undersidor i den här webbplatssamlingen.

Följ de här stegen om du vill skapa en eDiscovery Center-webbplatssamling.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Ikon för appfönstret i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. På fliken Webbplatssamlingar klickar du på Ny och sedan på Privat webbplatssamling.

 5. Fyll i följande rutor eller avsnitt på sidan Ny webbplatssamling:

  • Titel: Ange ett namn för eDiscovery-webbplatssamlingen (till exempel Contoso eDiscovery Center).

  • Webbplatsadress: Gör följande om du vill skapa webbplatsadressen för eDiscovery Center:

   • Välj ett domännamn i listrutan för domännamnet.

   • Du kan använda /sites/ eller ange en hanterad sökväg i listrutan för URL-sökvägen.

   • Ange ett namn för URL:en för eDiscovery Center i rutan URL-namn (till exempel eDiscovery).

  • Mallval: Gör följande i det här avsnittet:

   • Välj ett språk för webbplatssamlingen.

   • Under Välj en mall klickar du på Enterprise och klickar sedan på eDiscovery Center.

  • Tidszon: Välj en tidszon i listrutan.

  • Administratör: Ange namnet på en person som kommer att vara administratör för eDiscovery Center-webbplatssamlingen. Du kan klicka på Kontrollera namn eller Bläddra för att hitta en person. Du kan välja en person i din organisation som ansvarar för att hantera eDiscovery-innehåll som sätts i undantag och eDiscovery-sökfrågor.

  • Lagringskvot: Ange hur många megabyte (MB) som ska allokeras till den här webbplatssamlingen. Endast metadata om eDiscovery-fall, eDiscovery-sökningar och eDiscovery-innehåll som sätts i undantag lagras inom webbplatssamlingens lagringskvot. De faktiska sökresultaten lagras inte i eDiscovery Center-webbplatssamlingen. En gigabyte lagringsutrymme (ca 1 024 MB) rekommenderas.

  • Serverresurskvot: Behåll standardvärdet på 300 för eDiscovery Center-webbplatssamlingen.

 6. Klicka på OK om du vill skapa den nya webbplatssamlingen.

Snart visas den nya eDiscovery Center-webbplatssamlingen i listan med webbplatssamlingar.

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera Exchange Online som en resultatkälla

Om du vill söka i Exchange Online-postlådor i ett eDiscovery Center måste du konfigurera sökningen så att den omfattar Exchange Online som en datakälla för eDiscovery Center-webbplatssamlingen. Mer information finns i Hantera resultatkällor.

Följ de här anvisningarna för att konfigurera Exchange Online som en resultatkälla för det eDiscovery Center som du konfigurerar.

 1. Gå till det nya eDiscovery Center som du skapade i steg 1. Använd webbplatsadressen du angav (till exempel https://contoso.com/sites/eDiscovery).

 2. Gå till Inställningar > Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Sökresultatkällor under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 4. Klicka på Hantera resultatkällor på sidan Ny resultatkälla.

 5. Ange Exchange Online i rutan Namn i avsnittet Allmän information och ange en beskrivning om du vill.

 6. Välj Exchange i avsnittet Protokoll.

 7. Klicka på kryssrutan Använd automatisk upptäckt i avsnittet Käll-URL för Exchange.

 8. Klicka på Spara.

När du har konfigurerat Exchange Online som en resultatkälla för eDiscovery Center kan eDiscovery-hanterare söka i Exchange Online-postlådor med eDiscovery Center.

Obs!:  Se till att konfigurera Exchange Online som en resultatkälla för eDiscovery Center-webbplatssamlingen. Om du konfigurerar den på nivån för underwebbplatser eller eDiscovery-fall kan du inte söka i Exchange Online-postlådor.

Överst på sidan

Steg 3: Skapa en säkerhetsgrupp för eDiscovery-hanterare

eDiscovery-hanterare behöver nödvändiga behörigheter för att söka efter innehåll på SharePoint Online-webbplatser och i Exchange Online-postlådor, sätta innehåll i undantag och exportera sökresultat. Ett bra sätt för att tilldela behörigheter till en grupp personer är att skapa en säkerhetsgrupp i Exchange Online, lägga till medlemmar i säkerhetsgruppen och sedan tilldela eDiscovery-relaterade behörigheter till säkerhetsgruppen i SharePoint Online och i Exchange Online.

Följ de här stegen om du vill skapa en säkerhetsgrupp i Exchange Online.

 1. Logga in på Office 365 med hjälp av ditt globala administratörskonto.

 2. Välj startikonen Ikon för appfönstret i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. Välj Admin > Exchange i Office 365-administrationscentret.

 4. Gå till Mottagare > Grupper i administrationscentret för Exchange.

 5. Klicka på Ny > Säkerhetsgrupp.

 6. Fyll i följande rutor på sidan Ny säkerhetsgrupp:

  • Visningsnamn: Det här namnet visas i den delade adressboken och i listan Grupper i EAC. Använd ett namn som identifierar syftet med gruppen (till exempel eDiscovery-hanterare).

  • Alias: Ange ett alias för gruppen. Det måste vara unikt inom din Office 365-organisation.

  • E-postadress: Det namn som du angav i fältet Alias används för att automatiskt generera delen av e-postadressen som visas till vänster om @-symbolen. Du kan ändra aliasdelen av e-postadressen vid behov.

  • Beskrivning: Du kan använda den här rutan för att beskriva säkerhetsgruppens eDiscovery-relaterade syfte.

 7. Under Medlemmar klickar du på Lägg till.

 8. Välj personer som du vill ska vara medlemmar i den här gruppen och klicka på Lägg till. När du har lagt till medlemmar klickar du på OK för att återgå till sidan Ny säkerhetsgrupp.

 9. Klicka på kryssrutan Godkännande från ägaren krävs så att du kan hantera medlemskap i den här gruppen och styra vem som kan använda eDiscovery Center.

 10. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Steg 4: Tilldela eDiscovery-behörigheter i SharePoint Online

Nästa steg är att tilldela behörigheter till medlemmar i säkerhetsgruppen som du skapade i steg 3 så att de kan använda eDiscovery Center och söka efter innehåll på SharePoint-webbplatser. Detta kräver tre olika tilldelningar av behörigheter:

 • Tilldela ägarbehörigheter till säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare för det eDiscovery Center som du skapade i steg 1. Som webbplatssamlingens ägare kan eDiscovery-hanterare skapa ärenden, sätta innehållskällor i undantag och exportera sökresultat. Webbplatssamlingens ägare kan även ge andra användare tillgång till specifika eDiscovery-fall.

 • Se till att eDiscovery-hanterarna i säkerhetsgruppen är administratörer för alla webbplatssamlingar i din SharePoint Online-organisation som innehåller sökbart innehåll. Då har eDiscovery-hanterare tillgång till allt innehåll i din SharePoint Online-organisation och kan se sökresultaten i eDiscovery Center.

 • Ge eDiscovery-hanterarna i säkerhetsgruppen läsbehörighet för crawlningsloggarna för din SharePoint Online-organisation. Då kan eDiscovery-hanterare se alla fel i crawlningsloggar som ingår i en rapport när eDiscovery-sökresultaten exporteras.

Viktigt!: Om du eller en e-informationsavslöjande manager har att söka efter innehåll som lagras på OneDrive för företag webbplatser, måste du tilldela särskilda behörigheter för uppgiften. Steg för steg-information finns i tilldela e-informationsavslöjande behörigheter i Office 365-säkerhet & Efterlevnadscenter.

Följ de här anvisningarna om du vill göra medlemmar i en säkerhetsgrupp till ägare av en webbplatssamling i eDiscovery Center.

 1. Gå till Inställningar > Webbplatsinställningar i eDiscovery Center.

 2. Klicka på Webbplatsbehörigheter under Användare och Behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på gruppen <webbplatssamlingens namn> Ägare för webbplatssamlingen.

 4. Klicka på Lägg till användare i listrutan Ny.

 5. Ange namnet på säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare i rutan Bjud in personer och klicka sedan på Dela.

Följ de här anvisningarna om du vill att medlemmar i säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare ska bli administratörer för en webbplatssamling. Upprepa anvisningarna för respektive webbplatssamling i din SharePoint Online-organisation.

 1. Klicka på Inställningar > Webbplatsinställningar på webbplatsen på högsta nivån i webbplatssamlingen.

 2. Klicka på Administratörer för webbplatssamlingar under Användare och behörigheter på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Ange namnet på säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare i rutan Administratörer för webbplatssamlingar och klicka sedan på OK.

Följ de här anvisningarna för att ge medlemmar i säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare läsbehörighet för crawlningslogginformation för din organisation.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Ikon för appfönstret i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. I administrationscentret för SharePoint klickar du på Sök.

 5. Klicka på Crawlloggbehörigheter på sidan Sökadministration.

 6. Ange namnet på säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare i rutan Crawlloggbehörigheter och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Steg 5: Tilldela eDiscovery-behörigheter i Exchange Online

Det sista steget är att tilldela gruppen som du skapade i steg 3 eDiscovery-behörigheter i Exchange Online. Det gör du genom att lägga till säkerhetsgruppen i administratörsrollgruppen för Identifieringshantering i Exchange Online. Det gör att medlemmar i säkerhetsgruppen kan använda eDiscovery Center för att söka i postlådor, sätta dem i undantag och exportera sökresultat för postlådor.

Följ de här anvisningarna för att tilldela eDiscovery-behörigheter i Exchange Online till säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare.

 1. Logga in på Office 365 med hjälp av ditt globala administratörskonto.

 2. Välj startikonen Ikon för appfönstret i Office 365 i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. Välj Admin > Exchange i Office 365-administrationscentret.

 4. I EAC går du till Behörigheter > Administratörsroller.

 5. Klicka på Identifieringshantering och klicka sedan på Redigera.

 6. Under Medlemmar klickar du på Lägg till.

 7. Markera säkerhetsgruppen som du har skapat för eDiscovery-hanterare, klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Spara.

Säkerhetsgruppen för eDiscovery-hanterare visas under Medlemmar i informationsfönstret.

Överst på sidan

Nästa steg

När du har konfigurerat eDiscovery i din Office 365-organisation kan eDiscovery-hanterare använda eDiscovery Center för att skapa eDiscovery-fall, sätta innehåll och postlådor i undantag, köra eDiscovery-sökningar och exportera sökresultat. Mer information om de här uppgifterna finns i:

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll i ett e-informationsavslöjande skiftläge och placera källor i vänteläge

Söka och använda nyckelord vid e-informationsavslöjande

Skapa och köra e-dataidentifieringsfrågor

Exportera innehåll från e-informationsavslöjande och skapa rapporter

Mer information

 • Inga ytterligare åtgärder krävs för att konfigurera Lync Online för eDiscovery. Som standard sparas Lync-konversationer i mappen Konversationshistorik i en persons Exchange Online-postlåda, och returneras i eDiscovery-sökresultat om sökvillkoren uppfylls. Användare kan dock ta bort objekt i mappen Konversationshistorik eller stänga av inställningen som sparar Lync-konversationer i postlådan. Om du vill bevara Lync-konversationer för eDiscovery måste du använda Lokal lagringsplats eller Bevarande av juridiska skäl i användares postlådor. Läs Skapa eller ta bort en lokal lagringsplats.

 • SharePoint Online-administratörer kan hantera resultatkällor för alla webbplatssamlingar och webbplatser i SharePoint Online-organisationen. Administratörer för webbplatssamlingar och webbplatsägare kan hantera resultatkällor för webbplatssamlingar respektive webbplatser.

 • Varför ska jag använda en säkerhetsgrupp i Exchange Online? Om du skapar en säkerhetsgrupp i Exchange Online kan du använda samma grupp för att tilldela behörigheter i både SharePoint Online och Exchange Online. Genom att tilldela behörigheter till en grupp i stället för att tilldela dem till enskilda användare kan du även på ett enkelt sätt hantera åtkomst till eDiscovery Center. Om du till exempel vill ge en nyanställd åtkomst till eDiscovery Center behöver du bara lägga till honom/henne som en medlem i gruppen för eDiscovery-hanterare.

 • För att innehåll på SharePoint-webbplatser eller på andra webbplatser ska kunna upptäckas måste det genomsökas av en söktjänst som är kopplad till ett eDiscovery Center. Innehåll som inte kan crawlas tas inte med i en eDiscovery-söknings resultat.

 • Varför ska jag ge eDiscovery-hanterare läsbehörighet för SharePoint Online-crawlningslogginformation enligt beskrivningen i steg 4? Crawlningsloggen spårar information om statusen för crawlat innehåll. Crawlningsloggfel hämtas som en del av sökresultaten till en Excel-fil som heter SharePoint Index Errors och ligger i mappen Rapporter. Genom den kan eDiscovery-hanterare granska fel om misslyckade indexeringar.

 • Ägare av webbplatssamlingar har full kontroll över eDiscovery Center och alla underwebbplatser för eDiscovery-fall. De kan även skapa underwebbplatser för eDiscovery-fall. Ägare av eDiscovery Center kan därför skapa eDiscovery-fall och välja att tilldela unika behörigheter till respektive fall. Det gör det möjligt för en ägare att ge en specifik eDiscovery-hanterare eller säkerhetsgrupp fullständig kontroll över ett specifikt eDiscovery-fall genom att tilldela dem ägarbehörigheter.

 • Om det primära syftet med säkerhetsgruppen som du skapade i steg 3 är att tilldela eDiscovery-behörigheter till en grupp användare kanske du vill dölja den här gruppen i din organisations adressbok. Det gör du genom att markera gruppen i EAC och klicka på Redigera. På sidan Allmänt markerar du kryssrutan Dölj den här gruppen från adresslistor och sparar sedan ändringen. Personer kan fortfarande skicka e-postmeddelanden till gruppen genom att skriva in gruppens e-postadress i rutan Till: men gruppen visas inte i adressboken.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×