Konfigurera en standardfältuppsättning för Power View-rapporter

En standardfältuppsättning är en fördefinierad lista med fält som automatiskt läggs till i en Power View-rapportvy när du klickar på den överordnade tabellen i fältlistan för rapporten. Genom att skapa en standardfältuppsättning kan du eliminera onödiga steg för rapporter som ofta använder specifika fält. Om du till exempel vet att de flesta rapporter om kundkontakter alltid innehåller kontaktnamn, huvudtelefonnummer, e-postadresser och företagsnamn kan du välja dessa kolumner i förväg så att de alltid läggs till i rapportvyn när författaren klickar på tabellen för kundkontakt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Standardfältuppsättningar tillämpas bara på datamodeller som används i Power View. Standardfältuppsättningar stöds inte i pivotrapporter i Excel.

  1. Börja med den arbetsbok som förser Power View med data. Öppna Power Pivot och ange egenskaper för de tabeller som förser rapporten med data. Mer information finns i Konfigurera tabellfunktionsegenskaper för Power View-rapporter.

  2. Klicka på tabellfliken längst ned i fönstret och välj den tabell som du skapar en standardfältlista för.

  3. Klicka på Avancerat > Standardfältuppsättning.

  4. Välj ett eller flera fält i dialogrutan Standardfältuppsättning. Du kan välja valfritt fält i tabellen, inklusive mått. Håll ned Skift om du vill markera flera intilliggande fält, eller Ctrl om du vill markera enskilda fält.

  5. Lägg till fälten i standardfältuppsättningen genom att klicka på Lägg till.

  6. Ange ordningen i fältlistan med hjälp av upp- och nedknapparna. Fälten läggs till i rapporten i den ordning som definierats för fältuppsättningen.

  7. Upprepa dessa steg för andra tabeller i arbetsboken.

  8. Testa inställningarna genom att klicka på Infoga > Power View i Excel. När du klickar på en tabell visas tillhörande standardfältlista med tabellen på arbetsytan.

När du har skapat en standardfältuppsättning kan du påverka rapportens design ytterligare genom att ange standardetiketter, standardbilder, standardgrupperingsbeteende eller huruvida rader som innehåller samma värde ska grupperas på en enda rad eller visas var för sig. Mer information finns i Konfigurera tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter.

Överst på sidan

Mer information finns i

Konfigurera tabellbeteendeegenskaper för Power View-rapporter

Power Pivot Rapporteringsegenskaper för Power View

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×