Konfigurera en sekundär dataanslutning för användning offline

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du utformar en formulärmall som användare kan fylla i på en dator som inte har nätverksanslutningen eller den externa datakällan för formuläret inte visas kan konfigurera du en formulärmall så att formulär som baseras på mallen i cacheminnet data från en sekundär dataanslutning varje gång formuläret använder den här anslutningen.

Obs!: Du kan inte konfigurera en formulärmall huvudsakliga dataanslutning och cachelagrade data från en extern datakälla. Huvudsakliga dataanslutningen i ett formulär kan bara hämta data om formuläret är ansluten till ett nätverk.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Konfigurera dataanslutning för användning offline

E-postaktiverade offline av formulärmallen

Översikt

Ett formulär som baseras på en formulärmall kan innehålla sekundära dataanslutningar som hämtar data från externa datakällor som en användare måste fylla i och skicka formuläret. Om du vill ge användarna möjlighet att fylla i formulär som baseras på formulärmallen om sina datorer inte är ansluten till ett nätverk, eller om formuläret inte kan ansluta till en extern datakälla kan du konfigurera en formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data på användarnas datorer wheneve är formuläret använder sekundär dataanslutning. När data från en sekundär dataanslutning cachelagrat har användarna tillgång till data även om datorn inte är ansluten till ett nätverk eller den externa datakällan är inte tillgänglig.

Säkerhetsmeddelande: Innan du konfigurerar en formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data från en sekundär dataanslutning tänka på vad kan inträffa till data om datorn förlorade eller stjäls. Om du använder en sekundär dataanslutning för att få känslig information kanske du inte vill aktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls. Om formuläret hämtar känslig information, kanske du vill konfigurera sekundär dataanslutning om du vill hämta data om datorn är ansluten till ett nätverk.

Om du konfigurerar din formulärmall för att tillåta formulär att cachelagrade data från en sekundär dataanslutning lagrar Microsoft Office InfoPath den cachelagrade data på användarens dator när formuläret använder en sekundär dataanslutning. Om du har mer än en sekundär dataanslutning i formulärmallen måste du konfigurera formulärmallen och cachelagrade data från alla dataanslutningar. Du kan inte konfigurera en formulärmall för cachelagrade data från endast specifika sekundära dataanslutningar.

Som standard konfigurerar InfoPath formulärmallen så att dessa data cacheminnet hög nivå för sina formulär. Du kan konfigurera en formulärmall så att dess formulär kan komma åt cachelagrade data för angivet antal dagar. Om du konfigurerar en formulärmall så att dess formulär lagra den cachelagrade data för ett angivet antal dagar, förhindrar InfoPath att formuläret använder data i cachen när antalet dagar har passerat. Data i cachen finns kvar på användarens dator tills InfoPath ersätts gamla uppgifter i cachen med nya data eller användaren tar bort formuläret från sina datorer via dialogrutan Komma igång. Dialogrutan Komma igång visas när du startar InfoPath.

Säkerhetsmeddelande: Data i cachen lagras i en fil som oformaterad text som kan läsas i en textredigerare, till exempel Anteckningar. Om du använder en sekundär dataanslutning för att få känslig information kanske du vill konfigurera sekundär dataanslutning om du vill hämta data om datorn är ansluten till ett nätverk.

Som standard användarna InfoPath kan fylla i formulär även om formuläret är det går inte att hämta data från de sekundära dataanslutningar. Du kan konfigurera en formulärmall så att hindra användare från att fylla i formulär om de inte är ansluten till ett nätverk. Om du har en sekundär dataanslutning som hämtar data endast när användaren öppnar formuläret och som sekundär dataanslutning är inte tillgänglig när användaren öppnar formuläret kan konfigurera du till exempel en formulärmall om du vill visa ett varningsmeddelande och stäng sedan InfoPath.

Om du vill konfigurera en formulärmall om du vill lagra data från en sekundär dataanslutning, kan du använda guiden Dataanslutning när du skapar dataanslutningen eller du kan konfigurera en formulärmall via dialogrutan Dataanslutningar som du kan komma åt genom att klicka på DataanslutningarVerktyg-menyn. Som standard konfigurerar InfoPath formulärmallen så att användarna kan fylla i formulär som baseras på formulärmallen utan data från den sekundära dataanslutningen och kan innehålla data från en dataanslutning hög nivå. Du kan ändra standardbeteendet via dialogrutan Formuläralternativ.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

Även om du kan konfigurera en webbläsarkompatibel formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data från en sekundär datakälla kan endast formulär som är ifyllda i InfoPath cachelagra data. Formulär som är ifyllda i en webbläsare kan inte cachelagra data från en sekundär dataanslutning.

Överst på sidan

Konfigurera dataanslutning för användning offline

Om du redan har konfigurerat din formulärmall till Cachedata från en sekundär dataanslutning, kan du hoppa över den här proceduren och helt enkelt ändra standardbeteendet offline av formulär som baseras på din formulärmall.

Säkerhetsmeddelande: Innan du konfigurerar en formulärmall om du vill tillåta formulär för cachelagring av data från en sekundär dataanslutning tänka på vad kan inträffa till data om datorn förlorade eller stjäls. Om du använder en sekundär dataanslutning för att få känslig information kanske du inte vill aktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls. Om formuläret hämtar känslig information, kanske du vill konfigurera sekundär dataanslutning om du vill hämta data om datorn är ansluten till ett nätverk.

  1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

  2. Klicka på den sekundära dataanslutning som du vill konfigurera för användning offline i listan dataanslutningar för formulärmallen och klicka sedan på Ändra.

  3. Klicka på Nästa i guiden Dataanslutning tills du ser en sida med kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen.

  4. Markera kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen.

  5. Klicka på Nästa tills guiden stängs.

  6. Upprepa steg 2 till 5 för alla andra sekundär dataanslutning som du vill konfigurera för användning offline.

Överst på sidan

E-postaktiverade offline av formulärmallen

Som standard användarna InfoPath kan fylla i formulär som baseras på din formulärmall även om data från en sekundär dataanslutning inte är tillgänglig. InfoPath gör också data i cachen tillgänglig hög nivå. Du kan konfigurera en formulärmall så att användarna kan fylla i formulär om data är tillgängliga från sekundär dataanslutning. Du kan också ange en gräns på hur lång tid data i cachen ska vara tillgängliga.

  1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Offline i listan kategori i dialogrutan Formuläralternativ.

  3. Om du vill låta användarna fylla i formulär som baseras på formulärmallen om data från en dataanslutning är tillgängligt avmarkerar du kryssrutan Tillåt användare att fylla i det här formuläret om data inte är tillgängligt. Om den här kryssrutan är avmarkerad och dataanslutningen är konfigurerad för att hämta data när användaren skapar ett formulär som baseras på formulärmallen kan visas användaren ett varningsmeddelande. InfoPath stängs när användaren klickar på OK.

  4. Om du vill göra data från en sekundär dataanslutning tillgänglig för ett angivet antal dagar, markerar du kryssrutan lagra data som returneras från frågor så att den kan användas i offlineläge, klicka på lagrade frågor att upphöra efter följande antal dagar och sedan på antal dagar.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×