Konfigurera en multifunktionsenhet eller ett multifunktionsprogram för att skicka e-post med hjälp av Office 365

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Krav: Office 365 prenumeration, Exchange Online-abonnemang

Från den 1 September 2018 rullande Office 365 långsamt ut ändringar till SMTP-klienten bidrag (kallas även SMTP autentiserade bidrag) som kan påverka enheter och program som skickar e-postmeddelanden. Om du vill veta mer kan du besöka KB-artikel förbättringar i SMTP autentiserade bidrag klientprotokoll.

I den här artikeln lär du dig hur du kan skicka e-post från enheter och affärsprogram när du är nöjd med dina postlådor i Office 365. Till exempel:

 • Du har en skanner och du vill skicka skannade dokument via e-post till dig själv eller någon annan.

 • Du har ett LOB-program som hanterar avtalade tider och du vill skicka påminnelser till klienter om deras avtalad tider via e-post.

Obs!: Flytta till början 1st September 2018 Office 365 långsamt introducera ändringar till SMTP-klienten bidrag (kallas även SMTP autentiserade bidrag), som kan påverka dina enheter och dina program som skickar e-postmeddelanden. Mer information finns i KB-artikel förbättringar i protokollet SMTP autentiserade bidrag klienten.

Alternativ 1 (rekommenderas): Autentisera enheten eller programmet direkt med en Office 365-postlåda och skicka e-post med sändning via SMTP-klient

Det här alternativet har stöd för de flesta användningsscenarier och är det lättaste att konfigurera. Välj det här alternativet i följande situationer:

 • Du vill skicka e-post från ett program, en tjänst eller en enhet med en tredje part som värd.

 • Du vill skicka e-post till personer i och utanför din organisation.

Konfigurera enheten eller programmet genom att ansluta direkt till Office 365 med hjälp av slutpunkten för sändning via SMTP-klient smtp.office365.com.

Varje enhet/program måste kunna autentiseras med Office 365. Det kan ha en egen avsändaradress eller så kan alla enheter använda en adress, till exempel printer@contoso.com.

Så här konfigurerar du sändning via SMTP-klient

Ange följande inställningar direkt på din enhet eller i det program som gör att deras guide (det kanske använda andra termer än i den här artikeln). Förutsatt att din situation uppfyller kraven för SMTP-klienten bidrag, gör följande inställningar att du kan skicka e-post från din enhet eller ett program.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

smtp.office365.com

Port

Port 587 (rekommenderas) eller port 25

TLS/ StartTLS

Aktiverat

Användarnamn/e-postadress och lösenord

Ange tecknet i autentiseringsuppgifterna för den webbaserade postlåda som används

Om du vill ha mer information kan du visa följande avsnitt.

Ta reda på vilken version av TLS enheten stöder genom att titta i enhetsguiden eller fråga leverantören. Om enheten eller programmet inte stöder TLS 1.0 eller högre:

 • Använd direktsändning (Alternativ 2) eller Office 365 SMTP-relä (Alternativ 3) för att skicka e-post i stället (beroende på dina krav).

 • Om det är viktigt att använda SMTP-klienten bidrag och skrivaren stöder endast SSL 3.0 kan konfigurera du en alternativ konfiguration kallas indirekt SMTP-klienten bidrag. En lokal SMTP-relä server används för anslutning till Office 365. Det här är en mycket mer komplex konfiguration. Anvisningar finns här: hur du konfigurerar IIS för relä med Office 365.

Obs!: Om din enhet rekommenderar eller ställs in på port 465 som standard stöder den inte sändning via SMTP-klient.

Följande diagram ger dig en översiktlig bild av hur miljön kommer att se ut.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med sändning via SMTP-klient.

 • Med sändning via SMTP-klient kan du skicka e-post till personer i organisationen samt utanför företaget.

 • Den här metoden kringgår de flesta skräppostkontroller för e-post som skickas till personer i din organisation. Detta kan skydda företagets IP-adresser från att blockeras av en lista för skräppost.

 • Med den här metoden kan du skicka e-post från valfri plats eller IP-adress, inklusive din (lokala) organisations nätverk, eller en värdtjänst i ett tredjepartsmoln, som Microsoft Azure.

 • Autentisering: Du måste kunna konfigurera ett användarnamn och lösenord för att skicka e-post på enheten.

 • Postlåda: Du måste ha en licensierad Office 365-postlåda att skicka e-post från.

 • Transport Layer Security (TLS): Enheten måste kunna använda TLS version 1.0 och högre.

 • Port: Port 587 (rekommenderas) eller port 25 krävs och måste vara oblockerad i nätverket. Vissa nätverksbrandväggar eller internetleverantörer blockerar portar – särskilt port 25.

Obs!: Information om TLS hur Exchange Online använder TLS om du vill skydda e-anslutningar i Office 365 och detaljerad teknisk information om hur Exchange Online använder TLS med TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ordning, Läs förbättra e-postflöde säkerhet för Exchange Online.

Du kan bara skicka från en e-postadress såvida inte enheten kan lagra inloggningsuppgifter för flera Office 365-postlådor. Office 365 har en begränsning på 30 skickade meddelanden per minut och en övre gräns på 10 000 mottagare per dag.

Alternativ 2: Skicka e-post direkt från din skrivare eller ett program i Office 365 (direktsändning)

Välj det här alternativet i följande situationer:

 • Sändning via SMTP-klient (Alternativ 1) är inte kompatibel med dina affärsbehov eller din enhet. Till exempel om enheten eller programmet inte uppfyller kraven för sändning via SMTP-klient (kanske saknar stöd för TLS).

 • Du behöver bara skicka meddelanden till mottagarna i din organisation som har postlådor i Office 365; Du behöver inte skicka e-post till personer utanför organisationen.

Andra scenarier där direktsändning kanske är bäst:

 • Du vill att enheten eller programmet ska skicka från respektive användares e-postadress och vill inte att alla användares postlådeautentiseringsuppgifter ska konfigureras för att använda sändning via SMTP-klient. Direktsändning innebär att alla användare i organisationen kan skicka e-post med sina egna adresser.

  Undvik att använda en enda postlåda med behörigheten Skicka som för alla användare. Den här metoden stöds inte på grund av komplexitet och potentiella problem.

 • Du vill skicka massutskick eller nyhetsbrev. Office 365 kan du inte vill göra det här via SMTP-klienten bidrag. Direkt skicka kan du skicka en stor mängd meddelanden.

  Observera att det finns en risk för att din e-post märks som skräppost i Office 365. Du kanske vill ta hjälp av en e-postleverantör för massutskick. En sådan kan till exempel hjälpa dig med metodtips och se till att domänerna och IP-adresserna inte blockeras av andra på Internet.

Ange följande inställningar på enheten eller direkt i programmet.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

Din MX-slutpunkt, till exempel contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktiverat

E-postadress

Valfri e-postadress för någon av dina godkända domäner för Office 365. Den här e-postadressen behöver inte ha en postlåda.

Vi rekommenderar att du lägger till en SPF-post för att undvika att meddelandena flaggas som skräppost. Om du skickar från en statisk IP-adress kan du lägga till den i SPF-posten i din domänregistrators DNS-inställningarna på följande sätt:

DNS-post

Värde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Om enheten eller programmet kan skicka från en statisk offentlig IP-adress hämtar du IP-adressen och skriver upp den. Du kan dela din statiska IP-adress med andra enheter och användare, men dela inte IP-adressen med någon utanför företaget. Enheten eller programmet kan skicka från en dynamisk eller delad IP-adress, men meddelandena utsätts då oftare för skräppostskyddsfiltrering.

 2. Logga in på Office 365.

 3. Kontrollera att din domän, till exempel contoso.com, har valts. Klicka på Hantera DNS, och leta upp MX-posten. MX-posten har ett värde för PEKAR PÅ ADRESS som liknar cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, som det beskrivs på följande skärmbild. Skriv upp MX-postens värde för PEKAR PÅ ADRESS, som vi kallar MX-slutpunkten.

  Skriv upp värdet för Pekar på adress för MX-posten.
 4. Gå tillbaka till enheten. I inställningarna under vad som i regel bör kallas server eller smart värd anger du MX-postens värde för PEKAR PÅ ADRESS, som du antecknade i steg 3.

 5. Nu när du är klar med att konfigurera enhetsinställningarna går du till din domänregistrators webbplats och uppdaterar DNS-posterna. Redigera SPF-posten (Sender Policy Framework). Inkludera IP-adressen som du antecknade i steg 1 i posten. När strängen är klar bör den se ut ungefär så här:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  varav 10.5.3.2 är din offentliga IP-adress.

  Obs!: Om du hoppar över det här steget kan det hända att e-posten skickas till mottagarnas skräppostmappar.

 6. Testa konfigurationen genom att skicka ett testmeddelande från enheten eller programmet och kontrollera att mottagaren får det.

I följande diagram använder programmet eller enheten i organisationens nätverk direktsändning och din MX-slutpunkt för Office 365 för att skicka e-post till mottagare i din organisation. Det är enkelt att hitta din MX-slutpunkt i Office 365 om du behöver det.

Visar hur en multifunktionsskrivare använder din MX-slutpunkt för Office 365 för att skicka e-post endast direkt till mottagarna i din organisation.

Du kan konfigurera enheten om du vill skicka e-post direkt till Office 365. Använd direkt skicka till relä e-post till mottagare med Office 365 postlådor i din organisation. Direkt skicka fungerar även för externa mottagare med postlådor i Office 365. Om din enhet används direkt skicka att vidarebefordra ett e-postmeddelande till en mottagare som inte har en Office 365-postlåda, avvisas e-postmeddelandet.

Obs!: Om enheten eller programmet kan fungera som e-postserver och leverera till Office 365 och andra e-postleverantörer följer du anvisningarna i instruktionerna till enheten eller programmet. Det krävs inga särskilda Office 365-inställningar för det scenariot.

 • Använder Office 365 för att skicka e-postmeddelanden, men kräver inte en dedikerad Office 365-postlåda.

 • Kräver inte att enheten eller programmet har en statisk IP-adress. Men om det är möjligt rekommenderar vi det.

 • Fungerar inte med en anslutare. Konfigurera aldrig en enhet för att använda en anslutare med direktsändning – det kan orsaka problem.

 • Kräver inte att enheten har stöd för TLS.

Direktsändning har högre gränser för sändningar än sändning via SMTP-klient. Avsändarna är inte begränsade till 30 meddelanden per minut eller 10 000 mottagare per dag.

 • Port: Port 25 är obligatorisk och måste vara oblockerad i nätverket.

 • Bör statiska IP-adress: En statisk IP-adress rekommenderas så att du kan skapa en SPF-post för din domän. På så sätt undviker dina meddelanden flaggas som skräppost.

 • Kräver inte en Office 365-postlåda med en licens.

 • Direktsändning kan inte användas för att leverera e-post till externa mottagare, till exempel mottagare med Yahoo- eller Gmail-adresser.

 • Dina meddelanden kommer att genomgå skräppostkontroller.

 • Skickad e-post kan stoppas om dina IP-adresser är blockerade av en lista för skräppost.

 • Office 365 använder begränsningsprinciper för att skydda tjänstens prestanda.

Alternativ 3: Konfigurera en anslutare för att skicka e-post med hjälp av SMTP-relä för Office 365

Det här alternativet är svårare att implementera än de andra. Välj bara det här alternativet i följande fall:

 • Sändning via SMTP-klient (Alternativ 1) är inte kompatibel med dina affärsbehov eller din enhet.

 • Du kan inte använda direktsändning (Alternativ 2) eftersom du måste skicka e-post till externa mottagare.

Med SMTP-relä kan Office 365 vidarebefordra e-postmeddelanden för din räkning genom att använda din offentliga IP-adress (eller ett certifikat) för att autentisera Office 365. För att det ska fungera måste du konfigurera en anslutare för ditt Office 365-konto, vilket är det som gör det här till en mer komplicerad konfiguration.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

Din MX-slutpunkt, till exempel yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktiverat

E-postadress

Valfri e-postadress för någon av dina verifierade domäner för Office 365. Den här e-postadressen behöver inte någon postlåda.

Om du har konfigurerat Exchange-hybrid eller har en anslutare som konfigurerats för e-postflöde från din e-postserver till Office 365, behövs det troligtvis inga fler inställningar för det här scenariot. I annat fall skapar du en e-postflödesanslutare så att det här scenariot stöds:

Anslutarinställning

Värde

Från

Organisationens e-postserver

Till

Office 365

Domänbegränsningar: IP-adress/intervall

Den lokala IP-adressen eller adressintervallet som enheten eller programmet använder för att ansluta till Office 365.

Vi rekommenderar att du lägger till en SPF-post för att undvika att meddelandena flaggas som skräppost. Om du skickar från en statisk IP-adress kan du lägga till den i SPF-posten i din domänregistrators DNS-inställningarna på följande sätt:

DNS-post

Värde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hämta offentliga (statiska) IP-adressen som enheter eller program med skicka från. En dynamisk IP-adress inte stöds eller tillåtna. Du kan dela statiska IP-adressen till andra enheter och användare, men dela inte IP-adressen med någon utanför företaget. Anteckna IP-adressen för senare.

 2. Logga in på Office 365.

 3. Välj domäner. Kontrollera att din domän, till exempel contoso.com, är markerad. Klicka på Hantera DNS och hitta MX-posten. MX-post kommer har värdet Pekar på adress som liknar cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com enligt följande skärmbilden. Anteckna MX-posten pekar på adress. Du måste ha senare.

  Skriv upp värdet för Pekar på adress för MX-posten.
 4. Kontrollera att de domäner som programmet eller enheten ska skicka till har verifierats. Om domänen inte verifieras kan e-postmeddelanden gå förlorade och du kommer inte att kunna spåra dem med meddelandespårningsverktyget i Exchange Online.

 5. I Office 365 klickar du på Admin. Klicka sedan på Exchange för att gå till Administrationscenter för Exchange.

 6. I Administrationscenter för Exchange klickar du på E-postflöde. Klicka sedan på Anslutare.

 7. Titta på listan över anslutare som är konfigurerade för din organisation. Om det inte finns några anslutare från organisationens e-postserver till Office 365 skapar du en.

  1. Om du vill starta guiden genom att klicka på plustecknet +. På den första skärmen väljer du de alternativ som illustreras i skärmbilden, utan följande:

   Välj från din organisations e-postserver till Office 365

   Klicka på Nästa, och ange ett namn för anslutaren.

  2. På nästa skärm väljer du alternativet Genom att verifiera att IP-adressen för avsändarens server matchar en av de här IP-adresserna som tillhör organisationen, och lägger till IP-adressen från steg 1.

  3. Låt de andra fälten med standardvärdena vara och välj Spara.

 8. Nu när du är klar med att konfigurera Office 365-inställningarna går du till din domänregistrators webbplats och uppdaterar DNS-posterna. Redigera SPF-posten. Inkludera IP-adressen som du antecknade i steg 1. När strängen är klar bör den se ut ungefär så här: v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all, där 10.5.3.2 är din offentliga IP-adress. Om du hoppar över det här steget kan det hända att e-posten skickas till mottagarnas skräppostmappar.

 9. Gå nu tillbaka till enheten, leta upp posten för server eller smart värd i inställningarna och ange MX-postens värde för PEKAR PÅ ADRESS, som du antecknade i steg 3.

 10. Testa konfigurationen genom att skicka ett testmeddelande från enheten eller programmet och kontrollera att mottagaren får det.

I följande diagram använder programmet eller enheten i organisationens nätverk en anslutare för SMPT-relä för att skicka e-post till mottagare i din organisation.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med SMTP-relä.
 • Office 365 kopplingen som du konfigurera autentiseras enheten eller programmet med Office 365 med hjälp av en IP-adress. Din enhet eller ett program kan skicka e-post med en adress (inklusive sådana som inte kan ta emot e-post), så länge adressen använder en av dina domäner. E-postadressen måste inte kopplas till ett verkligt postlåda. Till exempel om domänen är contoso.com, kan du skicka från en adress som do_not_reply@contoso.com.

 • SMTP-relä för Office 365 använder en anslutare för att autentisera e-post som skickas från enheten eller programmet. Det innebär att Office 365 kan vidarebefordra meddelandena både till dina egna postlådor och till externa mottagare. SMTP-relä för Office 365 liknar i mångt och mycket direktsändning, men kan skicka e-post till externa mottagare.

 • På grund av extraarbetet med att konfigurera en anslutare rekommenderar vi direktsändning framför SMTP-relä för Office 365, såvida du inte måste skicka e-post till externa mottagare. För att det ska gå att skicka e-post med SMTP-relä för Office 365 måste enheten eller programmet ha en statisk IP-adress eller ett statiskt adressintervall. Du kan inte använda SMTP-relä för att skicka e-post direkt till Office 365 från en tjänst med en tredje part som värd, till exempel Microsoft Azure.

 • SMTP-relä för Office 365 kräver inte att en licensierad Office 365-postlåda används för att skicka e-postmeddelanden.

 • Sändningsgränserna för SMTP-relä för Office 365 är högre än för sändning via SMTP-klient. Avsändarna är inte begränsade till 30 meddelanden per minut eller 10 000 mottagare per dag.

 • Statisk IP-adress eller statiskt adressintervall: De flesta enheter eller program kan inte använda ett certifikat för autentisering. Använd en eller flera statiska IP-adresser som inte delas med någon annan organisation för att autentisera enheten eller programmet.

 • Anslutare: Du måste konfigurera en anslutare i Exchange Online för e-post som skickas från enheten eller programmet.

 • Port: Port 25 krävs och får inte vara blockerad i ditt nätverk eller av din Internetleverantör.

 • Licensiering: SMTP-relä använder inte en viss Office 365-postlåda för att skicka e-post. Det är därför det är viktigt att endast licensierade användare skickar e-post från enheter eller program som konfigurerats för SMTP-relä. Om du har avsändare som använder enheter eller LOB-program som inte har en Office 365-postlådelicens måste du hämta och tilldela alla olicensierade avsändare varsin Exchange Online Protection-licens. Det här är den billigaste licensen du kan använda för att skicka e-post via Office 365.

 • Skickad e-post kan stoppas om dina IP-adresser är blockerade av en lista för skräppost.

 • Lämpligt begränsningar införs för att skicka. Mer information finns i Högre Risk leverans poolen för utgående meddelanden.

 • Kräver statiska IP-adresser som inte delas (om inte ett certifikat används).

Jämföra alternativen

Här är en jämförelse mellan de olika konfigurationsalternativen och funktionerna som de har stöd för.

Sändning via SMTP-klient

Direktsändning

SMTP-relä

Funktioner

Skicka till mottagare i dina domäner

Ja

Ja

Ja

Relä Internet via Office 365

Ja

Nej. Endast direktleverans.

Ja

Kringgår skräppostskydd

Ja, om meddelandet är avsett för en Office 365-postlåda.

Nej. Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras. Vi rekommenderar en anpassad SPF-post (Sender Policy Framework).

Nej. Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras. Vi rekommenderar en anpassad SPF-post.

Stöder e-post som skickas från program med tredje part som värd

Ja

Nej

Nej

Krav

Öppen nätverksport

587 eller port 25

Port 25

Port 25

Enhets- eller programservern måste ha stöd för TLS

Obligatoriskt

Valfritt

Valfritt

Kräver autentisering

Office 365-användarnamn och -lösenord krävs

Inget

En eller flera statiska IP-adresser. Skrivaren eller servern som kör LOB-programmet måste ha en statisk IP-adress för autentisering med Office 365.

Begränsningar

Begränsningsgränser

10 000 mottagare per dag. 30 meddelanden per minut.

Standardbegränsning finns för att skydda Office 365.

Lämpligt begränsningar införs. Tjänsten kan inte användas för att skicka skräppost och massutskick. Mer information om rimligare begränsningar finns Högre Risk leverans poolen för utgående meddelanden.

Använd din egen e-postserver för att skicka e-post från multifunktionsenheter eller multifunktionsprogram

Om du har postlådor i Office 365 och en e-postserver som du hanterar (kallas även en lokal e-postserver) Konfigurera alltid dina enheter och program kan använda ditt lokala nätverk och dirigera e-post via din egen e-server. Mer information om hur du konfigurerar din Exchange-server ta emot e-post från system som inte använder Exchange (till exempel en flerfunktionsskrivare) finns i Skapa en får koppling att ta emot e-post från ett System inte kör Exchange.

Närliggande avsnitt

Åtgärda problem med skrivare, skannrar och LOB-program som skickar e-post med Office 365
hur du konfigurerar IIS för relä med Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×