Office
Logga in

Konfigurera en multifunktionsenhet eller ett multifunktionsprogram för att skicka e-post med hjälp av Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Krav: Office 365 prenumeration, Exchange Online-abonnemang

I den här artikeln lär du dig hur du kan skicka e-post från enheter och affärsprogram när du är nöjd med dina postlådor i Office 365. Till exempel:

 • Du har en skanner och du vill skicka skannade dokument via e-post till dig själv eller någon annan.

 • Du har en linje för företag (LOB) programmet som hanterar avtalade tider och du vill skicka e-post påminnelser klienter till deras avtalad tid.

Alternativ 1 (rekommenderas): Autentisera enheten eller programmet direkt med en Office 365-postlåda och skicka e-post med sändning via SMTP-klient

Det här alternativet har stöd för de flesta användningsscenarier och är det lättaste att konfigurera. Välj det här alternativet i följande situationer:

 • Du vill skicka e-post från en tredje part som värd programmet, tjänsten eller enhet.

 • Du vill skicka e-post till personer i och utanför din organisation.

Om du vill konfigurera din enhet eller ett program, ansluta direkt till Office 365 med hjälp av SMTP-klienten bidrag slutpunkt smtp.office365.com.

Varje enhet/program måste kunna autentiseras med Office 365. Det kan ha en egen avsändaradress eller så kan alla enheter använda en adress, till exempel printer@contoso.com.

Så här konfigurerar du sändning via SMTP-klient

Ange följande inställningar direkt på din enhet eller i det program som gör att deras guide (det kanske använda andra termer än i den här artikeln). Förutsatt att din situation uppfyller kraven för SMTP-klienten bidrag, gör följande inställningar att du kan skicka e-post från din enhet eller ett program.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

smtp.office365.com

Port

Port 587 (rekommenderas) eller port 25

TLS/ StartTLS

Aktiverat

Användarnamn/e-postadress och lösenord

Ange tecknet i autentiseringsuppgifterna för den webbaserade postlåda som används

Om du vill ha mer information kan du visa följande avsnitt.

Ta reda på vilken version av TLS enheten stöder genom att markera den enhet för eller med leverantören. Om din enhet eller ett program inte stöder TLS 1.0 eller senare:

 • Använd direktsändning (Alternativ 2) eller Office 365 SMTP-relä (Alternativ 3) för att skicka e-post i stället (beroende på dina krav).

 • Om det är viktigt att använda SMTP-klienten bidrag och skrivaren stöder endast SSL 3.0 kan konfigurera du en alternativ konfiguration kallas indirekt SMTP-klienten bidrag. En lokal SMTP-relä server används för anslutning till Office 365. Det här är en mycket mer komplex konfiguration. Anvisningar finns här: hur du konfigurerar IIS för relä med Office 365.

Obs!: Om enheten rekommenderar eller port 465 som standard, stöder inte SMTP-klienten bidrag.

Följande diagram ger dig en översiktlig bild av hur miljön kommer att se ut.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med sändning via SMTP-klient.

 • Med sändning via SMTP-klient kan du skicka e-post till personer i organisationen samt utanför företaget.

 • Den här metoden kringgår de flesta skräppostkontroller för e-post som skickas till personer i din organisation. Detta kan skydda företagets IP-adresser från att blockeras av en lista för skräppost.

 • Du kan skicka e-post från valfri plats eller IP-adress, inklusive (lokalt) organisationens nätverk eller en tredje parts molnvärdtjänst, som Microsoft Azure med den här metoden.

 • Autentisering: Du måste kunna konfigurera ett användarnamn och lösenord för att skicka e-post på enheten.

 • Postlåda: Du måste ha en licensierad Office 365-postlåda att skicka e-post från.

 • Transport Layer Security (TLS): Enheten måste kunna använda TLS version 1.0 och högre.

 • Port: 587 (rekommenderas) eller port 25 krävs och måste vara blockeringen i ditt nätverk. Vissa nätverksbrandväggar eller Internetleverantörer blockera portar, särskilt port 25.

Obs!: Information om TLS hur Exchange Online använder TLS om du vill skydda e-anslutningar i Office 365 och detaljerad teknisk information om hur Exchange Online använder TLS med TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA ordning, Läs förbättra e-postflöde säkerhet för Exchange Online.

Du kan bara skicka från en e-postadress om inte din enhet kan lagra inloggningsuppgifterna för flera Office 365 postlådor. Office 365 inför en gräns på 30 meddelanden som skickats per minut och en gräns på 10 000 mottagare per dag.

Alternativ 2: Skicka e-post direkt från din skrivare eller program i Office 365 (direkt skicka)

Välj det här alternativet i följande situationer:

 • SMTP-klienten bidrag (alternativ 1) är inte kompatibel med din verksamhet behöver eller med enheten. Till exempel uppfyller din enhet eller ett program inte kraven i SMTP-klienten bidrag som stöd för TLS.

 • Du behöver bara skicka meddelanden till mottagarna i din organisation som har postlådor i Office 365; Du behöver inte skicka e-post till personer utanför organisationen.

Andra scenarier där direktsändning kanske är bäst:

 • Du vill att enheten eller programmet ska skicka från respektive användares e-postadress och vill inte att alla användares postlådeautentiseringsuppgifter ska konfigureras för att använda sändning via SMTP-klient. Direktsändning innebär att alla användare i organisationen kan skicka e-post med sina egna adresser.

  Undvik att använda en postlåda med behörigheten Skicka som för alla användare. Den här metoden stöds inte på grund av komplexiteten och möjliga problem.

 • Du vill skicka massutskick eller nyhetsbrev. Office 365 kan du inte vill göra det här via SMTP-klienten bidrag. Direkt skicka kan du skicka en stor mängd meddelanden.

  Observera att det finns en risk för din e-post ska markeras som skräppost genom att Office 365. Du kanske vill begära hjälp från en grupp e-postleverantör att hjälpa dig. Till exempel de hjälper dig att gälla för bästa praxis och kan hjälpa dig att se till att domänerna och IP-adresser inte blockeras av andra på Internet.

Ange följande inställningar på enheten eller i programmet direkt.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

Din MX-slutpunkt, till exempel contoso-com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktiverat

E-postadress

Valfri e-postadress för en av dina Office 365 godkända domäner. Den här e-postadress behöver inte ha en postlåda.

Vi rekommenderar att du lägger till en SPF-post för att undvika att meddelandena flaggas som skräppost. Om du skickar från en statisk IP-adress kan du lägga till den i SPF-posten i din domänregistrators DNS-inställningarna på följande sätt:

DNS-post

Värde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Om enheten eller programmet kan skicka från en statisk offentlig IP-adress hämtar du IP-adressen och skriver upp den. Du kan dela din statiska IP-adress med andra enheter och användare, men dela inte IP-adressen med någon utanför företaget. Enheten eller programmet kan skicka från en dynamisk eller delad IP-adress, men meddelandena utsätts då oftare för skräppostskyddsfiltrering.

 2. Logga in på Office 365.

 3. Kontrollera att din domän, till exempel contoso.com, är markerad. Klicka på Hantera DNSoch hitta MX-posten. MX-post kommer har värdet Pekar på adress som liknar cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, enligt följande skärmbilden. Anteckna MX record pekar till värdet, som vi kallar MX-slutpunkt.

  Skriv upp värdet för Pekar på adress för MX-posten.
 4. Gå tillbaka till enheten. I inställningarna under vad som i regel bör kallas server eller smart värd anger du MX-postens värde för PEKAR PÅ ADRESS, som du antecknade i steg 3.

 5. Nu när du är klar med att konfigurera enhetsinställningarna går du till din domänregistrators webbplats och uppdaterar DNS-posterna. Redigera SPF-posten (Sender Policy Framework). Inkludera IP-adressen som du antecknade i steg 1 i posten. När strängen är klar bör den se ut ungefär så här:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  varav 10.5.3.2 är din offentliga IP-adress.

  Obs!: Om du hoppar över det här steget kan det hända att e-posten skickas till mottagarnas skräppostmappar.

 6. Skicka ett test-e-post från din enhet eller ett program om du vill testa konfigurationen och bekräfta att mottagaren mottagit det.

I följande diagram använder programmet eller enhet i organisationens nätverk direkt skicka och Office 365 e-postutväxling (MX) slutpunkt till e-mottagare i din organisation. Det är enkelt att hitta din MX-slutpunkt i Office 365 om du behöver leta upp.

Visar hur en multifunktionsskrivare använder din MX-slutpunkt för Office 365 för att skicka e-post endast direkt till mottagarna i din organisation.

Du kan konfigurera enheten om du vill skicka e-post direkt till Office 365. Använd direkt skicka till relä e-post till mottagare med Office 365 postlådor i din organisation. Direkt skicka fungerar även för externa mottagare med postlådor i Office 365. Om din enhet används direkt skicka att vidarebefordra ett e-postmeddelande till en mottagare som inte har en Office 365-postlåda, avvisas e-postmeddelandet.

Obs!: Om din enhet eller programmet har du möjlighet att fungera som en e-postserver och leverera till Office 365 samt andra e-postleverantörer, kontakta din enhet eller ett program instruktioner. Det finns inga Office 365 inställningar som krävs för det här scenariot.

 • Använder Office 365 för att skicka e-postmeddelanden, men kräver inte en dedikerad Office 365-postlåda.

 • Arbeta utan din enhet eller programmet ska ha en statisk IP-adress. Detta rekommenderas dock om det är möjligt.

 • Fungerar inte med en anslutare. Konfigurera aldrig en enhet för att använda en anslutare med direktsändning – det kan orsaka problem.

 • Kräver inte att enheten har stöd för TLS.

Direkt skicka har högre skicka begränsningar än SMTP-klienten bidrag. Avsändare är inte bundna av 30 meddelanden per minut eller 10 000 mottagare per dag gräns.

 • Port: Port 25 krävs och måste vara blockeringen i ditt nätverk.

 • Bör statiska IP-adress: En statisk IP-adress rekommenderas så att du kan skapa en SPF-post för din domän. På så sätt undviker dina meddelanden flaggas som skräppost.

 • Kräver inte en Office 365-postlåda med en licens.

 • Direkt skicka kan inte användas för att skicka e-post till externa mottagare, till exempel mottagare med Yahoo eller Gmail-adresser.

 • Dina meddelanden ska kontrolleras mot skräppost.

 • E-postmeddelanden kan avbrytas om IP-adresser som blockeras av en skräppost-lista.

 • Office 365 använder begränsningsprinciper för att skydda tjänstens prestanda.

Alternativ 3: Konfigurera en anslutare för att skicka e-post med hjälp av SMTP-relä för Office 365

Det här alternativet är svårare att implementera än de andra. Välj bara det här alternativet i följande fall:

 • Sändning via SMTP-klient (Alternativ 1) är inte kompatibel med dina affärsbehov eller din enhet.

 • Du kan inte använda direktsändning (Alternativ 2) eftersom du måste skicka e-post till externa mottagare.

Med SMTP-relä kan Office 365 vidarebefordra e-postmeddelanden för din räkning genom att använda din offentliga IP-adress (eller ett certifikat) för att autentisera Office 365. För att det ska fungera måste du konfigurera en anslutare för ditt Office 365-konto, vilket är det som gör det här till en mer komplicerad konfiguration.

Enhets- eller programinställningar

Värde

Server/smart värd

Din MX-slutpunkt, till exempel yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Port

Port 25

TLS/StartTLS

Aktiverat

E-postadress

Valfri e-postadress för någon av dina verifierade domäner för Office 365. Den här e-postadressen behöver inte någon postlåda.

Om du har konfigurerat Exchange-hybrid eller har en anslutare som konfigurerats för e-postflöde från din e-postserver till Office 365, behövs det troligtvis inga fler inställningar för det här scenariot. I annat fall skapar du en e-postflödesanslutare så att det här scenariot stöds:

Anslutarinställning

Värde

Från

Organisationens e-postserver

Till

Office 365

Domänbegränsningar: IP-adress/intervall

Den lokala IP-adressen eller adressintervallet som enheten eller programmet använder för att ansluta till Office 365.

Vi rekommenderar att du lägger till en SPF-post för att undvika att meddelandena flaggas som skräppost. Om du skickar från en statisk IP-adress kan du lägga till den i SPF-posten i din domänregistrators DNS-inställningarna på följande sätt:

DNS-post

Värde

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Hämta offentliga (statiska) IP-adressen som enheter eller program med skicka från. En dynamisk IP-adress inte stöds eller tillåtna. Du kan dela statiska IP-adressen till andra enheter och användare, men dela inte IP-adressen med någon utanför företaget. Anteckna IP-adressen för senare.

 2. Logga in på Office 365.

 3. Välj domäner. Kontrollera att din domän, till exempel contoso.com, är markerad. Klicka på Hantera DNS och hitta MX-posten. MX-post kommer har värdet Pekar på adress som liknar cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com enligt följande skärmbilden. Anteckna MX-posten pekar på adress. Du måste ha senare.

  Skriv upp värdet för Pekar på adress för MX-posten.
 4. Kontrollera att de domäner som program eller enhet ska skickas till har verifierats. Om domänen inte har verifierat e-postmeddelanden kan gå förlorade och du längre inte att spåra dem med meddelandespårningsverktyget i Exchange Online.

 5. Klicka på Admini Office 365, och klicka sedan på Exchange för att gå till Administrationscenter för Exchange.

 6. Klicka på kopplingari Administrationscenter för Exchangee-postflöde.

 7. Titta på listan över anslutare som är konfigurerade för din organisation. Om det inte finns några anslutare från organisationens e-postserver till Office 365 skapar du en.

  1. Om du vill starta guiden genom att klicka på plustecknet +. På den första skärmen väljer du de alternativ som illustreras i skärmbilden, utan följande:

   Välj från din organisations e-postserver till Office 365

   Klicka på Nästaoch namnge kopplingen.

  2. På nästa skärm väljer du alternativet genom att kontrollera att IP-adressen för skicka servern matchar något av dessa IP-adresser som hör till din organisationoch Lägg till IP-adressen från steg 1.

  3. Låt alla andra fält med standardvärden och välj Spara.

 8. Nu när du är klar med att konfigurera inställningarna Office 365, gå till domänregistratorns webbplats där du kan uppdatera DNS-poster. Redigera SPF-post. Ta med IP-adressen som du skrev ned i steg 1. Den färdiga strängen bör se ut ungefär så här: v = spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~ all, där 10.5.3.2 är offentliga IP-adressen. Hoppa över det här steget kan orsaka e-post ska skickas till mottagarens skräppost e-postmappar.

 9. Gå tillbaka till enheten och i inställningarna hitta posten för Server eller smarta värden och ange MX-posten Pekar på adress värde som du spelat in i steg 3.

 10. Testa konfigurationen genom att skicka ett testmeddelande från enheten eller programmet och kontrollera att mottagaren får det.

I följande diagram använder programmet eller enheten i organisationens nätverk en anslutare för SMPT-relä för att skicka e-post till mottagare i din organisation.

Visar hur en multifunktionsskrivare ansluter till Office 365 med SMTP-relä.
 • Office 365 kopplingen som du konfigurera autentiseras enheten eller programmet med Office 365 med hjälp av en IP-adress. Din enhet eller ett program kan skicka e-post med en adress (inklusive sådana som inte kan ta emot e-post), så länge adressen använder en av dina domäner. E-postadressen måste inte kopplas till ett verkligt postlåda. Till exempel om domänen är contoso.com, kan du skicka från en adress som do_not_reply@contoso.com.

 • SMTP-relä för Office 365 använder en anslutare för att autentisera e-post som skickas från enheten eller programmet. Det innebär att Office 365 kan vidarebefordra meddelandena både till dina egna postlådor och till externa mottagare. SMTP-relä för Office 365 liknar i mångt och mycket direktsändning, men kan skicka e-post till externa mottagare.

 • På grund av tillagda enklare att konfigurera en koppling rekommenderas direkt skicka över Office 365 SMTP-relä, såvida inte du måste skicka e-post till externa mottagare. Om du vill skicka e-post med Office 365 SMTP-relä måste din enhet eller ett program server ha en statisk IP-adress eller adressintervall. Du kan inte använda SMTP-relä för att skicka e-post direkt till Office 365 från tredje part finns tjänsten, till exempel Microsoft Azure.

 • SMTP-relä för Office 365 kräver inte att en licensierad Office 365-postlåda används för att skicka e-postmeddelanden.

 • Office 365 SMTP-relä har högre skicka begränsningar än SMTP-klienten lämnas in. avsändare är inte bundna av 30 meddelanden per minut eller 10 000 mottagare per dag begränsningar.

 • Statiska IP-adress eller adressintervall: De flesta enheter eller program kan inte använda ett certifikat för autentisering. Om du vill verifiera din enhet eller ett program, använder du en eller flera statiska IP-adresser som inte delas med en annan organisation.

 • Anslutare: Du måste konfigurera en anslutare i Exchange Online för e-post som skickas från enheten eller programmet.

 • Port: Port 25 krävs och får inte vara blockerad i ditt nätverk eller av din Internetleverantör.

 • Licensiering: SMTP-relä använder inte en viss Office 365-postlåda för att skicka e-post. Det är därför det är viktigt att endast licensierade användare skickar e-post från enheter eller program som konfigurerats för SMTP-relä. Om du har avsändare som använder enheter eller LOB-program som inte har en Office 365-postlådelicens måste du hämta och tilldela alla olicensierade avsändare varsin Exchange Online Protection-licens. Det här är den billigaste licensen du kan använda för att skicka e-post via Office 365.

 • E-postmeddelanden kan avbrytas om IP-adresser som blockeras av en skräppost-lista.

 • Lämpligt begränsningar införs för att skicka. Mer information finns i Högre Risk leverans poolen för utgående meddelanden.

 • Kräver statiska odelade IP-adresser (om inte ett certifikat som används).

Jämföra alternativen

Här är en jämförelse mellan de olika konfigurationsalternativen och funktionerna som de har stöd för.

Sändning via SMTP-klient

Direktsändning

SMTP-relä

Funktioner

Skicka till mottagare i dina domäner

Ja

Ja

Ja

Relä Internet via Office 365

Ja

Nej. Endast direktleverans.

Ja

Kringgår skräppostskydd

Ja, om meddelandet är avsett för en Office 365-postlåda.

Nej. Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras. Vi rekommenderar en anpassad SPF-post (Sender Policy Framework).

Nej. Misstänkta e-postmeddelanden kan filtreras. Vi rekommenderar en anpassad SPF-post.

Stöder e-post som skickas från program med tredje part som värd

Ja

Nej

Nej

Krav

Öppen nätverksport

587 eller port 25

Port 25

Port 25

Enhets- eller programservern måste ha stöd för TLS

Obligatoriskt

Valfritt

Valfritt

Kräver autentisering

Office 365-användarnamn och -lösenord krävs

Inget

En eller flera statiska IP-adresser. Skrivaren eller servern som kör LOB-programmet måste ha en statisk IP-adress för autentisering med Office 365.

Begränsningar

Begränsningsgränser

10 000 mottagare per dag. 30 meddelanden per minut.

Standardbegränsning finns för att skydda Office 365.

Lämpligt begränsningar införs. Tjänsten kan inte användas för att skicka skräppost och massutskick. Mer information om rimligare begränsningar finns Högre Risk leverans poolen för utgående meddelanden.

Använda e-postservern för att skicka e-post från flera funktioner enheter och program

Om du har postlådor i Office 365 och en e-postserver som du hanterar (kallas även en lokal e-postserver) Konfigurera alltid dina enheter och program kan använda ditt lokala nätverk och dirigera e-post via din egen e-server. Mer information om hur du konfigurerar din Exchange-server ta emot e-post från system som inte använder Exchange (till exempel en flerfunktionsskrivare) finns i Skapa en får koppling att ta emot e-post från ett System inte kör Exchange.

Närliggande avsnitt

Åtgärda problem med skrivare, skannrar och LOB-program som skickar e-post med Office 365
hur du konfigurerar IIS för relä med Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×