Konfigurera en formulärmall så att formulärets anslutningsstatus kan upptäckas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du utformar en formulärmall vars formulär bygger på en nätverksanslutning för att bearbeta eller returnera data, och du kan skriva skript, kan du skriva ett skript som identifierar nätverk anslutningsstatus kan upptäckas formulär som baseras på din formulärmall. Du kan använda den här skript ska ha Microsoft Office InfoPath kontrollera om ett nytt formulär är ansluten till ett nätverk och om formuläret kan ansluta till en extern datakälla innan formuläret skickar en fråga till den externa datakällan. Denna artikel ger Microsoft JScript och Visual Basic Scripting Edition (VBScript) exempel för att avgöra om formulär som baseras på formulärmallen är ansluten till nätverket och om formulären kan ansluta till en extern datakälla.

I den här artikeln

Översikt

JScript-exempel

VBScript-exempel

Använda exemplet skript i en formulärmall

Översikt

Du kan använda egenskapen MachineOnlineState för objektet Application för att bestämma anslutningsstatus nätverk för ett formulär som baseras på din formulärmall. Sedan kan du använda metoden IsDestinationReachable av samma program objekt för att avgöra om formuläret kan hitta den externa datakällan. Egenskapen MachineOnlineState innehåller ett värde som representerar anslutningsstatus kan upptäckas i formuläret. Den här egenskapen kan ha följande värden:

Värde

Beskrivning

0

Datorn är inte ansluten till ett nätverk. Egenskapen kan ha detta värde om datorn inte är ansluten till ett nätverk eller om nätverkskort i datorn är inaktiverad.

1

Datorn är ansluten till ett nätverk. Om datorn är ansluten till ett nätverk med en nätverkskabel, anger det här värdet att datorn är ansluten till ett nätverk. Om datorn har ett fungerande trådlöst nätverkskort, anger det här värdet att kortet för trådlöst nätverk fungerar. Datorn kan dock inte vara ansluten till ett trådlöst nätverk.

2

Datorn är ansluten till ett nätverk, men Windows Internet Explorer är konfigurerad för att arbeta offline. Dataanslutning till en databas eller webbtjänst kanske inte fungerar korrekt när Internet Explorer är konfigurerat för att arbeta offline.

När du har fastställt att datorn är ansluten till ett nätverk, kan du använda metoden IsDestinationReachable för att avgöra om formuläret kan kommunicera med den externa datakällan. Den här metoden tar webbadress (URL) eller Uniform Resource Name (URN) av den externa datakällan som en parameter och returnerar ett av följande booleska värden:

Sant    Formuläret har hittat den externa datakällan i nätverket.

Falskt    Formuläret kan inte hitta den externa datakällan. Den externa datakällan kan vara offline eller kan vara i nätverket, men är inte tillgänglig.

Skript-exemplen i den här artikeln fastställa endast om formuläret är ansluten till nätverket. I den här artikeln används skript exemplen när användaren öppnar formuläret. Men kan du också använda den här skript när du vill kunna kontrollerar du nätverksanslutningen innan du utför en åtgärd. Du kan till exempel använda skriptet när en användare klickar på en knapp i formuläret för att avgöra om det finns en nätverksanslutning till den externa datakällan. Oavsett om du väljer att använda det här skriptet, kan du också lägga till skript som utför en åtgärd utifrån om formuläret är ansluten till nätverket eller inte. Om datorn är offline eller kan inte ansluta till den externa datakällan, kan du ha InfoPath visas ett varningsmeddelande för användaren som anger att den externa datakällan inte är tillgänglig. Du kan anpassa varningsmeddelandet för att informera användarna vad kan jag göra om den externa datakällan är inte tillgänglig. Till exempel du kan säga åt dem att försöka fyller i formuläret senare eller användaren kontakten stöd för tjänsten.

Överst på sidan

JScript-exempel

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Överst på sidan

VBScript-exempel

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Överst på sidan

Använda exemplet skript i en formulärmall

Om du vill testa ett skript exempel innan du använder i formulärmallen du använda följande procedur för att skapa en tom formulärmall och kopiera något av exemplen skript från den här artikeln händelsen VidStart . Skript i händelsen VidStart körs varje gång ett nytt formulär som baseras på formulärmallen skapas. Sedan kan du förhandsgranska en formulärmall så att testa exemplet skript när datorn är ansluten till ett nätverk, ansluten till nätverket eller ansluten till nätverket, men med Internet Explorer skall vara offline-läge.

 1. Kopiera en av skript exemplen visas tidigare i det här avsnittet och klistra in den i en textredigerare, till exempel Microsoft Notepad.

  Obs!: Kopierat exemplet skript i en textredigerare innan du har lagt till din formulärmall förhindrar Hypertext Markup Language (HTML) formateringsmarkeringarna inte visas i skriptet.

 2. Klicka på Designa en formulärmallArkiv-menyn i InfoPath.

 3. Klicka på En formulärmall och klicka på tom under Skapa en ny, i dialogrutan Designa en formulärmall.

 4. Ny formulärmallar är konfigurerad för att använda JScript som skriptspråk som standard. Om du vill använda VBScript som språk, ändra skriptspråk av formulärmallen.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Programming i listan kategori.

  3. Klicka på VBScript i listan Formulärmallskodspråket under programmeringsspråket och klicka sedan på OK.

 5. Peka på programmeringVerktyg-menyn och klicka sedan på På händelsen. Microsoft Skriptredigeraren startar med markören i händelsen VidStart .

 6. Ersätt // Write your code here (JScript) eller ' Write your code here (VBScript) text med exemplet skript som du kopierade till textredigeraren i VidStart i Microsoft Skriptredigeraren .

 7. Ändra exemplet skript så att den passar din miljö. Du kan till exempel ändra meddelanden och ändra http://example till URL-Adressen eller URN för den externa datakällan.

 8. I Microsoft Skriptredigeraren, på Arkiv-menyn klickar du på Spara.

 9. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×