Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Du kan använda funktionen Autoformat när du snabbt vill tillämpa eller ändra automatisk formatering som bindestreck, bråktal, hyperlänkar, citattecken och punktlistor eller numrerade listor. Om du vill inaktivera automatisk formatering avmarkerar du bara varje alternativ du vill inaktivera på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Fliken Autoformatera vid inskrivning

Viktigt!: 

 • Alternativen under Autoformatera vid inskrivning är globala alternativ som gäller för alla filer i ett program.

 • Alternativen under Autoformatera vid inskrivning kan inte användas för text som skrivits tidigare i Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher eller Visio.

Vad är skillnaden mellan Autoformat och Autoformatera vid inskrivning?

Du kan ha lagt märke till två liknande Autoformat-flikar i dialogrutan Autokorrigering, och det här kan vara lite förvirrande. Skillnaden är att inställningen Autoformatera vid inskrivning används för text medan du skriver och att inställningarna på fliken Autoformat används när du kör kommandot Autoformat (vilket du gör från verktygsfältet Snabbåtkomst). Den största delen av den här artikeln behandlar alternativen på fliken Autoformatera vid inskrivning. I Använda fliken Autoformat och kommandona för autoformatering nedan finns information om fliken Autoformat.

Hitta fliken Autoformatera vid inskrivning i Office-programmet

Om du vill ändra hur automatisk formatering fungerar i ett Office-program öppnar du först fliken Autoformatera vid inskrivning och klickar på önskad åtgärd.

Obs!: Mer information om fliken Autoformat finns i Använda fliken Autoformat och kommandona för autoformatering i Word.

Alla program utom Outlook:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Outlook:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Word, Excel och PowerPoint:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > [Program]-alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Outlook:

 1. Öppna ett e-postobjekt och klicka sedan på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Publisher och Visio:

 1. Klicka på Alternativ för autokorrigering på menyn Verktyg.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Varje Office-program har en egen uppsättning alternativ för autoformatering. Här beskrivs alla alternativ. Markera ett alternativ om du vill aktivera det eller avmarkera alternativet om du vill inaktivera det.

ERSÄTT VID INSKRIVNING

Alternativ

Beskrivning

"Raka citattecken" med “typografiska citattecken”

Ersätter raka citattecken ( " " ) och raka apostrofer ( ' ) med böjda, öppnings- och stängningstecken och böjda apostrofer.

Bråktal (1/2) med bråktecken (½)

Ersätter inskrivna bråktal (1/2) med ett bråktecken (½). Endast följande inskrivna bråktal ersätts: 1/4, 1/2 och 3/4.

*Fet* och _kursiv stil_ med rätt formatering

Text som omges av asterisker (*) formateras som fet och kursiv stil används för text som omges av understreck (_). Till exempel blir *dator* dator och _dator_ blir dator. Observera att (*) eller (_) ersätts med formateringen i Word. I Outlook finns (*) och (_) kvar när formateringen har tillämpats.

Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar

Ersätter skrivna internetadresser, nätverksadresser och e-postadresser med hyperlänkar.

Ordningstal (1:a) med upphöjd text

Ersätter ordningstal som visar den relativa placeringen av något i en sekvens (till exempel, 1:a, 2:a, 3:e) med upphöjd text ( 1:a skriven som superskript ).

Bindestreck (--) med tankstreck (—)

Ersätter ett dubbelt bindestreck (--) med ett långt tankstreck (—) och ersätter ett enskilt bindestreck med blanksteg före och efter ( - ) med ett kort tankstreck (–). Observera att du inte ska använda blanksteg före och efter ett dubbelt bindestreck om du vill ha ett långt tankstreck.

Uttryckssymboler :-) och pilar (==> ) med specialsymboler

Ersätter inskrivna uttryckssymboler och pilar med motsvarande teckensymboler.

ANVÄND VID INSKRIVNING

Alternativ

Beskrivning

Automatiska punktlistor

En punktlista skapas när en textrad startar med ett av följande tecken *, -, eller > följt av blanksteg eller tabb.

Om du vill avsluta en punktlista trycker du två gånger på Retur.

Kant

Ritar en linje när du skriver tre instanser i följd av följande tecken ~, #, *, -, _ eller =, på en ny rad, och därefter trycker på Retur. Om du till exempel skriver ~~~ på en ny rad, och sedan trycker på Retur skapas en vågig linje tvärs över hela sidan.

Inbyggda formatmallar för rubriker

Använder rubrikformat för stycken med färre än 6 ord om de inte avslutas med punkt när du trycker två gånger på Retur. Om du vill använda Rubrik 1 skriver du en ny rad, om du vill använda Rubrik 2 föregår du nästa rad med en enskild tabb och om du vill använda Rubrik 3 föregår du nästa rad med två tabbar.

Obs!: Du måste trycka på Retur två gånger efter föregående stycke om du vill använda rubrikformat automatiskt.

Automatiska numrerade listor

En numrerad lista skapas när en textrad börjar med siffran 1 följt av en punkt eller tabb.

Om du vill avsluta en numrerad lista trycker du två gånger på Retur.

Tabeller

En enradig tabell skapas när du infogar en sekvens med plustecken (+) och bindestreck (-) i början av en textrad och sedan trycker på Retur. Du måste börja och avsluta sekvensen med ett plustecken. Till exempel blir, +---+---+------+ en enradig tabell med tre kolumner. Bredden på kolumnerna är samma som antalet tecken som finns mellan plustecknen. Om du vill lägga till rader någonstans i tabellen placerar du markören i slutet av den rad där du vill infoga den nya raden och trycker på retur.

Låt nya rader och kolumner ingå i tabellen (endast Excel)

En ny rad eller kolumn läggs till i en befintlig tabell när du anger data i en intilliggande rad eller kolumn. Om du till exempel har en tabell med de två kolumnerna A och B, och anger data i en cell i intilliggande kolumn C, så formateras kolumn C automatiskt som en del av den befintliga tabellen.

Autopassa rubriktext till platshållare (endast PowerPoint)

Teckenstorleken för rubriktexten minskas så att texten får plats i den definierade platshållaren för rubriktext.

Obs!:  Rubriktexten minskas automatiskt med ett storlekssteg för teckensnittet, till exempel från 44 till 40, sett till teckensnittets inbyggda teckenstorlekar. Om du vill minska teckenstorleken ytterligare kan du markera rubriktexten och välja en mindre inbyggd teckenstorlek från listrutan Teckenstorlek, eller ange den teckenstorlek du vill använda i listrutan Teckenstorlek.

Autopassa brödtext till platshållare (endast PowerPoint)

Teckenstorleken för brödtexten minskas så att texten får plats i den definierade platshållaren för brödtext.

UTFÖR AUTOMATISKT VID INSKRIVNING AV TEXT

Alternativ

Beskrivning

Formatera början av listobjekt med samma som det föregående

Formaterar introduktionstexten i ett listobjekt som introduktionstexten i det föregående listobjektet. Formateringen för introduktionstexten upprepas fram till det första skiljetecknet i listobjektet, oftast punkt, kolon, bindestreck, långt tankstreck, utropstecken eller liknande tecken.

Endast den formatering som gäller för hela introduktionstexten upprepas i nästa listobjekt. Formatering som gäller för en del av introduktionstexten upprepas inte i introduktionstexterna för de följande listobjekten.

Ange vänster och första indrag med tabbar och backsteg

Dra in den första raden i ett stycke genom att placera markören före den första raden och sedan trycka på tabbtangenten. Dra in hela stycket genom att placera markören före vilken rad som helst i stycket (förutom den första raden) och sedan trycka på tabbtangenten. Om du vill ta bort ett indrag placerar du markören före den första raden i ett stycke och trycker på backstegstangenten.

Skapa formatmallar efter aktuell formatering

Använder ett inbyggt format på en manuellt formaterad text när texten har samma format som ett inbyggt format.

Skapa beräknade kolumner genom att fylla i formler i tabeller (endast Excel)

En formel tillämpas på alla celler i en kolumn. Formeln justeras automatiskt så att den utökas till alla celler i kolumnen.

Om du vill inaktivera automatisk formatering för ett program avmarkerar du bara varje alternativ du vill inaktivera på fliken Autoformatera vid inskrivning. Kom ihåg att alternativen under Autoformatera vid inskrivning är globala, så att de alternativ du inaktiverar gäller för alla filer i det aktuella programmet.

Fliken Autoformatera vid inskrivning med avmarkerade alternativ

Du kan omedelbart avvisa eller ändra automatisk formatering medan du skriver i ett dokument. När den automatiska formateringen används i Office klickar du på knappen Alternativ för autokorrigering Bild av knapp som visas och gör något av följande:

 • Ångra formateringen (du kan välja att göra om den när du har ångrat den) endast för denna instans.

 • Ändra det aktuella globala alternativet för automatisk formatering genom att klicka på Stopp så att Office slutar att göra ändringen.

 • Ändra alternativen genom att klicka på Ange autoformatalternativ så att fliken Autoformatera vid inskrivning öppnas där du kan göra önskade ändringar.

I Word finns fliken Autoformat förutom fliken Autoformatera vid inskrivning. Inställningarna under Autoformatera vid inskrivning används på texten medan du skriver, på det sätt som beskrivs ovan. Fliken Autoformat används inte lika ofta, eftersom alternativen på den bara används när du kör kommandot Autoformat, vilket du gör från verktygsfältet Snabbåtkomst.

Kommandot Autoformat gör samma typer av ändringar som inställningarna under Autoformatera vid inskrivning, men på text som redan har skrivits. Om du vill formatera ett helt dokument på en gång (till exempel om du vill ersätta raka citattecken med typografiska citattecken eller ersätta bråktal med bråktecken) kan du göra det med kommandot Autoformat.

Så här lägger du till kommandot Autoformat i verktygsfältet Snabbåtkomst och använder det:

 1. Klicka på ikonen Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Word och klicka på Fler kommandon.

  Välja Fler kommandon för verktygsfältet Snabbåtkomst

 2. Gå till Välj kommandon från och välj Alla kommandon.

 3. Rulla nedåt i listan, välj Autoformat eller Autoformatera, klicka på Lägg till och klicka sedan på OK.

  Välja kommandot Autoformat för Snabbåtkomst

 4. När du vill köra kommandot klickar du på ikonen Autoformat i Word.

  Ikonen Autoformat

Snabbreferens

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×