Konfigurera eller inaktivera Autoformatera vid inskrivning

Office 365-prenumeration, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda funktionen AutoFormat vid inskrivning att snabbt använda eller ändra automatisk formatering för till exempel bindestreck och streck, bråktal, hyperlänkar, citattecken och punktlistor eller numrerade listor.

Välj varje alternativ som du vill aktivera för att aktivera automatisk formatering för ett program. Om du vill stänga av automatisk formatering avmarkerar du alla alternativ som du vill inaktivera. Klicka på OK när du har konfigurerat dina inställningar för Autoformatera vid inskrivning.

Fliken Autoformatera vid inskrivning

Vad är skillnaden mellan Autoformat och Autoformatera vid inskrivning?

 • Autoformatera vid inskrivning inställningarna för text medan du skriver.

 • Inställningar på fliken AutoFormat används när du kör kommandot AutoFormat (som kräver med hjälp av verktygsfältet Snabbåtkomst) manuellt.

De flesta av den här artikeln beskrivs alternativen på fliken Autoformatera vid inskrivning. Information om fliken AutoFormat finns i använda fliken AutoFormat och AutoFormat-kommandot i Arbe d nedan.

Om du vill ändra automatisk formatering i ett Office-program öppnar du först fönstret Alternativ för autokorrigering och väljer sedan fliken Autoformatera vid inskrivning.

Alla program utom Outlook:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Outlook:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > E-post > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Word, Excel och PowerPoint:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > [Program]-alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Outlook:

 1. Öppna ett e-postobjekt och klicka sedan på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Redigeringsalternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Publisher och Visio:

 1. Klicka på Alternativ för autokorrigering på menyn Verktyg.

  Komma åt dialogrutan Autokorrigering

 2. Klicka på fliken Autoformatera vid inskrivning.

Vad innebär respektive alternativ?

En uppsättning Autoformatera vid inskrivning alternativ som visas varierar lite beroende på vilka program du arbetar. Vissa program som Visio kommer endast ha ett litet antal dessa alternativ.

ERSÄTT VID INSKRIVNING

Alternativ

Beskrivning

"Raka citattecken" med “typografiska citattecken”

Ersätter raka citattecken (" ") och raka apostrofer (') med böjda, öppnings- och stängningstecken och apostrofer.

Bråktal (1/2) med bråktecken (½)

Ersätter vanliga bråktal (t.ex. 1/2) med motsvarande enskilt tecken (½). Det här alternativet fungerar för följande bråktal: 1/4, 1/2 och 3/4.

Om du vill infoga finns bråktecken av några andra bråktal (till exempel 1/5) i Infoga en bock eller en annan symbol.

*Fet* och _kursiv stil_ med rätt formatering

Text som omges av asterisker (*) formateras som fet och kursiv stil används för text som omges av understreck (_). Till exempel blir *dator* dator och _dator_ blir dator. Observera att (*) eller (_) ersätts med formateringen i Word. I Outlook finns (*) och (_) kvar när formateringen har tillämpats.

Internetadresser och nätverksadresser med hyperlänkar

Ersätter skrivna internetadresser, nätverksadresser och e-postadresser med hyperlänkar.

Ordningstal (1:a) med upphöjd text

Ersätter ordningstal (som visar den relativa positionen för ett objekt i en sekvens) som 1, 2 eller 3 med upphöjd versioner (till exempel 1:a skriven som superskript ).

Bindestreck (--) med tankstreck (—)

Ersätter ett dubbelt bindestreck (--) med ett långt tankstreck (—) och ett bindestreck med blanksteg ( - ) med ett kort tankstreck (–). Observera att du inte ska använda blanksteg före och efter ett dubbelt bindestreck om du vill ha ett långt tankstreck.

Uttryckssymboler :-) och pilar (==> ) med specialsymboler

Ersätter inskrivna uttryckssymboler och pilar med motsvarande teckensymboler och uttryckssymboler.

ANVÄND VID INSKRIVNING

Alternativ

Beskrivning

Automatiska punktlistor

En punktlista skapas när en textrad börjar med *, -, eller > följt av blanksteg eller TABB.

Om du vill avsluta en punktlista trycker du två gånger på Retur.

Kant

Ritar en linje när du skriver tre i följd av följande tecken: ~, #, *, -, _ eller =, på en ny rad, och därefter trycker på Retur. Om du till exempel skriver ~~~ på en ny rad, och sedan trycker på Retur skapas en vågig linje tvärs över hela sidan.

Inbyggda formatmallar för rubriker

Använder rubrikformat för stycken med färre än 6 ord om de inte avslutas med punkt när du trycker två gånger på Retur. Om du vill använda Rubrik 1 skriver du en ny rad, utan några tabbtecken före. Om du vill använda Rubrik 2 föregår du nästa rad med en enskild tabb och om du vill använda Rubrik 3 föregår du nästa rad med två tabbar.

Obs!: Du måste trycka på Retur två gånger efter föregående stycke om du vill använda rubrikformat automatiskt.

Automatiska numrerade listor

En numrerad lista skapas när en textrad börjar med siffran 1 följt av en punkt eller tabb.

Om du vill avsluta en numrerad lista trycker du två gånger på Retur.

Tabeller

En enradig tabell skapas när du infogar en sekvens med plustecken (+) och bindestreck (-) i början av en textrad och sedan trycker på Retur. Du måste börja och avsluta sekvensen med ett plustecken. Till exempel blir, +---+---+------+ en enradig tabell med tre kolumner. Bredden på kolumnerna motsvarar antalet tecken som skrivs mellan plustecknen. Om du vill lägga till rader någonstans i tabellen placerar du markören i slutet av den rad där du vill infoga den nya raden och trycker på retur.

Låt nya rader och kolumner ingå i tabellen (endast Excel)

En ny rad eller kolumn läggs till i en befintlig tabell när du anger data i en intilliggande rad eller kolumn. Om du till exempel har en tabell med de två kolumnerna A och B, och anger data i en cell i intilliggande kolumn C, så formateras kolumn C automatiskt som en del av den befintliga tabellen.

Autopassa rubriktext till platshållare (endast PowerPoint)

Teckenstorleken för rubriktexten minskas så att texten får plats i den definierade platshållaren för rubriktext.

Obs!:  Rubriktexten minskas automatiskt med ett storlekssteg för teckensnittet (till exempel från 44 till 40), sett till teckensnittets inbyggda teckenstorlekar. Om du vill minska teckenstorleken ytterligare kan du markera rubriktexten och välja en mindre inbyggd teckenstorlek från listrutan Teckenstorlek, eller ange den teckenstorlek du vill använda i listrutan Teckenstorlek.

Autopassa brödtext till platshållare (endast PowerPoint)

Teckenstorleken för brödtexten minskas så att texten får plats i den definierade platshållaren för brödtext.

UTFÖR AUTOMATISKT VID INSKRIVNING AV TEXT

Alternativ

Beskrivning

Formatera början av listobjekt med samma som det föregående

Formaterar introduktionstexten i ett listobjekt som introduktionstexten i det föregående listobjektet. Formateringen för introduktionstexten upprepas fram till det första skiljetecknet i listobjektet, oftast punkt, kolon, bindestreck, långt tankstreck, utropstecken eller liknande tecken.

Endast den formatering som gäller för hela introduktionstexten upprepas i nästa listobjekt. Formatering som bara gäller för en del av introduktionstexten upprepas inte i introduktionstexterna för de följande listobjekten.

Ange vänster och första indrag med tabbar och backsteg

Dra in den första raden i ett stycke genom att placera markören före den första raden och trycka på tabbtangenten. Dra in hela stycket genom att placera markören före vilken rad som helst i stycket (förutom den första raden) och trycka på tabbtangenten. Om du vill ta bort ett indrag placerar du markören före den första raden i ett stycke och trycker på backstegstangenten.

Skapa formatmallar efter aktuell formatering

Använder ett inbyggt format på en manuellt formaterad text när texten har samma format som ett inbyggt format.

Skapa beräknade kolumner genom att fylla i formler i tabeller (endast Excel)

En formel tillämpas på alla celler i en kolumn. Formeln justeras automatiskt så att den utökas till alla celler i kolumnen.

Klicka på rubriker nedan för mer information.

Du kan omedelbart avvisa eller ändra automatisk formatering som uppstår när du skriver. När Office formateras den automatiskt, hovrar med musen över det objekt som har AutoFormatted och väljer de Alternativ för Autokorrigering knappen Bild av knapp som visas:

 • Ångra formatering för den här instansen endast genom att klicka på alternativet Ångra. (Du kan välja att göra om formateringen när du ångra åtgärden, om du vill.)

  Tips: Du kan också använda CTRL + Z (ångra) om du vill ångra omedelbart ändrat formatering för den här instansen.

 • Ändra det här specifika alternativet för autoformatering genom att klicka på Stoppa så att Office slutar att göra den automatiska ändringen.

 • Ändra alternativ för AutoFormat genom att klicka på Ange Autoformatalternativ om du vill öppna fliken Autoformatera vid inskrivning och ändra inställningarna.

Word har ett AutoFormat fliken utöver fliken Autoformatera vid inskrivning. Autoformatera vid inskrivning inställningar används för text när du skriver, enligt beskrivningen ovan. Fliken AutoFormat är mindre vanliga, eftersom alternativen på den används endast när du kör kommandot AutoFormat som du måste lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst du använder.

Kommandot Autoformat gör samma typer av ändringar som inställningarna under Autoformatera vid inskrivning men formateringen tillämpas på text som redan har skrivits. Du kan till exempel använda Autoformat för att ersätta raka citattecken med typografiska citattecken eller ersätta bråktal med bråktecken i ett helt dokument på en gång.

Om du vill använda kommandot Autoformat lägger du först till det i verktygsfältet Snabbåtkomst så här:

 1. Klicka på ikonen Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Word och klicka på Fler kommandon.

  Välja Fler kommandon för verktygsfältet Snabbåtkomst

 2. Gå till Välj kommandon från och välj Alla kommandon.

 3. Rulla nedåt i listan, välj Autoformat... eller Autoformatera, klicka på Lägg till och sedan på OK.

  Välja kommandot Autoformat för Snabbåtkomst

 4. Om du vill köra kommandot klickar du Autoformat-ikonen i verktygsfältet Snabbåtkomst.

  Ikonen Autoformat

Snabbreferens

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×