Konfigurera e-post på en BlackBerry

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du använder en BlackBerry 10-enhet, så ska du konfigurera din e-post med hjälp av Microsoft Exchange ActiveSync. Med Exchange ActiveSync kan du synkronisera din e-post, din kalender och dina kontakter, uppgifter och anteckningar.

Du kan konfigurera e-post på en BlackBerry-enhet med ett POP3- eller IMAP4-anslutning till ditt konto. Detta innebär att du kan endast synkronisera e-post på enheten.

Meddelanden: 

Så här konfigurerar du e-post med Exchange ActiveSync på en BlackBerry 10-enhet

Om du använder BlackBerry 10 ska du konfigurera ditt konto med hjälp av Exchange ActiveSync. Med Exchange ActiveSync kan du synkronisera e-post, kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar med ditt konto. I de flesta fall kommer enheten att konfigurera ditt konto med ett fåtal enkla steg.

 1. Välj Inställningar på startskärmen i BlackBerry 10.

 2. Välj Konton på sidan Systeminställningar. Om du ännu inte har skapat några konton ska du välja Lägg till konto.

 3. På sidan Lägg till konto väljer du E-post, kalender och kontakter.

 4. Skriv e-postadressen och klicka på Nästa.

 5. Skriv ditt lösenord och välj Nästa. Meddelandet Söker efter information om anslutningen visas. Enheten försöker konfigurera e-postkontot automatiskt.

  Om anslutningsinformationen hittas, så ska du ange vilken information du vill synkronisera med kontot och välja Klar. Ditt konto visas i listan Konton. Gå till BlackBerry Hub för att få åtkomst till ditt e-postkonto.

  Om det inte går att hitta information om anslutningen visas ett meddelande om att du bör använda avancerade konfigurationsåtgärder. Om det är fallet, se nästa procedur.

Använd följande steg för att konfigurera Exchange ActiveSync-anslutningen till kontot med hjälp av avancerade inställningar.

 1. Välj Inställningar på startskärmen i BlackBerry 10.

 2. Välj Konton på sidan Systeminställningar. Om du ännu inte har skapat några konton ska du välja Lägg till konto.

 3. Visa de avancerade konfigurationsinställningarna genom att välja E-post, kalender och kontakter på sidan Lägg till konto. Välj sedan meny-ikonen under rutan E-postadress för att öppna de avancerade konfigurationsinställningarna.

 4. På sidan Avancerade inställningar väljer du Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Ange inställningarna för ditt konto på följande sätt. Om du precis har försökt proceduren ovan, så kanske vissa av de här inställningarna redan är inmatade.

  • Ge kontot ett namn under Beskrivning.

  • Om du använder Office 365 ska du lämna fältet Domän tomt. Om du inte använder Office 365, och administratören gett dig en domäninställning att använda, så ska du ange den i rutan Domän.

  • Skriv din fullständiga e-postadress i E-postadress.

  • I Användarnamn skriver du din fullständiga e-postadress.

  • I Lösenord skriver du in ditt lösenord.

  • Om du använder Office 365 ska du skriva outlook.office365.com i Serveradress. Om du inte använder Office 365 ska du skriva den serveradress som du fått av din administratör.

 6. Välj Nästa. Meddelandet Kontrollerar tjänster som stöds och policyinformation visas.

 7. På nästa sida anger du den information som du vill synkronisera och väljer sedan Klar. Meddelandet sparar och verifierar dina inställningar visas.

  Om kontot har konfigurerats visas det i listan Konton. Gå till BlackBerry Hub för att få åtkomst till ditt e-postkonto.

  Om ett meddelande om att ditt konto inte kan autentiseras hos din tjänstleverantör visas, klickar du på OK, klickar på Föregående och kontrollerar att inställningarna är korrekta.

Konfigurera POP eller IMAP-e-post på en BlackBerry-enhet

 1. På BlackBerry®-startskärmen väljer du BlackBerry-inställningar > Konfigurera Internet-e-post > Lägg till ett e-postkonto.

 2. Skriv in din e-postadress och ditt lösenord och välj Nästa.

 3. Nu görs ett försök på din BlackBerry att konfigurera e-postkontot automatiskt. Om detta försök lyckas kan du gå vidare med nästa steg. Om det inte går att konfigurera kontot automatiskt gör du följande:

  1. Välj Jag anger inställningar för att lägga till det här e-postkontot.

  2. Bläddra ned och välj Nästa.

  3. Välj E-post från Internetleverantör (POP/IMAP) och välj Nästa.

  4. Skriv din fullständiga e-postadress som användarnamn.

  5. Bläddra ned och ange namnet på din e-postserver. Om du ansluter till din Office 365-e-post är IMAP- eller POP-servernamnet outlook.office365.com. Om du inte använder Office 365 läser du Hitta dina serverinställningar för POP och IMAP längre ned i den här artikeln.

   Rulla nedåt och Skriv in namnet på din e-postserver. Om du ansluter till din Office 365 e-post är IMAP- eller POP-servernamnet partner.outlook.cn. Om du inte använder Office 365, finns i hitta dina POP- eller IMAP-serverinställningar längre ned i den här artikeln.

  6. Välj Nästa.

  7. Ange namnet på den utgående servern. Om du ansluter till din Office 365 e-post är SMTP-servernamnet smtp.office365.com. Om du inte använder Office 365, finns i hitta dina POP- eller IMAP-serverinställningar nedan.

   Ange namnet på den utgående servern. Om du ansluter till din Office 365 e-post är SMTP-servernamnet partner.outlook.cn. Om du inte använder Office 365, finns i hitta dina POP- eller IMAP-serverinställningar nedan.

 4. Välj OK när du är klar med konfigurationen.

Hitta dina serverinställningar för POP och IMAP

Om du ansluter till din Office 365-e-post är IMAP- och POP-servernamnet outlook.office365.com och servernamnet för SMTP är smtp.office365.com.

Om du ansluter till din Office 365 e-post är IMAP-, POP-och SMTP-servernamnet partner.outlook.cn. Det här är dina inställningar om du använder den senaste versionen av Office 365

Om du är ansluten till en Exchange-postlåda och inte använder Office 365 e-post, eller om du inte är säker på om du använder Office 365 e-post, gör du följande för att leta upp inställningarna:

 1. Logga in på ditt konto med Outlook Web App.

 2. I Outlook Web App i verktygsfältet väljer du Inställningar Ikon för Inställningar > e-post > POP och IMAP.

 3. Namnen på POP3-, IMAP4- och SMTP-servrarna och andra inställningar som du kan behöva ange finns på sidan Inställningar för åtkomst via POP och IMAP, under POP-inställning eller IMAP-inställning respektive SMTP-inställning.

Behöver jag veta något mer?

 • Om värdet Inte tillgängligt visas under POP-inställning, IMAP-inställning och SMTP-inställning kan du behöva kontakta den person som hanterar ditt e-postkonto för att ta reda på ditt Exchange ActiveSync-servernamn.

 • Om ditt e-postkonto har typen som kräver registrering, måste du registrera den första gången du loggar in i Outlook på webben. Ansluta till ditt e-postkonto via en mobiltelefon misslyckas om du inte har registrerat ditt konto via Outlook på webben. Logga ut efter att du loggar in på ditt konto. Försök att ansluta med hjälp av din mobiltelefon.

 • Om du ansluter till ditt konto med en POP- eller IMAP-anslutning kan att du bara kunna använda och synkronisera din e-post med en trådlös anslutning. Kontakta BlackBerry support för information om hur du synkronisera kontakter och kalender mellan din BlackBerry och kontot med en trådbunden anslutning.

Få mer hjälp...

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×