Konfigurera e-post i appen Outlook för Android

Om du har problem med att använda Outlook för Android-appen kan du öppna ett supportärende i Outlook-appen.

Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Office 365 för företag- eller Exchange-baserade konton kan det finnas fler krav som angetts av IT-administratören. Till exempel om du har en enhet som hanteras i företaget krävs en lokal Exchange-server som har konfigurerats för grundläggande autentisering eller så kräver företaget hantering av mobila program för att skydda programmet. Se avsnittet Konfigurera Outlook för Android med ytterligare krav nedan för specifika instruktioner.

Konfigurera Outlook för Android för första gången

Steg 1
greyline

Obs!: Om du har ett arbetskonto som kräver appen Intune Company Portal installerar du det från Google Play Store innan du konfigurerar Outlook för Android. IT-administratören kan också kräva eller inte kräva att duregistrerar din Android-enhet i Intune.

Installera appen Outlook för Android från Google Play Store och öppna den.

Tryck på Komma igång om det här är första gången.

Annars öppnar du menyn Knappen Mer om du vill lägga till fler e-postkonton > Inställningar Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto. Sedan går du vidare till steg 4 under Konfigurera ett annat e-postkonto nedan.

Steg 2
greyline
Outlook kan identifiera ditt Google-konto. Om du vill lägga till dem i Outlook för Android, tryck Ansluta Google-konto och sedan på OK för att bekräfta. Tryck på Tillåt om du vill ge Outlook tillgång till dina kontakter.

Outlook för Android kan automatiskt hitta ditt Gmail-konto. Tryck på OK om du vill ge Outlook åtkomst till dina konton.

Om du inte vill lägga till dessa konton trycker du på Hoppa över och går sedan till steg 4 under Konfigurera ett annat e-postkonto nedan.

Steg 3
greyline
Välj de konton du vill lägga till och tryck på Lägg till konto. Du uppmanas att logga in.

Tryck på Lägg till konto om du vill lägga till ditt Gmail-konto i appen

Tryck på Tillåt att bekräfta offline-åtkomst och gå bekräfta övriga frågor.

Tryck på Tillåt om du vill ge Outlook åtkomst offline.

Om du vill lägga till fler e-postkonton, tryck på Fortsätt och gå till steg 4, annars tryck på Hoppa över.

Konfigurera ett e-postkonto

Steg 4
greyline
Ange din fullständiga e-postadress och tryck sedan på Fortsätt.

Obs!: Om du ombeds att välja din leverantör måste du konfigurera Exchange-kontot manuellt eller konfigurera ett IMAP- eller POP-konto.

Ange din e-postadress.

Steg 5
greyline
Ange lösenordet för ditt e-postkonto och tryck på Logga in eller Nästa.

Obs!: Inloggningsskärmen kan se annorlunda ut beroende på din e-postleverantör.

Ange lösenordet för ditt e-postkonto.

Steg 6
greyline
Kontrollera själv med den metod som du har konfigurerat om steg 2 verifiering är aktiverad. Om du uppmanas att Konfigurera 2-steg verifiering för Office 365, kan det krävas av IT-administratören.

Kontrollera dina textmeddelanden och ange den 6-siffriga koden.

Om IT-administratören har angett fler principer trycker du på Aktivera och Aktivera igen. Outlook kan även begära behörighet för åtkomst till din kalender, dina kontakter osv. Tryck på Ja eller Tillåt.

Konfigurera Outlook för Android med ytterligare krav

Om du är osäker på vilket av dessa situationer gäller för ditt arbete eller skol konto prata med din Office 365-administratör.

Klicka på pilen om du vill visa avsnittet:

När du börjar registreringsprocessen bör du slutföra processen i sin helhet eftersom en paus på mer än ett par minuter vanligtvis avslutar din status och du måste börja om. Om den här processen skulle misslyckas, måste du gå tillbaka till företagsportal-appen och försöka igen.

 1. Öppna Google Play Store. Sök efter och hämta appen Intune Company Portal.

  Varning!: Flytta inte appen Intune Company Portal till ”säker mapp”. Detta bryter hanteringsfunktionerna.

 2. Läs registrera din Android-enhet i Intune och följ instruktionerna för att registrera din Android-telefon eller surfplatta.

  Obs!: Du kanske uppmanas att verifiera din identitet genom ett sms eller telefonsamtal. Mer information finns i Logga in på Office 365 med 2-stegs verifiering.

 3. Om du inte redan har installera programmet Outlook för Android från Google Play Store eller Klicka här för att ange ditt telefonnummer och ta emot en hämtningslänk.

 4. Öppna appen Outlook för Android. Om det är första gången trycker du på Komma igång och Hoppa över om du ombeds att lägga till identifierade konton. Annars öppnar du menyn Knappen Mer > Inställningar Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto Menyikon Gå till Inställningar Tryck på Lägg till konto

  Obs!: När du öppnar Outlook, bestäms upplevelsen av en mängd faktorer inklusive företagets principinställningar och om du tidigare har använt företagsresurser med enheten. Till exempel kanske du uppmanas att autentisera med hjälp av programmet Microsoft Authenticator om programmet installerades under registreringsprocessen. På samma sätt kanske kontot hittas automatiskt. Du kanske också uppmanas att ange en PIN-kod eller använda ett fingeravtryck (Touch ID). Följ instruktionerna som visas på din enhet för dina angivna förhållanden.

 5. Ange företagets e-postadress och tryck sedan på Fortsätta.

  Fortsätt

 6. Ange lösenordet för ditt e-postkonto och sedan på Logga In.

 7. Om din IT-administratör har konfigurerat ytterligare principer trycker du på Aktivera och Aktivera igen.

  Aktivera

Nu kan du börja använda Outlook för Android! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Outlook för Android Cheat Sheet

Intune app skyddspolicy kan konfigureras och implementeras utan enhetsregistrering. Men för Android-enheter krävs det fortfarande att du installera Intune Company Portal-appen på din enheten för app skydd spolicy ska vara effektiv. Du behöver inte logga in på företagsportalens app för att kunna använda appar som har app skyddspolicy. Med företagsportal appen kan du dela data på en säker plats så att det är nödvändigt även för avregistrerade enheter.

 1. Öppna Google Play Store. Sök efter och hämta appen Intune Company Portal.

 2. Om du behöver registrera enheten , se Registrera din Android-enhet i Intune och följ instruktionerna för att registrera din Android-telefon eller pekplatta. Hoppa över det här steget om du inte behöver registrera enheten.

  Obs!: Du kanske uppmanas att verifiera din identitet genom ett sms eller telefonsamtal. Mer information finns i Logga in på Office 365 med 2-stegs verifiering.

 3. Om du inte redan har installera programmet Outlook för Android från Google Play Store eller Klicka här för att ange ditt telefonnummer och ta emot en hämtningslänk.

 4. Öppna appen Outlook för Android. Om det är första gången trycker du på Komma igång och Hoppa över om du ombeds att lägga till identifierade konton. Annars öppnar du menyn Knappen Mer > Inställningar Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto Menyikon Gå till Inställningar Tryck på Lägg till konto

 5. Ange företagets e-postadress och tryck sedan på Fortsätt.

  Fortsätt

 6. Om du uppmanas ange lösenordet för ditt e-postkonto och tryck sedan på Logga In.

  Obs!: Din upplevelse kan variera beroende på ditt företags krav. Du kan till exempel blu uppmanad att autentisera med hjälp av programmet Microsoft Authenticator eller verifiera dig själv via text eller telefon. Mer information finns i Logga in på Office 365 med 2 steg verifiering.

 7. Om du uppmanas att registrera enheten trycker du på Registrera.

 8. Om du uppmanas att lägga till ett annat konto, tryck på Kanske senare.

 9. Meddelandet, din organisation skyddar nu data i det här programmet. Du måste starta om programmet tills , visas. Tryck på OK.

 10. Starta om Outlook för Android och ställ in ett personlig identifieringsnummer (PIN) när du ombeds göra det. Tryck på Hoppa över eller svep igenom funktionerna.

Nu kan du börja använda Outlook för Android! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Outlook för Android Cheat Sheet

 1. Om du inte redan har installera programmet Outlook för Android från Google Play Store eller Klicka här för att ange ditt telefonnummer och ta emot en hämtningslänk.

 2. Öppna Outlook för Android. Om det är första gången trycker du på Komma igång och Hoppa över om du ombeds att lägga till identifierade konton. Annars öppnar du menyn Knappen Mer > Inställningar Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto Menyikon Gå till Inställningar Tryck på Lägg till konto

 3. Ange din fullständiga e-postadress och tryck sedan på Fortsätta.

  Fortsätt

 4. Tryck på Utbyt.

  Lägga till ett Exchange-konto
 5. Ange ditt företags e-postadress och lösenord för att automatiskt konfigurera ditt konto. Tryck på Logga In.

  Meddelanden: Om automatisk konfiguration inte fungerar trycker du på Fortsättoch sedan ange följande inställningar manuellt:

  • Servernamn: Det här är vanligtvis samma namn som du anger när du kontrollerar din e-post på webben.

  • Domän: Detta är vanligtvis valfritt. Om du är osäker kontrollerar du detta med IT-administratören.

  • Användarnamn: Det här är ditt företags e-postadress.

  • Lösenord:: Det här är lösenordet för ditt e-postkonto.

 6. Tryck på Nästa när du är klar och svep igenom funktionerna.

Nu kan du börja använda Outlook för Android! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Outlook för Android Cheat Sheet

 1. I Outlook för Android, gå till Settings Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

 2. Ange e-postadress. Tryck på Fortsätt.

 3. Tryck på Konfigurera kontot manuellt om det alternativet visas. På sidan för e-postleverantör väljer du Exchange och aktiverar Avancerade inställningar.

 4. Ange din serverinställningsinformation om detta är tillgängligt och tryck sedan på ikonen med bockmarkering.

  Inkommande serverinställningar

  • Domän\Användarnamn
   Ange din fullständiga e-postadress, t.ex. namn@domän.com.

  • Lösenord
   Använd samma lösenord som du använder för din e-post.

  • Server

  • Port
   Använd 443 eller 993.

  • Säkerhetstyp
   Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad. Tryck sedan på Nästa

  Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

  • SMTP-server

   • Exchange-konton – fråga IT-administratören om serverinformationen.

   • Arbets- eller skolkonton i Office 365 – använd smtp-office365.com.

  • Säkerhetstyp
   Välj TLS.

  • Portnummer
   Ange 587. Tryck på Nästa.

 5. Du kanske uppmanas att ange ditt lösenord igen eller att godkänna/aktivera nödvändiga behörigheter.

Behöver du hjälp med att konfigurera Outlook för Android?

Den här artikeln uppdaterades senast den 11 oktober 2018 tack vare användarnas feedback. Om du fortfarande behöver hjälp med att konfigurera e-post med Outlook för Androidöppnar du ett supportärende i Outlook-appen eller ger oss detaljerad information i kommentarsrutan nedan så att vi kan arbeta med det framöver.

Om du vill konfigurera ett IMAP- eller POP-konto eller om du inte har ett e-postkonto med Exchange ActiveSync kan du följa de här anvisningarna. När du konfigurerar ett e-postkonto manuellt med IMAP eller POP synkroniseras bara e-posten, inte kalender och kontakter. Vad är IMAP och POP?

Om du vill konfigurera ett POP-konto läser du Konfigurera ett POP-e-postkonto i Outlook för iOS eller Android.

Konfigurera IMAP-kontot i Outlook för Android

 1. I Outlook för Android går du till Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

 2. Ange e-postadress. Tryck på Fortsätt. När du uppmanas att välja en e-postleverantör väljer IMAP.

 3. Aktivera Avancerade inställningar och ange ditt lösenord och dina serverinställningar.

  Obs!: Om du inte har den informationen får du be din e-postleverantör eller administratör om den. En lista med vanliga serverinställningar och referenshjälp finns i Serverinställningar du behöver från din e-postleverantör.

 4. Slutför genom att trycka på bockmarkeringen.

Ange ditt lösenord och de serverinställningar som behövs.

Om du vill ändra lösenordet måste du besöka leverantörens webbplats.

 1. Gå till e-postleverantörens webbplats.

  Exempelvis, om du använder ett e-postkonto på @hotmail.com, loggar du in på login.live.com och om du använder Gmail, går du till Gmail.com.

 2. Gå till konto- eller profilinställningarna.

 3. Ändra lösenordet.

 4. Outlook för Android identifierar ett synkroniseringsfel och du uppmanas att ange ditt lösenord igen.

Om du har problem med att få Outlook för Android att synkronisera med det nya lösenordet tar du bort e-postkontot och lägger till det igen.

Obs!: Om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto som även är ditt Microsoft-konto kanske du måste logga in igen på andra Microsoft-program och -webbplatser.

Börja från grunden. Om du använder ett e-postkonto på Outlook.com (omfattar hotmail.com, msn.com och live.com) kontrollerar du serverstatusen för Outlook.com här. Välj sedan från alternativen nedan:

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×