Konfigurera dokument-till-webbside-konverterare

Microsoft Office SharePoint Server 2007 innehåller fyra verktyg för konvertering av dokument till webbsidor, som kan omvandla Microsoft Office Word-dokument, Word-dokument med makron, Microsoft Office InfoPath-formulär och XML-dokument till standardwebbsidor som kan publiceras på en intern eller extern webbplats.

Obs!: Det finns flera InfoPath-konverterare som konverterar InfoPath-formulär till bilder, men dessa kan inte konfigureras.

Dokument-till-webbside-konverterare är användbara för att personer i organisationen ska kunna skapa dokument i ett välbekant program och sedan publicera dem som webbsidor inom en webbplatssamling. Dokumentkonverterare är kopplade till specifika dokumentinnehållstyper. Webbplatsadministratörer kan konfigurera hur dokument konverteras till webbsidor utifrån den innehållstyp de tillhör. Om du till exempel har en dokumentinnehållstyp som heter Fallstudier och en annan dokumentinnehållstyp som heter Pressmeddelanden kan du konfigurera dokumentkonverterarna olika för dessa.

Webbplatsadministratörer kan konfigurera följande komponenter i dokument-till-webbside-konverterare:

Arv     Innehållstyper som är baserade på en föräldrainnehållstyp kan antingen ärva konverteringsinställningarna från föräldern eller ha unika konverteringsinställningar.

Sidlayout     Du kan välja valfria sidolayouter som kan tillämpas på en webbplatssamling för de konverterade dokumenten.

Textplacering      Du kan ange i vilket sidlayoutfält innehållet ska placeras.

Textformat     Formatdefinitioner som är kopplade till dokumentet kan bibehållas efter konverteringen, eller också kan formatdefinitionerna tas bort så att textformaten kan definieras av en CSS-fil för att ge ett konsekvent utseende mellan olika dokument.

Sökväg till sida      Du kan för varje innehållstyp ange en webbplats där de konverterade dokumenten ska placeras. Du kan också hindra att användarna ändrar denna inställning när de konverterar dokument till webbsidor.

Konverteringsschema     Dokument kan konverteras omedelbart, medan användaren väntar på resultatet, eller också kan de konverteras i bakgrunden med lägre prioritet. I det senare fallet återgår användaren till det dokumentbibliotek där konverteringen startades. Användarna kan hindras från att ändra denna inställning när de konverterar dokument till webbsidor.

InfoPath-mallvy     Vid konvertering av InfoPath-formulär till webbsidor kan du välja att InfoPath-formulärmallsvyn ska användas vid konverteringen.

XSL-formatmall      Vid konvertering från XML till webbsidor måste du ange vilken XSL-formatmall som motsvarar XML-schemat.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på startsidan för webbplatssamlingen, peka på Webbplatsinställningar och klicka sedan på Ändra alla webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper i avsnittet Gallerier på sidan Webbplatsinställningar, och välj sedan den innehållstyp för vilken du vill ange konverteringsinställningar.

 3. Klicka på Hantera dokumentkonvertering för den här innehållstypen på sidan Webbplatsinnehållstyp.

 4. Klicka på Konfigurera intill den konverterare du vill konfigurera.

 5. För innehållstyper som ärver inställningar från en förälder klickar du på Definiera unika inställningar för den här innehållstypen i avsnittet Arv.

  Detta alternativ är inte tillgängligt för rotinnehållstyper (till exempel Dokument).

 6. Vid konvertering av XML till webbsidor klickar du på Bläddra och söker fram den XSL-mall som ska användas vid konverteringen. Du måste välja den XSL-mall som överensstämmer med XML-schemat.

 7. Vid konvertering av InfoPath-formulär till webbsidor klickar du på Bläddra och söker fram InfoPath-formulärmallen, och väljer sedan i listan Vy vilken vy som ska användas vid konverteringen.

 8. I listan Sidlayout väljer du den sidlayout som ska användas vid konverteringen av dokumentet.

 9. I listan Fält för konverterat dokumentinnehåll väljer du var dokumentets brödtext ska placeras. I listan ingår alla HTML-fält i den valda innehållstypens layout. Välj ett fält där innehållet visas korrekt.

 10. Välj om du vill använda ursprungsdokumentets format eller ta bort formaten och använda de format som är kopplade till sidlayouten.

  • Om du vill ta bort formaten från det konverterade dokumentet klickar du på Ta bort CSS <styles>-avsnittet från konverterad HTML.

  • Om du vill behålla formaten klickar du på Lagra CSS <styles>-avsnittet från konverterad HTML i följande fält och väljer sedan det fält där formatmallsfilen (CSS) ska tillämpas. Se till att välja ett fält där formatmallsfilen läses korrekt.

 11. I avsnittet Plats väljer du inom vilken webbplats du vill att sidorna ska skapas. Den webbplats du väljer måste ha publiceringsfunktionen aktiverad. Markera kryssrutan Ange en standardwebbplats för att skapa sidor och klicka sedan på Bläddra och välj plats.

  Om du vill förhindra att användarna placerar de konverterade dokumenten någon annanstans markerar du kryssrutan Tillåt inte att användare ändrar den här inställningen när de skapar sidor .

 12. I avsnittet Bearbetning väljer du om du vill att sidorna ska skapas omedelbart sedan de har konverterats eller om de ska konverteras i bakgrunden medan användaren utför andra uppgifter.

  • Om du vill att dokumentkonverteringen ska göras omedelbart (hög prioritet) klickar du på Skapa en sida åt gången

  • Om du vill att konverteringen ska startas i bakgrunden (låg prioritet) medan användaren gör något annat klickar du på Skapa sidor i bakgrunden.

  • Om du vill hindra att användarna ändrar dessa inställningar markerar du kryssrutan Tillåt inte att användare ändrar den här inställningen när de skapar sidor .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×