Konfigurera diskbaserade cacheinställningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Diskbaserad cachelagring är ett sätt du kan använda för att uppnå snabbare behandling av innehåll som lagras i en webbprogramdatabas. Om webbprogrammet innehåller stora filer, som till exempel bilder eller multimediafiler, förbättrar aktivering av diskbaserad cachelagring sidornas leveranstider eftersom filerna lagras i cache på frontwebbservern, vilket minskar databastrafiken.

Du kan aktivera diskbaserad cachelagring i filen web.config i det webbprogram där du vill tillämpa det. De ändringar du gör i filen web.config tillämpas på alla webbplatssamlingar inom webbprogrammet.

Obs!: Diskbaserad cachelagring kallas BLOB-cachelagring (Binary Large OBject) i filen web.config.

Vad vill du göra?

Öppna filen web.config för webbprogrammet

Aktivera och konfigurera diskbaserade cachen

Öppna filen web.config för webbprogrammet

 1. Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Internet Information Services-hanteraren.

 2. I Internet Information Services-hanteraren klickar du på plustecknet (+) intill namnet på den server som innehåller webbprogrammet, och klickar sedan på plustecknet intill Webbplatser för att visa de webbprogram som har skapats.

 3. Klicka på namnet på det webbprogram för vilket du vill konfigurera den diskbaserade cachelagringen, och dubbelklicka sedan på filen web.config.

 4. Markera filens plats på fliken ASP.NET i dialogrutan Egenskaper för web.config och kopiera den sedan genom att trycka på CTRL+C.

 5. Klicka på Start och öppna Utforskaren i Windows.

 6. Klicka i rutan Adress och klistra sedan in platsen för filen web.config i rutan genom att trycka på CTRL+V.

 7. Öppna filen web.config genom att klicka på Gå till.

  Obs!: Om en dialogruta som talar om att det inte går att öppna filen visas, klickar du på Välj program i en lista och sedan på OK. Klicka på Anteckningar i dialogrutan Öppna med och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Aktivera och konfigurera diskbaserad cachelagring

Viktigt!: Innan du gör några ändringar i filen web.config ska du göra en kopia av den genom att använda ett annat namn (till exempel web.config1), så att du kan ta bort filen och använda originalfilen om du råkar göra något misstag.

 1. Sök upp följande rad i filen web.config:

< BlobCache plats = ”C:\blobCache” sökväg = ”\. (gif | jpg | png | css | js) $”maxSize =” 10 ”aktiverat =” false ”/ >

 1. Ändra parametern

aktiverat

på denna rad från

”false”

till

”true”

.

 1. Om du vill ändra cachestorleken anger du en ny siffra för

maxSize

Storleken anges i GB (gigabyte), och 10 GB är standardvärdet.

 1. Om den katalog som anges i parametern

Plats

inte har tillräckligt mycket utrymme för cacheminnet kan du ange en ny katalog som plats.

 1. Om du vill lägga till nya filtyper till BLOB-cacheminnet, skriver du filtypen intill de andra filtyperna. Gör ett vertikalstreck (|) mellan varje filtyp på samma sätt som du ser i filen.

 2. Spara filen och stäng den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×