Konfigurera allmänna inställningar för webbprogram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Klicka i det övre länkfältet på Programhantering.

 2. Klicka på Allmänna inställningar för webbprogram under Hantering av SharePoint-webbprogram på sidan Programhantering.

 3. Om du inte redan valt det webbprogram som du vill konfigurera inställningar för klickar du på Ändra webbprogramWebbprogram-menyn i området Webbprogram på sidan Allmänna inställningar för webbprogram.

  • Klicka på det webbprogram som du vill konfigurera inställningar för på sidan Välj webbprogram.

 4. Klicka på den tidszon i listan Välj tidszon i området Standardtidszon som du vill använda för alla webbplatser och underwebbplatser under webbprogrammet.

 5. Klicka på den kvotmall i listan Välj kvotmall i området Standardkvotmall som du vill använda som standardmall för alla webbplatssamlingar.

  Om det inte finns några kvotmallar kan du skapa en mall genom att klicka på länken Kvotmallar i områdesbeskrivningen. När du skapar en standardmall för webbprogrammet kan du fortfarande välja en annan mall när du skapar en webbplatssamling.

 6. Klicka på Ja eller Nej under Aktivera smart etikett för personnamn och onlinestatus för medlemmar i området Smart etikett för personnamn och närvaroinställningar för att ange om informationen ska visas för alla webbplatser under webbprogrammet.

 7. Ange maximal tillåten filstorlek i området Maximal överföringsstorlek.

  Maximal tillåten filstorlek är som standard 50 MB. Om en användare försöker överföra en enskild fil eller en grupp med filer som är större än den maximala överföringsstorleken visas ett felmeddelande och användarens filer överförs inte.

 8. Klicka på eller Av under Aviseringar på den här servern i området Aviseringar för att aktivera eller inaktivera aviseringar för alla webbplatser under webbprogrammet.

  • Om du aktiverar aviseringar och vill begränsa antalet aviseringar som kan genereras av användarna anger du ett värde under Maximalt antal aviseringar som en användare kan skapa. Om du inte vill begränsa antalet aviseringar som kan genereras av användarna klickar du på Obegränsat.

 9. Klicka på Ja eller Nej under Aktivera RSS-feeds i området RSS-inställningar för att ange om du vill tillåta RSS-feeds (Really Simple Syndication) eller inte.

 10. Klicka på eller Av under Säkerhetsvalidering är i området Säkerhetsvalidering för webbsida för att aktivera eller inaktivera säkerhetsvalidering för webbsidor.

 11. Om du vill ange när säkerhetsvalideringen upphör att gälla klickar du på Efter under Säkerhetsvalidering upphör och anger efter hur lång tid som säkerhetsvalideringarna upphör att gälla. Om du inte vill att valideringarna ska upphöra att gälla klickar du på Aldrig.

 12. Klicka på Ja eller Nej i området Skicka användarnamn och lösenord med e-post för att ange om användarnamn och lösenord kan skickas med e-post eller inte.

  Obs!: Den här funktionen gäller bara om Microsoft Windows SharePoint Services körs i läget Skapa Active Directory-konto.

 13. Klicka på eller Av i området Bakåtkompatibel händelsehanterare för att aktivera eller inaktivera händelsehanterare.

  När den här funktionen är aktiverad kan du skriva kod för att hantera händelser och sedan ange vilken kod som ska användas för ett visst dokumentbibliotek med hjälp av inställningarna för dokumentbiblioteket.

 14. Klicka på Efter eller Aldrig under Ta bort poster från ändringsloggen i området Ändringslogg. Om du väljer Efter anger du efter hur många dagar posterna ska tas bort från ändringsloggen. Välj Aldrig om du inte vill att posterna ska tas bort från ändringsloggen.

 15. Klicka på eller Av under Status för Papperskorgen i området Papperskorgen för att ange om papperskorgarna för alla webbplatser i webbprogrammet är aktiverade eller inaktiverade.

  Om du inaktiverar papperskorgarna tas alla filer som finns i papperskorgarna för webbplatserna i webbprogrammet bort.

 16. Klicka på Efter eller Aldrig under Ta bort objekt från papperskorgen.

  Om du väljer Efter anger du efter hur många dagar papperskorgarna ska tömmas. Om du väljer Aldrig töms papperskorgarna aldrig automatiskt.

 17. Klicka på Lägg till eller Inaktiverad under Papperskorgen i andra stadiet.

  • Om du väljer Lägg till anger du hur många procent av webbplatsens kvot som ska läggas till för papperskorgen.

   Papperskorgen i andra stadiet lagrar objekt som slutanvändare ska tas bort från sina papperskorgar så att de borttagna objekten kan lätt återställas.

 18. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×