Kompatibilitetsproblem med kalkylblad

Viktigt!: 

  • Innan du sparar en arbetsbok från Excel 2007 eller en senare version i ett tidigare filformat bör du åtgärda problem som kan medföra omfattande funktionsbortfall för att förhindra permanent dataförlust eller funktionsproblem. I Kompatibilitetskontroll i Excel kan du få hjälp att identifiera potentiella problem.

  • Problem som kan ge upphov till sämre återgivning behöver inte alltid åtgärdas innan arbetsboken sparas. I detta fall går varken data eller funktionalitet förlorade, men arbetsboken kanske inte ser ut eller fungerar på exakt samma sätt när du öppnar den i en tidigare version av Microsoft Excel.

Kompatibilitetskontroll startas automatiskt när du försöker spara en arbetsbok i Excel 97-2003-format (XLS). Om du inte är bekymrad över möjliga problem kan du inaktivera Kompatibilitetskontroll.

Kompatibilitetskontroll som visar versioner som ska kontrolleras

Mer information om kompatibilitetskontrollen finns i Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel.

Artikelinnehåll

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem som medför en betydande förlust av funktioner

Problem

Lösning

Arbetsboken innehåller data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet. Data utanför 65 536 rader och 256 kolumner sparas inte. Formler som refererar till data i det här området returnerar ett #REFERENS!-fel.

Vad innebär detta?   Från och med Excel 2007 är kalkylbladsstorleken 1 048 576 rader och 16 384 kolumner, men Excel 97-2003 är endast 65 536 rader och 256 kolumner. Data i celler utanför rad- och kolumngränsen går förlorade i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter de celler och områden som faller utanför rad- och kolumngränserna, markera de raderna och kolumnerna och placera dem sedan inom kalkylbladets kolumn- och radgränser eller på ett annat kalkylblad med hjälp av kommandona Klipp ut och Klistra in.

Kompatibilitetskontroll

Den här arbetsboken innehåller scenarier med referenser till celler utanför rad- och kolumngränserna för det markerade filformatet. De här scenarierna sparas inte i det markerade filformatet.

Vad innebär detta?    Ett scenario i kalkylbladet refererar till en cell utanför rad- och kolumngränserna för Excel 97-2003 (65 536 rader och 256 kolumner) och är inte längre tillgängligt när du fortsätter att spara arbetsboken i den tidigare Excel-versionen.

Vad kan jag göra?    Leta reda på det scenario i Scenariohanteraren som innehåller en referens som faller utanför rad- och kolumngränserna för den tidigare Excel-versionen, och ändra sedan referensen till en plats inom gränserna.

Gå till gruppen Dataverktyg på fliken Data och klicka på Konsekvensanalys > Scenariohanteraren. Leta reda på det scenario som orsakar kompatibilitetsproblemet i rutan Scenarier och redigera sedan dess referens.

Arbetsboken innehåller datum i ett kalenderformat som det valda filformatet inte stöder. Datum i kalendrar som inte stöds visas som gregorianska datum.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 kan du skapa anpassade, internationella kalenderformat, som exempelvis hebreisk månkalender, japansk månkalender, kinesisk månkalender, Saka-kalender, kinesiska stjärntecken, koreanska stjärntecken, Rokuyou månkalender och koreansk månkalender. De här kalenderformaten stöds emellertid inte i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Om du vill undvika funktionsbortfall bör du byta kalenderformat till ett språk (eller nationella inställningar) som stöds i Excel 97-2003.

Arbetsboken innehåller datum i ett kalenderformat som det valda filformatet inte stöder. Datumen måste redigeras genom att använda den gregorianska kalendern.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 kan du använda en kalendertyp som inte är västerländsk, till exempel thailändsk buddhistisk kalender eller arabisk Hijri. I Excel 97-2003 går det endast att redigera de här kalendertyperna som gregorianska.

Vad kan jag göra?    Om du vill undvika funktionsbortfall bör du byta kalenderformat till ett språk (eller nationella inställningar) som stöds i Excel 97-2003.

Den här arbetsboken innehåller fler celler med data än vad som stöds i tidigare versioner av Excel. Tidigare versioner av Excel kan inte öppna den här arbetsboken.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 begränsas det totala antalet tillgängliga cellblock av det tillgängliga minnet. I Excel 97-2003 är det totala antalet tillgängliga cellblock begränsat till 64 000 i en instans av Excel.

Ett cellblock innehåller 16 kalkylbladsrader. Om alla rader i ett kalkylblad innehåller data skulle det kalkylbladet innehålla 4 096 cellblock och du skulle bara kunna ha 16 sådana kalkylblad i en enskild instans av Excel (oberoende av hur många arbetsböcker du har öppnat i Excel).

Vad kan jag göra?    Du kan säkerställa att arbetsboken inte överskrider gränsen på 64 000 cellblock och att den går att öppna i Excel 97-2003 genom att arbeta i kompatibilitetsläge i Excel 2007 och senare när du har sparat arbetsboken i Excel 97-2003-filformat. I kompatibilitetsläge håller Excel reda på antalet cellblock i den aktiva arbetsboken.

En eller flera celler i den här arbetsboken innehåller ett miniatyrdiagram. Miniatyrdiagram sparas inte.

Vad innebär detta?    Miniatyrdiagram visas inte i kalkylbladet i Excel 97-2010.

Alla miniatyrdiagram förblir emellertid tillgängliga i arbetsboken och används när arbetsboken öppnas på nytt i Excel 2010 och senare.

Vad kan jag göra?    Klicka på Sök i kompatibilitetskontrollen för att söka efter celler som innehåller miniatyrdiagram, och gör sedan de ändringar som krävs. Exempelvis kan du använda villkorsstyrd formatering i stället för eller utöver de miniatyrdiagram som inte visas i den tidigare versionen av Excel.

Den här filen innehöll ursprungligen funktioner som inte kändes igen av den här versionen av Excel. Dessa funktioner kommer inte att sparas.

Vad innebär detta?    Funktioner som har använts i den här arbetsboken är inte tillgängliga i versioner av Excel innan Excel 2007 (Excel 97-2003), och kommer att förloras.

Vad kan jag göra?    Om du vet vilka funktioner som orsakar problemet tar du bort eller byter ut dem om detta är möjligt och sparar sedan filen i det filformat du vill ha.

Den här filen innehöll ursprungligen funktioner som inte kändes igen av den här versionen av Excel. Dessa funktioner bevaras inte när du sparar en OpenXML-fil i XLSB-filformatet eller omvänt.

Vad innebär detta?    Funktioner som har använts i den här arbetsboken kommer inte att vara tillgängliga i Excel 2007 när du sparar en OpenXML-fil i formatet Binär Excel-arbetsbok (.xlsb) eller omvänt. När du fortsätter att spara filen kommer funktionerna att gå förlorade.

Vad kan jag göra?    Om du vet vilka funktioner som orsakar problemet tar du bort eller byter ut dem om detta är möjligt och sparar sedan filen i det filformat du vill ha.

Överst på sidan

Problem som kan orsaka sämre återgivning

Problem

Lösning

Tidigare versioner av Excel stöder inte färgformatering i sidhuvuds- och sidfotstext. Färgformateringsinformationen visas som oformaterad text i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 kan du använda färgformatering för text i sidhuvuden och sidfötter. Det går inte att använda färgformatering i sidhuvuden och sidfötter i Excel 97-2003.

Vad kan jag göra?    Klicka på Åtgärda i kompatibilitetskontrollen om du vill ta bort färgformateringen.

Kompatibilitetskontroll

Den här arbetsboken innehåller kalkylblad med sidhuvuden och sidfötter på jämna sidor eller på första sidan. Dessa visas inte korrekt i tidigare versioner av Excel.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 kan du visa olika text i sidhuvuden och sidfötter på jämna sidor eller på första sidan. I Excel 97-2003 går det inte att visa olika sidhuvuden och sidfötter på jämna sidor och på första sidan, men de är fortfarande tillgängliga för visning när du öppnar arbetsboken på nytt i Excel 2007 och senare.

Vad kan jag göra?    Om du ofta sparar en arbetsbok i Excel 97-2003-filformat, bör du inte ange olika sidhuvuden eller sidfötter för jämna sidor eller för första sidan i den arbetsboken.

Vissa celler eller format i den här arbetsboken innehåller formatering som inte stöds i det valda filformatet. Dessa format konverteras till de mest närliggande formaten.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 finns det olika alternativ för cellformatering och cellformat, till exempel specialeffekter och skuggeffekter. De här alternativen är inte tillgängliga i Excel 97-2003.

Lämplig åtgärd    När du fortsätter att spara arbetsboken används det närmast tillgängliga formatet i Excel, vilket kan vara identiskt med ett format som du har använt för något annat. Du kan undvika dubblettformat genom att ändra eller ta bort den cellformatering och de cellformat som inte stöds innan du sparar arbetsboken i Excel 97-2003-filformat.

Den här arbetsboken innehåller fler unika cellformat än vad som stöds i valt filformat. Vissa cellformat sparas inte.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 kan du använda 64 000 unika cellformat, men i Excel 97-2003 kan du endast använda upp till 4 000 unika cellformat. Unika cellformat innehåller alla kombinationer av formatering som används i en arbetsbok.

Vad kan jag göra?    Du kan undvika att förlora specifika cellformat som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97-2003 genom att ta bort en del cellformat som inte är lika viktiga att behålla.

Den här arbetsboken innehåller fler unika teckenformat än vad som stöds i valt filformat. Vissa teckenformat sparas inte.

Vad innebär detta?    Från och med Excel 2007 finns det 1 024 globala teckensnittstyper och du kan använda upp till 512 av dem i en och samma arbetsbok. I Excel 97-2003 stöds färre unika teckensnittsformat.

Vad kan jag göra?    Du kan undvika att förlora specifika teckensnittsformat som du vill ska vara tillgängliga i Excel 97-2003 genom att ta bort en del teckensnittsformat som inte är lika viktiga att behålla.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Spara en Excel-arbetsbok för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel

Formatering och funktioner i Excel som inte överförs till andra filformat

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×