Kompatibilitetskontroll i PowerPoint

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder funktionen Kompatibilitetskontroll kanske du ser meddelanden om potentiella funktionsbortfall när du sparar en PowerPoint-presentation i filformatet PowerPoint 97-2003 (.ppt). Det här dokumentet innehåller meddelanden som genereras av Kompatibilitetskontroll. Läs informationen under respektive meddelande för att avgöra vad som orsakar meddelandet och läs förslagen om vilka åtgärder som kan vidtas.

Mer information om hur du använder Kompatibilitetskontroll finns i:

Det finns två typer av Kompatibilitetskontroll-meddelanden:

 1. I det vanliga fallen förlorar du redigera funktioner när du öppnar filen i en tidigare version av PowerPoint. Om du sparar en presentation med en SmartArt-grafik till en tidigare version av PowerPoint format och sedan öppna filen i vissa tidigare versioner av PowerPoint, till exempel ändras SmartArt-grafik till en bild. Om du öppnar filen igen i en senare version av PowerPoint utan att göra alla redigeringar till SmartArt-grafik bilden kan kan du fortsätta att redigera din SmartArt-grafik. Dessa typer av meddelanden har ”i tidigare versioner av PowerPoint” i fälten.

 2. I det andra fallet förlorar du funktionalitet permanent. Om du till exempel ändrar platshållarens text i en anpassad layout kommer platshållartexten att vara permanent förlorad.

Du kan inte redigera vissa innehåll från senare versioner av PowerPoint i tidigare versioner av PowerPoint. Former och text med ny effekter konverteras till exempel till bilder (bitmappar) i vissa tidigare versioner av PowerPoint och kontrollera att de ser samma i en presentation. Som ett resultat inte kan du ändra linjebredd, fyllningsfärg eller andra aspekter av former och text. När texten omvandlas till en bitmapp, kan även eventuella animeringar på texten inte visas under presentationen.

Tips:    Om du vill ändra en SmartArt-grafik, en figur eller andra objekt i presentationen kan spara en kopia av presentationen och spara kopian som en PowerPoint 97-2003-fil (.ppt). På så sätt, kan du göra ändringar i den ursprungliga presentationen om din SmartArt-grafik, figurer eller andra objekt konverteras till bilder när du sparar presentationen i det filformat som används i en tidigare version.

Medieklipp som är inbäddade eller uppgraderade i PowerPoint 2010 eller senare versioner konverteras till en bild som du inte kan redigeras i tidigare versioner av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Ett medieklipp som infogades eller uppgraderades i presentationen.

Infoga medieklippet igen och använd Länka till fil istället för att bädda in det.

För att bevara utseendet på figuren konverteras vissa effekter till bilder som används som fyllning för figuren. Du kan fortfarande redigera eventuell text, eftersom texten visas ovanpå bilderna.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En figur med en eller flera av följande effekter: skugga (inre), ljussken, fasning, mjuka kanter eller tonad fyllning.

Ta bort effekterna.

För att bevara utseendet på figuren konverteras figuren och eventuell text i figuren till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Text med en eller flera av följande effekter: reflektion, skugga (inre), ljussken, transformation, 3D-rotation, textkontur eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort texteffekterna.

Genomstruken eller dubbelt genomstruken text, textkolumner, textindrag (nivå 6 till 9) eller lodrät text.

Ta bort effekterna med hjälp av knapparna i gruppen Tecken eller Stycke på fliken Start.

En figur med reflektionseffekt.

Ta bort effekterna.

För att bevara utseendet på de grupperade figurerna konverteras de till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Grupperade figurer med en eller flera av följande effekter tillämpade på alla figurer: reflektion, ljussken, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekterna.

För att bevara utseendet på SmartArt-grafiken konverteras SmartArt-grafiken till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

SmartArt-grafik.

SmartArt-grafiken konverteras till ett objekt som inte kan redigeras i tidigare PowerPoint-versioner än Office PowerPoint 2007. Men du kan använda Dela upp grupp för SmartArt-grafiken som sedan kan ändras i tidigare versioner av PowerPoint. Observera att funktionen på flikarna SmartArt-verktyg inte kan användas längre när du har konverterat SmartArt-grafiken till enskilda figurer.

För att bevara utseendet på tabellen konverteras tabellen till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En tabell med WordArt i cellerna.

Ta bort texteffekterna.

En tabell med en eller flera av följande effekter: reflektion, cellfasning, skugga eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekterna.

Det här meddelandet visas när du lägger till en effekt i en figur som gör att den konverterade bilden blir större än 30 megabyte (MB).

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En figur med en eller flera av följande effekter: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekterna.

För att bevara utseendet på de grupperade figurerna konverteras de grupperade figurerna till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint och eventuella effekter tas bort.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Grupperade figurer med en eller flera av följande effekter tillämpade på alla figurer: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekterna.

Det här meddelandet visas om presentationen innehåller ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst och/eller annat anpassat användargränssnitt som inte har stöd i tidigare PowerPoint-versioner än Office PowerPoint 2007. De här anpassade funktionerna går inte att använda i tidigare versioner av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En eller flera knappar som lagts till i det verktygsfält för Snabbåtkomst som är specifikt för den här presentationen.

Ett anpassat användargränssnitt.

Eftersom Microsoft Office Fluent-användargränssnittet i Office PowerPoint 2007 och PowerPoint 2010 skiljer sig markant från menyerna och verktygsfälten i tidigare versioner av PowerPoint är inga av de anpassningar som gjorts i Office PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2010 tillgängliga i tidigare versioner av PowerPoint.

I tidigare versioner av PowerPoint kan du lägga till liknande anpassade kommandon till verktygsfält och menyer.

I Microsoft Office Excel 2007 och senare är kalkylblad 16 384 kolumner och 1 048 576 rader stora. I tidigare versioner av Excel är kalkylblad endast 256 kolumner och 65 536 rader stora. Data i celler utanför denna kolumn- och radgräns går förlorade i tidigare versioner av Excel. Formler som hänvisar till data i det här området returnerar ett #REFERENS!-fel.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Ett diagram som har skapats utifrån data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet.

Klicka på Sök i Kompatibilitetskontroll i Excel om du vill söka efter de celler och områden som hamnar utanför rad- och kolumngränserna. Markera dem och placera dem sedan inom kolumn- och radgränserna, eller på ett annat blad, med hjälp av kommandona Klipp ut och Klistra in.

Det här meddelandet visas när du sparar en presentation som innehåller en anpassad layout med en eller flera ActiveX-kontroller som en PowerPoint 97-2003-presentation (.ppt).

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En eller flera ActiveX-kontroller som har lagts till i en anpassad layout.

Om presentationen inte innehåller kod klickar du på Fortsätt. Koden tas då bort från presentationen.

Om presentationen innehåller kod och du vill behålla koden klickar du på Avbryt.

Meddelanden: 

 • Du kan inte spara kod som har associerats med ActiveX-kontroller i anpassade layouter i filformat som är äldre än PowerPoint 2007.

 • Om du vill undvika att koden skadas eller går förlorad ska du spara filen som en .pptx-fil (presentation).

Det här meddelandet visas när du sparar en presentation som innehåller en anpassad layout med anpassad ledtext.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En anpassad layout med anpassad ledtext.

När du sparar en presentation i ett tidigare format ändras ledtexten automatiskt i PowerPoint till standardplatshållartexten eller till en textruta.

Ändra platshållaren till en textruta och skriv den anpassade ledtexten i textrutan.

Det här meddelandet visas när du lägger till en animeringseffekt i en platshållare i en anpassad layout.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En animeringseffekt som lagts till i en platshållare i en anpassad layout.

När du sparar en presentation i ett tidigare format ändras platshållaren automatiskt i PowerPoint till standardplatshållaren utan animering.

Ändra platshållaren till en textruta eller figur och använd animeringen på den.

När du använder vissa animeringseffekter på figurer och sedan sparar presentationen i filformatet för en tidigare version av PowerPoint kanske inte animeringarna visas. Det beror på att animeringarna är kopplade till en text eller en figur som har omvandlats till en bild.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En animeringseffekt som använts på en figur som inte kommer att gå att redigera (till exempel SmartArt-grafik).

När du sparar en presentation i ett tidigare format ändras platshållaren automatiskt i PowerPoint till standardplatshållaren utan animering.

Så här ändrar du objektet till en animerad bild:

 1. Markera figuren på bilden.

 2. Högerklicka på figuren och välj Spara som bild.

 3. När du har sparat väljer du fliken Infoga och klickar på Bild i gruppen Bilder.

 4. Bläddra fram till bilden i fråga och klicka på Infoga.

 5. Använd animeringen på bilden.

Det här meddelandet visas när du sparar en presentation som innehåller en ActiveX-kontroll som inte har aktiverats. Mer information om hur du aktiverar ActiveX-kontroller finns i Aktivera och inaktivera ActiveX-inställningar i Office-filer.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En ActiveX-kontroll som inte har aktiverats.

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet. En säkerhetsdialogruta visas där du kan välja att aktivera ActiveX-kontrollen. Gör du det så aktiveras ActiveX-kontrollen. Mer information om hur du kan fatta ett säkert beslut innan du klickar på ett alternativ finns i Aktivera och inaktivera ActiveX-inställningar i Office-filer.

 2. Ta bort ActiveX-kontrollen från presentationen om meddelandet fortfarande visas när du har utfört steg 1.

Använda kompatibilitetskontrollen för att identifiera potentiella förluster av funktioner när du sparar presentationen Microsoft Office PowerPoint 2007 i filformatet för en tidigare version av PowerPoint. Det här dokumentet innehåller meddelanden som kompatibilitetskontrollen genererar. Använd informationen under varje meddelande för att se vad som orsakar meddelandet visas och förslag om vilken åtgärd som ska utföras.

Det finns två olika typer av kompatibilitetskontroll-meddelanden.

I det vanliga fallen förlorar du redigera funktioner när filen öppnas i en tidigare version av PowerPoint. Om du sparar en presentation med SmartArt-grafik till en tidigare version av PowerPoint-format och sedan öppna filen i en tidigare version av PowerPoint kommer SmartArt-grafiken ändras till en bild. Om du öppnar filen igen i Office PowerPoint 2007, utan att göra alla redigeringar till SmartArt-grafik bilden kan du emellertid fortsätta redigera SmartArt-grafiken. Dessa typer av meddelanden har ”i tidigare versioner av PowerPoint” i fälten.

I det andra fallet förlorar permanent funktioner. Till exempel om du har ändrat platshållartext i en anpassad layout försvinner som platshållartext permanent.

Du kan inte redigera vissa Office PowerPoint 2007 innehåll i tidigare versioner av PowerPoint. Former och text med ny effekter konverteras till exempel till bilder (bitmappar) i tidigare versioner av PowerPoint så att de ser samma i en presentation. Som ett resultat inte kan du ändra linjebredd, fyllningsfärg eller andra aspekter av former och text. Dessutom när texten omvandlas till en bitmapp, visas animationer på texten inte under presentationen.

Tips: Om du vill ändra SmartArt-grafik, en figur eller andra objekt i presentationen Office PowerPoint 2007 spara en kopia av presentationen Office PowerPoint 2007 och spara kopian som en PowerPoint 97-2003-fil. På så sätt, kan du ändra Office PowerPoint 2007 originalpresentationen om SmartArt-grafik, figurer eller andra objekt konverteras till bilder när du sparar presentationen i det filformat som används i en tidigare version.

För att bevara utseendet på figuren konverteras vissa effekter till bilder som används som fyllning för figuren. Du kan fortfarande redigera eventuell text, eftersom texten visas ovanpå bilderna.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En figur med en eller flera av följande effekter: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekter eller tonad fyllning.

För att bevara utseendet på figuren konverteras figuren och eventuell text i figuren till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Text med en eller flera av följande effekter: reflektion, ljussken, fasning, skugga (inre eller perspektiv), skev transformering, 3D-rotation, textkontur eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort texteffekt, disposition, eller fyllning.

Genomstruken eller dubbelt genomstruken text, textkolumner, textindrag (nivå 6 till 9) eller lodrät text.

Ta bort effekterna med hjälp av knapparna i gruppen Tecken eller Stycke på fliken Start.

En figur med en eller flera av följande effekter: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekter eller tonad fyllning.

För att bevara utseendet på de grupperade figurerna konverteras de till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Grupperade figurer med en eller flera av följande effekter tillämpade på alla figurer: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort 3D-effekt.

För att bevara utseendet på SmartArt-grafiken konverteras SmartArt-grafiken till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

SmartArt-grafik.

SmartArt-grafik konverteras till ett enskilt objekt som inte kan redigeras i tidigare versioner av PowerPoint än Office PowerPoint 2007. Däremot kan du Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figurer, som sedan kan ändras med hjälp av tidigare versioner av PowerPoint. Observera att när du har konverterat SmartArt-grafik till enskilda figurer funktionerna på flikarna SmartArt-verktyg är inte längre tillgänglig.

För att bevara utseendet på tabellen konverteras tabellen till en bild som du inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En tabell med WordArt i cellerna.

Ta bort WordArt-format.

En tabell med en eller flera av följande effekter: reflektion, cellfasning, skugga eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekterna.

Det här meddelandet visas när du lägger till en effekt i en figur som gör att den konverterade bilden blir större än 30 megabyte (MB).

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Lösning t o försök

En figur med en eller flera av följande effekter: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort effekter eller tonad fyllning.

För att bevara utseendet på de grupperade figurerna konverteras de grupperade figurerna till en bild som inte kan redigeras i en tidigare version av PowerPoint och eventuella effekter tas bort.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Grupperade figurer med en eller flera av följande effekter tillämpade på alla figurer: reflektion, ljussken, fasning, mjuka kanter, 3D-rotation eller fyllningar (toning, bild och struktur).

Ta bort 3D-effekt.

Det här meddelandet visas om presentationen innehåller ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst och/eller annat anpassat användargränssnitt som inte har stöd i tidigare PowerPoint-versioner än Office PowerPoint 2007. De här anpassade funktionerna går inte att använda i tidigare versioner av PowerPoint.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En eller flera knappar som lagts till i det verktygsfält för Snabbåtkomst som är specifikt för den här presentationen.

Ett anpassat användargränssnitt.

Eftersom Microsoft Office Fluent-användargränssnittet i Office PowerPoint 2007 skiljer sig markant från menyerna och verktygsfälten i tidigare versioner av PowerPoint, är eventuella anpassningar som gjorts i Office PowerPoint 2007 inte tillgängliga i tidigare versioner av PowerPoint.

I tidigare versioner av PowerPoint kan du lägga till liknande anpassade kommandon till verktygsfält och menyer.

Kalkylbladsstorlek är 16 384 kolumner och 1 048 576 rader i Microsoft Office Excel 2007, men Kalkylbladsstorlek av tidigare versioner av Excel är endast 256 kolumner och 65 536 rader. Data i celler utanför denna kolumn och rad gräns går förlorade i tidigare versioner av Excel. Formler som refererar till data i det här området returnerar felet #referens! fel.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

Ett diagram som skapats utifrån data i celler utanför rad- och kolumngränsen för det valda filformatet.

Klicka på hitta om du vill leta reda på de celler och områden som ligger utanför rad- och begränsningar, markerar du dem och placera dem inom gränserna kolumn och rad eller i ett annat blad genom att använda Klipp ut och i Office Excel 2007, kompatibilitetskontrollen, Klistra in kommandon.

Det här meddelandet visas när du sparar en Office PowerPoint 2007-presentation som innehåller en anpassad layout med en eller flera ActiveX-kontroller som en PowerPoint 97-2003-presentation (.ppt).

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En eller flera ActiveX-kontroller som läggs till en anpassad layout.

Om presentationen inte innehåller kod klickar du på Fortsätt.

Om presentationen innehåller kod, klickar du på Avbryt.

Meddelanden: 

 • Du kan inte spara kod som är associerad med ActiveX-kontroller i anpassade layouter tidigare PowerPoint-filformat i Office PowerPoint 2007.

 • Om du vill undvika att koden skadas eller går förlorad ska du spara filen som en PowerPoint 2007-presentationsfil (.pptx).

Det här meddelandet visas när du sparar en presentation som innehåller en anpassad layout med anpassad ledtext.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En anpassad layout med anpassad ledtext.

Ta bort anpassade ledtexter från den anpassade layouten.

Markera den anpassa texten inuti platshållaren i vyn bildbakgrund och tar bort den. Standardplatshållartexten returnerar när anpassad text tas bort.

Det här meddelandet visas när du lägger till en animeringseffekt i en platshållare i en anpassad layout.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En animeringseffekt som lagts till i en platshållare i en anpassad layout.

Ta bort animeringseffekten från platshållaren genom att göra följande:

 1. Välj platshållaren i vyn bildbakgrund.

 2. Klicka på Anpassad animering på fliken animeringar i gruppen animeringar .

 3. Klicka på Ta bort i Anpassad animering aktivitetsfönster.

När du tillämpa vissa animeringseffekter på former och sedan sparar presentationen i det filformat som används i en tidigare version av PowerPoint, kan det inte se animeringar. Detta beror på att animeringen är på text eller en figur som har omvandlats till en bild.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En animeringseffekt i en figur som ska bli inte kan redigeras.

Ta bort animeringen genom att göra följande:

 1. Klicka på den figur som innehåller den animering du vill ta bort.

 2. Välj Ingen animering på fliken animeringar i gruppen animeringar i listan animera.

Det här meddelandet visas när du sparar en presentation som innehåller ett inte har aktiverats ActiveX-kontroll. En ActiveX-kontroll som inte har aktiverats är en kontroll som inte har aktiverats. Mer information om hur du aktiverar ActiveX-kontroller finns i Aktivera eller inaktivera ActiveX-kontroller i Office-dokument.

Meddelandet visas eftersom presentationen innehåller

Prova följande lösning

En ActiveX-kontroll som inte har aktiverats.

 1. Klicka på Alternativ i meddelandefältet. Dialogrutan för säkerhet visas som ger dig möjlighet ActiveX-kontrollen. Om du gör det kommer initiera ActiveX-kontrollen. Information om hur du gör en säker beslut innan du klickar på ett alternativ finns i Aktivera eller inaktivera ActiveX-inställningar i Office-filer.

 2. Om du ser meddelandet när du har utfört steg 1, tar du bort ActiveX-kontrollen från presentationen.

Närliggande avsnitt

Hur öppnar jag en PowerPoint 2013-presentation i PowerPoint 2003 eller tidigare?
Öppna en presentation som skapats i en annan version av PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×